Siirry sisältöön

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita, kun kansainväliset asiantuntijat, tilapäisesti Suomeen tulevat ulkomaalaiset työntekijät ja Suomeen monista muista syistä muuttavat henkilöt kotoutuvat maahan.

Tulevaisuudessa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuudesta tulee arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

 • Syvennyt kansainväliseen liikkuvuuteen, maahanmuuttoon ja sen hallintaan sekä kotoutumiseen.
 • Perehdyt monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen.
 • Opit hyödyntämään monikulttuurisuutta työelämän voimavarana.

”Suosittelen koulutusta lämpimästi kenelle tahansa. Koulutus on kokemukseni mukaan tasokas ja tutkittuun tietoon pohjautuva. Vaihtuvat kouluttajat ovat alansa asiantuntijoita ja muut kurssilaiset eri alojen asiantuntijoita. Monin tavoin osaamista ja ymmärrystä rikastava koulutus!”

Minttu Tarkiainen, hanketyöntekijä, Auralan setlementti ry

Mitä saat koulutuksesta?

Julkinen sektori ja järjestöt

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin
 • Osaamisesi ihmisoikeuksissa lisääntyy, kun saat vahvan ymmärryksen syistä maahanmuuton taustalla
 • Saat uusinta tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä sekä yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä
 • Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin
 • Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee tässä globaalissa tilanteessa
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudessa, kansainvälisestä tiimityössä ja globaalissa verkostoitumisessa

Yritykset

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudessa, kansainvälisestä tiimityössä ja globaalissa verkostoitumisessa
 • Saat tutkimukseen perustuva tietoa kansainvälistymisestä
 • Yritys saa ajankohtaista tietoa kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä

Katso Trangin tarina

Kenelle

Työskentelet monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestössä tai yrityksessä.

Lisäksi sinulla on soveltuvaa työkokemusta, joksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta sektorilta, yksityiseltä sektorilta ja järjestökentältä.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa (amk tai yliopisto), tai AMK-tutkintoa edeltänyttä alempaa opistoasteen tutkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutusala sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ä tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa (alv 0 %). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan. 

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Koulutuksen painopisteet

 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen
 • kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi
 • monikielinen ja monikulttuurinen viestintä
 • monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Sisältö

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä ohjatusta kehittämistehtävästä (10 op).

Moduulit

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op

Verkkototeutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joihin sisältyy aikaan sidottuja opetusjaksoja verkossa, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Aikataulu

Koulutus on käynnistynyt viimeksi tammikuussa 2022. Kaikki lähipäivät järjestetään verkossa klo 9-16.

 

Hakeminen

Seuraavaa hakuaikaa ei ole toistaiseksi suunnitteilla.

Haussa tarvittavat liitteet:

 1. Kopio alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkintotodistuksesta (amk tai yliopisto) tai AMK-tutkintoa edeltäneestä alemman opistoasteen tutkintotodistuksesta
 2. CV, josta näkyy työkokemuskertymä.  
 3. Motivaatiokirje, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle
 4. Alustava kehittämistehtävän suunnitelma.

Mikäli et saa ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestiä, tarkista ensin roskapostikansiosi. Mikäli et löydä viestiä edelleenkään tai liitteiden toimittamista varten jaettu linkki ei toimi, laita välittömästi viesti osoitteeseen erko@diak.fi.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Paikan vastaanottaminen tehdään sähköisesti ja linkki palveluun lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli koulutukseen hyväksytty ei erikseen vahvista paikan vastaanottamista määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen opiskelupaikastaan. 

Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 1. Suoritettua korkeakoulututkintoa (amk tai yliopisto) tai AMK-tutkintoa edeltänyttä alempaa opistoasteen tutkintoa
 2. a) Kokemusta työtehtävistä, jotka liittyvät kulttuurien väliseen osaamiseen eri aloilla, TAI
  b) Työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä
 3. Motivaatiokirjettä, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Valintamenettely

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:

 1. Aikaisempi työkokemus

alle 2 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 0 p.
2–5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 1 p.
yli 5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 2 p.

 1. Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–4 p.)
 • Kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 (Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma) saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.