Monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutus (40 op) vahvistaa asiantuntijuutta – hakuaika käynnissä!

Diakin ja Turun yliopiston yhteistyönä järjestämä koulutus tarjoaa välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen.

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen entistä enemmän. Työelämän monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä. Monikulttuurisen työn toimintaympäristön muuttumisella on vaikutuksia myös maahanmuuttotyötä ja kotouttavaa työtä tekevien työkäytäntöihin.

Diakin ja Turun yliopiston järjestämä Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus tarjoaa välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa maahanmuuttotyössä tarvittavien valmiuksien syventämiseen, kotoutumista edistävien palveluiden suunnitteluun, kulttuuritietoisiin työkäytäntöihin, monikieliseen viestintään ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Koulutus on suunnattu kaikille monimuotoisuudesta ja monikulttuurisista työympäristöistä kiinnostuneille julkishallinnossa, kolmannella sektorilla ja yrityksissä työskenteleville.

– Monikulttuurisuuden taustojen ymmärtäminen on tärkeää. Ihmiset tuovat koko elämänhistoriansa ja yhteiskuntansa mukanaan, kertoo koulutuksesta vastaava yliopettaja Marja Katisko.

– Monikulttuurisuus lisääntyy valtavasti, mutta alan asiantuntijuus ja osaaminen on hajanaista. Koulutus vahvisti asiantuntijaidentiteettiäni ja ymmärrystäni monikulttuurisuudesta kokonaisvaltaisemmin. Se tarjosi valmiuksia ottaa kantaa monikulttuurisuusteemoihin ja kehittää maahanmuuttajataustaisille suunnattuja palveluita, sanoo koulutuksesta valmistunut Mikko Ylisuvanto.

Hae koulutukseen

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa 22.1.2021. Hakuaika koulutukseen on 15.9.-4.11.2020.

Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista, vertaisryhmätyöskentelystä, itsenäistä etätyöskentelystä sekä työpaikalla toteutettavasta kehittämistehtävästä. Kolmatta kertaa järjestettävä koulutus alkaa tammikuussa 2021, ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä.

Koulutusta koordinoivat ja toteuttavat Diak ja Turun yliopisto yhteistyössä. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä, mutta myös etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista. Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Työkokemukseksi voidaan laskea erilaiset tehtävät kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä.

Lisätiedot: