Siirry sisältöön

Julkaisusarjat

Diakin julkaisuja ilmestyy kuudessa sarjassa: Diak Opetus, Diak Puheenvuoro, Diak Publications, Diak Tutkimus, Diak Työelämä ja Diak Vuosikirja – Diak Yearbook

Julkaisut ovat luettavissa Theseus-julkaisuarkistossa.

Diak Opetus

Sarjassa julkaistaan pedagogista kehittämistä kuvaavia julkaisuja, oppimateriaaleja, oppaita ja työkirjoja. Julkaisuryhmä tekee päätöksen julkaisemisesta yhden diakilaisen asiantuntijan lausunnon pohjalta.

Diak Puheenvuoro

Sarjassa julkaistaan julkaistaan ajankohtaisia Diakin opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöhön pohjautuvia puheenvuoroja, katsauksia ja pamfletteja. Julkaisusarja on nopean julkaisemisen kanava. Julkaisemispäätöksen tekevät julkaisuryhmän puheenjohtaja ja julkaisutoiminnan suunnittelija yhdessä. Tarpeen mukaan he pyytävät lausunnon diakilaiselta asiantuntijalta. 

Diak Tutkimus

Diak Tutkimus -sarjassa julkaistaan uutta ja innovatiivista tietoa tuottavia tieteellisiä tutkimuksia Diakin opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueilta. Julkaisut ovat monografioita tai artikkelikokoelmia. Diakin kahden ulkopuolisen referee-arvioijan lisäksi sarjassa julkaistavan tutkimuksen lukee diakilainen tutkijakoulutuksen saanut lukija. Sarjaan voivat tarjota käsikirjoituksia sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun omat työntekijät että ulkopuoliset kirjoittajat.

Diak Tutkimus -sarja on saanut 25.8.2022 Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen. Diakonia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Diak Tutkimus -sarjaan tarjotut käsikirjoitukset käsittelee Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuryhmä. Julkaisuryhmä päättää vertaisarvioinnista. Vertaisarvioijat ovat Diakin ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita. Diakin julkaisuryhmä tekee julkaisemispäätöksen arvioijien antamien lausuntojen perusteella.

Arviointiprossessiin liittyvät dokumentit talletetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun sähköiseen arkistoon.

Diak Työelämä

DIAK TYÖELÄMÄ –sarja levittää Diakin tutkimus-kehittämistoiminnassa syntynyttä tietoa. Sarjassa julkaistaan esim. hankeraportit.  Julkaisuryhmä tekee päätöksen julkaisemisesta yhden diakilaisen asiantuntijan lausunnon pohjalta.

Diak Publications

DIAK PUBLICATIONS –sarjassa julkaistaan Diakin opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä kansainvälisiin kumppanuuksiin liittyviä julkaisuja, joiden kieli on muu kuin suomi. Julkaisemispäätöksen tekevät julkaisuryhmän puheenjohtaja ja julkaisutoiminnan suunnittelija yhdessä. Tarpeen mukaan he pyytävät lausunnon diakilaiselta asiantuntijalta.

Diak Vuosikirja - Diak Yearbook

Diak Vuosikirja -sarjassa julkaistaan Diakin vuosikirja.