Siirry sisältöön

”Koulutusprosessi mahdollisti pysähtymisen oman työskentelyn ja työtapojen äärelle”

Aku Korhonen, työnohjaajakoulutus

Aku Korhonen on koulutukseltaan ensihoitaja, ja hän on suorittanut myös hoitotyön YAMK-tutkinnon (Master of Global Healthcare) Diakissa. Hän työskenteli 10 vuotta hoitotyössä, ennen kuin vaihtoi IT-alalle asiantuntijatehtäviin.

– Nykyään teen myös sivutoimisesti työnohjauksia, kun harjoitusasiakkaistani tuli opintojeni edetessä maksavia asiakkaita, Aku kertoo.

Diakin kaksi- ja puolivuotisen työnohjaajakoulutuksen Aku aloitti keväällä 2018. Työnohjaajaksi hän valmistui lokakuussa 2020.

”Työnohjaus oli niitä harvoja tilaisuuksia, joissa oli aidosti aikaa pysähtyä”

Aku kiinnostui työnohjaajakoulutuksesta osallistuessaan itse työnohjaukseen hoitoalalla työskennellessään.

– Kiireen, paineen ja vaativan potilastyön keskellä työnohjaus oli niitä harvoja tilaisuuksia, joissa oli aidosti aikaa pysähtyä, purkaa omia tuntojaan ja miettiä omaa työtään ja ammattiaan. Työnohjausistunnoissa syntyvä vertaistuki, monialainen keskustelu ja ammatilliset oivallukset olivat vaikuttavia kokemuksia.

Hän on huomannut, että työnohjaus sopii kaikille aloille.

– IT-alalla olen huomannut ihmisten painivan samankaltaisten haasteiden parissa kuin hoitotyössä, vaikka tilanteet ja työn sisältö ovatkin erilaisia. Työn merkityksellisyys, työssä jaksaminen ja työn järjestäminen mietityttävät työntekijää millä tahansa alalla, ja työnohjaus auttaa näiden käsittelyssä.

”Toimivat puitteet ja laadukas koulutus olivat minulle erityisen tärkeitä”

Diak oli Akulle jo ennestään tuttu YAMK-opintojen ajalta, mutta se ei ollut ainut syy koulutuspaikan valintaan.

– Hakeuduin Diakin järjestämään työnohjaajakoulutukseen, koska kyseessä on iso ja arvostettu toimija. Toimivat puitteet ja laadukas koulutus olivat minulle erityisen tärkeitä, koska maksoin koulutuksen itse. Tärkeää oli myös se, että koulutus täyttää STOry:n (Suomen työnohjaajat ry:n) vähimmäisvaatimukset, ja siihen sisältyy työnohjauksen työnohjaus.

Diakin koulutus koostuu harjoitustyönohjauksista, itsenäisestä työskentelystä, seminaaripäivistä ja työnohjauksen työnohjauksista.

– Koulutusprosessi mahdollisti pysähtymisen oman työskentelyn ja työtapojen äärelle, tarkastelemaan työstä herääviä tunteita ja ajatuksia sekä reflektoimaan omaa ja muiden toimintaa – aivan kuten työnohjausprosessi palvelee työnohjattavaa. Tälle on valtava tilaus nykypäivän työelämässä, joka on yhä enenevässä määrin nopeasti muuttuvaa projektityötä alasta riippumatta.

”Työnohjauksen avulla jatkuvan muutoksen keskeltä on mahdollista löytää voimavaroja”

Työnohjaajaksi valmistuminen tuntui Akusta erityisen ajankohtaiselta koronapandemian vuoksi.

– Laajamittainen siirtyminen etätyöskentelyyn, yhdistettynä maailmanlaajuiseen pandemia-arkeen, on ollut valtava muutos ihmisille ja organisaatioille, ja moni on tuntunut jäävän muutoksen keskellä yksin. Työnohjauksen avulla jatkuvan muutoksen keskeltä on kuitenkin mahdollista löytää voimavaroja, uusia näkökulmia sekä vuoropuhelua.

Koulutus antoi Akulle paljon työkaluja myös hänen arkeensa, eikä pelkästään työelämään.

– Pysähtyminen, itsereflektio ja ratkaisukeskeinen ajattelu ovat hyödyllisiä taitoja kenelle tahansa. Toisen ihmisen kohtaaminen, aito kuunteleminen ja osallistava keskustelu ovat keskeisiä kaikessa vuorovaikutuksessa. Eettisyyden, monikulttuurisuuden ja ryhmäilmiöiden käsittely taas lisäävät ymmärrystä työelämästä ja ympäröivästä maailmasta.

”Opintoja voi soveltaa oman suunnitelman mukaisesti”

Aku Korhonen piti koulutuksessa erityisesti siitä, miten se toimii nimenomaan täydennyskoulutuksena. Hänen opiskeluryhmässäänkin oli monipuolisesti eri-ikäisiä opiskelijoita eri taustoista ja ammateista. Moniammatillisuuden kautta ryhmässä syntyi mielenkiintoisia keskusteluja sekä tietojen, taitojen ja ajatusten vaihtoa.

– Oma koulutus, tausta ja työkokemus toimivat perustana, jolle rakennetaan omannäköinen tapa toimia työnohjaajana. Tämä mahdollistaa omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämisen koulutuksessa, ja ammatillinen kasvu käynnistyy heti opintojen alkaessa. Opintoja voi soveltaa oman suunnitelman mukaisesti, on se sitten yritystoimintaa, organisaation sisäistä kehittämistyötä, johtamista tai jotain muuta. Työnohjausta voi toteuttaa monin eri tavoin.

Aku toivoo, että jatkossakin työnohjaajakoulutukseen hakeutuu opiskelijoita monipuolisesti eri taustoista, jotta työnohjaus kehittyisi vieläkin monialaisempaan suuntaan.

Lue lisää Diakin työnohjaajakoulutuksesta ja hae mukaan koulutukseen!