Siirry sisältöön

Päivitä osaamistasi sosiaali-, terveys- tai tulkkausalalla

Tarjoamme 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia avoimessa ammattikorkeakoulussamme ensi syksynä. Tutustu itsellesi sopivaan osaamiskokonaisuuteen ja ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittautumiset käynnistyvät kesäkuun puolivälissä ja jatkuvat heinä-elokuulle riippuen osaamiskokonaisuuteen kuuluvien opintojen aloituspäivämäärästä. Tarkista ilmoittautumisaikataulu ja mahdolliset esitietovaatimuksen jokaisen osaamiskokonaisuuden lisätiedoista. 

Sosiaalialan osaamiskokonaisuudet

Osaamiskokonaisuudet on suunnattu moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville sosiaalialan ammattilaisille osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. 

Lastensuojelutyö 15 op, verkkototeutus

Lisää osaamista lastensuojelutyöhön? Avoimen amk:n opintojen myötä kehität osaamistasi traumaorientaatiosta ja, systeemisestä ja suhdeperustaisesta työskentelystä lastensuojelutyössä sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 26.6-21.8.2023) 

Mielenterveys- ja päihdetyö sosiaalialalla 15 op, Helsinki ja Pori

Opinnoissa saa valmiuksia mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön konteksteissa ja verkostoissa tapahtuviin työ-, ohjaus- ja neuvontatehtäviin. Opinnoissa tarvitaan mielenterveys- ja päihdetyön perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 26.6.-21.8.2023) 

Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä 15 op, verkkototeutus

Osaamiskokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista. Opinnot sisältävät aikaan sidottua opetusta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 26.6.-21.8.2023) 

Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö 15 op, Helsinki/Pori

Osaamiskokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnot kuuluvat Diakin varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden antavaan opintopolkuun. 

Opinnoissa tarvitaan lapsi- ja perhetyön perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista. Voit valita, osallistutko lähiopetukseen Helsingin- vai Porin-kampuksella. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 26.6.-214.8.2023)

Terveysalan osaamiskokonaisuudet

Osaamiskokonaisuudet on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.  

Kriittisesti sairaan hoitotyö 15 op, verkkototeutus

Koulutus syventää opiskelijan kriittisesti sairaan hoitotyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän hoitotyön keskeisiä teemoja. Kokonaisuus soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opinnot sisältävät aikaan sidottua opetusta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 15.6.-30.7.2023) 

Mielenterveys- ja päihdetyö terveysalalla 15 op, verkkototeutus

Koulutus syventää opiskelijan mielenterveys- ja päihdetyön osaamista laaja-alaisesti huomioiden nykypäivän keskeisiä teemoja. Osaamiskokonaisuus soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen sekä sellaisille sosiaali- tai terveysalan amk-opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opinnot sisältävät aikaan sidottua opetusta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 15.6.-30.7.2023)

Tulkkausalan osaamiskokonaisuudet

Osaamiskokonaisuudet on suunnattu tulkkausalan perusopinnoista kiinnostuneille tai tulkkausalan ammattilaisille, kuten asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille, puhevammaisten tulkeille tai kommunikaatio-ohjaajille. 

Asioimistulkkauksen perusteet 15 op, Helsinki

Osaamiskokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu niin tulkkauksen lajeihin kuin tulkin tarvitsemiin perustaitoihin. Lisäksi opinnoissa tutustutaan tulkkauksen ja kääntämisen työkenttään ja tulkin ammattikuvaan, tulkin identiteettiin ja tulkkaukseen liittyviin eettisiin ohjeisiin.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 3.7.-28.8.2023) 

Oman äidinkielen opetus 10 op, Helsinki

Osaamiskokonaisuus soveltuu sellaisille pedagogiikasta kiinnostuneille suomen kieltä toisena kielenään puhuvien kanssa työskenteleville, joilla on jo vahva käytettävän kielen hallinta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 12.6.-31.7.2023) 

Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä 15 op, Helsinki

Kokonaisuus soveltuu erityisesti asioimistulkkina työskenteleville osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Osallistuminen edellyttää molempien opiskelussa käytettävien työkielien vahvaa hallintaa. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 22.6.-30.7.2023) 

Tulkkaus maahanmuuttoasioiden toimintaympäristöissä 15 op, Helsinki

Kokonaisuus soveltuu erityisesti asioimistulkkina työskenteleville osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Osallistuminen edellyttää molempien opiskelussa käytettävien työkielien vahvaa hallintaa. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (ilmoittautumisaika 22.6.-30.7.2023)

Ilmoittautuminen

Osaamiskokonaisuuksiin ilmoittaudutaan verkkokaupassa osaamiskokonaisuuskohtaisten linkkien kautta. Lukujärjestykset julkaistaan kesäkuussa ja opetuksen aikataulut löytyvät sen jälkeen ilmoittautumissivulta opintoihin sisältyvien opintojaksojen tiedoista avaamalla otsikon auki tai Diakin lukkarikoneesta (huom: muutokset mahdollisia).

Avoimen amk:n opintojen maksutapana on vain Paytrail, ellei opintojen tiedoissa erikseen toisin mainita. Opintomaksu peritään heti ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli saat paikan valitsemiisi opintoihin. Jos jäät varasijalle, opintomaksu peritään vasta, jos voimme tarjota sinulle peruutuspaikan valitsemiisi opintoihin.  

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun yleiset ilmoittautumisohjeet 

Lisätietoa Diakin eri opiskelumuodoista 

Yhteystiedot

Diakin opintotoimisto
opintotoimisto.diak.fi
Puh. 029 469 6433 (ma-pe klo 9–11)