Siirry sisältöön

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tähtää osallisuuden lisäämiseen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on opetuksen rinnalla toinen ammattikorkeakoulun perustehtävistä. Diakin julkaisu "Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5" esittelee Diakin TKI-toimintaa laajasti.

Ammattikorkeakoulut osallistuvat työelämän ja palvelujen kehittämiseen ennakoiden niiden uudistamistarpeita TKI-toiminnan keinoin.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä nimenomaan TKI-toiminta on se muuttuja, joka erottaa ammattikorkeakoulut toisen asteen oppilaitoksista ja yliopistoista.

– Työelämälähtöinen, opetukseen tiiviisti linkittynyt TKI-toiminta tekee ammattikorkeakoulusta korkeakoulun ja korkeakoulusta ammattikorkeakoulun, avaa Diakin kehitysjohtaja Elina Ylikoski.

Ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja työelämätahojen toimijoiden rinnalla opiskelijat ovat vahvasti mukana TKI-toiminnassa. Oppimista tapahtuu ja osaaminen kehittyy opiskelijoiden osallistuessa ammattikorkeakoulun TKI-toimintaan.

Vuosikirja syventää TKI-toiminnan käsitettä kuvaamalla konkreettisesti, mitä juuri Diakin TKI-toiminta on. Miltä näyttää TKI, jonka taustalla ovat Diakin arvot – kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus ja laadukas sekä tuloksellinen toiminta – ja pyrkimyksenä Diakin strategian mukainen visio ja missio – maailma, jossa ketään ei jätetä?

– Diakin TKI-toiminta on valikoima työkaluja ja menetelmiä esimerkiksi osallisuuden lisäämiselle, keino nostaa opiskelijat yhteisöllisen prosessin keskipisteeseen. Se on prosessi, jossa opitaan olemaan oppimatta ja tietämättä. Se on tapa avautua ympäröivälle yhteiskunnalle, Ylikoski sanoo.

Julkaisutiedot

Helminen, J. (toim.) (2020): Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan: Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5. (Diak Työelämä 18). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Pysyvästi saatavilla Theseuksessa.

Julkaisu on luettavissa ja ladattavissa maksutta Diakin omassa verkkomediassa Dialogissa.

Lisätiedot