Siirry sisältöön

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on osaamisen tae

Kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan entistä enemmän yhteisymmärrystä ja tulkkausta – myös oikeudellisissa menettelyissä. Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen.

Pätevä oikeustulkki varmistaa oikeudellisessa menettelyssä asianosaisten oikeusturvan ja viestinnän kulun silloin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Kyse voi olla viranomaisten aloitteesta vireille tulevista oikeudellisista menettelyistä tai kansainvälisten yritysten välisistä oikeudenkäynneistä, mutta myös yksityishenkilöiden omaan elämään liittyvistä asioista.

Oikeustulkkia tarvitaan muun muassa rikosoikeudenkäynneissä, huoltajuusriidoissa, turvapaikkamenettelyissä, hallinto-oikeudellisissa asioissa ja esi- ja poliisitutkinnassa.

Oikeustulkki varmistaa, että kaikki ihmiset tulevat ymmärretyksi oikein prosessin aikana.

Tulkkaustilanteessa aihetuntemus ja tilannetieto siitä, miten oikeusprosessit etenevät, ovat tärkeitä, painottaa oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta valmistunut Jenni Laine.

Jenni Laine osallistui Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen vuosina 2018–2019.

Tarkkuutta, nopeutta ja stressinsietoa tarvitaan

Asioimistulkkaukseen verrattuna oikeustulkkauksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta ja näin ollen työkielten vahvaa hallintaa. Lisäksi molempien kielialueiden oikeusjärjestelmä on tunnettava läpikotaisin. Tulkkauksen on oltava täsmällistä eikä siinä voi myöskään käyttää kiertoilmauksia.

– Sain koulutuksesta päivitettyä tietoja eri viranomaisista, vahvistettua asiantuntijuutta ja luottamusta omaan ammattitaitoon sekä hyviä vinkkejä työssäjaksamiseen, kuvailee oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta valmistunut Anna-Kaisa Leminen.

Työ vaatii kykyä reagoida nopeasti ja sietää stressiä.

Anni-Kaisa Leminen valmistui Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta vuonna 2019.

Koen asiakkaan kannalta tärkeänä, että hallitsen tulkkaustilanteissa oikeusalan termistön ja tunnen sen prosessit hyvin, antaakseni asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun sekä varmuuden itselleni, kertoo Laine.

Koulutuksen sisällöistä antoisimpina Laine pitää sekä erityisesti omalla työkielellä toimimista että alaan perehtyneiden viittomakielisten kouluttajien kanssa käytyjä keskusteluja 

 –  Usein lähipäivissä käytettiin omaa työkieltä ja se oli ihan parasta. Mukana oli kuusi kollegaa, joilla oli sama työkieli, kertoo Laine.  

Oikeustulkkirekisterissä on vielä tilaa

Opetushallituksen ylläpitämä oikeustulkkirekisteri auttaa viranomaisia ja yksityisiä löytämään oikeusasioihin perehtyneen tulkin. Rekisteri on perustettu muutama vuosi sitten.

– Tällä hetkellä rekisterissä on lähes sata kelpoisuusvaatimukset täyttävää tulkkia. Lisää oikeustulkkeja eri kielipareissa vielä tarvitaan, oikeustulkkirekisterilautakunnan varapuheenjohtaja ja Diakin yliopettaja Gun-Viol Vik toteaa.

– Haluamme kouluttaa asiantuntijoita, joilla on syvällistä osaamista eri oikeusasteiden käytännön työhön. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut pystyy myös toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman alansa asiantuntijana, Vik kertoo.

Erikoistumiskoulutus antaa varmuutta ja rohkeutta oikeustulkkauksen haasteisiin.

– Hakuaika on nyt huhti-toukokuussa ja itse erikoistumiskoulutus alkaa syksyllä 2021. Vuoden kestävä koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä, Vik sanoo.

2 000 euroa maksavan koulutuksen voi maksaa kahdessa erässä. Koulutuksen suorittanut tulkki voi hakea oikeustulkkirekisteriin. Lisää tietoa oikeustulkkirekisteristä ja rekisteriin merkitsemisen edellytyksistä Opetushallituksen sivuilta.

  • Katso lisätiedot ja hakuohjeet erikoistumiskoulutukseen täältä.