Erillishaut romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille

 

Järjestämme 18.3.–1.4.2020 (klo 15) kaksi erillishakua korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Toinen erillishaku on suunnattu romaneille ja toinen maahanmuuttajataustaisille hakijoille.

Erillishaussa voi hakea sairaanhoitaja– tai sosionomikoulutukseen. Tutkintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen normaali suoritusaika 3,5 vuotta.

Haku tapahtuu Helsingin-kampukselle, mutta jos sinut valitaan opiskelijaksi, voit aloittaa opintosi seuraavasti:

 • sairaanhoitaja (AMK): päivätoteutus Helsingin-kampuksella, monimuotototeutus Oulun-kampuksella, monimuotototeutus Pieksämäen-kampuksella tai monimuotototeutus Porin-kampuksella
 • sosionomi (AMK): päivätoteutus Helsingin-kampuksella tai monimuotototeutus Pieksämäen-kampuksella.

Päivätoteutuksissa on lähiopetusta kampuksella 3–5 päivänä viikossa.

Monimuotototeutuksissa on lähiopetusviikko yleensä noin 3 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on noin 6 lähiviikkoa. Sekä lähi- että etäjaksoilla saat ohjausta, työskentelet paljon ryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa muun opiskelijaryhmän sekä opettajien kanssa.

Opinnot alkavat elokuussa 2020.

Hakeminen

Erillishaut järjestetään 18.3.–1.4.2020 Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyy 1.4.2020 klo 15.

Voit hakea haussa yhteen tai kumpaankin koulutukseen. Mikäli valintakokeen pisteesi riittäisivät opiskelupaikkaan kummassakin koulutuksessa, sinulle tarjotaan vain ylempänä olempaa paikkaa. Harkitse siis hakutoiveiden järjestys tarkkaan.

Huomaathan, että näihin koulutuksiin voi hakea myös kevään toisessa yhteishaussa. Ole siis tarkkana, että täytät oikean hakulomakkeen.

Yhteishaussa ja erillishauissa on erilainen hakuprosessi ja valintakokeet. Jos haluat hakea myös yhteishaussa, täytä myös yhteishaun hakulomake.


Hakukelpoisuus

Erillishaku romaneille

Hakukelpoisuuden ehtoina ovat:

 • toisen asteen tutkinto tai muu soveltuva pohjakoulutus (katso kohta Pohjakoulutusvaatimus) ja
 • todistus riittävästä suomen kielen taidosta (katso kohta Suomen kielen taidon todistaminen).

Erillishaku maahanmuuttajataustaisille hakijoille

Hakukelpoisuuden ehtoina ovat:

 • ulkomailla loppuun asti suoritettu peruskoulu (tiedot peruskoulusta kirjataan hakulomakkeelle)
 • ulkomailla tai Suomessa suoritettu toisen asteen tutkinto tai muu soveltuva pohjakoulutus (katso kohta Pohjakoulutusvaatimus)
 • todistus riittävästä suomen kielen taidosta tai opinnot Diakin koordinoimassa Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa (katso kohta Suomen kielen taidon todistaminen).

Pohjakoulutusvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

  • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung- (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Emme käytä harkinnanvaraista valintaa.

Jos hakija on pakolaisasemassa tai turvapaikanhakija eikä voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, hakija voidaan kutsua valintakokeeseen. Hakijan tulee tällöin esittää statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).


Suomen kielen taidon todistaminen

Tämä kohta koskee molempia erillishakuja.

Jos suoritat tai olet suorittanut opintoja Diakin koordinoimassa Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, et tarvitse erillistä todistusta suomen kielen taidosta. Hankkeeseen osallistuminen tarkistetaan Diakin opiskelijarekisteristä. Suomen kielen taitosi testataan valintakokeessa.

Jos et ole suorittanut opintoja Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, sinun täytyy todistaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa, 8.4.2020 klo 15 mennessä, jollakin seuraavista:

  • suomeksi suoritettu hakukelpoisuuden antava tutkinto (lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto). Jos tutkinto valmistuu keväällä 2020 etkä voi vielä toimittaa kopioita lopullisesta tutkintotodistuksesta, toimita opintosuoritusote.
  • YKI-testissä taitotaso 4 kaikilla osa-alueilla tai
  • valtionhallinnon kielitutkinnossa taitotaso hyvä.

Suomen kielen taitosi testaan myös valintakokeessa.


Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia (Ammattikorkeakoululaki 33§).

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:

 • vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille
 • toimintakykyä haittaava vakava aistivamma
 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde-/ huumeriippuvuus tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta kyseisen tutkinto-ohjelman opiskelijaksi.

Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi. Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä myös antaa tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§.) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista: lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset.

Hakijan tai opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä.

Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote.


Liitteet

Pohjakoulutusliitteet ja suomen kielen taidon todistukset tulee toimittaa 8.4.2020 klo 15 mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida.

Toimita liitteet ensisijaisesti Opintopolun kautta. Voit liittää ne sähköisesti hakemukseesi lähetysvaiheessa tai muokata niitä Oma Opintopolku -palvelussa 8.4.2020 klo 15 asti.

Liitteet voi myös postittaa, tuoda hakijapalveluihin tai lähettää sähköpostin liitteenä. Ota kopiot valmiiksi, sillä emme kopioi alkuperäisiä todistuksia.

Jos lähetät henkilötietoja sisältäviä liitteitä sähköpostitse, otathan huomioon tietoturvan.

Tutkintotodistuskopiot

Sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut

 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • Suomessa suoritetun ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin (esimerkiksi ulkomailla suoritettu lukio)

Jos tutkintotodistuksesi kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, toimita myös kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 8.4.2020 klo 15 mennessä.

Jos valmistut hakukeväänä, sinun täytyy toimittaa todistuskopio pohjakoulutuksestasi 22.7.2020 klo 15 mennessä, mikäli sinut hyväksytään opiskelijaksi.

Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset tutkintotodistukset on tarkistettu tai hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen suorittaminen on varmennettu Opintopolun suoritusrekisteristä.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin erillishaussa.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä, täytä ja toimita hakijapalveluihin kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva lomake. Erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Lataa yksilöllisten järjestelyjen hakemus (PDF).

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 8.4.2020 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja soveltuvuusarvioinnin ajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää erityisjärjestelyitä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee soveltuvuusarviointi huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.


Valintakoe

Huom. erillishakujen valintakokeiden toteutus on muuttunut koronatilanteen vuoksi. Tiedot on päivitetty 22.4.2020.

Valintakoekutsut on lähetetty 28.4. hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsut valintakokeen toiseen vaiheeseen on lähetetty 19.5. Mikäli odotat kutsua etkä ole saanut sitä, olethan pikaisesti yhteydessä hakijapalveluihin: hakijapalvelut@diak.fi. Tarkista myös roskapostikansio.

Opiskelijavalinta tehdään molemmissa erillishauissa valintakokeen perusteella. Valintakoe on kaksiosainen, ja siihen osallistutaan verkon välityksellä etäyhteyksin.

Mikäli hakija ei pysty osallistumaan valintakokeeseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti, esimerkiksi jos yhteydet eivät toimi tai hakijalla ei ole tarvittavia laitteita, koe hylätään.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia, oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa.

Valintakokeen ensimmäinen osa

Keskiviikkona 6.5.2020 järjestetään verkon välityksellä suomen kielen kirjallinen koe kaikille hakukelpoisille hakijoille. Sairaanhoitajakoulutukseen hakevat tekevät myös matemaattisen testin.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeen ensimmäiseen osaan sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Koepäivän tarkempi aikataulu kerrotaan kutsussa.

Valintakokeen ensimmäistä osaa varten hakijalla tulee olla käytössään toimiva tietokone ja vakaa nettiyhteys.


Valintakokeen toinen osa

Tiistaina 26.5.2020 järjestetään verkon välityksellä valintakokeen toinen osa niille hakijoille, jotka suorittivat ensimmäisen osan hyväksytysti.

Valintakokeen toinen osa toteutuu joko ryhmä- tai yksilömuotoisesti. Hakijalla tulee olla käytössään toimiva tietokone, vakaa nettiyhteys, mikrofoni-kuulokkeet ja web-kamera.

Hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen osaan sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Koepäivän tarkempi aikataulu kerrotaan kutsussa.


Valintakokeen pisteytys

Valintakokeen ensimmäinen osa: Suomen kielen kirjallinen koe arvioidaan asteikolla 0–15 pistettä (0 = hylätty suoritus). Matemaattinen osio arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Valintakokeen toinen osa: Ryhmä- tai yksilötilanne arvioidaan asteikolla 0–35 pistettä. Kaikista arvioitavista osioista tulee saada hyväksytty tulos.

Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä ja hakijan on suoritettava jokainen osio hyväksytysti voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Valintakokeen maksimipistemäärä on 50 pistettä.


Opiskelijavalinnan tulokset ja opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan kesäkuun alussa. Jokainen erillishaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse joko hakuajan jälkeen, valintakokeen ensimmäisen vaiheen jälkeen tai valintakokeen toisen vaiheen jälkeen.

Opiskelupaikan vastaanotosta annetaan tietoa tulossähköpostissa. Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 22.7.2020 klo 15 mennessä.


Lisätietoja

Voit kysyä hakemiseen liittyviä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.