Siirry sisältöön

ESIKOTO-hanke

ESIKOTO-hankkeen tavoitteena on ollut luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden ja jossa toimijoilla, erityisesti järjestöillä, on selkeät roolit ja tarvittava osaaminen ja työkalut esikotouttavaan työhön.

Tälle sivulle on koottu ESIKOTO-hankkeen materiaaleja Diakonia-ammattikorkeakoulun osuudesta. Hanketta on hallinnoinut Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, ja Diak on ollut yksi hankkeen osatoteuttajista. Hanke on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastolta.

Toimintamalleja esikotouttavaan toimintaan

Hankkeessa toteutettu raportti on tarkoitettu yhdistyksille, järjestöille, yrityksille ja vapaaehtoisille esikotouttavan toiminnan järjestämisen tueksi. Raportissa keskitytään erityisesti aktivoiviin, laitostumista ehkäiseviin matalan kynnyksen toimintamalleihin, joihin voi osallistua ilman kielitaitoakin.

Tuomme esiin myös malleja, joissa turvapaikanhakijoita on onnistuneesti otettu mukaan järjestöjen perustoimintaan ja vapaaehtoistyöntekijöiksi.

Lataa raportti: Esikoto-toimintamalliraportti

Elävä kirjasto

Elävä kirjasto on toiminnallinen menetelmä, jossa lainataan paperisten kirjojen sijaan ihmisiä – eläviä kirjoja – lyhyttä keskustelua varten. Menetelmän tavoitteena on edistää moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista.

ESIKOTO-hanke on järjestänyt Elävä uskonto- ja kulttuurikirjasto -tapahtumia osana rasisminvastaisen viikon ohjelmakokonaisuutta Oulussa, Pudasjärvellä ja Kuusamossa sekä Elävän ammatti- ja kulttuurikirjaston yhteistyössä Naisten pankin kanssa. Toteutuksissa on ollut mukana Diakin opiskelijoita kirjastonhoitajina.

Tutustu materiaaliin: Elävä kirjasto hanketyössä

Opinnäyte elävästä kirjastosta

Kuusamon tapahtumasta on tehty myös opinnäytetyö Ennakkoluuloja raivaamassa: Elävä uskonto- ja kulttuurikirjasto Kuusamossa.

Animaatio: Näin haet työtä Suomessa – tietoa turvapaikanhakijalle

Hankkeessa on tuotettu animaatio, jossa on tietoa turvapaikanhakijoille työnhausta Suomessa.

Naisten terveysilta

Naisten terveysilta, eli Oulun vastaanottokeskuksen naisasukkaille suunnattu infotilaisuus toteutettiin yhteistyössä Diakin Oulun-kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden ja ESIKOTO-hankkeen kanssa.

Naisten terveysillan materiaalit

Alustus seksuaaliterveydestä

Tiivistelmä terveysillan kulusta

Toimintapisteiden materiaalit

Intiimihygienia

Raskauden ehkäisy

Naisten ympärileikkaus