Käynnissä olevat hankkeet

Diak on mukana kymmenissä hankkeissa vuosittain joko hallinnoijana tai kumppanina. Hankkeet mukailevat sisällöiltään ja tavoitteiltaan vahvuusalojemme teemoja.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

Julkaisemme myöhemmin kattavan hanketietokannan.

       

Tutustu esimerkkeihin hankkeistamme

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke: Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi

BUSCO – Building Sustainable and Resilient Communities through Co-Creation between Universities and Businesses

DIMMI – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen

DVINE – Holistic tools for competence-based curricula to promote Dignity in Vietnam and Nepal

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

Edupal – palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen – Edupal

Express Yourself!

Höntsä – Silta eteenpäin

ITU2 – Inklusiivisella toimintatavalla uutta

KAAKAO – Pohjois-Pohjanmaan koulutusviennin kasvu ja kansainvälistyminen

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KOOKOS – Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö

Navigaattori – Kohti monimuotoisia kuntia

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Opin portailta työelämään

Osallisuuden tila Vantaan Myyrmäessä

OSMO – Monikulttuurista osaamista ohjaamoihin

Oulun prikka

Parasta Etelä-Savoon

PINO Network 

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke

Sotepeda 24/7

SOTE-silta – Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

Tasa-arvoinen päiväkoti

TITA – Tackling Inequalities in Time of Austerity

Tsemppaa hyvä fiilis

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella

UOMA – uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille

VAVE Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä

Virtaa ohjaukseen

Voimaa opiskeluun

Yhdessä toimien – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle

Yhteisen hyvän alusta

yleSHarviointi – Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen