Diak uudistaa kampusrakennettaan

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on 11.5.2021 järjestetyssä kokouksessaan valinnut toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen esittämästä kymmenestä vaihtoehtoisesta kampusrakenne-ehdotuksesta kolme, joiden pohjalta suunnittelua ja neuvottelua jatketaan henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Jatkovalmisteluun etenivät seuraavat kampusrakenne-ehdotukset: 

  • Helsinki, Oulu, Pori ja liikkuva kampus 
  • Helsinki, Oulu, Pori (vain terveysala) ja liikkuva kampus 
  • Helsinki, Oulu, Pori, Pieksämäki/TKI-yksikkö ja liikkuva kampus. 

Nykyisellään Diakilla on viisi kampusta Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Turussa ja Porissa.

Jatkoselvittelyt ovat käynnissä

Pieksämäen- ja Porin-kampusten osalta jatketaan neuvotteluja erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvistamiseksi. Lisäksi Pieksämäen-kampuksen toiminnan, myös koulutustoiminnan, jatkamiseksi tarjotun rahoituksen tulevaisuudelle halutaan saada riittävä varmuus ja jatkuvuus. 

Turun-kampuksen toiminnan siirtymisestä Helsinkiin neuvotellaan. Diak jatkaa laadukasta tulkkikoulutusta myös tulevaisuudessa, mutta kampusratkaisuna neuvotellaan koulutuksen siirtämisestä Helsingin-kampukselle. Tulkkikoulutus siirtyisi Helsinkiin aikaisintaan tammikuussa 2023.

Oletko Turun-kampuksen asiakas tai kumppani? Lue tarkemmin Turun-kampuksen toiminnasta uudistuksen aikana erilliseltä infosivulta. Tiedote on saatavilla myös viittomakielellä ja selkokielelle mukautettuna.


Perusteet jatkovalmisteluun edenneiden vaihtoehtojen valinnalle  

Diak haluaa jatkossakin olla valtakunnallinen toimija sosiaali- ja terveysalan, kirkollisen koulutuksen ja tulkkauksen aloilla. Se haluaa olla laadukas ja toimintaansa jatkuvasti kehittävä ammattikorkeakoulu.  

Muutostarpeen perusteena on muun muassa varautuminen kiristyvään taloustilanteeseen. Diak pyrkii ennakoimaan rahoituksen kiristymistä ja turvaamaan toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä. 

Tulevina vuosina Diakin valtionrahoitus tulee putoamaan ennusteiden mukaan alle 18,5 miljoonaan euroon sen ollessa tänä vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on turvata Diakin tuloksellisuus, vetovoima ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa.


Vaikutukset hakemiseen, opiskeluun ja opiskelijoihin 

Diak huolehtii mahdollisesti suljettavien kampusten osalta niin, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Diakissa. Opintojen toteutustapa selviää osana muutoksen valmisteluprosessia. Sisäänotot nykyisille kampuksille ja opiskelu jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Tiedotamme käytännön yksityiskohdista heti, kun se on mahdollista. 

Koulutusten laatu on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää Diakille. Koulutuksia toteutetaan kampusrakenteen mahdollisista muutoksista huolimatta korkeatasoisen opetuksen ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaavan ohjauksen kautta.


Seuraavat askeleet 

  • Päätöksentekoprosessi on vaiheistettu niin, että ensimmäisessä vaiheessa hallitus valitsi vaihtoehdot, joita lähdetään jatkovalmistelemaan.  
  • Seuraava vaihe on henkilöstön kuuleminen. Se toteutetaan yhteistoimintaneuvottelujen kautta. Neuvottelut käynnistyvät kesäkuussa.
  • Vasta kun henkilöstöä on kuultu ja jatkovalmistelun tulokset arvioitu, hallitus etenee lopullisen päätöksen tekemiseen.  
  • Päätös tehdään näillä näkymin syksyllä 2021. 
  • Tavoitteena on, että toiminta käynnistyisi uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2023 alusta, jolloin koulutustoiminta käynnistyisi uuden kampusrakenteen mukaisesti.