Käynnissä olevat hankkeet

Diak on vuosittain mukana joko hallinnoijana tai kumppanina kymmenissä hankkeissa, joissa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja teemoihin Diakin vahvuuksien pohjalta.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Julkaisemme myöhemmin kattavan hanketietokannan.

       

1-2-3

A-G

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla Hankesivustolle
Kesto
1.9.2019–31.8.2022
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajat ovat yhteystyöorganisaatiot Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa sekä Universitat Pompeu Fabra Espanjassa.
Päätavoite
Päätavoite on tukea kaikkien opiskelijoiden osallisuutta, kehittää opettajien digitaitoja ja tuoda lähiopetuksen rinnalle suunnitelmallinen verkko-opetus.

DVINE - Holistic tools for competence-based curricula to promote Dignity in Vietnam and Nepal

DVINE - Holistic tools for competence-based curricula to promote Dignity in Vietnam and Nepal Hankesivustolle
Kesto
15.1.2019–14.1.2022
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat VID Specialized University (VID), Gazi Üniversitesi (GU), Hue University of Medicine and Pharmacy (HUMP), Hue University of Sciences (HUSC), Patan Academy of Health Sciences (PAHS), School of Nursing and Midwifery, Lalitpur Nursing Campus (LNC) ja Xavier’s College (SXC)
Päätavoite
Päätavoite on kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutusta neljässä korkeakoulussa Nepalissa ja Vietnamissa. Hankkeessa tuotetaan yhteisiä oppisisältöjä ja kohennetaan ammatillisen korkeakoulutuksen opetusmenetelmiä ja opetusvälineitä.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi Hankesivustolle

Edupal - palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

Edupal - palliatiivisen koulutuksen kehittäminen Hankesivustolle
Kesto
1.2.2018–30.6.2021
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulun, sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala ja sen osatoteuttajina on 14 ammattikorkeakoulua, joista yksi on Diak, ja viisi yliopistoa.
Päätavoite
Päätavoite on palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen. Hankkeessa selvitetään palliatiivisen hoidon nykytila koulutuksessa ja laaditaan asiantuntijoiden kanssa hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle ja erityistasoille.
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajia ovat I&F (Irlanti), Fachhochschule der Diakonie (Saksa), KAI (Liettua), Defoin (Espanja), Loisto (Suomi) Diakonie.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää sosiaalista osallisuutta kouluyhteisöissä. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden yleistä hyvinvointia itseilmaisun kautta, sekä estää koulujen keskenjättäminen ja parantaa koulutuloksia.

H-N

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin Hankesivustolle
Kesto
1.9.2020–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin Diakonissalaitos (Vamos Oulu ja Rovaniemi) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tukipalveluita, edistää hyvinvointia opintojen aikana ja ehkäistä opinnoista putoamista. Pilotoidaan sekä ehkäisevän että intensiivisen tuen malleja.
Kesto
1.2.2018–28.2.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (Odl) , Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osao), Suomen Nuorisoseurat ry, YMCA ja Urheiluopisto Kisakeskus
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea 16 - 25 vuotiaiden nuorten sosiaalista vahvistamista tarjoamalla yhdenvertaista harrastustoimintaa.

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön Hankesivustolle
Kesto
1.11.2018–31.10.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajina ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Vates-säätiö, Diak ja THL.
Päätavoite
Päätavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

KAAKAO - Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen

KAAKAO - Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen Hankesivustolle

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa Hankesivustolle
Kesto
1.2.2018–31.7.2021
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina yli 20 ammatikorkeakoulua, joista yksi on Diak, ja yliopistoa
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä.

KOOKOS - Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

KOOKOS - Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Hankesivustolle

Laatuhoiva- Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa

Laatuhoiva- Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalveluissa Hankesivustolle
Kesto
01.09.2020–31.08.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinoi Diakonia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat: Oulun ammattikorkeakolu Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä kajaanin mmattikorkeakoulu Oy.
Päätavoite
Päätavoitteena on työhyvinvoinnin, työn laadun ja tuloksen parantaminen ikääntyvien palveluja tarjoavissa hoiva-alan yrityksissä sekä julkisen ja kolmannen sektorin ikäihmisten palveluja tuottavissa yksiköissä. Osaamista, työyhteisön voimavaroja ja työntekijöiden osallisuutta vahvistamalla saavutetaan parempaa hoidon laatua ja tuloksellisuutta.

