Siirry sisältöön

Käynnissä olevat hankkeet

Diak on vuosittain mukana joko hallinnoijana tai kumppanina kymmenissä hankkeissa, joissa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja teemoihin Diakin vahvuuksien pohjalta. Tälle sivulle on poimittu joitain esimerkkejä hankkeistamme.

EU-tähtilippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan unionilta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Opiskelijoille hankkeet tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia, jotka on koottu Howspace-työtilaan. Pääset työtilaan syöttämällä sähköpostiosoitteesi linkistä avautuvalle sivulle ja klikkaamalla sen jälkeen sähköpostiin saapuvaa vahvistuslinkkiä. Kun löydät kiinnostavan hankkeen, ota suoraan yhteyttä sen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää.

1-2-3

A-G

AVOT- Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta

AVOT- Arjen verkostoista osallisuutta ja toimijuutta
Kesto
01.05.2023–30.04.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Oulun Ev.lut. seurakuntayhtymä ja Helsingin Diakonissalaitos
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen Oulussa. Lisäksi moniammatillista verkostoyhteistyön ja osaamisen kehittäminen erityisesti mielenterveys- ja päihdetyössä.
Yhteystiedot
Marja Pinolehto
Projektipäällikkö
marja.pinolehto@diak.fi
050 324 2053

Digital Wellbeing in Higher Education

Digital Wellbeing in Higher Education
Kesto
1.2.2022–1.5.2024
Rahoittaja
Erasmus, Brasov, Romanian kansallinen toimisto.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Transilvania University of Brașov Romaniassa. Osatoteuttajina ovat Diak, VID Specialized University Norjassa ja University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt Saksassa.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkeakoulujen opettajille innovatiivinen lähestymistapa monimutkaisten tilanteiden hallintaan edistämällä korkeatasoista digitaalista hyvinvointia ja digitaalisten menetelmien tehokasta käyttöä.
Yhteystiedot
Niko Nummela ja Louna Hakkarainen
etunimi.sukunimi@diak.fi

ESIC – European Social Innovation Campus 

ESIC – European Social Innovation Campus 
Kesto
1.9.2023-31.8.2027
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak, Tallinnan yliopisto, Universitetet i Sørøst-Norge, Odisee University of Applied Sciences, Live-säätiö, Euricse, Rethink Ireland, Euclid Network,  Ukrainian Social Academy, Federazione Trentina della Cooperazione,  Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid,  Asociación empresarial de Sociedades Laborales,  Fundatia Alaturi de voi Romania,  Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,  Provincia autonoma di Trento.
Päätavoite
Konsortio kehittää ja vahvistaa yhteisötalouden innovaatiokyvykkyyttä digivihreässä siirtymässä, uudistamalla siihen liittyvää koulutusta ja osaamista. 

H-N

Kesto
1.2.2024-31.3.2026
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak on hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajana on Mikkelin toimintakeskus ry.
Päätavoite
Hoivan tukipalvelut -hankkeessa kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ohjautumista valmennuspalvelujen kautta hoivan tukipalvelutyöhön hoiva-alalle. Kohderyhmää ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahan muuttaneet nuoret ja aikuiset. Käytännön kokeilut toteutetaan ikääntyvien ja vammaisten asumis- ja kotiin vietävissä palveluissa, joissa työvoimavaje on suuri. Hankkeen kohderyhmää ovat myös työllistävät sote-organisaatiot ja työntekijät.
Yhteystiedot
Merja Nykänen
Projektipäällikkö
merja.nykanen@diak.fi
050 465 9698

HOP- Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä

HOP- Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä
Kesto
1.5.2023-31.10.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Vaalan kunta.
Päätavoite
Hankkeessa vahvistetaan Oulussa ja sen lähikunnissa paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä.
Yhteystiedot
Maire Vuoti
Projektipäällikkö
maire.vuoti@diak.fi
050 308 2291

Ikääntymisestä innovaatioiksi - IKI

Kesto
1.3.2023–31.8.2025
Rahoittaja
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto (Haettava EU- ja valtion rahoitus on 60% ja Kuntarahoitus 40%, Porin kaupunki)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana Satakunnan ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina on Diak ja Tampereen korkeakoulusäätiö
Päätavoite
Erityistavoitteena hankkeessa on digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Hankkeen päätuloksena syntyy ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut GeroTestbed. GeroTestbed syntyy Satakunta Testbed -verkostoon uudeksi kärjeksi. GeroTestbed on ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut kehitys- ja testausympäristö, jossa erityistä huomioita kiinnitetään laitepainotteisen toiminnan rinnalla ohjelmistoihin ja tiedon hyödyntämiseen. Toimintaa rakennetaan ja pilotoidaan olemassa olevissa palveluissa. GeroTestbed linkittää alueen vahvaa robotiikka- ja automaatio-osaamista erityisesti sote-kenttään.
Yhteystiedot
Sinikka Paukkunen
Projektikoordinaattori
sinikka.paukkunen@diak.fi
050 571 4686

JOPE – jaksava, osaava ja pystyvä ope

Kesto
1.12.2023–31.8.2026
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr ja osatoteuttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
JOPE edistää Oulun kaupungin perusopetuksen ja lukioiden henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä koko työyhteisön hyvinvointia. Pääkohderyhmänä ovat perusopetuksen ja lukioiden yli 50-vuotiaat työntekijät ja esihenkilöt. Hanke kehittää menetelmiä ja kohderyhmän osaamista työn kuormittavuuden vähentämiseksi, terveellisten elintapojen ja mielen sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.
Yhteystiedot
Katja Nuottila
Diakin osatoteutuksen projektikoordinaattori
katja.nuottila@diak.fi
050 454 6522

JOTPA-hanke / sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus

Kesto
1.8.2022–31.5.2025
Rahoittaja
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) / Opetushallitus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeen kautta aloitetaan syyslukukaudella 2022 pätevöitymiskoulutus, joka on suunnattu bachelor-tasoisen sairaanhoitajatutkinnon EU-/ETA-alueen ulkopuolella suorittaneille henkilöille. Koulutuksen avulla opiskelija pätevöityy EU:n ammattipätevyyskriteerit täyttäväksi sairaanhoitajaksi. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen riittävä suomen kielen taito sairaanhoitajan tehtävissä työskentelyyn.
Yhteystiedot
Paula Ropponen
Projektipäällikkö
paula.ropponen@diak.fi
050 432 3622

KOHDE

Kesto
1.11.2023–31.10.2025
Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kuntien ammattilaisten sekä seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden osaamisen vahvistaminen erityisesti lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa HYTE-toimijoiden välistä yhteistyötä kuntien sisällä, kuntien välillä ja suhteessa hyvinvointialueeseen. Hankkeen tuloksena ammattilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisosaaminen vahvistuu, eri toimijoiden roolit selkeytyvät, ja paikallinen yhteistyö on suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Hanke mahdollistaa kuntien välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista sekä hyvien toimintakäytäntöjen ristiin pilotointeja
Yhteystiedot
Sini Nissinen
Projektipäällikkö
sini.nissinen@diak.fi
050 562 9043

Kokonaisena työssä

Kesto
1.2.2023–30.6.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskuksen kautta)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Diakoniaopisto ja osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Päätavoite
Hankkeen tarkoituksena on kehittää, pilotoida ja juurruttaa valmennusmalli ja työvälineet kokonaisvaltaisen kokemusosaamisen tunnistamiseen sosiaali- ja terveysalalla.
Yhteystiedot
Henna Harju
TKI-asiantuntija
henna.harju@diak.fi
Kesto
1.8.2021–31.7.2024
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) ja sen osatoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on Oulun kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan, vapaaehtoisten koulutuksen ja yritysyhteistyön avulla. Diakin rooli hankkeessa: vapaaehtoisten koulutus ja tiedon hankinta sekä vaikuttavuuden arviointi.
Yhteystiedot
Liisa Kytölä
liisa.kytola@diak.fi

Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä (LISKO)

