Siirry sisältöön

Päättyneet hankkeet

Diak on toteuttanut jo vuosien ajan monipuolista ja vaikuttavaa hanketoimintaa. Olemme olleet mukana Suomessa ja maailmalla hallinnoijana tai kumppanina useissa hankkeissa, joilla on vahvaa yhteiskunnallista merkitystä.

Merkittävä osa hankkeistamme on saanut tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on toiminut myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Päättyneet kansainväliset hankkeet

Tutustu päättyneisiin kansainvälisiin hankkeisiin englanninkielisillä sivuillamme.

A-E

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke
Kesto
1.1.2017–31.12.2019
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin laaja-alaisessa ammattikorkeakoulujen välisessä yhteistyössä. Teemme hankkeessa yhteistyötä Helsingin yliopiston Opiskelijavalintojen uudistaminen -hankkeen kanssa.
Päätavoite
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.
Kesto
2016–2019
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja oli Miessakit ry.
Päätavoite
Hankkeen päätavoite oli miessensitiivisten valmennusmenetelmien kehittäminen, naisvaltaisten alojen tehtäviin liittyvän tiedon lisääminen sekä eri toimijoiden välisen palveluohjausjärjestelmän edistäminen. Hankkeen kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun 18–29-vuotiaat nuoret miehet.

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi

Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi
Kesto
1.6.2016–31.5.2019
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen päätavoite oli kehittää ja pilotoida henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallia osana käytännön asiakastyötä yhteistyössä kaupunkien, ammattikorkeakoulujen, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla
Kesto
1.9.2019-31.8.2022
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajat ovat yhteistyöorganisaatiot Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa ja Universitat Pompeu Fabra Espanjassa
Päätavoite
Päätavoite on tukea kaikkien opiskelijoiden osallisuutta, kehittää opettajien digitaitoja ja tuoda lähiopetuksen rinnalle suunnitelmallinen verkko-opetus.
Kesto
01.09.2021–31.08.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja siinä on mukana useita yhteistyökumppaneita Etelä-Savon maakunnan alueelta.
Päätavoite
Hankkeessa testataan ja kehitetään virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten ja perheiden tukemisessa.

DIGIHOI - ÄLÄ JÄTÄ

Kesto
1.4.2022–30.9.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja osatoteuttajana on Diak.
Päätavoite
DigiHoi-hankkeen tavoitteena on kehittää hoitotyön kliinisten taitojen etäopetusta. Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan hoitotyön opiskelijoiden ja opettajien osaamista etäoppimisessa ja -opetuksessa, erityisesti reaaliaikaisten simulaatioiden ja pelillisyyden avulla.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

F-I

GLORE – Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa

GLORE – Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa
Kesto
2014–2015
Rahoittaja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia olivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa -hankkeen (GLORE) tavoitteena oli vahvistaa hankkeeseen osallistuneiden korkeakoulujen osaamista työelämälähtöisessä, erityisesti kehittyvien maiden kanssa, tehtävässä opetus-, tutkimus- ja kehitystyössä.

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke

Hiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke
Kesto
1.1.2016–30.6.2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto ja sen osatoteuttajia olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Seurakuntaopisto.
Päätavoite
Tavoitteena oli luoda oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön tuloksena sellaisia taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, joilla turvataan Pieksämäellä alueen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän tarpeita vastaava laaja-alainen ja monipuolinen koulutustarjonta.

Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa

Hiil hooyo – äitiysterveyden edistämishanke Somaliassa
Kesto
2017–2022
Rahoittaja
ulkoministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Somalia-verkosto ja sen osatoteuttajia olivat Puntland Society of Finland (PSF), Sahan International Relief Association (Sahan), Somaliland Seura (SLS) sekä paikalliset kumppanijärjestöt Dumar, Aayatiin Development Foundation (Aayatiin) ja Hope Org. Lisäksi mukana oli korkeakoulukumppaneina Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) sekä kolme paikallista yliopistoa East African University, Nugaal University ja Amoud University.
Päätavoite
Päätavoitteena oli tuottaa koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhoitoalan opiskelijoille sekä lisätä yhteisöjen ymmärrystä äitiysterveydestä ja vammaisten naisten ja lasten yhtäläisistä oikeuksista terveyteen tiedotuskampanjoilla.

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)
Kesto
1.4.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat ProAgria Oulu sekä Oulun diakonissalaitos.
Päätavoite
Hankkeessa tavoitteena on vahvistaa maaseutuyritysten toimintaa ja tukea yrittäjiä muutosprosesseissa. Yrittäjille tarjotaan tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä arkeen ja mahdollisiin muutosprosesseihin. Keskeisiä teemoja ovat työssä jaksaminen/jatkaminen, hyvinvointi ml. elintavat ja mielen hyvinvointi, vihreä siirtymä sekä yrityksen ja osaamisen johtaminen.

J-O

Jypot – Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään

Jypot – Järjestöyhteistyöllä oleskeluluvan saaneille polkuja työelämään
Kesto
2017–2018
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Päätavoitteena JYPOT-osahankkeessa oli järjestöjen verkostoyhteistyön ja starttivalmennusten avulla sujuvoittaa helsinkiläisten maahanmuuttajien työelämäpolkuja, kiinnittymistä työelämään sekä kielen oppimista.

Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä - selvitys Ohjaamoiden viestinnän kehittämiseksi ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Kesto
1.3.–31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ohjaamoiden yhteistä viestintää ja nuorten osallisuutta.

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia OHJY – Ohjauksella hyvinvointia
Kesto
6.4.2021–31.12.2023
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O'Diako), Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kamo), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Diakonissalaitos / Vamos ja Nyyti ry.
Päätavoite
Päätavoitteena oli edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä
Kesto
1.8.2021–30.9.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.
Päätavoite
Hanketoiminta vahvistaa järjestöjen ja kuntien osaamista, selkeyttää toimijoiden rooleja ja tuottaa tavoitteellisempaa paikallista yhteistyötä. Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee. Hankeyhteisössä pilottikuntina ovat Nivala, Raahe, Haapavesi, Utajärvi, Reisjärvi ja Sievi.

P-Ö

Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli

Kesto
1.1.2014–31.12.2014
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Kesto
3.8.2020–30.4.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää alueellinen palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutusta. Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (YYO)

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (YYO)
Kesto
1.10.2021-31.12.2023
Rahoittaja
Työ- ja elinkeinoministeriö (Työkykyohjelma) 
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Arvo-liitto, Diak, Pellervo, Kuntoutussäätiö, Vates, Silta-Valmennusyhdistys .
Päätavoite
Osaamiskeskuksen tavoitteena oli tehdä yhteiskunnallinen yrittäminen yleisesti tunnetuksi ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomisessa. Diakin tehtävänä oli korkeakouluverkoston kokoaminen yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimuksen ja osaamisen kehittämistä varten. 

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke
Kesto
1.12.2022 — 30.11.2023
Rahoittaja
Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hallinnoija Metropolia ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Yrkehögskolan Arcada, Laurea ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Tukea yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota sekä Diak erityisesti työhyvinvointia, työssäjaksamista ja monimuotoisia työyhteisöjä.