Siirry sisältöön

Tilaus- ja räätälöidyt koulutukset

Diakin tarjontaan kuuluvat valmiiden koulutusten lisäksi räätälöidyt koulutukset työyhteisöille ja organisaatioille. Lisäksi Diak voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta tilauskoulutuksena.

Räätälöidyt koulutukset

Suunnittelemme työyhteisöille ja organisaatioille suunnatun räätälöidyn koulutuksen laajuuden ja toteuttamismuodot yhdessä asiakkaan kanssa.

Räätälöidyissä koulutuksissa yhdistetään usein työnohjauksellista ja valmentavaa työskentelyä tietopuoliseen koulutukseen. Pedagogisissa ratkaisuissa tuemme koulutukseen osallistuvien osallisuutta käyttämällä dialogisia ja toiminnallisia menetelmiä.

Esimerkkejä räätälöityjen koulutusten teemoista:

  • kehittämistyöpajat työntekijöille ja esimiehille
  • voimavaraistava työote työyhteisössä ja asiakastyössä
  • monikulttuurinen työyhteisö
  • työhyvinvointivalmennukset työntekijätiimeille ja esimiehille
  • toiminnan ja hankkeiden arviointi
  • terveysalan koulutukset, esimerkiksi rokotukset, injektionanto, ensiapu- ja lääkehoito
  • viittomakielen ja tulkkausalan erityiskysymykset

 Tilauskoulutukset

Diak voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta siten, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö tai suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö. Diakin on perittävä koulutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu.