Siirry sisältöön

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus (40 op)

Diak, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) aloittivat yhdessä oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2018.

Kyse oli ensimmäisestä korkeakoulutetuille suunnatusta oikeustulkkaukseen pätevöittävästä koulutuksesta korkeakoulutasolla Suomessa.

Lukuvuonna 2021-2022 Diak toteutti koulutuksen itsenäisesti. Koulutus vastaa laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen maassamme.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

 • Oikeustulkkauksen asiantuntijana saat varmuutta työskentelyysi.
 • Pätevöityneenä oikeustulkkina voit myös hakea oikeustulkkirekisteriin ja saada uusia työmahdollisuuksia. Opintoihin kuuluu loppukoe, jossa osoitat hallitsevasi oikeustulkkauksen kokonaisuudessaan alaan erikoistuneelta ammattilaiselta vaadittavalla tavalla.

Lue lisää oikeustulkkirekisteristä Opetushallituksen sivuilta

Lue artikkeli: Oikeustulkin koulutus on osaamisen tae

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto. Korkeakoulututkinto voi olla esimerkiksi humanistisen, yhteiskunnallisen tai kaupallisen alan tutkinto.

Sinulta edellytetään ensinnäkin

 • yliopistollista kandidaatin- tai maisterintutkintoa ja/tai
 • ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai
 • muuta vastaavaa koulutusta.

Lisäksi sinulta edellytetään

 • vähintään kahden vuoden dokumentoitua työkokemusta tulkkauksesta
 • oikeustulkkauksen edellyttämää kahden kielen kielitaitoa.

Kielet

Erikoistumiskoulutuksen kielet ilmoitetaan hakuajan alkamiseen mennessä. Toisena työkielenä on aina suomi. Lopulliset kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella. Haussa on mahdollista hakea yhteen tai useampaan kielipariin ja hakuvaiheessa tulee ilmoittaa ensisijainen kielipari. Koulutuksen voi suorittaa kerralla vain yhdessä kieliparissa.

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaidon osoittamiseksi käyvät kielitodistukset tai muut todistukset, joista vaadittava kielitaito käy ilmi.

A-kielen osaamisen osoittamiseksi käyvät esimerkiksi todistus ylioppilastutkinnosta tai korkeakoulututkinnosta, joka on suoritettu kyseisellä kielellä. Myös todistus eurooppalaisen viitekehyksen C2-tasosta tai yleisten kielitutkintojen taitotasosta 6 hyväksytään.

B-kielessä hyväksymme todistukset eurooppalaisen viitekehyksen C1-tasosta tai yleisten kielitutkintojen taitotasosta 5. B-kielen taitotaso voidaan myös osoittaa suoritetulla humanistisen alan korkeakoulututkinnolla, jossa pääaineena on B-kieli tai B-kieli ja sen kielen tulkkaus.

Mikäli sinulla ei ole kielitaidon osoittamiseksi kieli- tai muuta todistusta, voit kirjoittaa selvityksen kielitaidosta ja liittää siihen mahdollisia kielitaitoa osoittavia muita dokumentteja.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Toteutus ja aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat verkko- ja lähiopinnoista. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Sisältö

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus jakautuu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat oikeustulkin toimintaympäristön tuntemus (opintojaksot O1 ja O2) ja oikeustulkkaus (opintojaksot T1–T4):

 • O1 Oikeusjärjestelmä (10 op)
 • O2 Viranomaistoiminta (5 op)
 • T1 Oikeustulkkauksen teoria ja toimintaympäristö (5 op)
 • T2 Valmistautuminen ja työn hallinta (5 op)
 • T3 Oikeustulkkaus 1 (5 op)
 • T4 Oikeustulkkaus 2 (10 op)

Paikkakunta

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Helsingin-kampuksella tai poikkeustilanteissa verkossa.

Hakeminen

Seuraavasta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin.

