Siirry sisältöön

Käynnissä olevat hankkeet

Diak on vuosittain mukana joko hallinnoijana tai kumppanina kymmenissä hankkeissa, joissa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja teemoihin Diakin vahvuuksien pohjalta. Tälle sivulle on poimittu joitain esimerkkejä hankkeistamme.

Opiskelijoille hankkeet tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia, jotka on koottu Howspace-työtilaan. Pääset työtilaan syöttämällä sähköpostiosoitteesi linkistä avautuvalle sivulle ja klikkaamalla sen jälkeen sähköpostiin saapuvaa vahvistuslinkkiä. Kun löydät kiinnostavan hankkeen, ota suoraan yhteyttä sen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

       

1-2-3

A-G

AVOT- Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta

Kesto
01.05.2023–30.04.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Oulun Ev.lut. seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitos
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen Oulussa.

Digital Wellbeing in Higher Education

Digital Wellbeing in Higher Education
Kesto
1.2.2022–1.5.2024
Rahoittaja
Erasmus, Brasov, Romanian kansallinen toimisto.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Transilvania University of Brașov Romaniassa. Osatoteuttajina ovat Diak, VID Specialized University Norjassa ja University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt Saksassa.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkeakoulujen opettajille innovatiivinen lähestymistapa monimutkaisten tilanteiden hallintaan edistämällä korkeatasoista digitaalista hyvinvointia ja digitaalisten menetelmien tehokasta käyttöä.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

ESIC – European Social Innovation Campus

Kesto
01.09.2023–30.08.2027
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak, Tallinnan yliopisto, Universitetet i Sørøst-Norge, Odisee University of Applied Sciences, Live-säätiö, Euricse, Rethink Ireland, Euclid Network, Ukrainian Social Academy, Federazione Trentina della Cooperazione, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, Asociación empresarial de Sociedades Laborales, Fundatia Alaturi de voi Romania, Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Provincia autonoma di Trento.
Päätavoite
Konsortio kehittää ja vahvistaa yhteisötalouden innovaatiokyvykkyyttä digivihreässä siirtymässä, uudistamalla siihen liittyvää koulutusta ja osaamista

DIGIHOI - ÄLÄ JÄTÄ

Kesto
1.4.2022–30.9.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja osatoteuttajana on Diak.
Päätavoite
DigiHoi-hankkeen tavoitteena on kehittää hoitotyön kliinisten taitojen etäopetusta. Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan hoitotyön opiskelijoiden ja opettajien osaamista etäoppimisessa ja -opetuksessa, erityisesti reaaliaikaisten simulaatioiden ja pelillisyyden avulla.
Yhteystiedot
Tiina Ervelius
Projektikoordinaattori
tiina.ervelius@diak.fi
040 5091839

e-Wellbeing and Mental Health in Older Adults

Kesto
1.9.2022–31.8.2024
Rahoittaja
Erasmus+ Cooperation Partnerships, KA220-HED
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hallinnointi: Technische Hochschule Deggendorf (Saksa) Osatoteuttajat FH Kärnten – Gemeinnützige Gesellschaft mbH (Itävalta) Dublin City University (Irlanti) Diakonia-ammattikorkeakoulu (Suomi)
Päätavoite
The project intends to involve HEI in international collaboration through build-up of a curriculum for a Joint Master e-Wellbeing and Mental Health in Older Adults.
Yhteystiedot
Arja Suikkala
projektikoordinaattori (yliopettaja, TtT)
arja.suikkala@diak.fi
040 765 8927

H-N

HOP - Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä

Kesto
01.09.2023 - 31.10.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Vaalan kunta.
Päätavoite
Hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä. Hankkeen aikana kehitetään, testataan ja pilotoidaan työmenetelmiä ja välineitä haastavassa tilanteessä elävien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä taloudellisen tilanteen parantamiseksi.
Yhteystiedot
Maire Vuoti
Projektipäällikkö
maire.vuoti@diak.fi
050 308 2291

