Erillishaku romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille

Järjestämme 20.3.–3.4.2019 (klo 15) erillishaun korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Haku on suunnattu romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Tarkat hakukelpoisuusehdot päivitetään tälle sivulle pian.

Erillishaussa voi hakea sairaanhoitaja– tai sosionomikoulutukseen Helsingin-kampukselle.

Sairaanhoitaja (AMK)- ja sosionomi (AMK) -tutkintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto noin 3,5 vuotta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina. Päiväopinnoissa on lähiopetusta kampuksella 3–5 päivänä viikossa.

Infotilaisuudet

Erillishausta järjestetään kaksi infotilaisuutta Helsingin-kampuksella (os. Kyläsaarenkuja 2):

 • maanantaina 4.3.2019 klo 16.30–17.30 tilassa 222 ja
 • tiistaina 12.3.2019 klo 16.30–17.30 tilassa 430.

Tilaisuuksissa on sama sisältö, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.


Hakeminen

Haku järjestetään 20.3.–3.4.2019 Opintopolku-palvelussa. Hakuaika päättyy 3.4.2019 klo 15.

 • Sairaanhoitaja (AMK), linkki Opintopolkuun lisätään myöhemmin
 • Sosionomi (AMK), linkki Opintopolkuun lisätään myöhemmin

Huomaathan, että näihin koulutuksiin voi hakea myös yhteishaussa. Valitse siis hauksi Erillishaku Diak Helsingin-kampus, aliedustetut, kevät 2019. Yhteishaussa ja erillishaussa on erilainen hakuprosessi ja valintakokeet.


Hakukelpoisuus

Tarkat hakukelpoisuusehdot päivitetään tälle sivulle pian.


Pohjakoulutusvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung- (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Emme käytä harkinnanvaraista valintaa.

Jos hakija on pakolaisasemassa tai turvapaikanhakija eikä voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, hakija voidaan kutsua valintakokeeseen. Hakijan tulee tällöin esittää statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).


Suomen kielen taidon todistaminen

Jos suoritat tai olet suorittanut opintoja Diakin koordinoimassa Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, et tarvitse erillistä todistusta suomen kielen taidosta. Hankkeeseen osallistuminen tarkistetaan Diakin opiskelijarekisteristä. Suomen kielen taitosi testataan valintakokeessa.

Jos et ole suorittanut opintoja Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa, sinun täytyy todistaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa, 10.4.2019 klo 15 mennessä, jollakin seuraavista:

  • suomeksi suoritettu hakukelpoisuuden antava tutkinto (lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, opistoasteen tutkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto). Jos tutkinto valmistuu keväällä 2019 etkä voi vielä toimittaa kopioita lopullisesta tutkintotodistuksesta, toimita opintosuoritusote.
  • YKI-testissä taitotaso 4 kaikilla osa-alueilla tai
  • valtionhallinnon kielitutkinnossa taitotaso hyvä.

Tämä koskee sekä romani- että maahanmuuttajataustaisia hakijoita.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä

 • antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot
 • antaa tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
 • esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä
 • esittää huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä.

Liitteet

Pohjakoulutusliitteet ja suomen kielen taidon todistukset tulee toimittaa 10.4.2019 klo 15 mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida.

Toimita liitteet ensisijaisesti Opintopolun kautta. Voit liittää ne hakemukseesi lähetysvaiheessa tai muokata niitä Oma Opintopolku -palvelussa 10.4.2019 klo 15 asti.

Liitteet voi myös postittaa, tuoda hakijapalveluihin tai lähettää sähköpostin liitteenä. Ota kopiot valmiiksi, sillä emme kopioi alkuperäisiä todistuksia.

Jos lähetät henkilötietoja sisältäviä liitteitä sähköpostitse, otathan huomioon tietoturvan.

Tutkintotodistuskopiot

Sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut

 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • Suomessa suoritetun ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin (esimerkiksi ulkomailla suoritettu lukio)

Jos tutkintotodistuksesi kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, toimita myös kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi 10.4.2019 klo 15 mennessä.

Jos valmistut hakukeväänä, sinun täytyy toimittaa todistuskopio pohjakoulutuksestasi 8.7.2019 klo 15 mennessä, mikäli sinut hyväksytään opiskelijaksi.


Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe on kaksiosainen ja se järjestetään Helsingin-kampuksella.

Valintakokeen ensimmäinen osa

Maanantaina 6.5.2019 järjestetään

  • suomen kielen kirjallinen koe kaikille hakukelpoisille hakijoille eli hakijoille, jotka ovat osoittaneet hakukelpoisuutensa määräaikaan mennessä ja
  • matemaattinen osio sairaanhoitajakoulutukseen hakeville.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoetta varten kannattaa varata koko päivä.


Valintakokeen toinen osa

Maanantaina 27.5.2019 järjestetään ryhmäkeskustelu niille hakijoille, jotka ovat suorittaneet valintakokeen ensimmäisen osan hyväksytysti.

Hakijat kutsutaan valintakokeen toiseen osaan sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakoetta varten kannattaa varata koko päivä.


Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan 28.6.2019 mennessä. Jokainen erillishaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanotosta on tarkemmat tiedot tulossähköpostissa.


Lisätietoja

Voit kysyä hakemiseen liittyviä lisätietoja Diakin hakijapalveluista. Muissa asioissa voit olla yhteydessä projektipäällikkö Jaana Puuruseen, jaana.puurunen@diak.fi.