Käynnissä olevat hankkeet

Diak on vuosittain mukana joko hallinnoijana tai kumppanina kymmenissä hankkeissa, joissa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja teemoihin Diakin vahvuuksien pohjalta.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Julkaisemme myöhemmin kattavan hanketietokannan.

       

1-2-3

A-G

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla Hankesivustolle
Kesto
1.9.2019–31.8.2022
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajat ovat yhteystyöorganisaatiot Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa sekä Universitat Pompeu Fabra Espanjassa.
Päätavoite
Päätavoite on tukea kaikkien opiskelijoiden osallisuutta, kehittää opettajien digitaitoja ja tuoda lähiopetuksen rinnalle suunnitelmallinen verkko-opetus.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi Hankesivustolle

H-N

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin Hankesivustolle
Kesto
1.9.2020–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin Diakonissalaitos (Vamos Oulu ja Rovaniemi) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tukipalveluita, edistää hyvinvointia opintojen aikana ja ehkäistä opinnoista putoamista. Pilotoidaan sekä ehkäisevän että intensiivisen tuen malleja.

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön Hankesivustolle
Kesto
1.11.2018–31.10.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajina ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Vates-säätiö, Diak ja THL.
Päätavoite
Päätavoitteena on etsiä innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on haasteellista.

KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KiVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa Hankesivustolle
Kesto
1.2.2018–31.7.2021
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on 25 suomalaista korkeakoulua, joista yksi on Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kielivarantoa tarjoamalla uudenlaisia aikaan ja paikkaan sitomattomia kieliopintoja harvemmin opiskelluista kielistä.
Kesto
01.09.2020–31.08.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK), Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa.
Päätavoite
Laatuhoiva-hankkeessa tavoitellaan onnellista ja laadukasta elämää koti- ja hoivapalveluissa työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa Hankesivustolle
Kesto
1.1.2020–31.12.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja on ProAgria Etelä-Savo.
Päätavoite
Päätavoitteena on tunnistaa maatalousyrittäjän arjen erilaisia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja yhdessä yrittäjien kanssa. Etsimme keinoja ja työkaluja voimavarojen vahvistamiseen ja kokeilemme niitä myös käytännössä.

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma Hankesivustolle
Kesto
1.1.2019–31.12.2021
Rahoittaja
STEA
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi A-klinikkasäätiö ja sen osatoteuttajat ovat A-Kiltojen Liitto ry, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sininauhaliitto, Tukikohta ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä.

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D) Hankesivustolle
Kesto
1.4.2020–31.3.2023
Rahoittaja
STEA
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää digitaalinen 3X10D-itsearviointitesti, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä tietoa ja ohjausta tarkoituksenmukaisiin tukipalveluihin.

O-U

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

Kesto
6.4.2021–31.12.2023
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O'Diako), Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kamo), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Diakonissalaitos / Vamos ja Nyyti ry.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Opin portailta työelämään Satakunnassa Hankesivustolle
Kesto
1.8.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk), Länsirannikon koulutus oy (WinNova) sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu).
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintojen loppuvaiheita sekä siirtymää työelämään. Hankkeessa vahvistetaan myös työpaikkojen monikulttuurisuusosaamista.

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa Hankesivustolle
Kesto
1.4.2020–31.5.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Suomen Diakoniaopisto (SDO), Koulutuskuntayhtymä OSAO (OSAO) ja Oulun yliopisto.
Päätavoite
OsaaVa-hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Toimintaa kehitetään opiskelijalähtöisesti, työelämän tarpeita kuunnellen ja opiskelijoiden ammatillista kasvua ohjaten. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.
Kesto
1.8.2020–31.7.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Päätavoite
Hanke käynnistää osallistavan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen prosesseja Oulun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä, Limingan rovastikunnan seurakunnissa sekä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa.

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin Hankesivustolle
Kesto
1.4.2019–31.8.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Åbo Akademi (ÅA)
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää monikulttuurista osaamista yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa.

OsSi – Osaamista sijaishuoltoon

OsSi – Osaamista sijaishuoltoon Hankesivustolle
Kesto
1.3.2020–28.2.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on parantaa lastensuojelun sijaishuollon eri toimijoiden osaamista Pohjois-Pohjanmaalla.

OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle

OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle Hankesivustolle
Kesto
1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu oy ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, LAB ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on opiskelijoiden työllistymistä tukeva toiminta, joka on mahdollisimman paljon lähtöisin opiskelijoiden omista ideoista, tarpeista ja toiminnasta.
Kesto
1.11.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina ovat Kajaanin kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
PORE – Porukalla parempaan on sosiaaliseen osallisuuteen sekä työkyvyn edistämiseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyy Kajaanin Lohtaja-Kettu-alueen asukkaiden, kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat sekä yhdessä kehittäminen. Toimintamallin päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erityisesti nuorten asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Toinen päätavoite on alueen ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistaminen mielen hyvinvoinnin edistämiseksi mm. koulutuksilla, pelipiloteilla sekä tuottamalla alueelle mielen hyvinvoinnin toimintamalli.
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin diakonissalaitoksen säätiö. Diak on mukana osatoteuttajana yhdessä Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymän, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun kaupungin kanssa.
Päätavoite
Prikka kiertoon -hanke tarjoaa tukea, työtä sekä toivoa, ja kehittää samalla hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Kiertotalouden logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän Prikka kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke.

ROMAKO

Kesto
8.4.2021–31.12.2024
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja sen osatoteuttajana on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita ammattitutkinnon suorittamisessa ja harjoittelu- ja työpaikkojen löytämisessä. Ammattitutkinnon suorittaneita opiskelijoita kannustetaan myös kolmannen asteen opintoihin. Hankkeessa luodaan työnantajapooli, jossa työnantajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä.
Kesto
1.1.2020–31.6.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Saamelaisalueen koulutuskeskus ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti.
Päätavoite
Päätavoitteena on toteuttaa hankeyhteystyönä saamen kielten tulkkauskoulutus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Hankesivustolle
Kesto
1.10.2014–30.9.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja sen osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Päätavoitteena edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta laajalla tutkimusyhteistyöllä. Osahankkeessa on tavoitteena varmistaa Itä- ja Pohjois-Suomen sote-alueille yhtenäiset käytänteet kaikkein huonoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuuden vahvistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi.
Kesto
1.5.2020–31.10.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) ja sen osatoteuttajia ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on muodostaa osaamisverkosto alueen eri toimijoista ja tehdä osaamiskartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan toimenpiteet osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta Hankesivustolle
Kesto
1.9.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajia ovat Arcada-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Novia ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on vastata sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille joustava, työelämälähtöinen ja jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, sähköinen tiekartta.
Kesto
1.3.2020–31.12.2022
Rahoittaja
STEA
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Moniheli ry ja sen osatoteuttajia ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja useat terveys- ja monikulttuurisuusjärjestöt.
Päätavoite
Päätavoitteena on kerätä, mallintaa ja luoda erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa kroonisia tarttumattomia kansansairauksia erilaisissa maahan muuttaneiden ryhmissä.
Kesto
1.1.2019–31.10.2021
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määräraha
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Tanhuvaaran urheiluopisto
Päätavoite
Hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa yli 65-vuotiaista säilyttää mahdollisimman pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.

Tsemppaa hyvä fiilis

Kesto
1.8.2018–31.7.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeen päätavoite on aktivoida työelämän ja opintojen ulkopuolella olevia nuoria (NEET-nuoret) Pieksämäellä tarjoamalla heille intensiivistä liikuntaneuvontaa ilmaiseksi.
Kesto
1.9.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajia ovat Q-teatteri, Vox , Rakastajat ja Vamos.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä.

V-Ö

VAVE – vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

VAVE – vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen Hankesivustolle
Kesto
1.1.2020–28.2.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Savas-Säätiö sr ja Vaalijalan kuntayhtymä
Päätavoite
Päätavoitteena on lisätä kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä Hankesivustolle
Kesto
1.1.2020–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on vahvistaa kotihoidon vetovoimaa kehittämällä henkilöstön osaamista, työhyvinvointia, palveluprosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää Etelä-Savossa Essoten ja Pieksämäen alueilla.
Kesto
3.8.2020–30.4.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää alueellinen palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutusta. Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.