Siirry sisältöön

Uudistettu karttapalvelu paljastaa hyvinvoinnin katvealueet

Suomen kartta vaaleansinisen pallon sisällä. Vieressä lukee Huono-osaisuus Suomessa. Tekstin alapuolella on linkki: diak.fi/eriarvoisuus
Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta. Nyt julkaistu uusi versio tarjoaa vertailutietoa alueiden hyvinvoinnin tilanteesta maan keskitasoon verrattuna sekä hyvinvoinnin muutoksista 2010-luvulla. Palvelun avulla saadaan tietoa, millä alueilla hyvinvoinnissa on merkittäviä vajeita.

– Eri alueet näyttävät profiloituvan huono-osaisuudessa eri tavoin. Pohjois-Savossa korostuu esimerkiksi mielenterveysongelmat ja lastensuojelun tarve, Pohjois-Karjalassa pienituloisuus ja työttömyys, ja Uudellamaalla, Kymenlaaksossa sekä Päijät-Hämeessä on muuhun maahan verrattuna keskitasoa paljon enemmän koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria, kertoo tutkija Joakim Zitting

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu pureutuu eriarvoisuuteen useilla inhimillistä huono-osaisuutta mittaavilla muuttujilla. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste tai itsensä yksinäiseksi kokevien osuus.

Mittariin on koottu muuttujia myös huono-osaisuuden sosiaalisista seurauksista ja toisaalta hyvinvoinnin tukemisen taloudellisista vaikutuksista. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuutta kunnassa verrattuna muuhun maahan, ja vertailla saman kunnan lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustannuksia.

Työkalu päätöksentekoon ja palveluiden suuntaamiseen

Huono-osaisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen edellyttävät esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksilta mitattua tietoa hyvinvoinnin erilaisista katvealueista, jotta palveluita voi suunnata sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Karttasivusto palvelee alueita päätöksenteossa sekä esimerkiksi hanketoimijoita, tutkijoita ja mediaa hyödyllisen datan keruussa ja uuden näkökulman tarjoamisessa tilastotietoihin.

Sivuston antaman tiedon avulla voi kohdistaa hanketyötä tai palveluita aiempaa selkeämmin ja perustellummin alueen tilanteen parantamiseksi. Myös myönteisiä esimerkkejä tulee esiin karttasivustoa tarkastelemalla. Esimerkiksi Pohjois-Suomen tilanne näyttäytyy yleisesti parempana kuin Itä-Suomen ja Kymenlaakson.

– Etenkin Lapissa on ollut positiivista kehitystä, muun muassa nuorisotyöttömyys on laskenut 2010-luvun aikana maan keskitasoa vastaavaksi, Zitting sanoo.

Palvelun käyttö on maksutonta, ja se on kehitetty Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran Diakin osahankkeessa. Sokra-koordinaatiota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Karttasivustoon valitut huono-osaisuusindikaattorit perustuvat Sotkanet.fi -palvelusta löytyviin tilastotietoihin.

>> Huono-osaisuus Suomessa karttapalvelu: https://www.diak.fi/eriarvoisuus

>> Lue lisää karttasivustosta myös Diakin sivuilta

>> Liite, esimerkkejä karttasivuston löydöksistä:

  • Inhimillinen huono-osaisuus maakunnittain, koko maa: Pohjois-Suomen tilanne näyttäytyy myönteisenä.
  • Huono-osaisuuden sosiaaliset seuraukset, Pohjois-Karjala ja maakunnan kuntakohtaiset suuret erot.
  • Pohjois-Savo: maakunnan kuntakohtaiset erot kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiauden osuudesta. Kuntakohtaiset erot suuria.
  • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, koko maa. Etelä-Suomen osuus korostuu.
  • Pitkäaikaistyöttömyys näkyy Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa.
  • Nuorisotyöttömyys, maakunnat. Lapissa nuorisotyöttömyys laskenut selvästi 2010-luvulla.

Lisätietoja:

Joakim Zitting, asiantuntija (karttasivuston tiedot ja löydökset), p. 050 356 9918, joakim.zitting@diak.fi

Varpu Wiens, Sokra-hankkeen Diakin osahankkeen kehittämispäällikkö ja asiantuntija, p. 050 505 3622, varpu.wiens@diak.fi

Sakari Kainulainen, asiantuntija (huono-osaisuus), p. 040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi

Niina Mäenpää, TKI-viestinnän asiantuntija, p. 040 507 62 60, niina.maenpaa@diak.fi