Palliatiivisen hoidon asiantuntijan
erikoistumiskoulutus (30 op)

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (2019: 68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kahdeksantoista ammattikorkeakoulua yhdessä: Diakonia-, Karelia-, Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut; Hämeen, Jyväskylän, Kajaanin, Kaakkois-Suomen, Lahden, Lapin, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Ammattikorkeakoulut toteuttavat koulutuksen itsenäisesti.

Kenelle

Sinulla on joko sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto sekä olet motivoitunut kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistasi.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810:tä tuntia.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0 %), jonka voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Hakija sitoutuu opiskeluun ja opintomaksuun siinä vaiheessa, kun vahvistaa ottavansa hänelle tarjotun opiskelupaikan vastaan.  

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.  

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Sisältö

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

Koulutus koostuu kolmesta kaikille yhteisestä moduulista sekä yhdestä vapaasti valittavasta kokonaisuudesta:

 • Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi (6 op)
 • Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito (10 op)
 • Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö (9 op)
 • Moduuli 4: Vapaasti valittava (5 op)

Tavoitteet

 • Hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa.
 • Voit toimia palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.
 • Hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä.
 • Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea.
 • Arvioit ja kehität omaa sekä työyhteisösi osaamista ja toimintaa näytön perusteella.
 • Osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joka sisältää sekä lähi- että verkko-opiskelua. Se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus sisältää erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Tehtäviä käsitellään niin suullisesti kuin kirjallisestikin, opetusmenetelminä käytetään muun muassa luento-opetusta, keskusteluja, sekä toiminnallisia menetelmiä kuten taitopajoja ja simulaatioita. 

Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

 

 

Aikataulu

Seuraava koulutus alkaa syyskuussa 2022 ja päättyy toukokuussa 2023.

Lähipäivien aikataulu:

20.-21.9.2022 – Orientaatio opintoihin ja Moduuli 1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi

1.11.2022 – Moduuli 1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi

2.11.2022 – Moduuli 2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito

29.11.-30.11.2022 – Moduuli 2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito ja Moduuli 4. Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla tai Asiantuntijuuden kehittäminen teoriaan syventymällä

31.1.-1.2.2023 – Moduuli 2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito

14.-15.3.2023 – Moduuli 3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö

25.-26.4.2023 – Moduuli 3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö

16.5.2023 – Moduuli 4. Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla tai Asiantuntijuuden kehittäminen teoriaan syventymällä, Symposium

Kaikkien lähipäivien opetus järjestetään klo 9-16.

Paikkakunta

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella. Haastavassa koronatilanteessa opetusta voidaan siirtää verkko-opetukseksi.

Hakeminen

Seuraava hakuaika on 28.2.–15.5.2022. Linkki hakulomakkeelle julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkamiseen mennessä.

Haussa tarvittavat liitteet:

 1. Kopio alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkintotodistuksesta (amk tai yliopisto) tai AMK-tutkintoa edeltäneestä alemman opistoasteen tutkintotodistuksesta
 2. Työtodistuskopiot sosiaali- ja terveysalan työkokemuksesta, joista voidaan laskea työkokemuksen määrä vuosina
 3. Kirjallinen tehtävä: Vastaa tehtävässä seuraaviin kysymyksiin. 1) Miten voit työssäsi / työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista, nyt ja tulevaisuudessa?  (Opiskelumotivaatio, henkilökohtainen osaamistarve, työkokemuksesi palliatiivisessa hoidossa), 2) Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja, 3) Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi. Palauta tehtävä yhtenä tiedostona.

Tarkista haussa tarvittavien liitteiden ohjeistus vielä hakuajan alkamisen jälkeen, niihin voi mahdollisesti tulla vielä tarkennuksia.

Mikäli et saa ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestiä, tarkista ensin roskapostikansiosi. Mikäli et löydä viestiä edelleenkään tai liitteiden toimittamista varten jaettu linkki ei toimi, ota välittömästi yhteys Diakin hakijapalveluihin (hakijapalvelut@diak.fi).

Tulokset julkaistaan viimeistään 25.5.2022. Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Koulutukseen hyväksyttyjen tulee erikseen vahvistaa ottavansa opiskelupaikan vastaan 14 vuorokauden sisällä siitä, jolloin he ovat saaneet tiedon tuloksista. Paikan vastaanottaminen tehdään sähköisesti ja linkki palveluun lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli koulutukseen hyväksytty ei erikseen vahvista paikan vastaanottamista määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen opiskelupaikastaan. 

Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Valintaperusteet

Valintaperusteet julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkamiseen mennessä.