Siirry sisältöön

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus (40 op)

Diak, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) aloittivat yhdessä oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2018.

Kyse oli ensimmäisestä korkeakoulutetuille suunnatusta oikeustulkkaukseen pätevöittävästä koulutuksesta korkeakoulutasolla Suomessa.

Lukuvuonna 2021-2022 Diak toteutti koulutuksen itsenäisesti. Koulutus vastaa laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen maassamme.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

 • Oikeustulkkauksen asiantuntijana saat varmuutta työskentelyysi.
 • Pätevöityneenä oikeustulkkina voit myös hakea oikeustulkkirekisteriin ja saada uusia työmahdollisuuksia. Opintoihin kuuluu loppukoe, jossa osoitat hallitsevasi oikeustulkkauksen kokonaisuudessaan alaan erikoistuneelta ammattilaiselta vaadittavalla tavalla.

Lue lisää oikeustulkkirekisteristä Opetushallituksen sivuilta

Lue artikkeli: Oikeustulkin koulutus on osaamisen tae

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto. Korkeakoulututkinto voi olla esimerkiksi humanistisen, yhteiskunnallisen tai kaupallisen alan tutkinto.

Sinulta edellytetään ensinnäkin

 • yliopistollista kandidaatin- tai maisterintutkintoa ja/tai
 • ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa tai
 • muuta vastaavaa koulutusta.

Lisäksi sinulta edellytetään

 • vähintään kahden vuoden dokumentoitua työkokemusta tulkkauksesta
 • oikeustulkkauksen edellyttämää kahden kielen kielitaitoa.

Kielet

Erikoistumiskoulutuksen kielet ilmoitetaan hakuajan alkamiseen mennessä. Toisena työkielenä on aina suomi. Lopulliset kielet määräytyvät hakijoiden kielten perusteella. Haussa on mahdollista hakea yhteen tai useampaan kielipariin ja hakuvaiheessa tulee ilmoittaa ensisijainen kielipari. Koulutuksen voi suorittaa kerralla vain yhdessä kieliparissa.

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaidon osoittamiseksi käyvät kielitodistukset tai muut todistukset, joista vaadittava kielitaito käy ilmi.

A-kielen osaamisen osoittamiseksi käyvät esimerkiksi todistus ylioppilastutkinnosta tai korkeakoulututkinnosta, joka on suoritettu kyseisellä kielellä. Myös todistus eurooppalaisen viitekehyksen C2-tasosta tai yleisten kielitutkintojen taitotasosta 6 hyväksytään.

B-kielessä hyväksymme todistukset eurooppalaisen viitekehyksen C1-tasosta tai yleisten kielitutkintojen taitotasosta 5. B-kielen taitotaso voidaan myös osoittaa suoritetulla humanistisen alan korkeakoulututkinnolla, jossa pääaineena on B-kieli tai B-kieli ja sen kielen tulkkaus.

Mikäli sinulla ei ole kielitaidon osoittamiseksi kieli- tai muuta todistusta, voit kirjoittaa selvityksen kielitaidosta ja liittää siihen mahdollisia kielitaitoa osoittavia muita dokumentteja.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus (40 op) jakautuu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat oikeustulkin toimintaympäristön tuntemus (15 op) ja oikeustulkkaus (25 op).

Oikeustulkin toimintaympäristön tuntemus, opintojaksot:

 • Oikeusjärjestelmä (10 op)
 • Viranomaistoiminta (5 op)

Oikeustulkkaus, opintojaksot:

 • Oikeustulkkauksen teoria ja toimintaympäristö (5 op)
 • Valmistautuminen ja työn hallinta (5 op)
 • Oikeustulkkaus 1 (5 op)
 • Oikeustulkkaus 2 (10 op)

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika, hakuohjeet ja valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla, kun koulutuksen seuraava alkamisajankohta on tarkentunut.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2000 euroa (alv 0%). Koulutuksen voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. 

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.