Siirry sisältöön

Kampanja nostaa esiin opiskelijoiden vahvan roolin hanketyössä

Diakonia-ammattikorkeakoulun tänään käynnistämä Maistiaisia työelämästä – opiskelijat hankkeissa -somekampanja nostaa esiin korkeakoulun laajan kehittämistoiminnan tärkeät toimijat eli opiskelijat.  

Kampanja-aika on 3.3.12.3.2021, jolloin Diakin Instagram-tilillä ja nettisivuilla esitellään päivittäin vaihtuvat opiskelijoiden hanketarinat. Opiskelijat ja jo Diakista valmistuneet eri alojen alumnit kertovat myös omin sanoin kokemuksistaan InstagramtarinoissaHanketarinoita voi seurata myös muualla somessa tunnuksella #opiskelijathankkeisiin.  

– Vaikka hankkeet ovat keskeinen ja vakiintunut osa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja tapa toteuttaa lakisääteistä kehittämistyötä, opiskelijoiden osuus hankkeissa ei aina näy riittävän hyvin. Halusimme nostaa opiskelijoiden upeat hankekokemukset keskiöön kampanjalla, kertoo kehityspäällikkö Sari Vilminko Diakista.  

Saman on havainnut omalla tarinallaan kampanjassa mukana oleva sosionomiopiskelija Julia Lahtinen. Hän tekee opintoihinsa kuuluvaa harjoitteluaan OTE-hankkeessa, jokpyrkii helpottamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää itselleen sopivia osallistumisen tapoja kehittämistyöhön, jota ammattikorkeakoulujen hankkeissa tehdään. 

Opiskelijat eivät oikein tunne hankkeiden mahdollisuuksia ja mitä niissä tehdään. On hienoa, että opiskelijoiden roolia tuodaan kampanjassa esiin. Hankkeet ovat mahtava paikka oppia omasta alasta uudesta näkökulmasta, Lahtinen kertoo.  

 ”Opiskelijan näkökulmaa kehittämiseen kuullaan!” 

 Kampanjan hanketarinat nivoutuvat eri koulutusaloihin ja edustavat hyvin erilaisia hankkeita ympäri Suomea. Mukana on myös kansainvälisiä kehittämishankkeita. Osallistumisen tapojakin on useita – joku toimii harjoittelijana, toinen on löytänyt opinnäyteaiheen hankkeen kehittämisteemasta. Kolmannella mahdollisuus hanketyöhön on tarjoutunut osana opintojakson sisältöjä.  

 Yhteistä eri hanketarinoissa on kuitenkin toistuva yllätys siitä, että opiskelija on päässyt osaksi ammattilaistiimiä tekemään todellista vaikuttamis- tai kehittämistyötä. 

Sain olla osana ammattitaitoista kansainvälistä tiimiäProjektitiimi otti minut, opiskelijan, hyvin vastaan, iloitsee Diakista sosionomiksi valmistuva Terhi Vanhatalo, joka teki opinnäytteensä Euroopan-laajuiseen Express Yourself! -hankkeeseen. 

Kokemus voi tarinoiden mukaan vaikuttaa jopa uravalinnan suuntaan. Moni kertoo heränneensä hankkeiden mahdollisuuksiin vaikkapa oman ammattialansa kehittämisessä. Tulevien ammattilaisten reppuun kertyy arvokasta tietoa matkan varrella, mutta anti on aina kaksisuuntaista.  

Kampanjan nimi Maistiaisia työelämästä kertoo siitä, että hankkeissa pääsee tosissaan maistamaan todellista työelämää ja vaikuttamaan asioihin. Toisaalta hankkeisiin tehdyt opinnäytteet ja harjoitteluihin kuuluvat kehittämistehtävät tuottavat valtavasti tietoa myös korkeakouluille, kehittämispäällikkö Sari Vilminko summaa 


 Diakissa on laajaa ja vaikuttavaa hanketoimintaa, ja korkeakoulu on mukana vuosittain jopa 60–70 tutkimus- ja kehittämishankkeessa hallinnoijana tai kumppanina ulkopuolisella rahoituksella. Hankkeiden teemat vaihtelevat ruohonjuuritason aluevaikuttamisesta heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien osallisuuden tukemiseen sekä laajoihin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.  

 Lue lisää kampanjasta

Tiedustelut 

Sari Vilminko, kehityspäällikkö, 040 091 0223 sari.vilminko@diak.fi  

Niina Mäenpää, TKI-viestinnän asiantuntija, 040 507 62 60, niina.maenpaa@diak.fi