Siirry sisältöön

Käynnissä olevat hankkeet

Diak on vuosittain mukana joko hallinnoijana tai kumppanina kymmenissä hankkeissa, joissa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja teemoihin Diakin vahvuuksien pohjalta. Tälle sivulle on poimittu joitain esimerkkejä hankkeistamme.

Opiskelijoille hankkeet tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia, jotka on koottu Howspace-työtilaan. Pääset työtilaan syöttämällä sähköpostiosoitteesi linkistä avautuvalle sivulle ja klikkaamalla sen jälkeen sähköpostiin saapuvaa vahvistuslinkkiä. Kun löydät kiinnostavan hankkeen, ota suoraan yhteyttä sen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

       

1-2-3

A-G

Kesto
01.09.2021–31.08.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja siinä on mukana useita yhteistyökumppaneita Etelä-Savon maakunnan alueelta.
Päätavoite
Hankkeessa testataan ja kehitetään virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten ja perheiden tukemisessa.
Kesto
1.1.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on opiskelu- ja työpaikkaa vailla olevien maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien edistäminen.
Kesto
1.3.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL)
Päätavoite
Tavoitteena on edistää raskaana olevien ja pienten lasten äitien valmiuksia ja taitoja hyödyntää turvallisesti, kattavasti ja tehokkaasti olemassa olevia digitaalisia alustoja, sovelluksia ja materiaaleja oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä ja ylläpitämisessä. Tavoitteena on edistää äitien motivaatiota ja sitoutumista omahoitoon. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja digitaalista osaamista erityisesti etänä toteutuvaan terveys- ja elintapavalmennukseen liittyen. Kohderyhminä ovat hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaina olevat äidit, raskausdiabetekseen sairastuneet äidit ja terveydenhuoltohenkilöstö.

Digital Wellbeing in Higher Education

Digital Wellbeing in Higher Education
Kesto
1.2.2022–1.5.2024
Rahoittaja
Erasmus, Brasov, Romanian kansallinen toimisto.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Transilvania University of Brașov Romaniassa. Osatoteuttajina ovat Diak, VID Specialized University Norjassa ja University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt Saksassa.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkeakoulujen opettajille innovatiivinen lähestymistapa monimutkaisten tilanteiden hallintaan edistämällä korkeatasoista digitaalista hyvinvointia ja digitaalisten menetelmien tehokasta käyttöä.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

DIGIHOI - ÄLÄ JÄTÄ

Kesto
1.4.2022–30.9.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja osatoteuttajana on Diak.
Päätavoite
DigiHoi-hankkeen tavoitteena on kehittää hoitotyön kliinisten taitojen etäopetusta. Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan hoitotyön opiskelijoiden ja opettajien osaamista etäoppimisessa ja -opetuksessa, erityisesti reaaliaikaisten simulaatioiden ja pelillisyyden avulla.
Yhteystiedot
Tiina Ervelius
Projektikoordinaattori
tiina.ervelius@diak.fi
040 5091839

e-Wellbeing and Mental Health in Older Adults

Kesto
1.9.2022–31.8.2024
Rahoittaja
Erasmus+ Cooperation Partnerships, KA220-HED
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hallinnointi: Technische Hochschule Deggendorf (Saksa) Osatoteuttajat FH Kärnten – Gemeinnützige Gesellschaft mbH (Itävalta) Dublin City University (Irlanti) Diakonia-ammattikorkeakoulu (Suomi)
Päätavoite
The project intends to involve HEI in international collaboration through build-up of a curriculum for a Joint Master e-Wellbeing and Mental Health in Older Adults.
Yhteystiedot
Arja Suikkala
projektikoordinaattori (yliopettaja, TtT)
arja.suikkala@diak.fi
040 765 8927

H-N

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin
Kesto
1.9.2020–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin Diakonissalaitos (Vamos Oulu ja Rovaniemi) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tukipalveluita, edistää hyvinvointia opintojen aikana ja ehkäistä opinnoista putoamista. Pilotoidaan sekä ehkäisevän että intensiivisen tuen malleja.

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa)

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa)
Kesto
1.2.2021-31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Tampereen yliopisto, ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Porin Sininauha.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on tutkia koronapandemian vaikutuksia ja kehittää sosiaalipalveluita yhteiskunnan marginaalissa. Diakin vetämässä ruoka-apu-osahankkeessa selvitetään ruoka-avun asiakkaiden hyvinvointia, palvelujärjestelmän toimivuutta ja koronapandemian vaikutuksia ruoka-avun tarpeeseen.

