Siirry sisältöön

Poikkeustilanteen ohjeita avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille

1. Opinto-oikeuden pidentäminen

Jos tälle keväälle saatuun opinto-oikeuteen kuuluvan toteutuksen opetusta siirtyy myöhemmäksi (esim. tietyt simulaatiot), pidennetään opiskelijan opinto-oikeutta vastaavasti niin, että tämä voi suorittaa opintonsa loppuun, kun opetus myöhemmin järjestetään.

Opiskelijoita pyydetään tässä tapauksessa itse ottamaan yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon, sillä meillä ei ole kattavaa listaa niistä toteutuksista, joissa opetusta on näin jouduttu venyttämään.

Huom: Mikäli opiskelija opiskelee työttömyysetuudella ja opintopisteiden viivästyminen elokuulle aiheuttaa ongelmia opintojen edistymisen seurannassa, hänen tulee mahdollisimman nopeasti olla itse yhteydessä TE-toimistoonsa Oma asiointi -palvelun kautta.

TE-palvelujen koulutusneuvonnalta tarkistetun tiedon mukaan yleisenä linjauksena katsotaan, että mikäli opintojen etenemisen puute ei johdu asiakkaasta (vaan Diakista ja Diakin opetusjärjestelyistä), se huomioidaan seurannassa. Opiskelijan on kuitenkin itse toimittava aktiivisesti ja otettava ennakoiden yhteyttä, kuten TE-toimiston kanssa asioinnissa yleensäkin.

2. Korvaavat opinnot polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille

Polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus korvaaviin opintoihin ilman lisäopintomaksua silloin, kun opintopakettiin kuuluva harjoittelu peruuntuu kokonaan tai osittain.

Näissä tapauksissa opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa, jotta tämä voi tarkistaa mikä korvaavasta opintotarjonnasta sopii ko. opiskelijan opintojen vaiheeseen. Opinto-ohjaaja infoaa avoimen amk:n opintotoimistoa korvaavien opintojen tarpeesta. Jotta korvaavien opintojen saaminen ilman opintomaksua on mahdollista, opiskelijan ei tule itsenäisesti ottaa yhteyttä lehtoreihin tai ilmoittautua avoimen amk:n sivuillakaan mihinkään, mitä ei ole heille erikseen maksuttomaan ilmoittautumiseen avattu.

3. Avoimen amk:n suorahaku keväällä 2020

Diak suunnittelee hakukelpoisuuden antavan opintopisterajan laskemista väliaikaisesti 51 opintopisteeseen, jotta toisen lukukauden harjoittelusta saatavien pisteiden mahdollinen puuttuminen ei estä suorahakuun osallistumista terveysalalla. Valintaperusteet ovat samat kaikissa hakukohteissa, joten sama opintopisteraja koskee myös sosiaalialan koulutuksiin hakeutuvia. Kaikkia polkuopiskelijoita kuitenkin kannustetaan suorittamaan lukukausikokonaisuuksiin kuuluvat ja mahdolliset korvaavat opinnot ajallaan, jotta opiskelu voi syksyllä 2020 jatkua mahdollisimman jouhevasti. Alustava aikataulu valintaperusteiden julkaisulle on huhtikuun puoliväli, seuraa suorahakuinfoa netissä täällä.

Lisätietoa: