Siirry sisältöön

Ilmoittautuminen läsnä tai poissa olevaksi

Ensimmäisen lukuvuoden opiskelijat: ks. uuden opiskelijan info.

Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi

Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittaudutaan kerralla koko lukuvuodeksi.

Lukuvuoden 2024-2025 ilmoittautuminen on ajalla 2.5.-19.8.2024. Ilmoittaudu MyDiakissa. Kevätkauden 2025 osalta läsnäolostatusta on mahdollista muuttaa 4.11.-16.12.2024 välisenä aikana. Muutosilmoitus tehdään MyDiakissa, Lukuvuodelle ilmoittautumisen kautta.

Muista huolehtia siitä, että olet ilmoittautunut läsnä tai poissa olevaksi lukuvuoden molemmille lukukausille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Jos valmistut syyslukukauden aikana, jätä kevätlukukauden ilmoittautumistieto tyhjäksi.

Voit muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoitustasi myös kesken lukukauden mutta vain perustelluista syistä. Diakin tutkintosäännön mukaan perusteltuja ovat ainoastaan terveydelliset tai perhesyyt. Näihin eivät kuitenkaan kuulu esim. varusmiespalvelus tai raskaus.

Jos et jostain perustellusta syystä pysty ilmoittautumaan MyDiakissa, voit käyttää Lomakkeet-sivulta löytyvää lomaketta.


Jos ilmoittaudut poissa olevaksi

Ennen kuin ilmoittaudut poissa olevaksi, muista seuraavat seikat:

  • Poissaoloaikana sinulla ei ole opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeusaikasi ei kuitenkaan kulu poissaolon aikana.
  • Jos sinulla on opintosuoritusrästejä ennen poissa olevaksi ilmoittautumista, sovi opinto-ohjaajasi kanssa niiden suorittamisesta.
  • Diak ei sitoudu järjestämään sinulle vastaavia opintoja, jos niitä ei ole tarjolla poissaolosi jälkeen.
  • Poissaolosi aikana et ole oikeutettu opintotukeen. Muista siis perua tuki viimeistään ensimmäistä poissaolokuukautta edeltävän kuukauden 15. päivänä. Näin vältyt takaisinperinnältä.
  • Poissaoloaikanasi et voi saada opiskelijakorttia etkä vuosileimaa korttiin. Et voi saada myöskään ateriaetua, matka-alennuksia tai muita opiskelijalle kuuluvia etuuksia.

Poissaolo-oikeus

Opintojesi suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Huomaathan, että esimerkiksi hoitovapaa ei kuulu näiden syiden piiriin.

Jos ilmoittaudut poissa olevaksi lakisääteisestä syystä, sinun täytyy toimittaa todistus poissaolon syystä opintotoimistoon. Todistukseksi käy palvelukseenastumismääräys, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta (jos Kelan todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta) tai sairauspäivärahapäätös (tai lääkärintodistus).

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi.

Huomaathan kuitenkin, että jos olet ilmoittautunut ensimmäisenä lukuvuotena poissa olevaksi sairauden tai vamman vuoksi, sinulla ei ole enää oikeutta ilmoittautua poissa olevaksi tulevina lukuvuosina.


Jos unohdit ilmoittautua

Jos et ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi, ja sinun on haettava sen palauttamista erillisellä lomakkeella. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.

Lisää tietoa asiasta on sivulla Opinto-oikeus.

Muistathan, että määräaikaan ilmoittautumatta jättäneille ei voida taata osallistumisoikeutta opintokokonaisuuteen.