Siirry sisältöön

Diakin kirjaston käyttösäännöt

Käyttösäännöissä määritellään kirjaston käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet. Jos kirjaston asiakas ei noudata käyttösääntöjä, hän menettää lainausoikeutensa.

Käyttö- ja lainausoikeus

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla. Lainausoikeudessa on kokoelmakohtaisia rajoituksia. Kirjastokortin saa vähintään 15-vuotias henkilö esittämällä virallisen henkilötodistuksen ja rekisteröitymällä lainaajaksi. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat huoltajan kirjallisen suostumuksen kirjastokortin ja lainausoikeuden saamiseksi.

Kirjastolla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14 mukaan oikeus kerätä asiakkailta henkilötietoja.

Asiakkaalla on oikeus nähdä omat tietonsa kirjastoissa.  Tietosuojaselosteet ovat nähtävissä kirjastoissa ja Diakin tietosuojasivulla

Asiakas sitoutuu kortin saadessaan noudattamaan kirjaston sääntöjä. Lainaajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon.

Kirjastokortti on käytössä viisi vuotta asiakkaaksi rekisteröinnin jälkeen. Mikäli asiakas ei käytä kirjastokorttiaan, asiakastiedot poistetaan kolmen vuoden jälkeen. Tarvittaessa kirjastokortti tehdään uudestaan.


Yhteystietojen muutos ja kirjastokortin katoaminen

Ilmoita muuttuneista yhteystiedoista kirjastoon.

Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on vastuussa aineistosta, joka on lainattu hänen kortillaan ennen katoamisilmoituksen tekemistä. Uusi kortti on maksullinen.


Lainaus, uusiminen ja palautus

Lainan voi uusia korkeintaan 20 kertaa. Uusiminen ei ole mahdollista, jos aineistoon on varaus tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa. Aineisto on palautettava siihen kirjastoon, josta se on lainattu. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa olevaa aineistoa.

Asiakkaan on maksettava palveluhinnaston mukaisia myöhästymismaksuja, ellei lainattua aineistoa palauteta tai uusita eräpäivään mennessä. Myöhästymismaksuja kertyy jokaiselta kalenteripäivältä eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksut on maksettava, vaikka asiakas ei olisi saanut myöhästymisilmoitusta.

Noutamattomasta varauksesta peritään yhden euron maksu.

Lainausoikeuden menettää, jos asiakkaalle on kertynyt maksuja vähintään 10 €, jos erääntyneitä lainoja ei palauteta kuuden viikon kuluessa eräpäivästä tai jos asiakas kadottaa tai vahingoittaa kirjaston aineistoa. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineiston, korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston sekä maksamalla kertyneet maksut.


Aineiston korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan lainaamansa kadonneen tai vahingoittuneen aineiston. Korvauksen voi suorittaa toimittamalla kirjastoon vastaavan aineiston. Ota yhteys kirjastoon. Aineiston voi korvata myös maksamalla kirjaston määräämän korvaushinnan.

Kirjasto lähettää palauttamattomasta tai vahingoittuneesta aineistosta laskun asiakkaalle. Hoitamattomat laskut siirretään perintään. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaiden lainaamaa aineistoa.


E-aineiston käyttö

Diakin kirjaston hankkimat e-aineistot ovat kirjaston asiakkaiden käytössä kirjaston tiloissa olevilla työasemilla. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla on etäkäyttöoikeus Diakin hankkimaan e-aineistoon.


Kirjaston tilojen ja laitteiden käyttäminen

Kirjastossa on luku- ja työpisteitä. Tilat ovat asiakkaiden käytössä kirjaston aukioloaikana. Kirjastossa on omatoimiaika, jonka aikana voi lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla sekä työskennellä omatoimisesti kirjaston tiloissa. Kirjaston tietokoneiden käytössä on noudatettava Diakin tietohallinnon sääntöjä.

Kirjaston tiloissa ei saa aiheuttaa häiriöitä. Kirjasto ei vastaa asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta.

Kirjastolla on oikeus väliaikaisesti rajoittaa kirjaston käyttö- tai lainausoikeutta henkilöltä, joka ei noudata kirjaston sääntöjä.


Palveluhinnasto

Voimassaoleva hinnasto on nähtävissä kirjaston verkkosivuilla ja kirjastossa. Katso hinnasto.


Käyttösäännöt ovat voimassa 4.6.2012 lähtien. Ne on päivitetty huhtikuussa 2023.

Kirjastolla on oikeus muuttaa käyttösääntöjä tarvittaessa. Voimassa olevat käyttösäännöt ovat nähtävillä kirjaston toimipaikoissa ja kirjaston www-sivuilla.