Siirry sisältöön

Päättyneet hankkeet

Diak on toteuttanut jo vuosien ajan monipuolista ja vaikuttavaa hanketoimintaa. Olemme olleet mukana Suomessa ja maailmalla hallinnoijana tai kumppanina useissa hankkeissa, joilla on vahvaa yhteiskunnallista merkitystä.

Merkittävä osa hankkeistamme on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on toiminut myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Päättyneet kansainväliset hankkeet

Tutustu päättyneisiin kansainvälisiin hankkeisiin englanninkielisillä sivuillamme.

A-E

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke
Kesto
1.1.2017–31.12.2019
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin laaja-alaisessa ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Teemme hankkeessa yhteistyötä Helsingin yliopiston Opiskelijavalintojen uudistaminen -hankkeen kanssa.
Päätavoite
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.
Kesto
2016–2019
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja oli Miessakit ry.
Päätavoite
Hankkeen päätavoite oli miessensitiivisten valmennusmenetelmien kehittäminen, naisvaltaisten alojen tehtäviin liittyvän tiedon lisääminen sekä eri toimijoiden välisen palveluohjausjärjestelmän edistäminen. Hankkeen kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun 18–29-vuotiaat nuoret miehet.

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi
Kesto
1.6.2016–31.5.2019
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen päätavoite oli kehittää ja pilotoida henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallia osana käytännön asiakastyötä yhteistyössä kaupunkien, ammattikorkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla
Kesto
1.9.2019-31.8.2022
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajat ovat yhteistyöorganisaatiot Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa ja Universitat Pompeu Fabra Espanjassa
Päätavoite
Päätavoite on tukea kaikkien opiskelijoiden osallisuutta, kehittää opettajien digitaitoja ja tuoda lähiopetuksen rinnalle suunnitelmallinen verkko-opetus.

Digisote – Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti käyttöön

Digisote – Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut sujuvasti käyttöön
Kesto
01.09.2016–31.08.2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri.
Päätavoite
Päätavoite oli kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä.

DIMMI – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen

DIMMI – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen
Kesto
2018–2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta toteutti Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena oli nuorten 16–29-vuotiaiden positiivisen mielenterveyden vahvistaminen käyttäen digitaalisia menetelmiä työvälineinä nuorisotyössä.

Edupal – palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

Edupal – palliatiivisen koulutuksen kehittäminen
Kesto
1.2.2018–30.6.2021
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala. Hankkeessa oli osatoteuttajana 14 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa.
Päätavoite
Päätavoite oli palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen. Hankkeessa selvitettiin palliatiivisen hoidon nykytila koulutuksessa ja laadittiin asiantuntijoiden kanssa hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle ja erityistasoille.

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla

ESIKOTO – Esikotouttamisen kehittämishanke Pohjois-Pohjanmaalla
Kesto
1.5.2016–31.8.2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto sekä Oulun, Kempeleen, Muhoksen, Pudasjärven ja Kuusamon kunnat.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana toimi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja osatoteuttajia olivat Metsähallituksen Luontopalvelut, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Vuolle Setlementti.
Päätavoite
ESIKOTO-hankkeen tavoitteena oli luoda esikotouttamisen ja -kotoutumisen hyvä malli, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden aktiivisen osallisuuden ja jossa toimijoilla, erityisesti järjestöillä, on selkeät roolit ja tarvittava osaaminen ja työkalut esikotouttavaan työhön.

F-I

GLORE – Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa

GLORE – Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa
Kesto
2014–2015
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa -hankkeen (GLORE) tavoitteena oli vahvistaa hankkeeseen osallistuneiden korkeakoulujen osaamista työelämälähtöisessä, erityisesti kehittyvien maiden kanssa, tehtävässä opetus-, tutkimus- ja kehitystyössä.

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke
Kesto
1.1.2016–30.6.2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Seurakuntaopisto.
Päätavoite
Tavoitteena oli luoda oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön tuloksena sellaisia taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, joilla turvataan Pieksämäellä alueen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeita vastaava laaja-alainen ja monipuolinen koulutustarjonta.

Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa

Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa
Kesto
2017–2022
Rahoittaja
ulkoministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Somalia-verkosto ja sen osatoteuttajia olivat Puntland Society of Finland (PSF), Sahan International Relief Association (Sahan), Somaliland Seura (SLS) sekä paikalliset kumppanijärjestöt Dumar, Aayatiin Development Foundation (Aayatiin) ja Hope Org. Lisäksi mukana oli korkeakoulukumppaneina Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) sekä kolme paikallista yliopistoa East African University, Nugaal University ja Amoud University.
Päätavoite
Päätavoitteena oli tuottaa koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhoitoalan opiskelijoille sekä lisätä yhteisöjen ymmärrystä äitiysterveydestä ja vammaisten naisten ja lasten yhtäläisistä oikeuksista terveyteen tiedotuskampanjoilla.
Kesto
2015–2017
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja on Pieksämäen kaupunki.
Päätavoite
Hoitava liikunta-aktivointi -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli saada fyysinen aktiivisuus ja liikunta osaksi sairauksien hoitoa. Tavoitteeseen pyrittiin uudistamalla sote-palvelujen ja liikuntapalvelujen asiakasprosesseja sekä hakemalla näyttöä palvelujen vaikuttavuudesta.
Kesto
1.2.2018–28.2.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (Odl) , Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osao), Suomen Nuorisoseurat ry, YMCA ja Urheiluopisto Kisakeskus
Päätavoite
Päätavoitteena oli tukea 16–25 vuotiaiden nuorten sosiaalista vahvistamista tarjoamalla yhdenvertaista harrastustoimintaa.

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön
Kesto
1.11.2018–31.10.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajina ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Vates-säätiö, Diak ja THL.
Päätavoite
Päätavoitteena oli etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.
Kesto
2018–2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun kaupunki.
Päätavoite
Hankkeessa kehitettiin Oulun Rajakylässä uudenlaista toimintamallia, jossa yhdistyi alueen asukkaiden, seurakunnan ja alueella toimivien kolmannen, yksityisen ja julkisen sektorin voimavarat.

J-O

Jypot – Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään

Jypot – Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään
Kesto
2017–2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Päätavoitteena JYPOT-osahankkeessa oli järjestöjen verkostoyhteistyön ja starttivalmennusten avulla sujuvoittaa helsinkiläisten maahanmuuttajien työelämäpolkuja, kiinnittymistä työelämään sekä kielen oppimista.

JYVÄ – Järjestöjen yhteiskunnallisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen

Kesto
1.1.2014–30.6.2015
Rahoittaja
Kotouttamisrahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Daisy Ladies ry, Martinus-säätiö, Moniheli ry sekä Vammaisfoorumi ry / Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena oli edistää kaksisuuntaista kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien osallisuutta sekä vahvistamalla järjestöjen ja yhteisöjen valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja -uskontoisessa ympäristössä. Erityisenä painopistealueena oli haavoittuvassa asemassa olevien huomioiminen (naiset, nuoret, vammaiset henkilöt).

KAAKAO – Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen

KAAKAO – Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen
Kesto
01.05.2017–31.10.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja sen osatoteuttajia olivat Oulun yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Oulun seudun ammattiopisto.
Päätavoite
KAAKAO-hanke rakensi Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansainvälisellä tasolla toimivaa koulutusviennin toimijaverkostoa, tuki alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja pyrki kasvattamaan koulutusvientialalla toimivien yritysten osaamista.

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!

Kansainväliset korkeakoulutetut työelämään!
Kesto
1.2.2016–31.12.2017
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Arcada, Diak, Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulut.
Päätavoite
Hankkeessa tavoitteena oli edistää kansainvälisten tutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä erityisesti metropolialueella Suomessa.

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma
Kesto
2010–2018
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Vuosina 2010–2018 toteutettu Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää monitieteistä, korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa. Ohjelman keskeisenä tehtävänä oli kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi.
Päätavoite
Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman tavoitteena oli kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi.

KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa
Kesto
1.2.2018–31.7.2021
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on 25 suomalaista korkeakoulua, joista yksi on Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena oli vahvistaa opiskelijoiden kielivarantoa tarjoamalla uudenlaisia aikaan ja paikkaan sitomattomia kieliopintoja harvemmin opiskelluista kielistä.

KOOKOS – Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

KOOKOS – Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Kesto
01.08.2018–31.10.2020
Rahoittaja
Euroopan aluekehitysrahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanke toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Oulun kaupungin, Oulun seudun ammattiopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena oli edistää julkisten koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoimintaa ja yhteistyötä.

Kuntien yhteistoimintamalli pakolaisten kotouttamiseksi

Kuntien yhteistoimintamalli pakolaisten kotouttamiseksi
Kesto
2014–2015
Rahoittaja
Euroopan pakolaisrahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen kumppaneita olivat Ulvilan, Harjavallan ja Huittisten kunnat.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä pakolaisten kotouttamiseen liittyvää osaamista, tukea hankekumppanikuntia ensivaiheen kotouttamistoimissa sekä mallintaa seudullisen yhteistyön mahdollisuuksia kotouttamiseen liittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeet huomioiden.
Kesto
1.9.2020-31.8.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK), Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa
Päätavoite
Laatuhoiva-hankkeessa tavoitellaan onnellista ja laadukasta elämää koti- ja hoivapalveluissa työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.