Ikääntymisestä innovaatioiksi - IKI

Kesto
1.3.2023–31.8.2025
Rahoittaja
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto (Haettava EU- ja valtion rahoitus on 60% ja Kuntarahoitus 40%, Porin kaupunki)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttajana Satakunnan ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina on Diak ja Tampereen korkeakoulusäätiö
Päätavoite
Erityistavoitteena hankkeessa on digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Hankkeen päätuloksena syntyy Ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut GeroTestbed. GeroTestbed syntyy Satakunta Testbed -verkostoon uudeksi kärjeksi. GeroTestbed on ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut kehitys- ja testausympäristö, jossa erityistä huomioita kiinnitetään laitepainotteisen toiminnan rinnalla ohjelmistoihin ja tiedon hyödyntämiseen. Toimintaa rakennetaan ja pilotoidaan olemassa olevissa palveluissa. GeroTestbed linkittää alueen vahvaa robotiikka- ja automaatio-osaamista erityisesti sote-kenttään.
Yhteystiedot
Sinikka Paukkunen
Projektikoordinaattori
sinikka.paukkunen@diak.fi
050 571 4686

Kokonaisena työssä

Kesto
1.2.2023–30.6.2025
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskuksen kautta)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Suomen Diakoniaopisto ja osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu sekä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
Päätavoite
Hankkeen tarkoituksena on kehittää, pilotoida ja juurruttaa valmennusmalli ja työvälineet kokonaisvaltaisen kokemusosaamisen tunnistamiseen sosiaali- ja terveysalalla.
Yhteystiedot
Henna Harju
TKI-asiantuntija
henna.harju@diak.fi
Kesto
1.8.2021–31.7.2024
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) ja sen osatoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on Oulun kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan, vapaaehtoisten koulutuksen ja yritysyhteistyön avulla. Diakin rooli hankkeessa: vapaaehtoisten koulutus ja tiedon hankinta sekä vaikuttavuuden arviointi.
Kesto
1.9.2021–31.8.2023
Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien digitaitoja heidän työ- ja opiskeluvalmiuksien sekä työmarkkina-asemansa parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vahvistaa kohderyhmän arjen voimavaroja, elämänhallintaa ja toimintakykyä. Hankkeessa laaditaan ohjausmallit kokoava valmennussivusto, jonka kautta sekä itsenäinen että ohjattu tuki mahdollistuu valtakunnallisesti.

Länsi-Suomen Ohjaamot yhdessä - selvitys Ohjaamoiden viestinnän kehittämiseksi ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Kesto
1.3.–31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ohjaamoiden yhteistä viestintää ja nuorten osallisuutta.
Yhteystiedot
Leevi Rasila
Projektipäällikkö
leevi.rasila@diak.fi
050 521 7130

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa
Kesto
1.1.2020–31.12.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja on ProAgria Etelä-Savo.
Päätavoite
Päätavoitteena on tunnistaa maatalousyrittäjän arjen erilaisia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja yhdessä yrittäjien kanssa. Etsimme keinoja ja työkaluja voimavarojen vahvistamiseen ja kokeilemme niitä myös käytännössä.

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)
Kesto
1.4.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat ProAgria Oulu sekä Oulun diakonissalaitos.
Päätavoite
Hankkeessa tavoitteena on vahvistaa maaseutuyritysten toimintaa ja tukea yrittäjiä muutosprosesseissa. Yrittäjille tarjotaan tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä arkeen ja mahdollisiin muutosprosesseihin. Keskeisiä teemoja ovat työssä jaksaminen/jatkaminen, hyvinvointi ml. elintavat ja mielen hyvinvointi, vihreä siirtymä sekä yrityksen ja osaamisen johtaminen.
Yhteystiedot
Arja Lappalainen
Projektipäällikkö
arja.lappalainen@diak.fi

Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä

Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä
Kesto
5.5.2021-31.12.2022
Rahoittaja
Opetushallitus/Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeessa toteutetaan monikulttuurisen ohjausosaamisen verkkokoulutus (10 op) opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ensimmäinen 5 opintopisteen moduuli avaa teoreettisia näkökulmia monikulttuuriseen ohjaus- ja opetusosaamiseen. Toisessa 5 opintopisteen moduulissa osallistuja tekee työelämää kehittävän projektiluontoisen kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.

