Siirry sisältöön

Paranna maailmaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden avulla 

Diak on aktiivinen toimija yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimuksessa ja kehittämisessä. Monimutkaisia, yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkoa myös liiketoiminnan avulla, minkä vuoksi Diak haluaa vahvistaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettavuutta ja toimintaedellytyksiä sekä Suomessa että maailmalla.

Diakin innovaatiokeskittymässä DiakHubissa tehdään työtä, jotta yhteiskunnallinen yrittäminen juurtuisi kaikkien tuntemaksi ja myös houkuttelevaksi vaihtoehdoksi luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. 

Diak on mukana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus perustettiin vuonna 2022, kun työ- ja elinkeinoministeriön Diakilta tilaamasta selvityksestä kävi ilmi, että yrityspalvelut ja koulutusjärjestelmä eivät ota riittävästi huomioon yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteitä. Selvityksen pohjalta luotiin keväällä 2021 Suomen ensimmäinen yhteiskunnallisen yrittäjyyden strategia, jonka seurauksena Suomeen perustettiin Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. 

Diakin asiantuntijat tuovat vahvaa osaamista Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskukseen muun muassa tutkimuksen ja kouluttamisen kehittämiseen, sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen, neuvonta- ja ohjauspalvelujen parantamiseen ja osatyökykyisten työllistämiseen. Osaamiskeskusta luotsaa Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry ja sen jäseniä ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.

Erityisesti Diakonia-ammattikorkeakoulu on edistänyt yhteiskunnallisten yritysten tutkimusta ja koulutusta. Diak on laatinut mm. yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksen tiekartan vuosille 2022–2030 ja julkaissut vapaasti saatavilla olevan oppikirjan Yhteiskunnallinen yritys (2023) kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. 


Diak kehittää yhteiskunnallista yrittäjyyttä Suomessa ja kansainvälisesti

Diak on haluttu yhteistyökumppani yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvässä tiedon ja osaamisen tuottamisessa ja myös mukana monissa yhteiskunnallisen yrittäjyyden alan kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa.

Yhteiskunnallisten yritysten kansainvälinen Euclid-verkosto kokoaa yhteen alan kattojärjestöjä, yliopistoja ja korkeakouluja, koulutusorganisaatioita, sijoittajia, kansalaisjärjestöjä sekä yhteiskunnallisia yrittäjiä ja yrityksiä. Diak osallistuu aktiivisesti verkoston kanssa tehtävään monipuoliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon, kuten European Social Enterprise Monitorin Suomen osion tuottamiseen vuonna 2024.  

Diak on arvopohjaista liiketoimintaa edistävän Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n jäsen. ARVOn verkostoon kuuluvat jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää. Lisätietoja Vastuullisuus-sivultamme. 

Maailmaa parannetaan myös monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa Diak on mukana. Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin alla! 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen 

 • ESR+ -rahoitteinen koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii. Hanke laajentaa ja jatkaa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tehtäviä. 
 • Toteuttajat: Silta-Valmennusyhdistys, Diak, LUT-yliopisto, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, Pellervo, Kuntoutussäätiö, Vates-säätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Live-säätiö, Valo-Valmennus ry, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.  
 • Hankkeen kesto: 1/2023–12/2027 
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto  
 • Lisätietoja YYO:n nettisivuilla  

ESIC – European Social Innovation Campus 

 • Konsortio kehittää ja vahvistaa yhteisötalouden innovaatiokyvykkyyttä digivihreässä siirtymässä, uudistamalla siihen liittyvää koulutusta ja osaamista. 
 • Toteuttajat: Diak, Tallinnan yliopisto, Universitetet i Sørøst-Norge, Odisee University of Applied Sciences, Live-säätiö, Euricse, Rethink Ireland, Euclid Network, Ukrainian Social Academy, Federazione Trentina della Cooperazione, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid, Asociación empresarial de Sociedades Laborales, Fundatia Alaturi de voi Romania, Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Provincia autonoma di Trento.  
 • Hankkeen kesto: 9/2023–8/2027 
 • Rahoittaja: Erasmus+ 
 • Lisätietoja ESIC-hankkeen verkkosivuilla

Multidisciplinary innovation for social change 

 • Hankkeessa useat korkeakoulut ja yritykset tekevät yhteistyötä kehittääkseen poikkitieteellisen innovoinnin keinoin korkeakouluopetusta vastaamaan alati muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. 
 • Toteuttajat: Tallinnan yliopisto, Diak osana laajaa verkostoa eurooppalaisia korkeakouluja 
 • Hankkeen kesto: 10/2019–4/2024 
 • Rahoittaja: Cost/Horizon 
 • Lisätietoja Social Change Labin nettisivuilla 

OBCD – Open Business for Community Development 

 • Hankkeessa selvitetään, kuinka yhteiskunnallinen yrittäjyys voi luoda yhteiskunnallista kehitystä soveltamalla avoimen liiketoiminnan menetelmiä. 
 • Toteuttajat: Diak, Silta-Valmennusyhdistys, Business College Helsinki, Patrasin yliopisto, ANKA (Development Agency of Karditsa), Olympic Training and Consulting Ltd, Rooman yliopisto, AGCI, Base3, Predif, Camera Italiana Barcelona, Euclid Network, Valladolidin yliopisto 
 • Hankkeen kesto: 6/2022 – 6/2025 
 • Rahoittaja: Erasmus+ 
 • Lisätietoja OBCD-hankkeen nettisivuilla 

Mielihyvin duunissa (Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä) 

 • Hankeen toimenpiteissä vaikutetaan nuorten mielenterveyden tukeen työelämässä ja työelämään siirryttäessä.  
 • Toteuttajat: Silta-Valmennusyhdistys, Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys, Vaasan yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Väestöliiton Hyvinvointi Oy sekä Mielenterveyden keskusliitto.  
 • Hankkeen kesto: 9/2023–3/2025 
 • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Lisätietoa Mielihyvin duunissa -verkkosivuilla

Lisätietoja ja yhteistyöehdotukset

Tiiminvetäjä, erityisasiantuntija Harri Kostilainen, harri.kostilainen@diak.fi