Uusi digitaalinen palvelualusta yhdistää nuorten tuen tarpeet ja tukipalvelut

Diakonia-ammattikorkeakoulu rakentaa yhdessä keskeisten nuorten kanssa työskentelevien järjestöjen kanssa uutta digitaalista palvelualustaa, joka yhdistää nuorten tarpeet ja tarjolla olevat tukipalvelut matalan kynnyksen periaatteella.

Alustalla 15–25-vuotiaat nuoret voivat arvioida omaa elämäänsä Diakissa kehitetyllä 3X10D-elämäntilannemittarilla, joka auttaa hahmottamaan omia vahvuuksia, haasteita ja tuen tarpeita.

Itsearvion pohjalta nuori saa palautteen ja tarvittaessa ohjausta digitaalisten palveluiden piiriin, muiden palveluiden pariin tai yhteydenottoon eri alojen asiantuntijoihin. Nuori voi myös jättää yhteydenottopyynnön ammattilaiselle.

‒ Nuoret ovat toivoneet sähköistä palvelua, jonka kautta voisi saada oikeanlaista tukea. Tällä hetkellä monesta nuoresta tuntuu, että heidän pitäisi olla asiantuntijoita saadakseen omat asiansa hoidettua, projektipäällikkö Reija Paananen Diakista sanoo.

Nuorten silmin katsottuna palvelujärjestelmä näyttäytyy helposti sekavana ja pirstaleisena. Usein nuori ei itsekään tiedä, millaista tukea on tarjolla ja mistä apua voisi lähteä hakemaan. Sen seurauksena tuki jää hakematta ja saamatta ja tilanteet saattavat monimutkaistua entisestään.

Järjestöjen digipalvelut kootaan yhteen

Uudelle digitaaliselle palvelualustalle kootaan eri järjestöjen nuorille suunnattuja tukipalveluja. Alustaan on mahdollista yhdistää myöhemmin myös kuntien tarjoamia palveluja.

Tavoitteena on saada ensimmäinen verkkoalustan versio pilottikäyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Alustaa pilotoidaan Oulun kaupungin nuorille suunnatuilla uusilla verkkosivuilla, jotka avautuvat myöhemmin tänä vuonna.

Yhteistyökumppanuus on varmistettu Mieli ry:n Sekasin-chatin, Takuusäätiön, Nuorisoasumisliiton, Väestöliiton, Nuorten ystävien, Pelastakaa Lapset ry:n sekä HDL:n Vamoksen kanssa.

‒ Järjestöillä on paljon palveluita, joilla kyettäisiin tarttumaan nuoren haasteisiin ennen kuin ne ovat kasvaneet liian suuriksi. Pelkästään jo nuorten tietoutta näistä palveluista olisi tärkeää lisätä, Paananen muistuttaa.

Myös nuoret ovat itse aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa palvelualustaa.​ Alustan prototyyppi on kehitetty yhdessä Digitalents Helsingin nuorten koodareiden kanssa. Kehitettävää alustaa myös testataan ja jatkokehitetään yhdessä nuorten vertaiskehittäjien sekä Diakin opiskelijoiden kanssa.

Digitaalista palvelualustaa ja nuorten jatko-ohjautumisen prosesseja kehitetään STEAn rahoittamassa Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -hankkeessa vuosina 2020–2022.

Lisätiedot:

  • projektipäällikkö Reija Paananen, Diak, p. 040 508 4294, reija.paananen@diak.fi
  • asiantuntija Sakari Kainulainen, Diak, p. 040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi

Lue lisää mediatiedotteesta