Siirry sisältöön

Avoimen korkeakoulutuksen yhteistyö

Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu järjestää opintoja yhteistyössä muiden avointen ammattikorkeakoulujen, avointen yliopistojen ja vapaan sivistystyön kanssa. Tältä sivulta löydät tietoa tarjolla olevista yhteistyökokonaisuuksista.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Moninaistuva koulu -opinnot

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyössä järjestämä opintokokonaisuus tarjoaa työkaluja monimuotoisessa kouluympäristössä työskentelemiseen. Opinnot vahvistavat osaamistasi erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista tulevien lasten ja nuorten opettamisessa ja tukemisessa.

Opinnot sopivat sinulle, jos:

  • työskentelet lasten ja nuorten parissa
  • haluat ymmärtää paremmin erilaisia perheitä ja oppimisen taustatekijöitä
  • kaipaat tukea monikulttuurisessa kouluympäristössä työskentelyyn
  • tahdot hyödyntää ryhmän monikielisyyden voimavaroja
  • haluat tietoa lasten ja nuorten parissa tehtävästä sosiaalityöstä

Pääosin verkko-opetuksena tarjottava kokonaisuus on suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille.

Opinnot ja ilmoittautuminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi noin puolentoista vuoden aikana. Ne muodostuvat yhteensä kuudesta eri opintojaksosta. Koko Moninaistuva koulu -kokonaisuuden suorittaminen edellyttää vähintään viidelle (5 op:n) jaksolle osallistumista, mutta opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan.

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen, ko. opintojakson toteuttavaan korkeakouluun. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löydät alla olevasta taulukosta.

OpintojaksoSisältöSuoritustapaLisätietoja ja ilmoittautuminen
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta, 5 op (MON01)

Toteutus: Diak
• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
• kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
• vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
• kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
• kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö
Verkkokurssi.

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella.
Kevät 2024:
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Oppimisen ja osallistumisen tukeminen, 5 op (ERIP105)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
• portaittainen tuki oppimisessa
• näyttöön perustuvat tuen periaatteet
• yksilöllisen tuen keinot
• ryhmässä toteutettava tuki
• eriyttäminen
• yksilöllistäminen
• joustava ryhmittely
Verkkotehtävä tai etätentti.Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Perheen voimavarat ja tuki, 5 op (PEOP0300)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
• vanhemmuus äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista
• kasvatustieteellisinä näkökulmina vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet
• perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutus
• erityispedagogiikan vaihtoehdossa: vanhemmuuden rakentuminen ja tukemiseen, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski sekä perheiden kanssa tällöin tehtävä yhteistyö
Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä, etätentti tai verkkokurssi.Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Koulun sosiaalityö, 5 op (KST)

Toteutus: Diak
Koulun sosiaalityön perusteet (3 op):
• yksilökohtainen opiskeluhuolto
• koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen
• lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi
• lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu
• oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö
• monitoimijainen ja monialainen yhteistyö

Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op):
• kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
• koulukiusaamisilmiö
• koulukiusaamisen ehkäisy
• koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote
Verkkokurssi.

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kesäisin ja syyslukukaudella.
Syksy 2023:
ilmoittautuminen alkaa 3.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kevät 2024: Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Kielitietoisuus ja kielipolitiikka, 5 op (SKIP4003)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Kurssilla käsitellään kieli(koulutus)politiikkaan, kieli-identiteettiin, kielen synkroniseen vaihteluun ja monikielistyvään yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.Verkkotentti ja verkkokurssiLisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Kulttuuri- ja uskontolukutaito, 5 op (KLT01-02)

Toteutus: Diak
Kulttuurit ja uskonnot (2 op):
• erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea

Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op):
• uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa
• kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla
Verkkokurssi.

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella.
Kevät 2024: ei tarjonnassa

Tiedustelut ja lisätietoja

Diakin avoimen AMK:n yhteydenottolomake tai avoin@diak.fi.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, Moninaistuva koulu -opinnot

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin

Diakin avoin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä valikoiman vanhustyön opintoja. Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta saat tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista ikääntyvien parissa tehtävään työhön.

Opinnot sopivat sinulle jos:

  • työskentelet vanhusten parissa tai ihmisen vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
  • opiskelet alaa, joka mahdollistaa työskentelyn vanhusten parissa
  • kaipaat lisäosaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa
  • haluat kehittää ymmärrystäsi gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä

Jos sinulla ei ole aiempia vanhustyön opintoja tai vahvaa alan työkokemusta, on opintojen aluksi suoritettava opintotarjontaan kuuluva Vanhuus-opintojakso, joka tarjoaa tarvittavaa pohjatietoa muille opintojaksoille.

Opinnot ja ilmoittautuminen

Tarjolla on noin 40 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja, joista voit valita opintoja oman tarpeensa mukaan. Suurin osa opinnoista ei edellytä pohjakoulutusta, ja poikkeukset mainitaan erikseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan erikseen kyseisen opintojakson toteuttavaan korkeakouluun. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löydät alla olevasta taulukosta.

OpintojaksoOpintojakson sisältöSuoritustapa ja esitietovaatimuksetLisätietoja ja ilmoittautuminen
Vanhuus, 2 op (YHT4 )

Toteuttaja: Diak
• ikääntymisen ja vanhuuden jäsentämisen monitieteelliset lähtökohdat
• vanhuuden moninaisuus ja toimintakyky
• vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
• ikääntymiseen liittyvät muutokset
• ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
• vanhustyön arvot, tavoitteet ja työmuodot
• vanhuspalvelulaki ja laatusuositukset
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa sekä kevät- että syyslukukaudella.

