Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tarjoaa ratkaisuja hoivahaasteeseen

Käsi pitää sinettiä kiinni, teksti "Sote-alan innovatioille Suomi terveeksi - ammattikorkeakoulujen TKI kannattaa!"
Ammattikorkeakoulut tuottavat yliopistojen rinnalla huippuluokan soveltavaa tutkimusta. Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto voisi auttaa purkamaan hoitojonoja.

Sote-alan rahoituspaineet voimistavat tarpeita työn tehokkuuden parantamiseen. Uusia innovaatioita ja ratkaisuja tosielämän tarpeisiin kehittävän tutkimuksen lisäresursointi voisi jo lyhyelläkin aikavälillä olla kannattavaa. Koulutussektorin rahoitus ja tutkimuksen tukeminen on suora investointi hoivahaasteen ratkaisuun.

– Diak on sote-alan koulutuksessa Suomen erikoistunein ammattikorkeakoulu, jolla on kyky reagoida sote-alan muutoksiin ja tarpeisiin nopeasti ja käytännönläheisesti. Soveltava tutkimus ja tiedon tuottaminen on Diakin vahvuus, jolla voidaan saada oikeissa ympäristöissä testattuja ratkaisuja päätöksenteon tueksi, Diakin kehitysjohtaja Elina Ylikoski muistuttaa.

Hyvien käytäntöjen löytäminen avain suuriin säästöihin

Diak tuottaa sote-alan tutkimusta ja sosiaalisia innovaatioita, jotka vastaavat yhteiskunnan monimutkaisiin ongelmiin käytännönläheisesti ja ihmislähtöisesti. Esimerkiksi Diakin ja järjestöjen yhteistyössä kehittämä Zekki-palvelu on auttanut kymmeniä tuhansia nuoria löytämään omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan tukipalvelun helposti ja tehokkaasti. Palvelu on valittu mm. Euroopan parhaaksi sosiaaliseksi innovaatioksi, perusteluina palvelun kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa, digipalvelun helppokäyttöisyys sekä vaikuttavuus.

– Diakin ja muiden sosiaalisia innovaatioita tuottavien ammattikorkeakoulujen tekemää tutkimusta pitää saada suoremmin ja nopeammin päätöksenteon ja rahoitusratkaisujen perustaksi, jotta sote-alan käytäntöjä voidaan jatkuvasti parantaa ja toimivimpia tuoda laajemmin käyttöön, Elina Ylikoski sanoo.

Erilaiset paikalliset tai pienimuotoiset sosiaaliset innovaatiot ja kokeilut voisivat skaalattuna tuoda merkittäviä hyötyjä ja säästöjä, kun niiden vaikuttavuus on voitu todentaa tutkimuksella. Tätä työtä Diak tekee hupenevasta perusrahoituksesta huolimatta systemaattisesti ja laadukkaasti.

– Diak on sote-alan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keskittymä, ja riittävillä resursseilla sillä olisi kyvykkyyttä tutkia ja mitata erilaisten toimintamuotojen vaikuttavuutta sekä validoida ja kehittää eteenpäin tehokkaaksi havaittuja malleja.

Hoitotaakan keventämisessä korkeakoulut, järjestöt, paikallisyhteisöt ja verkostot apuun

Hyvinvointialueiden ja kuntien työnjaon uudistuminen luo mahdollisuuksia yhteisöllisyyden tukemiseen ja eri toimijoiden yhdistämiseen. Kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työn vahvistamisella voitaisiin välttää ihmisten ajautuminen hoitojonoihin ja tukea yhteisöjen elinvoimaa.

Diakin omistajina diakonia- ja diakonissalaitokset ovat keskeisessä roolissa huolehtimassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja julkisten palvelujen katvealueelle jäävien ihmisarvoisesta kohtelusta ja hoidosta. Toisaalta ne tuottavat myös monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja esimerkiksi perheille ja ikäihmisille. Yhteisöllisyyteen ja vahvaan eettiseen arvopohjaan perustuvat toimijat voisivat tuoda helpotusta terveydenhuollon kriisiin.

Kolmannen sektorin toimijoiden (järjestöt, paikallisyhteisöt, epäviralliset verkostot) toimintaa tulee tukea ja entistä selkeämmin tunnistaa mahdollisuuksia, jossa järjestöjen ylläpitämä toiminta täydentää palvelujärjestelmää.