Monikulttuurinen ohjaustyö Ohjaamossa

Monikulttuurinen ohjaustyö Ohjaamossa
Kesto
1.5.2022 – 31.12.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää Ohjaamo Porin oma- ja selkokielisiä palveluja maahanmuuttajataustaisille asiakkaille heidän koulutus- ja työllistymisvalmiuksien sekä työllistymisen tukemiseksi.
Yhteystiedot
Ella Saarinen
Projektipäällikkö
ella.saarinen@diak.fi
050302 8926

Monikulttuurisen pedagogiikan ja ohjauksen asiantuntijaksi

Kesto
4.5.2022-31.12.2023
Rahoittaja
Opetushallitus/Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2022
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeessa toteutetaan monikulttuurisen ohjausosaamisen verkkokoulutus (10 op) opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ensimmäinen 5 opintopisteen moduuli avaa teoreettisia näkökulmia monikulttuuriseen ohjaus- ja opetusosaamiseen. Toisessa 5 opintopisteen moduulissa osallistuja tekee työelämää kehittävän projektiluontoisen kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.
Yhteystiedot
Hanna Hovila
hanna.hovila@diak.fi

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)
Kesto
1.4.2020–31.3.2023
Rahoittaja
STEA
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää digitaalinen 3X10D-itsearviointitesti, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä tietoa ja ohjausta tarkoituksenmukaisiin tukipalveluihin.

O-U

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia
Kesto
6.4.2021–31.12.2023
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O'Diako), Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kamo), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Diakonissalaitos / Vamos ja Nyyti ry.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Opin portailta työelämään Satakunnassa
Kesto
1.8.2019–30.6.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk), Länsirannikon koulutus oy (WinNova) sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu).
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintojen loppuvaiheita sekä siirtymää työelämään. Hankkeessa vahvistetaan myös työpaikkojen monikulttuurisuusosaamista.

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa
Kesto
1.4.2020–31.5.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Suomen Diakoniaopisto (SDO), Koulutuskuntayhtymä OSAO (OSAO) ja Oulun yliopisto.
Päätavoite
OsaaVa-hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Toimintaa kehitetään opiskelijalähtöisesti, työelämän tarpeita kuunnellen ja opiskelijoiden ammatillista kasvua ohjaten. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.

Osallisuuden tiekartta -esiselvityshanke

Osallisuuden tiekartta -esiselvityshanke
Kesto
1.1.2023 - 31.7.2023
Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan liitto (AKKE-määräraha)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr.
Päätavoite
Osallisuuden tiekartta -esiselvityshankkeessa kartoitetaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuteen liittyvää alueellista tietoa ja toimivia käytäntöjä sekä tuotetaan uutta tietoa osallisuuden edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.
Yhteystiedot
Seija Kemppainen
Projektipäällikkö
seija.kemppainen@diak.fi

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä
Kesto
1.8.2021–31.5.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.
Päätavoite
Hanketoiminta vahvistaa järjestöjen ja kuntien osaamista, selkeyttää toimijoiden rooleja ja tuottaa tavoitteellisempaa paikallista yhteistyötä. Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee. Hankeyhteisössä pilottikuntina ovat Nivala, Raahe, Haapavesi, Utajärvi, Reisjärvi ja Sievi.

OsSi – Osaamista sijaishuoltoon

OsSi – Osaamista sijaishuoltoon
Kesto
1.3.2020–28.2.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on parantaa lastensuojelun sijaishuollon eri toimijoiden osaamista Pohjois-Pohjanmaalla.

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Kesto
1.9.2021–30.11.2022
Rahoittaja
Valtioneuvosto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja osatoteuttajana toimii Tampereen korkeakoulusäätio ja Tampereen yliopisto
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten paperittomien sosiaaliset oikeudet toteutuvat tällä hetkellä julkisessa palvelujärjestelmässä. Hankkeessa huomioidaan alueelliset eroavuudet sekä paperittomien heterogeeniset henkilöryhmät ja etsitään ratkaisuehdotuksia sosiaalihuollon keskeisiin haasteisiin tuloksista rakentuvan tilannekuvan perusteella.
Kesto
1.11.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina ovat Kajaanin kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
PORE – Porukalla parempaan on sosiaaliseen osallisuuteen sekä työkyvyn edistämiseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyy Kajaanin Lohtaja-Kettu-alueen asukkaiden, kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat sekä yhdessä kehittäminen. Toimintamallin päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erityisesti nuorten asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Toinen päätavoite on alueen ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistaminen mielen hyvinvoinnin edistämiseksi mm. koulutuksilla, pelipiloteilla sekä tuottamalla alueelle mielen hyvinvoinnin toimintamalli.