Haussa tarvittavat liitteet:

 1. Kopio korkeakoulututkintotodistuksesta (ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu korkeakoulu) tai muun vastaavan koulutuksen tutkintotodistuksesta, joka mahdollistaa erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen
 2. Kielitaidon osoittamiseksi käyvät kielitodistukset, muut todistukset tai selvitykset, joista vaadittava kielitaito käy ilmi.
 3. Dokumentaatio vähintään kahden vuoden työkokemuksesta tulkkauksesta. Työkokemus voidaan osoittaa esimerkiksi työtodistuksilla tai asiakirjoilla, jotka osoittavat kokemusta tulkkausalan yrittäjyydestä tai toiminnasta freelance-tulkkina.
 4. CV
 5. Kommenttikirjoitus, jossa hakija kertoo tarkemmin osaamisestaan, ja miksi hän hakee oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen sekä mitkä hänen ensi- ja toissijaiset kieliparit ovat. Kommenttikirjoituksessa hakija avaa tarkemmin myös CV:ssä mainittuja asioita. Kommenttikirjoitus kirjoitetaan erilliseen tiedostoon, joka palautetaan pdf-muodossa. Kommenttikirjoituksen laajuus on enintään 6000 merkkiä. Tarkemmat kysymykset löydät tältä sivulta osiosta Valintaperusteet.

Mikäli et saa ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestiä, tarkista ensin roskapostikansiosi. Mikäli et löydä viestiä edelleenkään tai liitteiden toimittamista varten jaettu linkki ei toimi, laita välittömästi viesti osoitteeseen erko@diak.fi.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Paikan vastaanottaminen tehdään sähköisesti ja linkki palveluun lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli koulutukseen hyväksytty ei erikseen vahvista paikan vastaanottamista määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen opiskelupaikastaan. 

Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

 

Valintaperusteet

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen ja kommenttikirjoituksen perusteella:

Työkokemuksen pisteytys 0-3 p.:

 1. Alle 2 vuoden työkokemus tulkkauksesta 0 op, et ole hakukelpoinen koulutukseen
 2. 2-5 vuoden työkokemus tulkkauksesta 1 p
 3. 6-9 vuoden työkokemus tulkkauksesta 2 p
 4. yli 9 vuoden työkokemus tulkkauksesta 3.

Kommenttikirjoituksen pisteytys 0-7 p. Tarkempi pisteytys kysymysten osalta on eritelty alla.

Enimmäispistemäärä on korkeintaan 10 pistettä.

Hakijan tulee kommenttikirjoituksessaan käsitellä seuraavia asioita:

 1. Mainitse mihin kielipariin haet. Erikoistumiskoulutuksen tulkkauskielet vuoden 2021 haussa ovat arabia, kirjoitustulkkaus, ranska, ruotsi, suomalainen viittomakieli ja venäjä. Toisena tulkkauskielenä tässä erikoistumiskoulutuksessa on suomi. Jos sinulla on myös toinen tässä koulutuksessa tarjottu tulkkauskieli, johon vaihtoehtoisesti haet, mainitse myös tämä kieli. Anna tässä tapauksessa myös vaihtoehtoisesta kielestä hakuohjeiden mukaiset tiedot ja liitteet. Koulutuksen voit suorittaa kerralla vain yhdessä kieliparissa. Lopulliset kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella.
 2. Miksi haet tähän koulutukseen? (0–1 p)
 3. Miten CV:ssä mainitut asiat luovat pohjan koulutukseen osallistumiselle? (0–2 p)
 4. Miten olet hankkinut tulkkauskielten kielitaidon, miten ylläpidät ja kehität kielitaitoasi? (0–2 p)
 5. Mitä hyötyä koulutuksesta olisi sinulle? (0–1 p)
 6. Minkälaisia tavoitteita sinulla on ammatilliselle kehittymisellesi koulutuksessa? (0–1 p)

Hinta

Koulutuksen hinta on 2000 euroa (alv 0%). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. 

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.