Siirry sisältöön

“Nyt tunnen paremmin oikeusalan termistöä ja prosesseja tulkkauksen näkökulmasta” 

Jenni Laine, oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus 

Jenni Laine osallistui Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen vuosina 2018–2019. Diakista vuonna 2003 valmistuneen viittomakielen tulkin (AMK) työkielinä ovat suomi ja suomalainen viittomakieli, ja hän tulkkaa myös puhutusta englannista suomalaiseen viittomakieleen ja päinvastoin. Filosofian maisteriopintonsa Jenni suoritti Jyväskylän yliopistossa, jolloin hänen pääaineenaan oli suomalainen viittomakieli.  

Jenni on työskennellyt jo usean vuoden ajan tulkkina Suomen suurimpiin kuuluvassa Viittomakielialan Osuuskunta ViassaLähitulevaisuudessa hän aikoo yrittäjäksi omaan Level View Oy:n nimellä kulkevaan tulkkausalan yritykseen.  

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen Jenni löysi alan kanavien kautta, ja ajatteli heti koulutuksen vaikuttavan mielenkiintoiselta. Edellisistä maisteriopinnoista oli jo pidempi tovi aikaa, joten Jenni koki, että voisi olla hyvä hetki syventää työelämässä ja aiemmissa opinnoissa hankittuja taitoja sekä päivittää osaamista.  

Pidän tulkkaustilanteen sujumisen kannalta tärkeänä, että tulkki hallitsee oikeusalan termistöä ja tuntee sen prosesseja

Kimmoke erikoistua oikeustulkkaukseen syntyi työtilanteista, joissa on tarve toimia asiakkaan ja viranomaisen välisissä keskusteluissa tulkkina oikeuspohjaisissa asioissa. Jenni halusi laajentaa osaamistaan, jotta voisi palvella asiakkaita paremmin.  

– Tulkkausalalla on voimakkaasti läsnä keskustelu kielellisistä, vähemmistö- ja ihmisoikeuksista. Koen asiakkaan kannalta tärkeänä, että hallitsen tulkkaustilanteissa oikeusalan termistön ja tunnen sen prosessit hyvin, antaakseni asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun sekä varmuuden itselleni 

Tarve oikeustulkkauksen osaamiselle voi syntyä erilaisissa työelämän tulkkaustilanteissa, kuten kokoustulkkauksissa, seminaareissa sekä viranomaistapaamisissa, joissa on teemaan liittyviä aiheita. 

“Kahden lukukauden mittainen koulutus oli kompakti ja käytännön työelämän näkökulmasta oli helppo toteuttaa”

Hakuprosessi oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen tuntui Jennistä kohtuullisen vaivattomalta. Motivaatiokirjeen ja todistusten toimittamisen jälkeen tuli kutsu valintakokeeseen, ja lopulta opintoihin.  

Jenni kiittelee erikoistumiskoulutuksen toteutusta. 

– Kahden lukukauden mittainen koulutus oli kompakti. Käytännön työelämän näkökulmasta koulutus oli helppoa saada mahtumaan kalenteriin, sillä lähipäiviä oli kaksi päivää kuukaudessa, ja loput opinnoista suoritettiin monimuotoisesti itselle sopivaan aikaan.  

Koulutuksen sisällöistä antoisimpina Jenni pitää sekä erityisesti omalla työkielellä toimimista että alaan perehtyneiden viittomakielisten kouluttajien kanssa käytyjä keskusteluja 

 –  Usein lähipäivissä käytettiin omaa työkieltä ja se oli ihan parasta. Mukana oli kuusi kollegaa, joilla oli sama työkieli, kertoo Jenni.  

Vaihtelevaa näkökulmaa koulutukseen toivat vierailevat luennoitsijat esimerkiksi Tampereen yliopistosta ja Humakista. 

Sain koulutuksesta mielenrauhan tehdä oikeusasioihin liittyviä työtehtäviä 

Koulutuksen tuomina konkreettisina hyötyinä Jenni nimeää ainakin sanaston ja aihepiirien tuntemuksen kummallakin työkielellä, suomeksi ja viittomakielellä, sillä kummatkin tuovat varmuutta toimia tulkkina teemaan liittyvissä tilanteissa 

–  Ymmärrykseni yhteiskunnan rakenteista liittyen oikeudellisiin asioihin kasvoi koulutuksen myötä. Tulkkaustilanteessa aihetuntemus ja tilannetieto siitä, miten oikeusprosessit etenevät, ovat tärkeitä. 

–  Sain koulutuksesta mielenrauhan tehdä oikeusasioihin liittyviä työtehtäviä. Tulkkaustilanteet ovat usein haastavia jo aiheidenkin ja termistön takia. Liityin myös Oikeustulkkirekisteriin koulutuksen käytyäni, hän lisää.  

Jennin suunnitelmissa on todennäköisesti hakea myös seuraavaan, syksyllä 2021 alkavaan oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen, mutta tällä kertaa työkielenään englannin kieli