Ikääntymisestä innovaatioiksi - IKI

Kesto
1.3.2023–31.8.2025
Rahoittaja
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto (Haettava EU- ja valtion rahoitus on 60% ja Kuntarahoitus 40%, Porin kaupunki)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana Satakunnan ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina on Diak ja Tampereen korkeakoulusäätiö
Päätavoite
Erityistavoitteena hankkeessa on digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Hankkeen päätuloksena syntyy Ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut GeroTestbed. GeroTestbed syntyy Satakunta Testbed -verkostoon uudeksi kärjeksi. GeroTestbed on ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut kehitys- ja testausympäristö, jossa erityistä huomioita kiinnitetään laitepainotteisen toiminnan rinnalla ohjelmistoihin ja tiedon hyödyntämiseen. Toimintaa rakennetaan ja pilotoidaan olemassa olevissa palveluissa. GeroTestbed linkittää alueen vahvaa robotiikka- ja automaatio-osaamista erityisesti sote-kenttään.
Yhteystiedot
Sinikka Paukkunen
Projektikoordinaattori
sinikka.paukkunen@diak.fi
050 571 4686

Kokonaisena työssä

Kesto
1.2.2023–30.6.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskuksen kautta)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Diakoniaopisto ja osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Päätavoite
Hankkeen tarkoituksena on kehittää, pilotoida ja juurruttaa valmennusmalli ja työvälineet kokonaisvaltaisen kokemusosaamisen tunnistamiseen sosiaali- ja terveysalalla.
Yhteystiedot
Henna Harju
TKI-asiantuntija
henna.harju@diak.fi
Kesto
1.8.2021–31.7.2024
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) ja sen osatoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on Oulun kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan, vapaaehtoisten koulutuksen ja yritysyhteistyön avulla. Diakin rooli hankkeessa: vapaaehtoisten koulutus ja tiedon hankinta sekä vaikuttavuuden arviointi.

Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä - selvitys Ohjaamoiden viestinnän kehittämiseksi ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Kesto
1.3.–31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ohjaamoiden yhteistä viestintää ja nuorten osallisuutta.
Yhteystiedot
Leevi Rasila
Projektipäällikkö
leevi.rasila@diak.fi
050 521 7130

Multidisciplinary innovation for social change

Multidisciplinary innovation for social change
Kesto
01.10.2019–30.04.2024
Rahoittaja
Cost/Horizon
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana on Tallinnan yliopisto ja sen osatoteuttajana on Diak.
Päätavoite
Hankkeessa useat korkeakoulut ja yritykset tekevät yhteistyötä kehittääkseen poikkitieteellisen innovoinnin keinoin korkeakouluopetusta vastaamaan alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeita.

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)
Kesto
1.4.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat ProAgria Oulu sekä Oulun diakonissalaitos.
Päätavoite
Hankkeessa tavoitteena on vahvistaa maaseutuyritysten toimintaa ja tukea yrittäjiä muutosprosesseissa. Yrittäjille tarjotaan tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä arkeen ja mahdollisiin muutosprosesseihin. Keskeisiä teemoja ovat työssä jaksaminen/jatkaminen, hyvinvointi ml. elintavat ja mielen hyvinvointi, vihreä siirtymä sekä yrityksen ja osaamisen johtaminen.
Yhteystiedot
Arja Lappalainen
Projektipäällikkö
arja.lappalainen@diak.fi

Monikulttuurinen ohjaustyö Ohjaamossa

Monikulttuurinen ohjaustyö Ohjaamossa
Kesto
1.5.2022 – 31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ohjaamo Porin oma- ja selkokielisiä palveluja maahanmuuttajataustaisille asiakkaille heidän koulutus- ja työllistymisvalmiuksien sekä työllistymisen tukemiseksi.
Yhteystiedot
Ella Saarinen
Projektipäällikkö
ella.saarinen@diak.fi
050302 8926