Lapsen paras – yhdessä enemmän

Lapsen paras – yhdessä enemmän
Kesto
2017–2018
Päätavoite
Hankkeessa kehitettiin lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa Lapea. Kehittämistä tehtiin perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erityispalveluissa kuten lastensuojelussa.
Kesto
2017–2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja oli Etelä-Savon ammattiopisto.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena oli lisätä green care toiminnan tunnettavuutta, siihen liittyvää osaamista sekä pilotoida ja käynnistää uutta green caren alle sijoittuvaa luontovoimaa toimintaa.

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään
Kesto
1.4.2017–31.3.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Stadin osaamiskeskus ja Suomen Diakoniaopisto.
Päätavoite
Hankkeessa tuettiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja lisäksi koulutettiin työelämäohjaajia.

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
Kesto
1.4.2019–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja oli Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk).
Päätavoite
Päätavoitteena olivat muun muassa liiketoiminta- ja johtamisosaaminen, työkyvyn tukeminen, verkostojen ja vertaistoiminnan vahvistaminen sekä toimiva vuorovaikutus.

Miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistäminen

Miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistäminen
Kesto
1.12.2019–30.11.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto ja sen osatoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Tavoitteena oli edistää haasteellisesti työllistyvien miesryhmien kiinnittymistä työmarkkinoille.

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma
Kesto
1.1.2019-31.12.2021
Rahoittaja
STEA
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi A-klinikkasäätiö ja sen osatoteuttajat ovat A-Kiltojen Liitto ry, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen Klubitalot ry, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma ja Tukikohta ry
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä.

Mitä sinulle kuuluu? Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö

Mitä sinulle kuuluu? Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö
Kesto
1.1.2018–31.12.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Raahen seurakunta ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia- ja Centria-ammattikorkeakoulut.
Päätavoite
Päätavoitteena oli eri väestökohderyhmissä tapahtuvan elämänlaadun ja -hallinnan paraneminen eli syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen sekä työllistymis- ja opiskeluedellytysten paraneminen.

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia

Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia
Kesto
1.4.2018–31.3.2021
Rahoittaja
EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Pakolaisapu ja sen osatoteuttajia olivat IOM Suomen toimisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena oli kehittää kuntatyöntekijöiden ja -päättäjien valmiuksia vastaanottaa pakolaisia. Lisäksi vahvistettiin aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista omakielisen yhteiskuntaorientaation avulla ja toteutettiin omakielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutusta.
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin, Vantaan ja Kuopion kaupungit, Oulun Diakonissalaitos, Suomen Romanifoorumi ry sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Päätavoite
Hanke pureutui työllisyyteen liittyviin kysymyksiin tarjoten tukea ja ohjausta työllisyyspoluilla romaneille, yrittäjille, palveluntuottajille, viranomaisille ja päättäjille.

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla
Kesto
1.5.2015–31.5.2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Oulun seudun ammattiopisto ja Suomen diakoniaopisto
Päätavoite
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena oli romanien ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittaminen erityisesti siirryttäessä koulutusasteelta toiselle.
Kesto
1.6.2018–31.12.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta toteuttivat yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Diakoniaopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Opin portailta työelämään -hanke tuki maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Lisäksi järjestimme työelämälle monikulttuurisuus- ja kulttuurisensitiivisyyskoulutusta.

Osallistava ja liikunnallinen teatteri

Osallistava ja liikunnallinen teatteri
Kesto
1.11.2016–30.6.2019
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina olivat Kainuun Liikunta ry, Kajaanin kaupunginteatteri, Loisto setlementti ry, Q-teatteri ry ja WAU ry.
Päätavoite
Tavoitteena oli edistää 15–25-vuotiaiden nuorten osallisuutta teatterin ja luovan liikkeen keinoin. Nuoret olivat itse toiminnan keskiössä suunnittelusta toteutukseen, ja heidän tukenaan olivat aina teatteri- tai liikunta-alan ammattilaiset.
Kesto
1.8.2020-31.7.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä ja osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Päätavoite
Hanke käynnistää osallistavan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen prosesseja Oulun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä, Limingan rovastikunnan seurakunnissa sekä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa.

