Siirry sisältöön

Diak uudistaa kampusrakennettaan

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on yksimielisesti päättänyt 26.10.2021 järjestetyssä kokouksessaan uudistaa Diakin kampusrakennetta toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen esityksen mukaisesti.

Diakilla on nykyisellään kampukset viidessä kaupungissa: Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa. Jatkossa Diakilla on kampukset Helsingissä, Oulussa ja Porissa. Lisäksi Pieksämäellä jatkaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) sekä liikkuviin koulutuksiin keskittynyt DiakHub Itä-Suomen toimipiste.

DiakHub Itä-Suomen toiminta käynnistyy syyslukukaudella 2023. Koulutusta tuodaan jatkossa eri puolille Itä- ja Keski-Suomen työelämän tarpeiden pohjalta.

Diakin kampukset sijaitsevat jatkossa Helsingissä, Oulussa ja Porissa. Pieksämäellä sijaitsee alueellinen DiakHub-yksikkö.

Oletko Pieksämäen-kampuksen opiskelija tai kumppani?

Lue tarkemmin Pieksämäen-kampuksen tilanteesta erilliseltä infosivulta.


Oletko Turun-kampuksen opiskelija, asiakas tai kumppani?

Lue tarkemmin Turun-kampuksen tilanteesta erilliseltä infosivulta.


Vaikutukset hakemiseen, opiskeluun ja opiskelijoihin 

Diak huolehtii mahdollisesti suljettavien kampusten osalta niin, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Diakissa. Opintojen toteutustapa selviää osana muutoksen valmisteluprosessia. Sisäänotot nykyisille kampuksille ja opiskelu jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Tiedotamme käytännön yksityiskohdista heti, kun se on mahdollista. 

Koulutusten laatu on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää Diakille. Koulutuksia toteutetaan kampusrakenteen mahdollisista muutoksista huolimatta korkeatasoisen opetuksen ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaavan ohjauksen kautta.