Julkaisusarjat

Diakin julkaisuja ilmestyy neljässä sarjassa: Diak Opetus, Diak Puheenvuoro, Diak Tutkimus ja Diak Työelämä.

Julkaisut ovat luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa.

Diak Opetus

Sarjassa julkaistaan pedagogista kehittämistä kuvaavia julkaisuja, oppimateriaaleja, oppaita ja työkirjoja. Julkaisuryhmä tekee julkaisemispäätöksen kahden diakilaisen asiantuntijan lausunnon pohjalta.

Diak Opetus -sarjan julkaisut

Diak Puheenvuoro

Sarjassa julkaistaan Diakonia-ammattikorkeakoulun temaattisia puheenvuoroja, kehittämisraportteja, erilaisia selvityksiä sekä opinnäytetöitä. Päätöksen julkaisemisesta tekevät julkaisuryhmän puheenjohtaja ja julkaisutoiminnan suunnittelija yhdessä. Tarpeen mukaan he pyytävät lausunnon diakilaisilta asiantuntijoilta.

Diak Puheenvuoro -sarjan julkaisut

Diak Tutkimus

Diak Tutkimus -sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuottavia tieteellisiä tutkimuksia Diakin opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat monografioita tai artikkelikokoelmia. Diakin ulkopuolisen vertaisarvioijan lisäksi sarjassa julkaistavan tutkimuksen lukee diakilainen tutkijakoulutuksen saanut lukija. Julkaisuryhmä tekee julkaisemispäätöksen lausuntojen perusteella.

Diak Tutkimus -sarjan julkaisut

Diak Työelämä

Diak Työelämä-sarjassa julkaistaan tutkimus- ja kehittämisraportteja sekä opinnäytetöitä, jotka ovat tuottaneet innovatiivisia ja merkittäviä työelämää kehittäviä tuloksia. Julkaisuryhmä tekee päätöksen julkaisemisesta kahden diakilaisen asiantuntijan lausunnon pohjalta.

Diak Työelämä -sarjan julkaisut