Työnohjaajakoulutus

Työnohjaajakoulutuksemme syventää ohjaus- ja kehittämistaitojasi sekä antaa sinulle työkaluja johtamiseen ja ohjaustyöhön. Pääset hyödyntämään koulutuksessa aiempaa osaamistasi työnohjaajaksi kehittymisessä. Lisäksi koulutuksessa painottuu ryhmän toiminnan ja työelämän ilmiöiden tutkiminen. Koulutuksemme noudattelee STOryn kriteereitä ja sisältää henkilökohtaisen työnohjauksen.

”Sain konkreettisia työkaluja työnohjaajana ja työn kehittäjänä toimimiseen. Vahvistuin ammattilaisena kokonaisvaltaisesti, en ainoastaan työnohjaajana.”

Koulutuksen osallistujan palaute

Kenelle

Olet ammattilainen tai esimies, joka haluaa työnohjaajaksi tai tarvitsee työssään ohjaus- ja kehittämisosaamista. Sinulla on vähintään ammattikorkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto.


Laajuus

Koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä ja kesto 2,5 vuotta.


Sisältö

Koulutuksen teoreettisen perustan muodostavat dialogisuus, eettisyys, voimavarakeskeisyys ja monialaisuus.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöllisistä teemoista:

 • moniammatillisuus
 • työyhteisön vuorovaikutus
 • monikulttuurinen vuorovaikutus työpaikalla
 • johtajuus
 • työnohjauksen menetelmät
 • yrittäjyys.

Toteutus ja rakenne

 • seminaarijaksot 30 op (23 päivää)
 • työnohjaustoiminta 20 op
 • vertaisryhmätyöskentely 5 op
 • verkko-opinnot 5 op
 • oppimistehtävät ja kirjallisuus 10 op.

Ajankohta

Seuraava työnohjaajakoulutus alkaa helmikuussa 2022. Tiedotamme hakuajasta myöhemmin.


Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joten se on mahdollista suorittaa työn ohessa.


Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 6500 €  (alv. 0 %), summan voi maksaa osissa. Hinta sisältää kaikki koulutuksen osat, eikä osallistujalle tule erillismaksuja.


Osallistujien kokemuksia

”Diakin työnohjaajakoulutuksessa oli aikaa reflektoida omaa ammatillista kehittymistään sekä omaa tapaa olla ja toimia. Opin uudenlaisen voimavaraistavan toimintatavan, josta on hyötyä työssäni.”

”Sain konkreettisia työkaluja työnohjaajana ja työn kehittäjänä toimimiseen. Vahvistuin ammattilaisena kokonaisvaltaisesti, en ainoastaan
työnohjaajana.”

”Kouluttajilla oli vahva ammattitaito ja vankkaa kokemusta työnohjaajana toimimisesta.”