Viittomakielen alkeet voi jatkossa opiskella verkossa itsenäisesti

Viittovan naisen kädet.
Korkeakouluopiskelijoille tarjottiin mahdollisuus opiskella kieliä aikaan ja paikkaan sitomattomina verkkokursseina 25 korkeakoulun yhteisessä KiVAKO-hankkeessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu tuotti verkko-opintoihin viittomakielen kursseja.

Diak on tuottanut verkko-opintoihin kaksi viittomakielen alkeiden kurssia, joiden kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä Diakin Youtube-tilillä. Viittomakieli 1 ja viittomakieli 2 -kurssit vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla alkeita A1 ja A2.

‒ Kannustan ihmisiä käyttämään viittomakielen materiaaleja itsenäisenä opiskelumateriaalina. Materiaaleista löytyy arkielämän asioita, joista voi aloittaa opiskelun tuttujen asioiden parissa, sanoo viittomakielen lehtori Tiina Saarijärvi-Kivelä.

Suomessa on noin 10 000–14 000 viittomakielen osaajaa, joista äidinkielenään suomalaista viittomakieltä käyttää noin 5 500 ihmistä. Viranomaisilla on velvollisuus edistää viittomakielisten oikeutta käyttää äidinkieltään ja saada tietoa viittomakielellä.

‒ Suomalaisen viittomakielen näkyvyys, vaikuttavuus ja opiskelu korkeakouluissa on tärkeää, koska suomalainen viittomakieli kuuluu kielivalikoimaan. Opiskelijoilla on paremmat edellytykset kohdata viittomakielisiä ihmisiä, kun heillä on tietoa ja taitoa kielestä, toteaa Tiina Saarijärvi-Kivelä.

Kielten verkkokurssit kohentavat opiskelijoiden kapenevaa kielivarantoa

Vähäinen muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on aiheuttanut laajaa huolta suomalainen kielivarannon kapenemisesta. Haasteeseen vastaamaan syntyi KiVAKO-hanke, jonka tarkoituksena on ollut lisätä vieraiden kielten opiskelua tarjoamalla joustavia verkko-opintoja korkeakouluverkoston yhteistyönä.

Viittomakielen kurssit osoittautuivat suosituiksi korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Ensimmäiselle viittomakielen alkeiden kurssille ilmoittautui huikeat 140 ihmistä, mutta vain 30 opiskelijaa voitiin valita kurssille.

‒ Olemme saaneet kannustavaa ja positiivista palautetta opiskelijoilta! Monet asiakaspalvelualoille opiskelevat ovat kokeneet tärkeäksi sen, että kurssilta saa eväitä viittomakieltä käyttävien ihmisten kohtaamiseen, kertoo viittomakielen lehtori Hely Korte.

Diakin Turun-kampuksen tulkkiopiskelijat ovat olleet mukana toteuttamassa kurssimateriaaleja. Lue Diakin sivuilta hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden kokemuksia.

Opiskele viittomakieltä!

KiVAKO (2018–2021) on 25 suomalaisen korkeakoulun yhteishanke, johon Diakonia-ammattikorkeakoulu on tuonut viittomakielen osaamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen avulla korkeakouluihin on luotu uusia mahdollisuuksia opiskella niin sanottuja harvemmin opiskeltuja kieliä. Hankkeessa on kehitetty yhteensä 184 opintopisteen virtuaalinen kielitarjonta 11 kielessä (espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä, viittomakieli ja viro) ja monikielisessä tandemopiskelussa.