Työnohjaajakoulutus 70 op

Haluatko syventää ohjaus- ja kehittämistaitojasi? Kaipaatko työkaluja johtamiseen tai ohjaustyöhön? Opiskele työnohjaajaksi Diakissa!

Koulutuksemme noudattelee STOryn kriteereitä, ja siihen sisältyy henkilökohtainen työnohjaus.

Kohderyhmä

Eri alojen ammattilaiset ja esimiehet, jotka haluavat työnohjaajaksi tai tarvitsevat työssään ohjaus- ja kehittämisosaamista.

Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkintoa.


Sisältö

Koulutuksen teoreettisen perustan muodostavat dialogisuus, eettisyys, voimavarakeskeisyys ja monialaisuus.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöllisistä teemoista:

 • moniammatillisuus
 • työyhteisön vuorovaikutus
 • monikulttuurinen vuorovaikutus työpaikalla
 • johtajuus
 • työnohjauksen menetelmät
 • yrittäjyys.

Koulutuksessa opiskelija pääsee hyödyntämään aikaisempaa osaamistaan työnohjaajaksi kehittymisessään. Lisäksi koulutuksessa painottuu ryhmän toiminnan ja työelämän ilmiöiden tutkiminen.

Toteutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) työnohjaajakoulutuksen kriteereitä.


Toteutus ja rakenne

Työnohjaajakoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä.

Koulutuksen rakenne:

 • seminaarijaksot 30 op (23 päivää)
 • työnohjaustoiminta 20 op
 • vertaisryhmätyöskentely 5 op
 • verkko-opinnot 5 op
 • oppimistehtävät ja kirjallisuus 10 op.

Ajankohta

Huhtikuu 2018 – lokakuu 2020

Kevään 2018 lähipäivät: 5.–6.4., 18.–19.4. ja 16.–17.5.

Syksyn 2018 lähipäivät: 12.–13.9., 31.10.–1.11. ja 12.12.


Paikka

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki


Hinta

5 900 € + alv. 24 %.

Hintaan kuuluu koulutukseen sisältyvä työnohjaus.

Summan voi maksaa osissa. Tiedustele rahoitusmahdollisuuksia työnantajaltasi!


Haku

Haku on käynnissä ja päättyy 26.3.2018. Täytä hakemus Lyytissä.

Kaikki hakijat haastatellaan, ja haastatteluaika sovitaan joustavasti.

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15.


Peruutusehdot

Katso täydennyskoulutustemme peruutusehdot Täydennyskoulutukset-sivulta.


Lisätietoja

Avaa koulutuksen esite.


Osallistujien kokemuksia

”Diakin työnohjaajakoulutuksessa oli aikaa reflektoida omaa ammatillista kehittymistään sekä omaa tapaa olla ja toimia. Opin uudenlaisen voimavaraistavan toimintatavan, josta on hyötyä työssäni.”

”Sain konkreettisia työkaluja työnohjaajana ja työn kehittäjänä toimimiseen. Vahvistuin ammattilaisena kokonaisvaltaisesti, en ainoastaan
työnohjaajana.”

”Kouluttajilla oli vahva ammattitaito ja vankkaa kokemusta työnohjaajana toimimisesta.”