Siirry sisältöön

Ongelmalähiö viihtyisäksi asukkaiden toimesta

Asukkaiden osallisuudella ja puuttumalla ongelmakohtiin voidaan parantaa asuinalueen viihtyisyyttä. Tämä ilmenee Diakonia-ammattikorkeakoulun uutuusjulkaisusta Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä.

Julkaisussa tarkastellaan hyvän elämän edellytyksiä Rajakylässä Oulussa. Alueella on esiintynyt vuosien varrella erilaisia sosiaalisia ongelmia. Alueelle tarvittiin osallisuutta vahvistavia toimia lisäämään luottamusta siihen, että alueella on tulevaisuutta.

Oulun Diakonissalaitoksen säätiön, Diakin ja Oulun kaupungin ITU2-hanke käynnistyi vuonna 2018 vastaamaan näihin haasteisiin. Teos on hankkeen loppujulkaisu.

Rajakylän olohuone perustettiin asukkaiden paikaksi mahdollistamaan heidän tarpeistaan lähtevää toimintaa.

– Olohuoneessa on 2,5 vuoden aikana toiminut erilaisia asukkaiden vetämiä ryhmiä. On ollut taide-, käsityö- ja ruokaryhmiä sekä sinkkukerhoa, lavatanssijumppaa ja keilausta, hankkeessa mukana ollut Diakin asiantuntija Päivi Vuokila-Oikkonen kertoo.

Olohuonetoiminnan lisäksi myös Rajakylässä sijaitseva, levottomana pidetty ”Röllimetsä” siistittiin osallistuvan budjetoinnin menetelmällä vapaaehtoisvoimin sekä ammattilaisia apuna käyttämällä. Aiemmin turvattomaksi koettu metsikkö koki muodonmuutoksen asukkaiden, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Hankkeen lopussa ja alussa Rajakylän asukkaille tehtiin koetun sosiaalisen hyvinvoinnin kartoitus.

– Merkityksellistä on, että kahden vuoden toiminnan jälkeen asukkaiden kokemus alueestaan on muuttunut positiivisemmaksi, Päivi Vuokila-Oikkonen sanoo.

Tämä rohkaisee siihen, että asukkaiden osallisuudella ja puuttumalla ongelmakohtiin voidaan luoda uskoa oman asuinalueen mahdollisuuksiin tuottaa hyvinvointia.

Hankkeen tulokset vahvistavat näkemystä, että jatkossa julkisten palveluiden tulee lähteä ihmisten arjesta käsin. Asukkaiden tulee kokea voivansa vaikuttaa alueen palveluihin ja kaikilla tulee olla mahdollisuus kantaa kortensa kekoon.

Tausta: Inklusiivisella toimintatavalla uutta – ITU2 -hanke

Hankkeen tavoitteena oli uuden aluelähtöisen toimintakonseptin rakentaminen, joka ottaa käyttöön alueen asukkaiden resurssit ja hyödyntää kolmannen sektorin sekä seurakunnan osaamisen julkisten palveluiden rinnalla. Tavoitteena oli asukkaiden osallisuuden lisääminen hankkeen toimenpiteissä.

Toimenpiteitä ovat olleet olohuonetoiminnan rakentaminen, sosiaalinen kuntoutus, palveluohjaus, kokemus- ja vertaistoiminta sekä turvallinen ja hyvinvointia tuottava ympäristö. Hanke on omalta osaltaan vastannut sosiaalisen syrjäytymisen, huono-osaisuuden ja työttömyyden vähentämiseen Rajakylän alueella.

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa toteuttajina olivat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (päätoteuttaja), Diak (osatoteuttaja) ja Oulun kaupunki (osatoteuttaja).

Julkaisutiedot

P. Vuokila-Oikkonen, S. Hyväri & E. Keskitalo (toim.) (2020). Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä. (Diak Työelämä 19). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-354-4

Julkaisu on luettavissa maksutta Theseuksessa.

Lisätiedot: