Avoimen korkeakoulutuksen yhteistyö

Diakonia-ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu järjestää opintoja yhteistyössä muiden avointen ammattikorkeakoulujen, avointen yliopistojen ja vapaan sivistystyön kanssa. Tältä sivulta löydät tietoa tarjolla olevista yhteistyökokonaisuuksista.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Moninaistuva koulu -opinnot

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyössä järjestämä opintokokonaisuus tarjoaa työkaluja monimuotoisessa kouluympäristössä työskentelemiseen. Opinnot vahvistavat osaamistasi erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista tulevien lasten ja nuorten opettamisessa ja tukemisessa.

Opinnot sopivat sinulle, jos:

  • työskentelet lasten ja nuorten parissa
  • haluat ymmärtää paremmin erilaisia perheitä ja oppimisen taustatekijötä
  • kaipaat tukea monikulttuurisessa kouluympäristössä työskentelyyn
  • tahdot hyödyntää ryhmän monikielisyyden voimavaroja
  • haluat tietoa lasten ja nuorten parissa tehtävästä sosiaalityöstä

Pääosin verkko-opetuksena tarjottava kokonaisuus on suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille.

Opinnot ja ilmoittautuminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi noin puolentoista vuoden aikana. Ne muodostuvat yhteensä kuudesta eri opintojaksosta. Koko Moninaistuva koulu -kokonaisuuden suorittaminen edellyttää vähintään viidelle (5 op:n) jaksolle osallistumista, mutta opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan.

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen, ko. opintojakson toteuttavaan korkeakouluun. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löydät alla olevasta taulukosta.

OpintojaksoSuoritustapaToteutusaikaSisältö
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssi. Syksy 2020:
toteutusaika 21.9.–16.10., ilmoittautuminen alkaa 23.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Opintojakso on 2021 alkaen pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella.
• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
• kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
• vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
• kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
• kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
• kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö
Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Verkkotehtävä tai etätentti.Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.• portaittainen tuki oppimisessa
• näyttöön perustuvat tuen periaatteet
• yksilöllisen tuen keinot
• ryhmässä toteutettava tuki
• eriyttäminen
• yksilöllistäminen
• joustava ryhmittely
Perheen voimavarat ja tuki (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä, etätentti tai verkkokurssi.Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• vanhemmuus äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista
• kasvatustieteellisinä näkökulmina vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet
• perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutus
• erityispedagogiikan vaihtoehdossa: vanhemmuuden rakentuminen ja tukemiseen, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski sekä perheiden kanssa tällöin tehtävä yhteistyö
Koulun sosiaalityö (5 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssi. Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kesäisin ja syyslukukaudella.

Syksy 2020:
toteutusaika 5.10.-13.11., ilmoittautuminen alkaa 6.8. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Koulun sosiaalityön perusteet (3 op):
• yksilökohtainen opiskeluhuolto
• koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen
• lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi
• lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu
• oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö
• monitoimijainen ja monialainen yhteistyö

Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op):
• kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
• koulukiusaamisilmiö
• koulukiusaamisen ehkäisy
• koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote
Kielitietoinen koulutus (5 op)

Toteutus: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Verkkokurssi. Vaihtoehtoisena suoritustapana itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä.Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• monikielisyyden ja kielitietoisuuden eri näkökulmat
• äidinkiel(t)en ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden merkitys oppimisessa
• miten äidinkieltä ja kielellistä identiteettiä voidaan tukea monikielitietoisella pedagogiikalla
Kulttuuri- ja uskontolukutaito (5 op)

Toteutus: Diak
Verkkokurssi. Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella, seuraava toteutus kevät 2021.Kulttuurit ja uskonnot (2 op):
• erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea

Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op):
• uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa
• kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

Tiedustelut ja lisätietoja

Diakin avoimen AMK:n yhteydenottolomake tai avoin@diak.fi.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, Moninaistuva koulu -opinnot

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin

Diakin avoin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjovat yhteistyössä valikoiman vanhustyön opintoja. Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimelta saat tutkittua tietoa, ymmärrystä ja käytännön osaamista ikääntyvien parissa tehtävään työhön.

Oopinnot sopivat sinulle jos:

  • työskentelet vanhusten parissa tai ihmisen vanhenemiseen liittyvissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
  • opiskelet alaa, joka mahdollistaa työskentelyn vanhusten parissa
  • kaipaat lisäosaamista tai ideoita käytännön työhön vanhusten parissa
  • haluat kehittää ymmärrystäsi gerontologisesta hoitotyöstä ja sosiaalityöstä

Jos sinulla ei ole aiempia vanhustyön opintoja tai vahvaa alan työkokemusta, on opintojen aluksi suoritettava opintotarjontaan kuuluva Vanhuus-opintojakso, joka tarjoaa tarvittavaa pohjatietoa muille opintojaksoille.

Opinnot ja ilmoittautuminen

Tarjolla on noin 40 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja, joista voit valita opintoja oman tarpeensa mukaan. Suurin osa opinnoista ei edellytä pohjakoulutusta, ja poikkeukset mainitaan erikseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan erikseen kyseisen opintojakson toteuttavaan korkeakouluun. Kurssikohtaiset ilmoittautumislinkit löydät alla olevasta taulukosta.

OpintojaksoSuoritustapa ja esitietovaatimusToteutusaikaOpintojakson sisältö
Vanhuus, 2 op (YHT4 )

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa sekä kevät- että syyslukukaudella.

Syksy 2020:
Toteutusaika 17.8.-24.8., ilmoittautuminen alkaa 18.6. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Toteutusaika 12.10.-23.10., ilmoittautuminen alkaa 13.8. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• vanhuus monitieteellisenä elämänvaiheena
• vanhuspolitiikan kansalliset ja kansainväliset linjaukset
• toimintakyvyn tukeminen
• ammatillisen persoonallisen kasvun reflektio
Gerontologisen sosiaalityön perusteet, 5 op (GER01)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Esitietovaatimus:
Vanhuus-opintojakso (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Syksy 2020:
Toteutusaika 21.9.-16.10., ilmoittautuminen alkaa 23.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
• vanhuusiän erityiskysymykset
• vanhustyön kehittämishaasteet
• vanhustyötä ohjaava ja velvoittava lainsäädäntö
Palveluohjaus, 5 op (GER02)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot, lisäksi suositellaan Gerontologisen sosiaalityön perusteet (GER01) -opintojakson suorittamista ensin
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Syksy 2020:
Toteutusaika 19.10.-13.11., ilmoittautuminen alkaa 20.8. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• palveluntarpeen arviointi sekä elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyvät riskitekijät
• kotona asumisen ja selviytymisen erityistarpeet
• palveluohjaus
• hyvinvointipalvelujen koordinointi
• vanhuusiän uskonnolliset ja hengelliset tarpeet
• asiakastyön dokumentointi
Gerontologisen sosiaalityön menetelmät, 5 op (GER03)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottua opetusta

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot, lisäksi suositellaan Gerontologisen sosiaalityön perusteet (GER01) ja Palveluohjaus (GER02) -opintojaksojen suorittamista ensin
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Syksy 2020:
Toteutusaika 16.11.-11.12., ilmoittautuminen alkaa 17.9. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• gerontologisen sosiaalityön menetelmät
• voimavaralähtöinen työskentely
• saattohoito
• keskeiset vanhustyön älyteknologian sovelluspalvelut ja hyvinvointiteknologia
Gerontologinen kliininen hoitotyö, 5 op (GHO01)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitus ja seminaari verkon välityksellä

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot ja perustiedot vanhusten kliinisestä hoitotyöstä (esim. VHO12).
Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella, seuraavan kerran keväällä 2021.• akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
• pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
• monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto
• eettisyys
• moniammatillinen toiminta
• hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu
Kulttuurisensitiivinen gerontologinen hoitotyö, 5 op (GHO02)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidotut luennot verkon välityksellä

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot ja perustiedot vanhusten kliinisestä hoitotyöstä (esim. VHO12).
Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kevätlukukaudella, seuraavan kerran keväällä 2021.• kulttuurisensitiivisyys gerontologisessa työssä
• ikääntyneiden vähemmistökulttuurit Suomessa
• kulttuurisensitiivinen vuorovaikutus ja toimintakykyä edistävät työmenetelmät
• yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote
Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä, 5 op (GHO03)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, aikaan sidottu aloitusinfo verkon välityksellä

Esitietovaatimus:
Vanhuus (YHT4) tai vastaavat tiedot/opinnot ja perustiedot vanhusten kliinisestä hoitotyöstä (esim. VHO12).
Opintojakso soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella.

Syksy 2020:
Toteutusaika 31.8.-9.10., ilmoittautuminen alkaa 2.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö
• terveysteknologiset ratkaisut
• eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus
Hyvinvointiteknologia, 5op (HYV)

Toteuttaja: Diak
Verkkototeutus, tehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa sekä kevät- että syyslukukaudella.

Syksy 2020:
Toteutusaika 14.9.-13.11., ilmoittautuminen alkaa 10.2. 16.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
• hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
• hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö, 2 op (VHO12)

Toteuttaja: Diak
Lähiopetus, tehtävä/tentti

Ei esitietovaatimuksia
Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa syyslukukaudella, Helsingissä myös keväällä.

Syksy 2020:
Helsinki:
Toteutusaika 1 21.09.-16.10., ilmoittautuminen alkaa 23.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Toteutusaika 2 23.11.-18.12., ilmoittautuminen alkaa 24.9. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Oulu: Toteutusaika 28.09.-23.10., ilmoittautuminen alkaa 30.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Pieksämäki: Toteutusaika 16.11.-18.12., ilmoittautuminen alkaa 17.9. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Pori: Toteutusaika 31.08.-18.12., ilmoittautuminen alkaa 2.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
• keskeiset vanhusten sairaudet
• vanhusten ravitsemus ja toimintakyky
• vanhuksen ja läheisten osallisuus ja tukeminen
• palvelutarvearviointi, terveysteknologia
• näyttöön perustuva hoitotyö ja hoidon laatu
Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op
(TGEP1001)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Lukuvuosi 2020-2021: Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• gerontologia tieteenalana
• ikääntyvien ihmisten terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät
• vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1, 5 op
(TGEP1002)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Lukuvuosi 2020-2021: Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• iäkkäiden ihmisten psyykkistä toimintakykyä edistävät ja uhkaavat tekijät ja niiden merkitys psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
• kognitiivisen ikääntymisen prosessit ja niihin yhteydessä olevat tekijät
• myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteet ja vanhuuden merkitys osana elämänkulkua
Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa, 5 op
(TGEP1003)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Lukuvuosi 2020-2021: Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet
• ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
• fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä
• sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa
Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa, 3 op
(TGEP1004)

Toteuttaja: JY
Verkkokurssi, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia
Lukuvuosi 2020-2021: Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
• teknologia ja ikääntyminen
• ikääntyvä ihminen tieteellisen tutkimuksen kohteena
Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä, 3 op
(TGEP1005)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät ja luennot

Ei esitietovaatimuksia
Lukuvuosi 2020-2021: Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
• ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä
• ravitsemus ja aivoterveys
• vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen, 4 op
(TGEP1006)

Toteuttaja: JY
Itsenäiset oppimistehtävät tai verkkokurssi, aikaan sidottua opetusta

Ei esitietovaatimuksia
Lukuvuosi 2020-2021: Lisätietoja ja ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto• fyysinen toimintakyky
• biologinen vanheneminen
• ikääntyvien ihmisten terveysliikunta, liikkumisen suositukset
• liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn

Tiedustelut ja lisätietoja

Diakin avoimen amk:n yhteydenottolomake tai avoin@diak.fi.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, Vanhustyön opintotarjotin