Ei esitietovaatimuksia
Kesä 2023:
Ilmoittautuminen on auki 30.3.-8.5.2023
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Syksy 2023: Kevät 2023: ei tarjonnassa

Syksy 2023: tulossa tarjontaan
Gerontologisen sosiaalityön perusteet, 5 op (GER01)

Toteuttaja: Diak
• gerontologinen sosiaalityö
• vanhuskeskeiset palvelut ja toimintamuodot
• vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö
• kulttuurisensitiivisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus ja moninaisuus vanhustyössä
• vanhuuden erityiskysymykset
• vanhustyön kehittämishaasteet
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Esitietovaatimus:
Vanhuus-opintojakso (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot
Kevät 2023: ei tarjonnassa

Syksy 2023: ei tarjonnassa
Palveluohjaus vanhusten parissa, 5 op (GER02)

Toteuttaja: Diak
• palveluntarpeen arviointi sekä hyvinvointiin, elinoloihin, elämäntilanteeseen ja toimintakykyyn liittyvät riskitekijät
• ikääntyneen asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
• palveluohjauksen eri muodot
• hyvinvointipalvelujen koordinointi
• vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
• itsemääräämisoikeuden kysymykset
• asiakaslähtöinen dokumentointi
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot, lisäksi suositellaan Gerontologisen sosiaalityön perusteet (GER01) -opintojakson suorittamista ensin
Kevät 2023: ei tarjonnassa

Syksy 2023: ei tarjonnassa
Gerontologisen sosiaalityön menetelmät, 5 op (GER03)

Toteuttaja: Diak
• gerontologisen sosiaalityön menetelmät
• voimavaralähtöinen työskentely
• omaishoito
• saattohoito
• keskeiset vanhustyön digitaaliset palvelut ja älyteknologia
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot, lisäksi suositellaan Gerontologisen sosiaalityön perusteet (GER01) ja Palveluohjaus vanhusten parissa (GER02) -opintojaksojen suorittamista ensin
Kevät 2023: ei tarjonnassa

Syksy 2023: ei tarjonnassa
Gerontologinen kliininen hoitotyö, 5 op (GHO01)

Toteuttaja: Diak
• akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
• pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
• monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto
• eettisyys
• moniammatillinen toiminta
• hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitus ja seminaari verkon välityksellä

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella.

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot ja perustiedot vanhusten kliinisestä hoitotyöstä (esim. VHO01).
Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Syksy 2023: ei tarjonnassa
Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö, 5 op (GHO02)

Toteuttaja: Diak
• kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä
• ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa
• kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät
• yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote
Verkkototeutus, aikaan sidotut luennot verkon välityksellä

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella.

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot ja perustiedot vanhusten kliinisestä hoitotyöstä (esim. VHO01).
Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Syksy 2023: ei tarjonnassa
Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä, 5 op (GHO03)

Toteuttaja: Diak
• terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö
• terveysteknologiset ratkaisut
• eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitusinfo verkon välityksellä

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot ja perustiedot vanhusten kliinisestä hoitotyöstä (esim. VHO01).
Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Syksy 2023:
tulossa tarjontaan
Hyvinvointiteknologia, 5op (HYV)

Toteuttaja: Diak
• hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
• hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
• hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet
Verkkototeutus, tehtävät

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa sekä kevät- että syyslukukaudella.

Ei esitietovaatimuksia
Kevät 2023:
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Syksy 2023:
tulossa tarjontaan

Vanhusten / ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (VHO01)

Toteuttaja: Diak
• keskeiset vanhusten / ikääntyvien sairaudet
• muistisairaudet ja muistisairauden hoito
• vanhusten / ikääntyvien ravitsemus ja toimintakyky ja voimavarojen arviointi
• vanhuksen / ikääntyvien ja läheisten osallisuus ja tukeminen
• palvelutarvearviointi, geroteknologia
• näyttöön perustuva hoitotyö ja hoidon laatu
Lähiopetus, tehtävä/tentti

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella, joillain kampuksilla myös keväällä.

Ei esitietovaatimuksia
Kevät 2023:
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Syksy 2023:
tulossa tarjontaan
Helsingin-kampus
Oulun-kampus
Pieksämäen-kampus
Porin-kampus
Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op
(TGEP1001)

Toteuttaja: JY
• gerontologia tieteenalana
• ikääntyvien ihmisten terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät
• vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1, 5 op
(TGEP1002)

Toteuttaja: JY
• iäkkäiden ihmisten psyykkistä toimintakykyä edistävät ja uhkaavat tekijät ja niiden merkitys psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
• kognitiivisen ikääntymisen prosessit ja niihin yhteydessä olevat tekijät
• myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteet ja vanhuuden merkitys osana elämänkulkua
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa, 5 op
(TGEP1003)

Toteuttaja: JY
• ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet
• ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
• fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä
• sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa, 3 op
(TGEP1004)

Toteuttaja: JY
• eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
• teknologia ja ikääntyminen
• ikääntyvä ihminen tieteellisen tutkimuksen kohteena
Verkkokurssi, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä, 3 op
(TGEP1005)

Toteuttaja: JY
• kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
• ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä
• ravitsemus ja aivoterveys
• vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Itsenäiset oppimistehtävät ja luennot

Ei esitietovaatimuksia
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen, 4 op
(TGEP1006)

Toteuttaja: JY
• fyysinen toimintakyky
• biologinen vanheneminen
• ikääntyvien ihmisten terveysliikunta, liikkumisen suositukset
• liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
Itsenäiset oppimistehtävät tai verkkokurssi, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Tiedustelut ja lisätietoja

Diakin avoimen amk:n yhteydenottolomake tai avoin@diak.fi.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, Vanhustyön opintotarjotin