Palliatiivisen hoidon asiantuntijan
erikoistumiskoulutus (30 op)

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (2019: 68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kahdeksantoista ammattikorkeakoulua yhdessä: Diakonia-, Karelia-, Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut; Hämeen, Jyväskylän, Kajaanin, Kaakkois-Suomen, Lahden, Lapin, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.

Kenelle

Sinulla on joko sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto, sekä olet motivoitunut kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810:tä tuntia.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0 %, jonka voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Sisältö

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

Koulutus koostuu kolmesta kaikille yhteisestä moduulista sekä yhdestä vapaasti valittavasta kokonaisuudesta:

  • Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi (6 op)
  • Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito (10 op)
  • Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö (9 op)
  • Moduuli 4: Vapaasti valittava (5 op)

Tavoitteet

  • Hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa.
  • Voit toimia palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
  • Hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä.
  • Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea.
  • Arvioit ja kehität omaa sekä työyhteisösi osaamista ja toimintaa näytön perusteella.
  • Osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joka sisältää sekä lähi- että verkko-opiskelua. Se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Aikataulu

Tiedotamme seuraavasta hakuajasta ja aikatauluista myöhemmin.

Paikkakunta

Lähiopetus järjestetään Helsingissä.

Hakeminen

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen hakuaika on päättynyt. Tiedotamme seuraavasta toteutuksesta myöhemmin.

Hakeminen AHOT-menettelyn kautta

Koulutukseen on mahdollista hakea myös AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) -menettelyn kautta. Haku AHOT-menettelyn kautta tehdään hakemuksella, jossa koulutukseen hakija peilaa omaa osaamistaan Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan. Hakija reflektoi, mitä osaamista hänelle on kertynyt aiemmin eri ammattikorkeakoulujen järjestämien erikoistumisopintojen kautta (palliatiivisen ja saattohoidon 30 op:n erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6), palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op, EQF/NQF 6) tai vähintään 30 op:n palliatiiviseen hoitoon liittyvät ylemmät korkeakouluopinnot (EQF/NQF 7-tason opintoja)) ja mitkä sisällöt eivät nousseet erikoistumisopinnoissa esille.

Hakemuksessa tulee myös kuvata, millaisissa työpaikoissa on työskennellyt kyseisen koulutuksen jälkeen.

Hakemukseen liitetään kirjallinen selvitys omasta osaamisesta sekä työ- ja koulutodistukset. AHOT-menettelyssä huomioidaan enintään viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulussa suoritettu (EQF6-tason) koulutus. AHOT-väylän kriteerit täyttävä hakija suorittaa opintojakson Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla (5 op), joka sisältää valtakunnallisen tentin. Tällöin  koulutuksen hinta on 300 euroa.