Satakunnassa urakoidaan monikulttuurisuusosaamista työpaikoille – webinaari 15.9.2020

Opiskelija mittaa verenpainetta potilaalta.
Satakunnassa tuetaan alueen oppilaitosten voimin maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Samalla vahvistetaan työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista sekä kielitietoisuutta. 

– Haluamme tehdä näkyväksi työelämään siirtyvien opiskelijoiden ammattitaitoa sekä monikulttuuristen työyhteisöjen mahdollisuuksia, kertoo projektipäällikkö Anu Halonen Diakista. 

Webinaarista tukea monikulttuuriseen työyhteisöön

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke toteuttaa eri ammattialojen harjoittelunohjaajille ja ohjauksista kiinnostuneille koulutuksia. Hanke kutsuu seuraavaksi sote-alan ammattilaiset yhteiseen Monikulttuurisesti osaava Satakunta -webinaariin 15.9.2020 klo 12–15.15Kutsu ja ohjelma

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja satakuntalaisilta maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta, toteutetaan kielitietoisuuskoulutusta ja esitellään monialaisen yhteistyön moduulimallia.

–          Mallissa opiskelijat toteuttavat opetussuunnitelman mukaista harjoitteluaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä monialaisesti, monikielisesti ja monikulttuurisesti, kertoo hoitotyön lehtori Hanna Rautava-Nurmi SAMKista.

Webinaarissa ja koko hankkeen ajan tarjotaan välineitä sujuvaan opiskelijaohjaukseen työpaikoilla, ja kannustetaan oppilaitosten ja hankkeen kanssa tehtävään yhteistyöhön monikulttuurisuusosaamisen vahvistumiseksi.

–          Kuulemme mielellämme näkemyksiä työelämän arjesta ja haasteista, joihin meillä olisi mahdollista vaikuttaa, Anu Halonen sanoo.

Kielitietoisuus työllistymisen tukena

Hanketiimin mukaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset työllistyvät melko hyvin kulttuuritaustoista riippumatta, kunhan heidän suomen kielensä on riittävällä tasolla. Kielitaitovaatimukset näyttäytyvät hanketiimin mukaan kuitenkin usein liian korkeina.

–          Alan koulutuksesta ja työmotivaatiosta huolimatta monelle työpaikkojen ovet eivät vain avaudu. Osaava ammattilainen kyllä pärjäisi työtehtävissä ja pääsisi työpaikan käytäntöihin kiinni, vaikka kielitaito olisi hieman vaatimattomampi, toteaa projektissa työskentelevä Katri Tuuha WinNovasta.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena hankkeessa nähdäänkin kielitietoisuuden kehittäminen. Kielitietoisuuden avulla omaa kielenkäyttöä voidaan mukauttaa erilaisiin tilanteisiin ja konteksteihin. Suomen kieltä hyvinkin osaavat monikulttuuriset ammattilaiset ja heidän työyhteisönsä hyötyvät kielitietoisuudesta.

–          Kielitietoisuuden avulla luodaan työympäristöjä ja olosuhteita, joissa eritasoisesti kieltä taitavat kykenevät mahdollisimman hyvään ja selkeään kommunikaatioon ja keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi harjoitteluympäristöissä; ohjaajan kielitietoisuus tukee opiskelijan kehittymistä ja ammatillisen kielitaidon vahvistumista, kertoo kouluttaja Anna Taimi Sataedusta.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Osatoteuttajina toimivat Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Länsirannikon Koulutus Oy (WinNova) sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu). Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019–31.12.2021.

Yhteystiedot:

Anu Halonen, projektipäällikkö, p. 040 509 2432, anu.halonen@diak.fi

Opin portailla -hankesivusto