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Hankesivustolle
Kesto
1.4.2019–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk).
Päätavoite
Päätavoitteena ovat muun muassa liiketoiminta- ja johtamisosaaminen, työkyvyn tukeminen, verkostojen ja vertaistoiminnan vahvistaminen sekä toimiva vuorovaikutus.

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa Hankesivustolle
Kesto
1.1.2020–31.12.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja on ProAgria Etelä-Savo.
Päätavoite
Päätavoitteena on tunnistaa maatalousyrittäjän arjen erilaisia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja yhdessä yrittäjien kanssa. Etsimme keinoja ja työkaluja voimavarojen vahvistamiseen, ja kokeilemme niitä myös käytännössä.

Miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistäminen

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Hankesivustolle
Kesto
1.1.2019–31.12.2021
Rahoittaja
STEA
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi A-klinikka säätiö ja sen osatoteuttajat ovat A-Kiltojen Liitto ry, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sininauhaliitto, Tukikohta ry sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä.

Navigaattori - kohti monimuotoisia kuntia

Navigaattori - kohti monimuotoisia kuntia Hankesivustolle
Kesto
1.4.2018–31.3.2021
Rahoittaja
EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF)
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Pakolaisapu ja sen osatoteuttajia ovat IOM, Suomen toimisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää kuntatyöntekijöiden ja -päättäjien valmiuksia vastaanottaa pakolaisia. Vahvistetaan aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista omakielisen yhteiskuntaorientaation avulla. Toteutetaan omakielisen yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutusta.

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D) Hankesivustolle
Kesto
1.4.2020–31.3.2023
Rahoittaja
STEA
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää digitaalinen 3X10D-itsearviointitesti, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä tietoa ja ohjausta tarkoituksenmukaisiin tukipalveluihin.

O-U

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Opin portailta työelämään Satakunnassa Hankesivustolle
Kesto
1.8.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk), Länsirannikon koulutus oy (WinNova) sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu).
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintojen loppuvaiheita sekä siirtymää työelämään. Hankkeessa vahvistetaan myös työpaikkojen monikulttuurisuusosaamista.

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa Hankesivustolle
Kesto
1.4.2020–31.5.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Suomen Diakoniaopisto (SDO), Koulutuskuntayhtymä OSAO (OSAO) ja Oulun yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää ja sujuvoitetaan varhaiskasvatusalan opiskelijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä toiselta asteelta korkeakouluun ja korkea-asteen koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeessa edistetään varhaiskasvatusalan kiinnostavuutta sekä miesten hakeutumista ja työllistymistä alalle, ja tunnistetaan työelämän tarpeita varhaiskasvatusalalla.
Kesto
1.8.2020–31.7.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä ja sen osatoteuttajat: Diak ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Päätavoite
Päätavoitteena on Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän ja yhtymän alueella olevien seurakuntien, ortodoksisen seurakunnan ja Limingan rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen. Kehittämisessä hyödynnetään digitaalisia teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen, sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä.

OSMO - Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

OSMO - Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin Hankesivustolle
Kesto
1.4.2019–31.8.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Åbo Akademi (ÅA)
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää monikulttuurista osaamista yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa.
Kesto
1.3.2020–28.2.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on parantaa lastensuojelun sijaishuollon eri toimijoiden osaamista Pohjois-Pohjanmaalla.

OTE - Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle

OTE - Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle Hankesivustolle
Kesto
1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu oy ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, LAB ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on opiskelijoiden työllistymistä tukeva toiminta, joka on mahdollisimman paljon opiskelijoiden omista ideoista, tarpeista ja toiminnasta lähtöisin.
Kesto
1.1.2019–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) ja Savonlinnan seudun Kolomonen ry.
Päätavoite
Päätavoitteena on lisätä sote-alan ja kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden taide-, luonto- ja kulttuurilähtöistä osaamista, jotta sote-alan asiakkaat pääsisivät nykyistä vahvemmin osallisiksi taiteesta, kulttuurista ja luontolähtöisestä toiminnasta. Vahvistaa yhteistyöosaamista, yrittäjyystaitoja ja digitaalisuuden hyödyntämistä.
Kesto
1.1.2020–31.6.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Saamelaisalueen koulutuskeskus ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti.
Päätavoite
Päätavoitteena on toteuttaa hankeyhteystyönä saamen kielten tulkkauskoulutus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