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin
Kesto
1.4.2019–31.8.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Åbo Akademi (ÅA)
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää monikulttuurista osaamista yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa.
Kesto
1.9.2019–31.8.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajana oli Oulun diakonissalaitos. Yhteistyötahoja olivat Oulun kaupunki ja Oulun evankelisluterilainen seurakunta.
Päätavoite
Oulun prikka kehitti uudenlaista mallia, jolla ruokahävikki saataisiin Oulussa keskitetysti talteen ja hyödynnettyä ruoka-apuna.
Kesto
1.6.2020–30.11.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja sen osatoteuttaja oli Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeessa luotiin tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli mahdollisia poikkeusoloja varten. Mallissa vahvistettiin työikäisten osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä.

P-Ö

Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli

Kesto
1.1.2014–31.12.2014
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Kesto
1.1.2019–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja sen osatoteuttajat olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) ja Savonlinnan seudun Kolomonen ry.
Päätavoite
Päätavoitteena oli lisätä sote-alan ja kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden taide-, luonto- ja kulttuurilähtöistä osaamista, jotta sote-alan asiakkaat pääsisivät nykyistä vahvemmin osallisiksi taiteesta, kulttuurista ja luontolähtöisestä toiminnasta. Hanke vahvisti yhteistyöosaamista, yrittäjyystaitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä.

Rokotusosaamisen toimintamallin tuottaminen ja levittäminen (ROKOKO)

Rokotusosaamisen toimintamallin tuottaminen ja levittäminen (ROKOKO)
Kesto
2013–2015
Rahoittaja
sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulun ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Päätavoite
Päätavoite oli luoda kaikille terveysalan ammattilaisia kouluttaville korkeakouluille rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus.

ROMAKO-hanke korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien korkeakoulupolkujen sujuvoittamiseksi

Kesto
1.1.2020–31.6.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Saamelaisalueen koulutuskeskus ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti.
Päätavoite
Päätavoitteena on toteuttaa hankeyhteystyönä saamen kielten tulkkauskoulutus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueelle

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueelle
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja oli Saamelaisalueen koulutuskeskus (Sakk).
Päätavoite
Hankkeessa kehitettiin malli kulttuurisensitiivisen (saamelaiskulttuuri) hoito- ja diakoniatyön opetuksesta sekä monipuolisia verkkopedagogisia ja monimuoto-opiskeluun liittyviä menetelmiä.

SOSKU – Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke

SOSKU – Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke
Kesto
1.4.2015–31.12.2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki, Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen kaupunki ja Vantaan kaupunki.
Päätavoite
Hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, loivat, kehittivät ja testasivat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja.
Kesto
2018–2020
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja hankkeeseen osallistui 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista soten digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä.

SOTE-silta – Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

SOTE-silta – Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku
Kesto
2018–2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
SOTE-silta -hankkeen tavoitteena oli kehittää sujuva ja kustannustehokas prosessi sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön tutkinnon ulkomailla suorittaneiden maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnustamiseen, ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja työllistymiseen.
Kesto
2017–2019
Rahoittaja
Opetushallitus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Naisasialiitto Unioni ry.
Päätavoite
Hankkeessa järjestettiin maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja verkossa.
Kesto
1.1.2019–31.10.2021
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määräraha
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Tanhuvaaran urheiluopisto
Päätavoite
Hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa yli 65-vuotiaista säilyttää mahdollisimman pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.

Terve sielu terveessä ruumissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina

Terve sielu terveessä ruumissa – diakonissat terveyden edistämisen toimijoina
Kesto
1.3.2011–28.2.2014
Rahoittaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Espoonlahden, Keski-Porin, Seinäjoen, Iisalmen, Perhon ja Karjasillan seurakunnat sekä Helsingin ja Oulun Diakonissalaitokset.
Päätavoite
Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla diakonissojen roolia ja toimijuutta kokonaisvaltaisen terveyden edistäjinä seurakunnissa, laitosympäristöissä ja niiden yhteistyöverkostoissa.

Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana – TITA

Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana – TITA
Kesto
1.5.2015–31.3.2021
Rahoittaja
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Konsortiota hallinnoi Turun yliopisto ja sen kumppaneita olivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tukholman yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Kela.
Päätavoite
Päätavoitteena hanke tarjosi uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoitiin talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa.

Tsemppaa hyvä fiilis

Kesto
1.8.2018–31.7.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeen päätavoite on aktivoida työelämän ja opintojen ulkopuolella olevia nuoria (NEET-nuoret) Pieksämäellä tarjoamalla heille intensiivistä liikuntaneuvontaa ilmaiseksi.