Lisää osaajia ja osaamista Satakuntaan korkeakouluyhteistyöllä (LISKO)
Kesto
1.1.2023–31.12.2024
Rahoittaja
Satakuntaliitto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen koordinoivana tahona toimii Porin yliopistokeskus. Hankkeen toteuttavat yhdessä Porin yliopistokeskus ja Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä osaamistason nostaminen Satakunnassa kehittämällä korkeakoulujen yhteistyötä, jatkuvan oppimisen tarjontaa sekä joustavia opintopolkuja. Lisäksi tavoitteena on alueella toimivien korkeakoulujen innovaatiotoiminnan kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen osana Satakunnan osaamiskeskittymiä sekä TKI-toiminnan volyymin ja näkyvyyden merkittävä kasvu.
Yhteystiedot
Jari Helminen
Yliopettaja / sosiaaliala
jari.helminen@diak.fi
040 869 6021
Kesto
1.9.2023-31.8.2026
Rahoittaja
ESR+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak on hankkeen päätoteuttaja ja hanketta tehdään yhdessä Suomen Romanifoorumin kanssa.
Päätavoite
Hanke lisää erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien romanien osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Uudellamaalla.
Yhteystiedot
Katri Janerko
Projektipäällikkö
katri.janerko@diak.fi

Mielihyvin duunissa (Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä) 

Mielihyvin duunissa (Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä) 
Kesto
1.9.2023–31.3.2025
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Silta Valmennusyhdistys ry, Kuntoutussäätiö, Diak, Valo Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Väestöliiton Hyvinvointi Oy sekä Mielenterveyden keskusliitto. 
Päätavoite
Hankeen toimenpiteissä vaikutetaan nuorten mielenterveyden tukeen työelämässä ja työelämään siirryttäessä.  
Yhteystiedot
Jaana Toikkanen
Projektipäällikkö
jaana.toikkanen@diak.fi

Mies, lapsi ja vanhemmuus - MILAVA

Mies, lapsi ja vanhemmuus - MILAVA
Kesto
1.8.2023–31.7.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Päätoteuttaja Oulun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta, perheiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet huomioiden. Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen perhepalveluita yhdessä perheiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistamiseksi tarjotaan myös räätälöityä koulutusta.
Yhteystiedot
Venla Vuorjoki
Diakin osatoteutuksen projektikoordinaattori
venla.vuorjoki@diak.fi
050 560 5398

MIPA 2.0, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

MIPA 2.0, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma
Kesto
1.1.2019–31.12.2023
Rahoittaja
STEA, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen koordinoivana tahona toimii A-klinikkasäätiö. Hankkeessa ovat mukana A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry. Irti Huumeista ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen Klubitalot ry ja Tukikohta ry sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma.
Päätavoite
Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja sekä yhteistä viestintää. Vuosina 2022–2023 tutkimukset kohdistuvat järjestöjen arjen hallintaa ja toimintakykyä tukevien ryhmätoimintojen merkityksiin ja vaikutuksiin osallistujilleen sekä järjestöjen ja tulevien sote-hyvinvointialuiden suhteisiin. 
Yhteystiedot
Jari Helminen
Yliopettaja / sosiaaliala
jari.helminen@diak.fi
040 869 6021

Monikulttuuriset opintopolut

Kesto
1.10.2023–30.9.2026
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto plus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Päätoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja Karelia-ammattikorkeakoulu Oy (Karelia).
Päätavoite
Edistää koulutuksesta aliedustettujen ryhmien kuten maahanmuuttajien ja romanien sekä muiden koulutuksesta syrjäytyneiden koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Yhteystiedot
Tuovi Kokkonen
tuovi.kokkonen@diak.fi

Multidisciplinary innovation for social change

Multidisciplinary innovation for social change
Kesto
01.10.2019–30.04.2024
Rahoittaja
Cost/Horizon
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana on Tallinnan yliopisto ja sen osatoteuttajana on Diak.
Päätavoite
Hankkeessa useat korkeakoulut ja yritykset tekevät yhteistyötä kehittääkseen poikkitieteellisen innovoinnin keinoin korkeakouluopetusta vastaamaan alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeita.
Yhteystiedot
Harri Kostilainen
harri.kostilainen@diak.fi

O-U

OBCD – Open Business for Community Development

OBCD – Open Business for Community Development
Kesto
01.06.2022–30.06.2025
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak, Silta-Valmennusyhdistys, Business College Helsinki, Patrasin yliopisto, ANKA (Development Agency of Karditsa), Olympic Training and Consulting Ltd, Rooman yliopisto, AGCI, Base3, Predif, Camera Italiana Barcelona, Euclid Network, Valladolidin yliopisto.
Päätavoite
Hankkeessa selvitetään, kuinka yhteiskunnallinen yrittäjyys voi luoda yhteiskunnallista kehitystä soveltamalla avoimen liiketoiminnan menetelmiä.
Yhteystiedot
Elina Pöllänen
elina.pollanen@diak.fi

Pakopeli itsenäisyyteen

Kesto
1.5.2024–30.4.2026
Rahoittaja
Euroopan unionin osarahoittama (ESR+)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak, hanke toteutetaan ryhmähankkeena Nuorten Akatemian kanssa.
Päätavoite
Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla lastensuojelun ja jälkihuollon työntekijöiden ammatillista osaamista tuottamalla heidän käyttöönsä pakopelejä nuoren itsenäistymis-, aikuistumis- ja asumistaitojen mielekästä opettelua ja puheeksi ottamista varten. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän nuorten itsenäistymiseen, aikuistumiseen ja asumiseen liittyviä valmiuksia koulutusten avulla.
Kesto
1.9.2023–31.12.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Hankkeen osatoteuttajat ovat Oulun kaupunki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Prikka kiertoon 2023–2025 -hankkeen tavoitteena on tukea kestävää kehitystä, sosiaalista osallisuutta, työllisyyttä ja hyvinvointia. Ensimmäinen Prikka kiertoon -hanke (1.4.2021-31.8.2023) kehitti Ouluun ylijäämäruoan hyödyntämisen keskitetyn toimintamallin ja perusti hyötyruoan logistiikkakeskuksen eli Prikkakeskuksen. Uusi hanke jatkaa edellisessä hankkeessa luotua toimintaa ja panostaa nyt toiminnan laajentamiseen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
Yhteystiedot
Anne Miettinen
projektikoordinaattori
anne.miettinen@diak.fi
050 408 1103

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi 

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi 
Kesto
1.2.2023–31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto 
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii päätoteuttajana ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina.
Päätavoite
Hankkeen aikana kootaan alueellisia verkostoja sosiaalisten innovaatioiden ympärille, lisätään tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistetään sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta, tehdään yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa sekä luodaan pohjaa sosiaalisten innovaatioiden validointiprosessille. 

TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä

TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä
Kesto
1.11.2023–31.10.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Päätoteuttaja Oulun ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on torjua yhteiskunnallista syrjäytymistä kehittämällä innovatiivisia tanssin ja musiikin menetelmiä soveltavia toimintamalleja sekä työkaluja organisaatioiden käyttöön. Hankkeessa pyritään siihen, että tanssista ja musiikista tulee pysyvä osa organisaatioiden sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta edistävää toimintaa.
Yhteystiedot
Liisa Kytölä
Diakin osatoteutuksen projektikoordinaattori
liisa.kytola@diak.fi

Tessi - Työhyvinvoinnin edistäminen sijaishuollossa

Tessi - Työhyvinvoinnin edistäminen sijaishuollossa
Kesto
1.12.2023–30.11.2026
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Päätoteuttaja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja osatoteuttajana Diak.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on lastensuojelun sijaishuollon työntekijöiden ja esihenkilöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen edistämällä terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia. Diak on mukana kaikkien ryhmähankkeen työpakettien toteutuksessa, vastaten erityisesti mielen hyvinvoinnin edistämisen sisällöstä ja vaikutusten arvioinnista.
Yhteystiedot
Varpu Wiens
Diakin osatoteutuksen projektikoordinaattori
varpu.wiens@diak.fi

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara - TIMU

Tiedolla johtamisesta muutoksen johtamisen voimavara - TIMU
Kesto
1.10.2023–31.7.2025
Rahoittaja
ESR+ ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hallinnoijana Oulun ev.-lut. Seurakuntayhtymä
Päätavoite
Parannetaan Oulun seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin henkilöstön digitaalisia taitoja vastaamaan tiedolla johtamisen vaatimuksia. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet ja osata soveltaa digitalisaatiota olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Hankkeen avulla on mahdollista muuttaa strategiapuheet strategiateoiksi. Toimintaympäristön muuttuessa organisaation tulee kyetä mukautumaan uutta tilannetta vastaavaksi ketterästi ja tehokkaasti.
Yhteystiedot
Arja Lappalainen
Projektikoordinaattori
arja.lappalainen@diak.fi
050 479 3787

Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla

Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla
Kesto
1.11.2023–31.10.2026
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diak hallinnoi hanketta, jota toteutetaan yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen, Kirkkopalvelut ry:n ja Tukena-säätiön (ent. KVPS) kanssa.
Päätavoite
Hankkeen päämääränä on vahvistaa vammaisalan vetovoimaa tietoisuutta lisäämällä ja ennakkoluuloja vähentämällä, erityisesti nuorten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden parissa. Hankkeen myötä tietoisuus vammaisuudesta lisääntyy ja ennakkoluulot vähenevät. Hankkeessa tuetaan vammaistyön yhteisöjä uudistumaan ja vastaamaan moninaistuvan työelämän tarpeisiin. Omien vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen lisää merkityksellisyyden kokemusta ja työhyvinvointia.
Yhteystiedot
Tea Kairi
Projektipäällikkö
tea.kairi@diak.fi
050 537 50196

V-Ö

Virtaa Varustamoista - matalan kynnyksen palvelumallin vahvistaminen

Virtaa Varustamoista - matalan kynnyksen palvelumallin vahvistaminen
Kesto
1.10.23–31.3.2026
Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen hallinnoija Helsingin seurakuntayhtymä. Diak ammattikorkeakoulu osatoteuttajan roolissa.
Päätavoite
Virtaa Varustamoista -hanke kehittää Helsingin seurakuntayhtymän matalan kynnyksen palvelukokonaisuutta, Varustamojen toimintaa. Kehitettävään palvelukokonaisuuteen sisältyy ryhmä- ja yksilöohjausta, jonka tavoitteena on osallisuuden, työ- ja toimintakyvyn tukeminen sekä silloittaminen koulutukseen ja työelämään. Lisäksi kokonaisuuteen nivotaan monialaisen yhteistyöverkoston kehittäminen seurakuntien, järjestöjen sekä julkisten toimijoiden välille. Hankkeen päätavoitteena on, että kehitettävän matalan kynnyksen palvelukokonaisuuden, ryhmätoiminnan ja yksilöohjauksen avulla osallistujien osallisuus sekä toiminta- ja työkyky ovat vahvistuneet. Osallistujilla tässä yhteydessä tarkoitetaan Varustamoissa käyviä 25–55-vuotiaita työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä, jotka kaipaavat tilanteeseensa monialaista tukea.
Yhteystiedot
Anne Korhonen
Projektikoordinaattori
anne.korhonen@diak.fi

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen

Kesto
01.01.2023–30.12.2027
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdisty ja sen osatoteuttajia ovat Diak, LUT-yliopisto, Arvo-liitto, Pellervo, Kuntoutussäätiö, Vates, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, Live-säätiö, Valo-valmennus ry, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.
Päätavoite
ESR+ -rahoitteinen koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Hanke laajentaa ja jatkaa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tehtäviä.
Yhteystiedot
Harri Kostilainen
harri.kostilainen@diak.fi

Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali

Kesto
1.4.2024–31.3.2027
Rahoittaja
Euroopan unionin osarahoittama. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (engl. Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, osatoteuttajana mukana Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.
Päätavoite
Hanke edistää suomalaisten kuntien valmiuksia järjestää vuonna 2025 lakisääteiseksi tulevaa monikielistä yhteiskuntaorientaatiota uusille kotoutuja-asiakkaille. Hanke kouluttaa yhteiskuntaorientaation kouluttajia eri puolilla Suomea ja luo kouluttajien koulutukseen sisältöä sekä mallin erilaisista toteutustavoista. Lisäksi hanke kääntää uudistetun, sähköisen oppimateriaalin tukisanastoineen useammalle kielelle, jotta se palvelisi paremmin erikielisiä kotoutujia. Hanke laatii mallin erilaisista tavoista järjestää monikielistä yhteiskuntaorientaatiota käytännössä, jotta erikokoisten kuntien olisi mahdollista toteuttaa orientaatiota räätälöidysti erilaisten asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Ammattitaitoisten kouluttajien saatavuuden varmistamiseksi hanke kehittää yhdessä keskeisten viranomaisten kanssa vaihtoehtoja yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutuspolulle.
Yhteystiedot
Julia Jänis
Projektipäällikkö
julia.janis@diak.fi
050 406 0399