Siirry sisältöön

Digi- ja kielitaidoilla opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia

Pöydän ympärillä opiskelijoita.
Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistettiin maahanmuuttajaistaustaisten naisten kieli- ja digitaitoja. Tuore julkaisu kuvaa hankkeen tuloksia.

– Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia. Hankkeessa keskityttiin erityisesti suomen kielen taidon ja digitaitojen vahvistamiseen, kertovat julkaisun toimittajat, hankkeen projektipäällikkö Miia Heininen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja projektikoordinaattori Johanna Tepsa Suomen Diakoniaopistosta.

Hankkeen koulutuksiin osallistuneiden naisten oman osaamisen arvioinnin mukaan näin myös tapahtui.

– Hankkeen toiminnasta on kautta linjan saatu todella positiivista palautetta. Koulutukset ovat olleet hyödyllisiä ja ne edistivät osallistujien digitaitoja ja suomen kielen taitoa. Koulutuksien lämmin ja kannustava ilmapiiri oli merkittävin yksittäinen tekijä osallistujien sitouttamisessa ja motivoinnissa, Heininen sanoo.

– Muodollisen koulutuksen lisäksi oli hyödyllistä panostaa myös taukoihin. Erityisesti osallistujien minäpystyvyyden vahvistaminen oli merkityksellistä koulutus- ja uraohjauksessa, Tepsa kertoo.

Digillä opin portaille -hankkeessa järjestettiin kahdeksan koulutusta maahanmuuttajataustaisille naisille ja kaksi koulutusta monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille. Lisäksi järjestettiin neljä lyhyempää pop up -koulutusta. Yhteensä maahanmuuttajataustaisille naisille järjestettiin koulutuksia 300 tunnin verran ja osallistujia tavoitettiin yhteensä 140 naista. Monikulttuurisen ohjaustyön nykyisiä ja tulevia ammattilaisia tavoitettiin koulutuksiin tai loppuseminaariin yhteensä 130 henkilöä.

Hankkeessa tuotettiin selkokielisiä, monikielisiä ja aikuisille suunnattuja materiaaleja monikulttuurisen ohjaustyön tueksi. Materiaaleissa on 32 Vahvuuskorttia, 20 Minä pidän -korttia, 32 Keskustelukorttia, yksi Selkeä opas opiskeluun, 156 sanaa monikielisissä sanastoissa ja neljä kielituettua tehtävää.

Julkaisusta hyötyvät erityisesti monikulttuurisen ohjaus- ja opetustyön ammattilaiset ja muut aiheesta kiinnostuneet.

– Suomessa on tietyillä aloilla selvä työvoimapula. On tärkeää tukea myös maahanmuuttajataustaisia naisia kohti opintoja ja työelämää sekä tarjota monikulttuuriseen ohjaustyöhön välineitä ammattilaisille, Heininen ja Tepsa sanovat.

Julkaisu

Heininen, M., & Tepsa, J. (2023). Digi- ja kielitaidoilla osallisuutta – Digillä opin portaille -hankkeen tuloksia. (Diak Työelämä 31). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-422-0