Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita, kun kansainväliset asiantuntijat, tilapäisesti Suomeen tulevat ulkomaalaiset työntekijät ja Suomeen monista muista syistä muuttavat henkilöt kotoutuvat maahan.

Tulevaisuudessa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuudesta tulee arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

 • Syvennyt kansainväliseen liikkuvuuteen, maahanmuuttoon ja sen hallintaan sekä kotoutumiseen.
 • Perehdyt monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen.
 • Opit hyödyntämään monikulttuurisuutta työelämän voimavarana.

”Suosittelen koulutusta lämpimästi kenelle tahansa. Koulutus on kokemukseni mukaan tasokas ja tutkittuun tietoon pohjautuva. Vaihtuvat kouluttajat ovat alansa asiantuntijoita ja muut kurssilaiset eri alojen asiantuntijoita. Monin tavoin osaamista ja ymmärrystä rikastava koulutus!”

Minttu Tarkiainen, hanketyöntekijä, Auralan setlementti ry

Mitä saat koulutuksesta?

Julkinen sektori ja järjestöt

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin
 • Osaamisesi ihmisoikeuksissa lisääntyy, kun saat vahvan ymmärryksen syistä maahanmuuton taustalla
 • Saat uusinta tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä sekä yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä
 • Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin
 • Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee tässä globaalissa tilanteessa
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudessa, kansainvälisestä tiimityössä ja globaalissa verkostoitumisessa

Yritykset

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudessa, kansainvälisestä tiimityössä ja globaalissa verkostoitumisessa
 • Saat tutkimukseen perustuva tietoa kansainvälistymisestä
 • Yritys saa ajankohtaista tietoa kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä

Kenelle

Työskentelet monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestössä tai yrityksessä. Sinulla on alempi korkeakoulututkinto (jolloin haet Diakiin) tai ylempi korkeakoulututkinto (jolloin haet Turun yliopiston opiskelijaksi).

Lisäksi sinulla on soveltuvaa työkokemusta, joksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta sektorilta, yksityiseltä sektorilta ja järjestökentältä.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa (alv 0 %). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Koulutuksen painopisteet

 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen
 • kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi
 • monikielinen ja monikulttuurinen viestintä
 • monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Sisältö

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä ohjatusta kehittämistehtävästä (10 op).

Moduulit

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus järjestetään Diakin ja Turun yliopiston yhteistyönä ja pääsääntöisesti Helsingissä, mutta siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Lisäksi Diakin Oulun-kampukselle on mahdollisuus järjestää vertaisoppimisryhmä etäyhteyksin.

Aikataulu

Koulutus alkaa 22.1.2021 ja loppuu 2.6.2022. Lähiopetuspäivien aikataulu:

 • Aloituspäivä 22.1.2021
 • Opintojakso 1: Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen (5 op), ke-to 24.–25.2.2021
 • Opintojakso 2: Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä (5 op), ke-to 24.–25.3.2021
 • Opintojakso 3: Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö (5 op), ke-to 5.–6.5.2021
 • Opintojakso 4: Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (5 op), ke-to 7.–8.9.2021
 • Opintojakso 5: Kulttuuritietoiset työkäytännöt (5 op), ke-to 3.–4.11.2021
 • Opintojakso 6: Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen ( 5 op), ke-to 2.–3.3.2022
 • Päätöspäivä 2.6.2022

Lähipäivät järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella lukuunottamatta opintojaksoa 3, joka järjestetään Turussa Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin tiloissa.

Paikkakunta

Lähiopetuspäivät järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella lukuun ottamatta opintojaksoa 3, joka järjestetään Turussa Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin tiloissa.

Hakeminen

Hakuaika tammikuussa 2021 alkavaan koulutukseen on päättynyt.

Haun tulokset julkaistaan viimeistään 22.12.2020. Koulutukseen hyväksyttyjen tulee erikseen vahvistaa ottavansa paikan vastaan viimeistään 4.1.2021.

Seuraavasta hakuajasta ilmoitetaan myöhemmin.

Valintaperusteet

Koulutukseen Diakiin valittavilta edellytetään:

 1. Suoritettua ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempi ammattikorkeakoulututkintoa
 2. a Kokemusta työtehtävistä, jotka liittyvät kulttuurien väliseen osaamiseen eri aloilla, TAI
  b Työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä
 3. Motivaatiokirjettä, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Valintamenettely

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:

 1. Aikaisempi työkokemus

alle 2 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 0 p.
2–5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 1 p.
yli 5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 2 p.

 1. Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–4 p.)
 • Kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 (Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma) saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.