Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen sosiaalisia innovaatioita hyödynnettävä sote-alalla

Käsi pitää sinettiä kiinni, teksti "Sote-alan innovatioille Suomi terveeksi - ammattikorkeakoulujen TKI kannattaa!"
Sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ennaltaehkäisevässä hyvinvointi- ja terveystyössä ei tunnisteta, vaikka ne tuottavat työpaikkoja sekä taloudellisia ja inhimillisiä säästöjä.

– Ammattikorkeakoulujen tuottamat sosiaaliset innovaatiot auttavat ratkomaan sosiaali- ja terveysalan kiperiä ongelmia. Silti niiden merkitystä ja potentiaalia ei vielä riittävästi tunneta, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Elina Ylikoski.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) yhdistää tieteen ja toimijuuden. Diakissa TKI-toiminta on valjastettu ratkomaan erityisesti kiperiä sote-alan kysymyksiä. Diakin sosiaalisia innovaatioita ovat esimerkiksi kymmeniä tuhansia nuoria auttanut mielenterveyden tukipalvelu Zekki sekä huono-osaisuuden alueellisia eroja havainnollistava karttapalvelu.

– Diakin TKI-toiminnan tuotoksena syntyy sosiaalisia innovaatioita, jotka tarjoavat ratkaisuja siirtymiin huono-osaisuudesta hyvinvointiin.

Hyvinvointialueet ovat vastikään aloittaneet toimintansa, mutta digitalisaation osalta murrosta ei vielä ole nähty. Ammattikorkeakoulujen sosiaaliset innovaatiot voivat tarjota ratkaisuja sujuvoittaa työntekijöiden arkea sekä lyhentää hoitojonoja tukemalla ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, Ylikoski sanoo.

– Hyvinvointiongelmat kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmää. Siksi on syytä panostaa myös niitä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Niihin suunnatut resurssit maksavat itsensä takaisin ja tuottavat sekä inhimillisiä että taloudellisia säästöjä. Monet ennaltaehkäisevää hyvinvointia tukevat innovaatiot syntyvät ammattikorkeakoulujen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä, Ylikoski sanoo.

Korkeakoulujen rahoitusta on suunnattu viime vuosina yhä enemmän TKI-toimintaan, mutta sosiaalisten innovaatioiden tuessa panostus ei vielä riittävästi näy.

– Suuri osa TKI-rahoituksesta ohjataan edelleen esimerkiksi uusia teknologioita ja tuotteita synnyttäviin hankkeisiin.

Tutkimus- ja kehittämistyö sekä niiden tuloksena syntyvien innovaatioiden käyttöönotto vaatii kuitenkin resursseja. Siksi sosiaaliset innovaatiot tulee tunnistaa nykyistä paremmin merkittävänä osana sote-alan ja hyvinvoinnin ratkaisuja.

– Ammattikorkeakoulujen rooli vaikuttavina soveltavan tutkimuksen tuottajina tulee lisäksi huomioida nykyistä paremmin päätöksenteossa sekä soveltavan tutkimuksen rahoituksessa.

Lisätiedot