Erillishaku romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille

Järjestämme 5.–19.9.2018 erillishaun korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille.

Erillishaku on tarkoitettu Diakin koordinoimassa Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa opiskeleville sekä kaikille romani- ja maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Suomen kielen taidon vaatimuksena on vähintään B2.

Erillishaussa voi hakea sairaanhoitaja– tai sosionomikoulutukseen Helsingin-kampukselle.

Sairaanhoitaja (AMK)- ja sosionomi (AMK) -tutkintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena.


Infotilaisuudet

Erillishausta järjestetään infotilaisuudet Helsingin-kampuksella tiistaina 28.8. klo 16–17 tilassa 331 ja keskiviikkona 5.9. klo 16–17 tilassa 331. Infotilaisuuksissa on sama sisältö, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Hakeminen

Erillishaussa haetaan 5.–19.9.2018 (klo 15) Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyy 19.9.2018 klo 15.

Huomaathan, että näihin koulutuksiin voi hakea myös yhteishaussa. Valitse siis hauksi Erillishaku Diak Helsingin-kampus, aliedustetut, syksy 2018.

Voit hakea, jos sinulla on soveltuva pohjakoulutus (katso kohta Pohjakoulutus), sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen sekä riittävä suomen kielen taito.

Jos olet suorittanut opintoja Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, et tarvitse erillistä todistusta suomen kielen taidosta hakuaikana. Suomen kielen taitosi testataan valintakokeessa.

Jos et ole suorittanut opintoja Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, sinun täytyy todistaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa jollakin seuraavista:

 • suomeksi suoritettu hakukelpoisuuden antava tutkinto (lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto)
 • YKI-testissä taitotaso 4 kaikilla osa-alueilla
 • valtionhallinnon kielitutkinnossa taitotaso hyvä.

Suomen kielen taitosi testataan myös  valintakokeessa.


Liitteet

Pohjakoulutusliitteet ja suomen kielen taidon todistukset tulee toimittaa 26.9.2018 klo 15 mennessä.

Toimita liitteet ensisijaisesti Opintopolun kautta. Voit liittää ne hakemukseesi lähetysvaiheessa tai muokata niitä Oma Opintopolku -palvelussa 26.9. klo 15 asti.

Liitteet voi myös postittaa, tuoda hakijapalveluihin tai lähettää sähköpostin liitteenä. Ota kopiot valmiiksi, sillä emme kopioi alkuperäisiä todistuksia.

Tutkintotodistuskopiot

Sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut

 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • Suomessa suoritetun ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Jos pohjakoulutuksesi todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, toimita myös kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 26.9.2018 klo 15 mennessä.

Jos valmistut hakusyksynä, sinun täytyy toimittaa todistuskopio pohjakoulutuksestasi 28.12.2018 klo 15 mennessä, mikäli sinut hyväksytään opiskelijaksi.


Suomen kielen taidon todistus

Jos et ole suorittanut opintoja Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, sinun täytyy todistaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa jollakin seuraavista:

 • suomeksi suoritettu hakukelpoisuuden antava tutkinto (lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto)
 • YKI-testissä taitotaso 4 kaikilla osa-alueilla
 • valtionhallinnon kielitutkinnossa taitotaso hyvä.

Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Valintakoe on kaksiosainen ja se järjestetään Helsingin-kampuksella.

Valintakokeen ensimmäinen osa

Tiistaina 23.10.2018 järjestetään

 • suomen kielen kirjallinen koe kaikille hakijoille paitsi niille, joilla on suomen kielessä YKI-testissä taitotaso 4 kaikilla kielen osa-alueilla tai valtionhallinnon kielitutkinnossa taitotaso hyvä
 • matemaattinen osio sairaanhoitajakoulutukseen hakeville.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Valintakoetta varten kannattaa varata koko päivä.

Valintakokeen toinen osa

Tiistaina 13.11.2018 järjestetään ryhmäkeskustelu niille hakijoille, jotka ovat suorittaneet valintakokeen ensimmäisen osan hyväksytysti.

Hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen osaan sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Valintakoetta varten kannattaa varata koko päivä.


Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan 29.11.2018 mennessä. Jokainen erillishaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotosta on tarkemmat tiedot tulossähköpostissa.


Lisätietoja

Voit kysyä hakemiseen liittyviä lisätietoja Diakin hakijapalveluista. Muissa asioissa voit olla yhteydessä projektipäällikkö Jaana Puuruseenjaana.puurunen@diak.fi.