Päättyneet hankkeet

Diak on toteuttanut jo vuosien ajan monipuolista ja vaikuttavaa hanketoimintaa. Olemme olleet mukana Suomessa ja maailmalla hallinnoijana tai kumppanina useissa hankkeissa, joilla on vahvaa yhteiskunnallista merkitystä.

Merkittävä osa hankkeistamme on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on toiminut myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Päättyneet kansainväliset hankkeet

Tutustu päättyneisiin kansainvälisiin hankkeisiin englanninkielisillä sivuillamme.

A-E

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke Hankesivustolle
Kesto
2017-2019

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi Hankesivustolle
Kesto
2016-2019

Digisote – Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti käyttöön

Digisote – Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti käyttöön Hankesivustolle
Kesto
2016-2018

DIMMI – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen

DIMMI – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen Hankesivustolle
Kesto
2018-2020

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla Hankesivustolle
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajia ovat I&F (Irlanti), Fachhochschule der Diakonie (Saksa), KAI (Liettua), Defoin (Espanja), Loisto (Suomi) Diakonie.
Päätavoite
Päätavoitteena oli edistää sosiaalista osallisuutta kouluyhteisöissä. Tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden yleistä hyvinvointia itseilmaisun kautta sekä estää koulujen keskenjättäminen ja parantaa koulutuloksia.

F-I

GLORE – Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke Hankesivustolle
Kesto
2016-2018

Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa

Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa Hankesivustolle
Kesto
1.2.2018–28.2.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (Odl) , Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osao), Suomen Nuorisoseurat ry, YMCA ja Urheiluopisto Kisakeskus
Päätavoite
Päätavoitteena oli tukea 16 - 25 vuotiaiden nuorten sosiaalista vahvistamista tarjoamalla yhdenvertaista harrastustoimintaa.

J-O

Jypot – Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään

Jypot – Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään Hankesivustolle
Kesto
2017-2018

JYVÄ – Järjestöjen yhteiskunnallisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen (JYVÄ)

KAAKAO – Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen

KAAKAO – Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen Hankesivustolle

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma

KOOKOS – Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

KOOKOS – Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Hankesivustolle

Kuntien yhteistoimintamalli pakolaisten kotouttamiseksi

Lapsen paras – yhdessä enemmän

Lapsen paras – yhdessä enemmän Hankesivustolle
Kesto
2017-2018

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään Hankesivustolle
Kesto
1.4.2017–31.3.2020

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Hankesivustolle
Kesto
1.4.2019–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk).
Päätavoite
Päätavoitteena olivat muun muassa liiketoiminta- ja johtamisosaaminen, työkyvyn tukeminen, verkostojen ja vertaistoiminnan vahvistaminen sekä toimiva vuorovaikutus.

Miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistäminen

Kesto
1.12.2019–30.11.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja sen osatoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Tavoitteena oli edistää haasteellisesti työllistyvien miesryhmien kiinnittymistä työmarkkinoille.

Mitä sinulle kuuluu? Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö

Mitä sinulle kuuluu? Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö Hankesivustolle
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Pakolaisapu ja sen osatoteuttajia olivat IOM Suomen toimisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena oli kehittää kuntatyöntekijöiden ja -päättäjien valmiuksia vastaanottaa pakolaisia. Vahvistettiin aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista omakielisen yhteiskuntaorientaation avulla. Toteutettiin omakielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutusta.

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia

Kesto
1.4.2018–31.3.2021
Rahoittaja
EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla Hankesivustolle
Kesto
1.6.2018–31.12.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta toteuttavat yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Opin portailta työelämään -hanke tuki maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Lisäksi järjestimme työelämälle monikulttuurisuus- ja kulttuurisensitiivisyyskoulutusta.

Osallistava ja liikunnallinen teatteri

Osallistava ja liikunnallinen teatteri Hankesivustolle
Kesto
2019-2020

P-Ö

Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli

Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli Hankesivustolle
Kesto
2014
Kesto
1.1.2019–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja sen osatoteuttajat olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) ja Savonlinnan seudun Kolomonen ry.
Päätavoite
Päätavoitteena oli lisätä sote-alan ja kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden taide-, luonto- ja kulttuurilähtöistä osaamista, jotta sote-alan asiakkaat pääsisivät nykyistä vahvemmin osallisiksi taiteesta, kulttuurista ja luontolähtöisestä toiminnasta. Hanke vahvisti yhteistyöosaamista, yrittäjyystaitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä.

Rokotusosaamisen toimintamallin tuottaminen ja levittäminen

Rokotusosaamisen toimintamallin tuottaminen ja levittäminen Hankesivustolle

ROMAKO-hanke korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien korkeakoulupolkujen sujuvoittamiseksi

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueelle

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueelle Hankesivustolle

SOSKU – Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke

SOSKU – Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke Hankesivustolle
Kesto
1.4.2015–31.12.2018
Kesto
2018-2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
SOTE-silta -hankkeen tavoitteena oli kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.

Terve sielu terveessä ruumissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina

TITA – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana

TITA – Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana Hankesivustolle
Kesto
1.5.2015–31.3.2021
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Turun yliopisto ja sen osatoteuttajia ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tukholman yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Kela.
Päätavoite
Päätavoitteena hanke tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoidaan talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa.

Tšetanes naal – koulutuspoluilla

Tšetanes naal – koulutuspoluilla Hankesivustolle

TUPA – Tukea pakolaisille

Kesto
1.11.2018–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttajat ovat Savon ammattiopisto (Sakky), SAMIedu ammattiopisto (SAMIedu) ja Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu).
Päätavoite
Tavoitteena oli pilotoida ja edelleen kehittää joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toisen asteen ammatillisiin opintoihin erityisesti aikuisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, heikossa työmarkkina-asemassa oleville sekä ammatillista tutkintoa vailla oleville.

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus Hankesivustolle

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

Kesto
1.3.2018–29.2.2020
Kesto
1.4.2019-3.11.2020

Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Kesto
1.2.2020–30.4.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ja toteutti Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena oli tarjota täydennyskoulutusta ja kaikille avoimia koulutusiltapäiviä monikulttuurista ohjaustyötä tekeville. Täydennyskoulutus (15 op) vahvisti osallistujien kielitietoisuutta, ammatillisuutta ja ohjausosaamista.
Kesto
5.4.2018–31.12.2020
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeessa kehitettiin kahta päätuotetta: sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä ja yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmiä (valtakunnallinen koe). Hankkeessa kehitetyt ohjaus- ja arviointimenetelmät suunniteltiin ja toteutettiin pääosin verkkopohjaisina ja digitaalisesti.