Master’s Degree Programme in Global Health Care

Englanninkielinen YAMK-tutkinto

Global Health Care on Diakonia-ammattikorkeakoulun, Arcadan ja kenialaisen University of Eastern Africa, Baraton (UEAB) -yliopiston yhteistyössä toteuttama koulutus.

Koulutus soveltuu terveydenhuollon kriisinhallinnan ja toimintavalmiuden alasta kiinnostuneille hakijoille. Ohjelma valmentaa opiskelijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin.

Koulutus kattaa neljä osa-aluetta:

  • näyttöön perustuva globaali terveydenhuolto: ammattietiikka ja arvot
  • globaalin terveydenhuollon tutkimus ja kehitys
  • globaalin terveydenhuollon politiikat ja toimijat
  • onnettomuuksien ja hätätilanteiden hallinta.

Kelpoisuus

Hakijoilta edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa ja tutkinnon jälkeen hankittua, vähintään kolmen vuoden työkokemusta asianmukaiselta alalta.


Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen voivat Diakiin hakea henkilöt, joilla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto joltakin seuraavista aloista:

  • sairaanhoitaja
  • sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
  • terveydenhoitaja
  • soveltuva sosiaalialan alempi korkeakoulututkinto.

Hakijoilla tulee olla alemman korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu, vähintään kolmen vuoden työkokemus asianmukaiselta alalta.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle haetaan sekä ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös asianomaisen alan kokemus, joka on hankittu aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (englanniksi).


Koulutuksen lähipäivät

Lukuvuoden 2018–2019 lähipäivät

Päivitetty 16.10.2018. Muutokset ovat mahdollisia.