*** HUOM! Hakuaikaa on jatkettu 13.12.2020 asti ***

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita kansainvälisten asiantuntijoiden, tilapäisesti Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden ja Suomeen monista muista syistä muuttavien henkilöiden kotoututuessa maahan.

Tulevaisuudessa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuus tulee olemaan arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

”Suosittelen MONIerko-koulutusta lämpimästi kenelle tahansa. Suomessa erilaiset toimintaympäristöt ovat nykyään jollakin tavalla monikulttuurisia, vaikka ei varsinaisesti työskentelisi esimerkiksi maahanmuuttajuusteemojen parissa. Koulutus on kokemukseni mukaan tasokas ja tutkittuun tietoon pohjautuva. Vaihtuvat kouluttajat ovat alansa asiantuntijoita ja muut kurssilaiset eri alojen asiantuntijoita. Monin tavoin osaamista ja ymmärrystä rikastava koulutus!”

Minttu Tarkiainen, hanketyöntekijä, Auralan setlementti ry

 

Koulutuksen painopisteet

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus painottuu seuraaviin teemoihin:

 • monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen
 • kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi
 • monikielinen ja monikulttuurinen viestintä
 • monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

Kohderyhmä

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen. Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä.

Miksi koulutukseen kannattaa hakea?

Julkinen sektori ja järjestöt:

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin
 • Osaamisesi ihmisoikeuksista lisääntyy, kun saat vahvan ymmärryksen syistä maahanmuuton taustalla
 • Saat viimeisintä tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä sekä yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä
 • Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin
 • Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee tässä globaalissa tilanteessa
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta

Yritykset:

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta
 • Saat tutkimukseen perustuva tietoa kansainvälistymisestä
 • Yritys saa ajankohtaista tietoa kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.

Ammattikorkeakoulun käyneet hakevat Diakiin ja yliopistotaustaiset Turun yliopiston opiskelijoiksi.

Sisältö

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.

Moduulit

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op

Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus järjestetään Diakin ja Turun yliopiston yhteistyönä. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä, mutta siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Aikataulu

Koulutus alkaa 22.1.2021 ja loppuu 2.6.2022. Lähipäivien aikataulu:

 • Aloituspäivä 22.1.2021
 • Opintojakso 1: Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen (5 op), ke-to 24.–25.2.2021
 • Opintojakso 2: Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä (5 op), ke-to 24.–25.3.2021
 • Opintojakso 3: Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö (5 op), ke-to 5.–6.5.2021
 • Opintojakso 4: Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (5 op), ke-to 7.–8.9.2021
 • Opintojakso 5: Kulttuuritietoiset työkäytännöt (5 op), ke-to 3.–4.11.2021
 • Opintojakso 6: Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen ( 5 op), ke-to 2.–3.3.2022
 • Päätöspäivä 2.6.2022

Lähipäivät järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella lukuunottamatta opintojaksoa 3, joka järjestetään Turussa Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin tiloissa.

Valintaperusteet

Koulutukseen Diakiin valittavilta edellytetään:

 1. Suoritettua ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempi ammattikorkeakoulututkintoa
 2. a Kokemusta työtehtävistä, jotka liittyvät kulttuurien väliseen osaamiseen eri aloilla, TAI
  b Työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä
 3. Motivaatiokirjettä, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Valintamenettely

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:

 1. Aikaisempi työkokemus

alle 2 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 0 p.
2–5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 1 p.
yli 5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä, 2 p.

 1. Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–4 p.)
 • Kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 (Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma) saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa (alv 0 %). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 15.9.–13.12.2020 (HUOM! Hakuaikaa jatkettu).

Hakulomake AMK-taustaisten hakijoille täällä.
Hakulomake yliopistotason loppututkinnon suorittaineille täällä.

Haun tulokset julkaistaan viimeistään 22.12.2020. Koulutukseen hyväksyttyjen tulee erikseen vahvistaa ottavansa paikan vastaan viimeistään 4.1.2021.