SOKRA - Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke

SOKRA - Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Hankesivustolle
Kesto
1.10.2014–30.9.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos ja sen osatoteuttajan on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on koota osallisuustyötä tekevät yhteen, tutkia, tuottaa tietoa osallisuudesta, tukea arviointia, vaikuttaa ja viestiä. Rohkaisemme tekoihin heikommassa asemassa olevien osallisuuden puolesta. Osahankkeessa tavoitteena varmistaa Itä- ja Pohjois-Suomen sote-alueille yhtenäiset käytänteet kaikkein huonoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuuden vahvistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi.
Kesto
1.5.2020–31.10.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto

SOTETIE - Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

SOTETIE - Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta Hankesivustolle
Kesto
1.9.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinoin Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajia ovat Arcada, Diakonia-, Hämeen, Jyväskylän, Kaakkois-Suomen, Kajaanin, Lapin, Laurea-, Metropolia, Novia, Satakunnan, Tampereen, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä Itä-Suomen yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on vastata sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille joustava, työelämälähtöinen ja jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, sähköinen tiekartta.
Kesto
1.3.2020–31.12.2022
Rahoittaja
STEA
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Moniheli Ry ja sen osatoteuttajina toimivat Laurea AMK, DIAK AMK ja useat eri terveys- ja monikulttuurijärjestöt.
Päätavoite
Päätavoitteena on kerätä, mallintaa ja luoda erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa kroonisia tarttumattomia kansansairauksia erilaisissa maahan muuttaneiden ryhmissä.
Kesto
1.1.2019–31.10.2021
Rahoittaja
STM; Terveyden edistämisen määräraha
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi kaakois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tanhuvaaran urheiluopisto osatoteuttajina.
Päätavoite
Hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa yli 65-vuotiaista säilyttää mahdollisimman pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.

TITA - Tackling Inequalities in Time of Austerity

TITA - Tackling Inequalities in Time of Austerity Hankesivustolle
Kesto
1.5.2015–31.3.2021
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Turun yliopisto ja sen osatoteuttajia ovat Helsinkin yliopisto Itä-Suomen yliopisto, Tukholman Yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveyswn- ja hyvinvoinnin laitos sekä Kela.
Päätavoite
Päätavoitteena hanke tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa analysoidaan talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää eriarvoisuutta sekä mahdollisuuksien eriarvoisuutta elämänkuluissa.

Tule nähdyksi

Kesto
1.9.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak, ja sen osatoteuttajia ovat Q-teatteri, Vox , Rakastajat ja Vamos.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä.
Kesto
1.11.2018–31.3.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttajat ovat Savon ammattiopisto (Sakky), SAMIedu ammattiopisto (SAMIedu) ja Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu).
Päätavoite
Tavoitteena on pilotoida ja edelleen kehittää joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toisen asteen ammatillisiin opintoihin erityisesti aikuisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille, heikossa työmarkkina-asemassa oleville, sekä ammatillista tutkintoa vailla oleville.

V-Ö

VAVE - vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

VAVE - vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen Hankesivustolle
Kesto
1.1.2020–28.2.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto, Itä-Savon koulutuskuntyhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Savas-Säätiö sr ja Vaalijalan kuntayhtymä
Päätavoite
Päätavoitteena on lisätä kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä Hankesivustolle
Kesto
1.1.2020–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on vahvistaa kotihoidon vetovoimaa kehittämällä henkilöstön osaamista, työhyvinvointia, palveluprosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää Etelä-Savossa Essoten ja Pieksämäen alueilla.
Kesto
1.2.2020–30.4.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on tarjota täydennyskoulutusta ja kaikille avoimia koulutusiltapäiviä monikulttuurista ohjaustyötä tekeville. Täydennyskoulutus (15 op) vahvistaa osallistujien kielitietoisuutta, ammatillisuutta ja ohjausosaamista.
Kesto
3.8.2020–30.4.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää alueellinen palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutusta. Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.