Siirry sisältöön

Hankkeen tulokset tuotteiksi – käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun

Pohditteko kehittämishankkeessanne, miten jalostaa hankkeen tulokset palvelutuotteiksi, joita voisi hyödyntää markkinoilla tai julkisissa palveluissa?

Diakissa tehty Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun tarjoaa työkaluja muun muassa uusien työtapojen dokumentointiin. Se tarjoaa hanketoimijoille välineitä toimintamallien ja palvelutuotteiden ideointiin, innovointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Käsikirja erityisesti osallisuutta tukeville hankkeille

Käsikirja auttaa määrittelemään ja dokumentoimaan palvelumalleja, kiteyttämään niiden luoman arvon sekä kehittämään palveluita systemaattisesti. Se on suunnattu erityisesti sellaisille hankkeille, joiden tavoite on tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun on kehitetty sosiaalisen koordinaation edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lue käsikirjaa Theseus-palvelussa.