Siirry sisältöön

“Tekemämme viittomakieliset videot tulivat valtakunnalliseen käyttöön!”

Maija Rautakoski, Tulkki (AMK), mukana KiVAKO-hankkeessa 

Olen Maija Rautakoski ja opiskelin tulkiksi DiakissaSuoritin tutkintoon kuuluvat projektiopinnot syksyllä 2019 KiVAKO eli Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hankkeessa. 

Millaisia asioita teit hankkeessa?

Tuotimme kahden opiskelukaverin kanssa materiaalia viittomakielen opiskelua varten. Me suunnittelimme, käsikirjoitimme ja kuvasimme videoita, joita käytetään suomalaisen viittomakielen verkko-opetuksessa. 

Videoiden aihealueet ja haastavauus vaihtelivat A1-tasosta C1-tasoon.  Videoiden sisällöt vaihtelivat viittomalistoista lyhyihin dialogeihin. Meillä oli tiettyjen raamien sisällä melko vapaat kädet suunnitella videoiden sisältö. Saimme videoistamme palautetta natiivilta viittomakieliseltä, minkä pohjalta hioimme videoita paremmiksi. 

Mikä oli kaikkein parasta edellä mainituissa asioissa?

Parasta oli yhdessä tekeminen opiskelukavereiden kanssa. Parhaat muistot jäivät hetkistä, kun kuvasimme videoita ja välillä useammankin oton jälkeen saimme viimein onnistuneen videon.  Tuntui myös mukavalta tehdä materiaalia, josta on oikeasti hyötyä. Ainakin omassa opiskelussa käytössä ollut viittomakielinen opiskelumateriaali oli melko vanhaa.  

Millaisia asioita tai taitoja opit?

Opimme yhdessä kantapään kautta sen, että kun tuottaa videomateriaalia, josta on tarkoitus pyytää palautetta, kannattaa ensin tehdä raakaversiot. Tästä oli apua myös opinnäytetyössämme, jonka teimme samalla porukalla, ja johon kuului myös videoiden kuvaamista. Hankkeeseen osallistuminen kuului koulutuksen pakollisiin projektiopintoihin. Hankkeen aikana opin ottamaan omalla vuorollani vastuun työn etenemisestä

Opin myös tuottamaan viittomakileistä videomateriaalia ja mitä kaikkea asioita siinä pitää ottaa huomioon, kuten viittomakielen kolmiulotteisuus videolla. Myös tästä oli hyötyä kuvatessamme opinnäytetyömme videoita.  

Haastoiko tai yllättikö jokin asia sinua erityisesti?

Haasteeksi muodostui se, että emme tehneet aluksi raakaversioita videoista. Olimme jo alussa käyttäneet paljon aikaa kuvauspaikkojen ja rekvisiittojen miettimiseen ja sitten jouduimme kuvaamaan kaikki uudelleen, siihen kului todella paljon aikaa.  

Yllätyin ainakin itse siitä, että tekemämme materiaali olikin tulossa valtakunnallisesti käyttöön. Kun lähdimme hankkeeseen mukaan emme vielä tienneet, että videomme ovat tulevaisuudessa käytössä lähes ympäri suomen korkeakouluissa.  

Miksi kannattaa tehdä osa opinnoista Diakin kehittämishankkeissa?

Hankkeiden kautta pääsee viemään opiskelijoiden näkökulmia myös työelämään. Niiden kautta pääsee myös jo opiskeluaikana toimimaan tasavertaisesti työelämän toimijoiden kanssa.


Opiskelija, haluamme sinutkin hankkeeseen!

Lue lisää ja hae mukaan Opiskelijat hankkeisiin -sivulta!

Tutustu muihin opiskelijoiden hanketarinoihin!