Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus (40 op)

Diak, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) aloittivat yhdessä oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2018.

Kyse oli ensimmäisestä korkeakoulutetuille suunnatusta oikeustulkkaukseen pätevöittävästä koulutuksesta korkeakoulutasolla Suomessa.

Vuonna 2021 Diak toteuttaa koulutuksen itsenäisesti. Koulutus vastaa laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen maassamme.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

 • Oikeustulkkauksen asiantuntijana saat varmuutta työskentelyysi.
 • Pätevöityneenä oikeustulkkina voit myös hakea oikeustulkkirekisteriin ja saada uusia työmahdollisuuksia.

Lue lisää oikeustulkkirekisteristä Opetushallituksen sivuilta

Lue artikkeli: Oikeustulkin koulutus on osaamisen tae

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto. Sinulta edellytetään ensinnäkin

 • yliopistollista kandidaatin- tai maisterintutkintoa ja/tai
 • ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai
 • muuta vastaavaa koulutusta.

Lisäksi sinulta edellytetään

 • työkokemusta tulkkauksesta tai oikeusalalta
 • oikeustulkkauksen edellyttämää kahden kielen kielitaitoa.

Kielet

Erikoistumiskoulutuksen kielet ovat arabia, venäjä, ranska, ruotsi, suomalainen viittomakieli ja kirjoitustulkkaus. Lopulliset kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella. Myös muut kielet ovat mahdollisia, mikäli niissä voidaan muodostaa tarkoituksenmukaiset opetusryhmät. Voit hakea yhteen tai useampaan kielipariin.

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaidon osoittamiseksi käyvät kielitodistukset tai muut todistukset, joista vaadittava kielitaito käy ilmi.

B-kielessä hyväksymme todistukset eurooppalaisen viitekehyksen C1-tasosta tai yleisten kielitutkintojen taitotasosta 5.

A-kielen osaamisen osoittamiseksi käyvät esimerkiksi todistus ylioppilastutkinnosta tai akateemisesta tutkinnosta, joka on suoritettu kyseisellä kielellä.

Jos sinulla ei ole todistuksia kielitaidostasi, arvioi kielitaitoasi hakulomakkeessa sekä kerro, miten olet hankkinut kielitaidon. Kielitaito testataan myös valintakokeessa.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat verkko- ja lähiopinnoista. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lähipäivien aikataulut ilmoitetaan tällä sivulla ennen hakuajan alkua.

Sisältö

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus jakautuu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat oikeustulkin toimintaympäristön tuntemus (opintojaksot O1 ja O2) ja oikeustulkkaus (opintojaksot T1–T4):

 • O1 Oikeusjärjestelmä (10 op)
 • O2 Viranomaistoiminta (5 op)
 • T1 Oikeustulkkauksen teoria ja toimintaympäristö (5 op)
 • T2 Valmistautuminen ja työn hallinta (5 op)
 • T3 Oikeustulkkaus 1 (5 op)
 • T4 Oikeustulkkaus 2 (10 op)

Paikkakunta

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingin-kampuksella. Mikäli koronatilanne vaatii, lähipäivät toteutetaan verkossa.

Hakeminen

Hakuaika seuraavan kerran keväällä 2021, koulutus alkaa syksyllä 2021.

Hakuaika on alustavasti 15.4.-16.5., mutta tieto täsmentyy.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2000 euroa (alv 0%). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. 

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.