Siirry sisältöön

Jaettua asiantuntijuutta ja OsaaVaa varhaiskasvatusta uudessa hankkeessa

Nainen puhuu kivikaiteella istuvalle pikkupojalle.
OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hanke tuo yhteen varhaiskasvatusosaamista kaikilta eri koulutusasteilta. Se pyrkii vastaamaan 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin varhaiskasvatusalan muuttuviin työ- ja toimintaympäristön sekä osaamisen tarpeisiin.  

OsaaVa-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opiskelijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä toisen asteen nivelvaiheessa ja korkea-asteen koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi, ja edistetään miesten hakeutumista ja työllistymistä alalle. Tavoitteena on rakentaa verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa.

Työelämälähtöisiä koulutuspolkuja

Hanke toteutetaan kolmen työpaketin avulla. Hankkeen toimenpiteet edistävät työelämän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, koulutusten kiinnostavuutta ja koulutukseen hakeutumista sekä opiskelijoiden työelämäosaamista ja heidän kiinnittymistään työelämään.

Yhteistyössä suunniteltavat ja toteutettavat kehittämistoimet edistävät varhaiskasvatusalan uudistettujen tutkinto-ohjelmien toteuttamista toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen avulla haetaan ratkaisuja varhaiskasvatusalan työvoimapulaan ja työelämän osaamistarpeisiin.

Diak varhaiskasvatuksen sosionomien asialla

Diakin tehtävänä hankkeessa on kehittää erityisesti varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien osaamista ja työstää nivelvaiheita lähihoitajasta/lastenhoitajasta AMK-sosionomiksi ja AMK-sosionomista varhaiskasvatuksen kandidaatiksi tai maisteriksi.

Hanke esittäytyy Oulussa Diakin opiskelijoille suunnatulla OSKE-torilla 26.8.2020. Opiskelijoita toivotaan esimerkiksi opinnäytetyöntekijöiksi hankkeesta nouseviin teemoihin liittyen.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja rahoituksen myöntäjänä on Ely-keskus. Hanke käynnistyi 1.4.2020 ja päättyy 31.5.2022. Sen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä Suomen Diakoniaopisto.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Laura Prokkola

p. 050 325 7952

laura.prokkola@diak.fi