Siirry sisältöön

Kehitysvamma-alan vetovoimaa kehitetään 1,4 miljoonan rahoituksella Etelä-Savossa

Kolme ihmistä vetää köyttä hymyillen.
Diak pyrkii vahvistamaan kehitysvamma-alan vetovoimaa yhdessä laajan asiantuntijaverkoston ja vammaisalan keskeisten työnantajien kanssa Etelä-Savossa.

Kaksivuotisessa Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa levitetään tietoa vammaisalan monipuolisesta työstä, kehitetään vammaisalalle johtavia opintopolkuja ja opintojen sujuvuutta sekä kokeillaan uutta teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja vammaisalan työkentällä.

Uusien mallien avulla halutaan vahvistaa asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä lisätä kiinnostusta vammaisalan työtä kohtaan.

‒ Pyrimme myös vahvistamaan yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien, yhdistysten sekä työ- ja elinkeinopalvelujen kesken. Tavoitteena on parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle, projektipäällikkö Sari Kautto Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Kiinnostusta positiivisen tiedon kautta

Vammaisala on merkittävä työllistäjä Etelä-Savossa, mutta alaa vaivaa työvoimapula. Vammaisalalla on paljon avoimia työpaikkoja, joihin tarvitaan osaavaa ja innostunutta työvoimaa.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin on mahdollista sisällyttää vammaisalalle suuntaavia opintoja, mutta vammaistyön opintojen vetovoima on vähäinen. Käytäntö on osoittanut, että vammaistyön opinnot voivat jäädä melko vähäisiksi opintojen valinnaisuuden vuoksi ja opiskelijoille ei pääse syntymään käsitystä monipuolisesta vammaisalan työstä.

‒ Moni vammaisalalla työskentelevä on kertonut eksyneensä alalle sattumalta tai vahingossa ja huomannut, miten mahtava ja kiinnostavaa vammaistyö voi olla, Kautto sanoo.

Kehittämishankkeessa kartoitetaan yhdessä Etelä-Savon vammaisalan palveluntarjoajien kanssa tulevaisuuden osaamistarpeita.

Hankkeesta hyötyvät vammaisalalla tai laajemmin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät, opiskelijat ja opiskeluvaihtoehtoja harkitsevat henkilöt eri kouluasteilla, opinto-ohjaajat eri kouluasteilla sekä muut vammaisalasta kiinnostuneet, esimerkiksi maahanmuuttajat, työvoimakoulutuksessa olevat ja alanvaihtajat.

Uusia opiskelumahdollisuuksia

Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta kehitetään Etelä-Savoon hankkeessa mukana oleviin toisen asteen oppilaitoksiin vammaisalalle valinnainen tutkinnon osa sekä täydennetään Diakin avoimen ammattikorkeakoulun vammaisalan osaamiskokonaisuutta.

‒ Kaikkein tärkeintä on se, että kehitysvammaiset saavat osaavan ja innostuneen sekä koulutetun henkilökunnan tukea, ohjausta ja kuntoutusta. Koulutuksen kehittäminen tukee tätä isompaa tavoitetta, Kautto tiivistää.

Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu eli Diak, ja hankkeessa mukana ovat osatoteuttajina ja omarahoittajina Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon Ammattiopisto (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto, Savas-Säätiö sr (SAVAS) ja Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi Kehitysvammaisten palvelusäätiö on mukana yhteistyökumppanina.

Hankkeen kokonaisbudjetti on merkittävä, yhteensä lähes 1,4 miljoonaa euroa. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot:

Kuva:

Vave-hankeessa vedetään yhtä köyttä vammaisalan vetovoiman parantamiseksi. Kuvassa Antti, Kirsi ja Carita Savas-Säätiöltä.