Pre SIMHE Satakunta – Esiselvitys kansainvälisten opiskelijoiden ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien neuvonta- ja uraohjauspalvelujen tarpeista ja mallista

Kesto
1.8.2022–31.3.2023
Rahoittaja
Satakuntaliitto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja osatoteuttajana on Diak.
Päätavoite
Esiselvitys korkeakoulujen SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -ohjausmallin kehittämiseksi ulkomailla korkeakoulututkintonsa suorittaneiden osaamisen ja tutkintojen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi sekä uraohjauspalvelujen ja valmentavien koulutusten kehittämiseksi satakuntalaisiin korkeakouluihin. Hankkeessa perehdytään muiden korkeakoulujen SIMHE-malleihin ja hyödynnetään SIMHE-palveluiden toimivimpia ratkaisuja. Selvitetään kohderyhmiltä, minkälaiselle SIMHE-palvelulle Satakunnassa on tarve ja minkälaisilla volyymeilla SIMHE-palveluja Satakunnan korkeakouluissa tarjotaan. Tavoitteena on esiselvityksen pohjalta hakea alkuvuonna 2023 ESR + hanketta, jossa satakuntalaisiin korkeakouluihin luodaan tarveperusteiset SIMHE-palvelut.
Yhteystiedot
Szilvia Simon-Nagy
Projektikoordinaattori
szilvia.simon-nagy@diak.fi
050 309 5227
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin diakonissalaitoksen säätiö. Diak on mukana osatoteuttajana yhdessä Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymän, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun kaupungin kanssa.
Päätavoite
Prikka kiertoon -hanke tarjoaa tukea, työtä sekä toivoa, ja kehittää samalla hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Kiertotalouden logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän Prikka kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke.

Resurssit riittämään

Kesto
1.9.2021–30.6.2023
Rahoittaja
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttaja on OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys ry, ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Hankkeen päätavoite on etsiä keinoja keventää ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön kuormitusta, tukea yhteisöllisyyttä ja kohentaa työhyvinvointia. Hanke ratkoo työaikaresurssien riittävyyttä luomalla työn jakamiseen uuden mallin.
Kesto
8.4.2021–31.12.2024
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja sen osatoteuttajana on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita ammattitutkinnon suorittamisessa ja harjoittelu- ja työpaikkojen löytämisessä. Ammattitutkinnon suorittaneita opiskelijoita kannustetaan myös kolmannen asteen opintoihin. Hankkeessa luodaan työnantajapooli, jossa työnantajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä.

Kulttuurisensitiivisen koulutuksen yhteiskehittäminen saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluille, SaamSote-hanke

Kesto
1.1.2023–21.12.2025
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Lapin AMK, osatoteuttajina ovat Diak ja Oamk.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteet ovat: Kehittää saamelaisasiantuntemusta integroivaa yhteiskehittämisen mallia, jossa soveltamalla tutkivaa, vuorovaikutteista työtapaa sote-alojen ammattilaiset ja opiskelijat oppivat reflektoimaan omaa kulttuuritaustaansa suhteessa työhönsä sekä saamelaiskulttuurista lähtöisiin palvelutarpeisiin ja niihin vastaavan ammattiosaamisen kehittämiseen. Suunnitella ja tuottaa yhteiskehittämisen mallin mukaisesti monimuotoisissa oppimisympäristöissä toteutettavia sote alan tutkintoon johtavaan koulutuksen opintojaksoja ja avoimen amk:n tarjontaan täydennyskoulutuksia, jotka vahvistavat sote-ammattilaisten ja -opiskelijoiden kulttuurisensitiivisiä valmiuksia toimia saamelaisasiakkaiden kanssa erilaisissa tehtävissä ja työtilanteissa. Koulutusten pilotoinnin ja arvioinnin perusteella hanke tuottaa tietoa tarvittavasta kulttuurisensitiivisestä erityisosaamisesta ja kehittää eri laajuisia koulutuksia opetustarjontaansa.
Yhteystiedot
Niina Patronen
projektikoordinaattori (hoitotyön lehtori, AmO, YAMK, sh)
niina.patronen@diak.fi
050 478 6797

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke
Kesto
1.10.2014–30.9.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja sen osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Päätavoitteena edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta laajalla tutkimusyhteistyöllä. Osahankkeessa on tavoitteena varmistaa Itä- ja Pohjois-Suomen sote-alueille yhtenäiset käytänteet kaikkein huonoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuuden vahvistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi.

Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus

Sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus
Kesto
1.8.2022–31.12.2024
Rahoittaja
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa sairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus, jonka kautta valmistuu Diakin Helsingin, Oulun ja Porin kampuksilla neljäkymmentäviisi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta bachelor-koulutuksen saanutta sairaanhoitajaa. Koulutuksen kautta opiskelijat pätevöityvät EU:n ammattipätevyyskriteerit täyttäviksi sairaanhoitajiksi. Hankkeessa vahvistetaan suomen kieltä koko koulutuksen ajan, jotta sairaanhoitajan tehtävässä työskentely mahdollistuu.
Yhteystiedot
Riikka Tuominen ,
Projektipäällikkö
riikka.tuominen@diak.fi
040 5094 754

SataTerve

Kesto
1.1.–31.12.2023
Rahoittaja
Satakuntaliitto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Hankkeen aikana tehdään kartoitus siitä, millaista osaamista terveydenedistämistyötä tekevät ammattilaiset tarvitsevat seuraavan 10 vuoden aikana. Kartoituksen pohjalta kehitetään terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien koulutusta (terveydenedistämisen osalta) sekä terveydenedistämistyötä tekevien ammattilaisten osaamista. Myös Satakunnan hyvinvointialue ja yksityiset palveluntuottajat voivat hyödyntää tuloksia sotealan ammattilaisten tulevaisuuden osaamisen kehittämisessä.
Yhteystiedot
Mirja Isoviita
Projektipäällikkö
mirja.isoviita@diak.fi
050 309 6136
Kesto
1.5.2020–31.10.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) ja sen osatoteuttajia ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on muodostaa osaamisverkosto alueen eri toimijoista ja tehdä osaamiskartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan toimenpiteet osaamistarpeisiin vastaamiseksi.
Kesto
1.3.2020–31.12.2022
Rahoittaja
STEA
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Moniheli ry ja sen osatoteuttajia ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja useat terveys- ja monikulttuurisuusjärjestöt.
Päätavoite
Päätavoitteena on kerätä, mallintaa ja luoda erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa kroonisia tarttumattomia kansansairauksia erilaisissa maahan muuttaneiden ryhmissä.
Kesto
1.9.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajia ovat Q-teatteri, Vox , Rakastajat ja Vamos.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä.
Kesto
Hankkeen kesto on 1.1.2022–31.8.2023.
Rahoittaja
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Hämeen ELY-keskus.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke luo uusia digitaalisia mahdollisuuksia ja käytäntöjä tulkeille, lehtoreille, opiskelijoille ja asiakkaille. Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa kartoitetaan digitaalisten oppimisympäristöjen, tulkkauskoulutuksen etäsimulaatioiden ja etäharjoitteluiden mahdollisuudet, sekä etätulkkauksen nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Simulaatioita ja harjoitteluita kehitetään hankkeen aikana etätoteutuksia kohti. Hanke parantaa lehtoreiden, tulkkien ja opiskelijoiden osaamista yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Yhteystiedot
Tiia Oldenburg
Projektipäällikkö
tiia.oldenburg@diak.fi

V-Ö

Kesto
3.8.2020–30.4.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää alueellinen palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutusta. Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi)

Kesto
1.12.2022–30.11.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Metropolia ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat Laurea ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Yrkehögskolan Arkada, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Haga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Päätavoite
Maksuttomia mikro-opintoja, infotilaisuuksia ja sparrausta Etelä-Suomen yrittäjille! Hankkeen tavoitteena on tukea eteläsuomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten muutoskyvykkyyttä odottamattomien tilanteiden varalle. Hankkeessa kehitetyt sisällöt lisäävät yritysten kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen teemoina ovat vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Yrityksille tarjotaan näistä teemoista maksuttomia tapahtumia ja mikro-opintoja, jotka ovat lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeen kohderyhmiä ovat Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson alueilla toimivat teknologioita hyödyntävät tai tuottavat mikro- ja pk-yritykset, niiden henkilöstö sekä yrittäjät.
Yhteystiedot
Jari Karjalainen
Projektikoordinaattori
jari.karjalainen@diak.fi