Monikulttuurisen pedagogiikan ja ohjauksen asiantuntijaksi

Kesto
4.5.2022-31.12.2023
Rahoittaja
Opetushallitus/Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2022
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeessa toteutetaan monikulttuurisen ohjausosaamisen verkkokoulutus (10 op) opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ensimmäinen 5 opintopisteen moduuli avaa teoreettisia näkökulmia monikulttuuriseen ohjaus- ja opetusosaamiseen. Toisessa 5 opintopisteen moduulissa osallistuja tekee työelämää kehittävän projektiluontoisen kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.
Yhteystiedot
Hanna Hovila
hanna.hovila@diak.fi

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä

Kesto
01.09.2023-31.03.2025
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ry ja sen osatoteuttajia ovat Diak, Kuntoutussäätiö, Valo Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Väestöliiton Hyvinvointi Oy sekä Mielenterveyden keskusliitto.
Päätavoite
Hankeen toimenpiteissä vaikutetaan nuorten mielenterveyden tukeen työelämässä ja työelämään siirryttäessä.

O-U

OBCD – Open Business for Community Development

OBCD – Open Business for Community Development
Kesto
01.06.2022–30.06.2025
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak, Silta-Valmennusyhdistys, Business College Helsinki, Patrasin yliopisto, ANKA (Development Agency of Karditsa), Olympic Training and Consulting Ltd, Rooman yliopisto, AGCI, Base3, Predif, Camera Italiana Barcelona, Euclid Network, Valladolidin yliopisto.
Päätavoite
Hankkeessa selvitetään, kuinka yhteiskunnallinen yrittäjyys voi luoda yhteiskunnallista kehitystä soveltamalla avoimen liiketoiminnan menetelmiä.

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia
Kesto
6.4.2021–31.12.2023
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O'Diako), Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kamo), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Diakonissalaitos / Vamos ja Nyyti ry.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä
Kesto
1.8.2021–30.9.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.
Päätavoite
Hanketoiminta vahvistaa järjestöjen ja kuntien osaamista, selkeyttää toimijoiden rooleja ja tuottaa tavoitteellisempaa paikallista yhteistyötä. Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee. Hankeyhteisössä pilottikuntina ovat Nivala, Raahe, Haapavesi, Utajärvi, Reisjärvi ja Sievi.
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin diakonissalaitoksen säätiö. Diak on mukana osatoteuttajana yhdessä Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymän, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun kaupungin kanssa.
Päätavoite
Prikka kiertoon -hanke tarjoaa tukea, työtä sekä toivoa, ja kehittää samalla hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Kiertotalouden logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän Prikka kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke.
Kesto
8.4.2021–31.12.2024
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja sen osatoteuttajana on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita ammattitutkinnon suorittamisessa ja harjoittelu- ja työpaikkojen löytämisessä. Ammattitutkinnon suorittaneita opiskelijoita kannustetaan myös kolmannen asteen opintoihin. Hankkeessa luodaan työnantajapooli, jossa työnantajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä.

Kulttuurisensitiivisen koulutuksen yhteiskehittäminen saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluille, SaamSote-hanke

Kesto
1.1.2023–21.12.2025
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Lapin AMK, osatoteuttajina ovat Diak ja Oamk.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteet ovat: Kehittää saamelaisasiantuntemusta integroivaa yhteiskehittämisen mallia, jossa soveltamalla tutkivaa, vuorovaikutteista työtapaa sote-alojen ammattilaiset ja opiskelijat oppivat reflektoimaan omaa kulttuuritaustaansa suhteessa työhönsä sekä saamelaiskulttuurista lähtöisiin palvelutarpeisiin ja niihin vastaavan ammattiosaamisen kehittämiseen. Suunnitella ja tuottaa yhteiskehittämisen mallin mukaisesti monimuotoisissa oppimisympäristöissä toteutettavia sote alan tutkintoon johtavaan koulutuksen opintojaksoja ja avoimen amk:n tarjontaan täydennyskoulutuksia, jotka vahvistavat sote-ammattilaisten ja -opiskelijoiden kulttuurisensitiivisiä valmiuksia toimia saamelaisasiakkaiden kanssa erilaisissa tehtävissä ja työtilanteissa. Koulutusten pilotoinnin ja arvioinnin perusteella hanke tuottaa tietoa tarvittavasta kulttuurisensitiivisestä erityisosaamisesta ja kehittää eri laajuisia koulutuksia opetustarjontaansa.
Yhteystiedot
Niina Patronen
projektikoordinaattori (hoitotyön lehtori, AmO, YAMK, sh)
niina.patronen@diak.fi
050 478 6797

Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus

Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus
Kesto
1.8.2022–31.12.2024
Rahoittaja
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus, jonka kautta valmistuu Diakin Helsingin, Oulun ja Porin kampuksilla neljäkymmentäviisi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta bachelor-koulutuksen saanutta sairaanhoitajaa. Koulutuksen kautta opiskelijat pätevöityvät EU:n ammattipätevyyskriteerit täyttäviksi sairaanhoitajiksi. Hankkeessa vahvistetaan suomen kieltä koko koulutuksen ajan, jotta sairaanhoitajan tehtävässä työskentely mahdollistuu.
Yhteystiedot
Riikka Tuominen ,
Projektipäällikkö
riikka.tuominen@diak.fi
040 5094 754
Kesto
1.1.–31.12.2023
Rahoittaja
Satakuntaliitto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen aikana tehdään kartoitus siitä, millaista osaamista terveydenedistämistyötä tekevät ammattilaiset tarvitsevat seuraavan 10 vuoden aikana. Kartoituksen pohjalta kehitetään terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien koulutusta (terveydenedistämisen osalta) sekä terveydenedistämistyötä tekevien ammattilaisten osaamista. Myös Satakunnan hyvinvointialue ja yksityiset palveluntuottajat voivat hyödyntää tuloksia sotealan ammattilaisten tulevaisuuden osaamisen kehittämisessä.
Yhteystiedot
Mirja Isoviita
Projektipäällikkö
mirja.isoviita@diak.fi
050 309 6136

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi
Kesto
01.02.2023–31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry.
Päätavoite
Hankkeen aikana kootaan alueellisia verkostoja sosiaalisten innovaatioiden ympärille, lisätään tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistetään sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta, tehdään yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa sekä luodaan pohjaa sosiaalisten innovaatioiden validointiprosessille.

V-Ö

Kesto
3.8.2020–30.4.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää alueellinen palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutusta. Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen
Kesto
01.01.2023–30.12.2027
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdisty ja sen osatoteuttajia ovat Diak, LUT-yliopisto, Arvo-liitto, Pellervo, Kuntoutussäätiö, Vates, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Live-säätiö, Valo-valmennus ry, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.
Päätavoite
ESR+ -rahoitteinen koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Hanke laajentaa ja jatkaa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tehtäviä.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus
Kesto
01.10.2021–31.12.2023
Rahoittaja
Työ- ja elinkeinoministeriö (Työkykyohjelma)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Arvo-liitto ja sen osatoteuttajia ovat Diak, Pellervo, Kuntoutussäätiö, Vates ja Silta-Valmennusyhdistys.
Päätavoite
Osaamiskeskuksen tavoitteena on tehdä yhteiskunnallinen yrittäminen yleisesti tunnetuksi ja varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomisessa. Diakin tehtävänä on korkeakouluverkoston kokoaminen yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimuksen ja osaamisen kehittämistä varten.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi)

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi)
Kesto
1.12.2022–30.11.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat Laurea ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Yrkehögskolan Arkada, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Haga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Päätavoite
Maksuttomia mikro-opintoja, infotilaisuuksia ja sparrausta Etelä-Suomen yrittäjille! Hankkeen tavoitteena on tukea eteläsuomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten muutoskyvykkyyttä odottamattomien tilanteiden varalle. Hankkeessa kehitetyt sisällöt lisäävät yritysten kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen teemoina ovat vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Yrityksille tarjotaan näistä teemoista maksuttomia tapahtumia ja mikro-opintoja, jotka ovat lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeen kohderyhmiä ovat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueilla toimivat teknologioita hyödyntävät tai tuottavat mikro- ja pk-yritykset, niiden henkilöstö sekä yrittäjät.
Yhteystiedot
Jari Karjalainen
Projektikoordinaattori
jari.karjalainen@diak.fi