Tšetanes naal – koulutuspoluilla

Tšetanes naal – koulutuspoluilla
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Suomen Romanifoorumi ry, KRIS Etelä-Suomi ry, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Seurakuntaopisto, Otavan Opisto sekä Helsingin, Tampereen ja Salon kaupungit.
Päätavoite
Hankkeessa madallettiin kynnystä hakeutua koulutukseen ja vahvistettiin integroitumista yhteiskuntaan. Opettajille ja päättäjille tarjottiin myös tietoa romanikulttuurista.
Kesto
2014–2015
Rahoittaja
Euroopan pakolaisrahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Tampereen seurakuntayhtymän Diakoniakeskus ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen kaupunki.
Päätavoite
Hankkeen tarkoituksena oli luoda pakolaisten kotoutumista edistävä vapaaehtoistoimintaan perustuva malli, joka toimisi lisäresurssina ja kiinteässä yhteydessä virallisen kotouttamisprosessin kanssa.
Kesto
1.11.2018–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttajat ovat Savon ammattiopisto (Sakky), SAMIedu ammattiopisto (SAMIedu) ja Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu).
Päätavoite
Tavoitteena oli pilotoida ja edelleen kehittää joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toisen asteen ammatillisiin opintoihin erityisesti aikuisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, heikossa työmarkkina-asemassa oleville sekä ammatillista tutkintoa vailla oleville.

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT)

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT)
Kesto
2015–2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Turun yliopisto ja sen osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Yrityssalo Oy ja Åbo Akademi.
Päätavoite
Hankkeessa rakennettiin toimintamalli, joka tuottaa työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin vastaavaa avointa korkeakouluopetusta.

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille
Kesto
1.1.2019–31.12.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja sen osatoteuttajia olivat Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk).
Päätavoite
Tavoitteena oli suunnitella korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnatut non-stop-lisäkoulutusmallit sosiaalialalle ja liiketalouden alalle sekä pilotoida nämä mallit.

VAVE – vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Kesto
1.1.2020-30.6.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto, Itä-Savon koulutuskuntaryhmä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Savas-Säätiö sr ja Vaalijalan kuntayhtymä
Päätavoite
Päätavoitteena on lisätä kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.

Vetovoimainen kotihoito - tehdään hyvä arki yhdessä

Vetovoimainen kotihoito - tehdään hyvä arki yhdessä
Kesto
1.1.2020-31.1.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päätavoite
Päätavoitteena on vahvistaa kotihoidon vetovoimaa kehittämällä henkilöstön osaamista, työhyvinvointia, palveluprosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää Etelä-Savossa Essoten ja Pieksämäen alueilla.
Kesto
1.2.2020–30.4.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ja toteutti Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena oli tarjota täydennyskoulutusta ja kaikille avoimia koulutusiltapäiviä monikulttuurista ohjaustyötä tekeville. Täydennyskoulutus (15 op) vahvisti osallistujien kielitietoisuutta, ammatillisuutta ja ohjausosaamista.
Kesto
1.3.2018–29.2.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) koordinoiman hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen Diakoniaopisto (SDO), Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sekä Nyyti ry.
Päätavoite
Tavoitteena oli opintojen keskeyttämisen vähentäminen ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.
Kesto
2017–2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja oli Enontekiön kunta.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena oli kohderyhmään kuuluvien ja laajemminkin saamelaisalueen asukkaiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä syrjäytymisen ja syrjäytymisvaaran vähentäminen. Lisäksi hanke vahvisti seurakunnan roolia osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Kesto
1.4.2019–3.11.2020
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Sociala Oy ja sen osatoteuttaja oli Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeessa tarjottiin järjestötaustaisille palveluntuottajille kilpailukykyä ja innovaatio-osaamista vahvistavaa muutostukea ja koulutusta sekä kehitettiin järjestöjen kanssa yhdessä asiakasarvoa lisäävä, palvelujen laatua ja tuottavuutta vahvistava alustapalvelu. Lisäksi rakennettiin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdessä vertaisoppimista ja yhteistä liiketoimintaa tukeva ekosysteemi.
Kesto
5.4.2018–31.12.2020
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeessa kehitettiin kahta päätuotetta: sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä ja yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmiä (valtakunnallinen koe). Hankkeessa kehitetyt ohjaus- ja arviointimenetelmät suunniteltiin ja toteutettiin pääosin verkkopohjaisina ja digitaalisesti.