Avoimen AMK:n suorahaku

Huom. koronapandemia on aiheuttanut muutoksia joihinkin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoihin, minkä vuoksi olemme laskeneet hakukelpoisuuden antavaa opintopistemäärää kaikissa hakukohteissa tänä keväänä 59 pisteestä 51 pisteeseen.

Tietoa valintakokeista on päivitetty 5.5.2020 kohtaan Valintakoe. Valintakoekutsut on lähetetty 20.5.2020.

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä ja saat 51 opintopistettä täyteen 10.8.2020 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 4.–18.5.2020 (klo 15).

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolku.fi-palvelussa 4.–18.5.2020. Hakuaika päättyy 18.5.2020 klo 15.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen. Tutustu terveydentilavaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.

51 opintopistettä täytyy tulla täyteen 10.8.2020 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka.

Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Kevään 2020 hakukohteet

Diakin avoimen AMK:n suorahaussa keväällä 2020 voi hakea alla lueteltuihin Diakin koulutuksiin.

Huomaathan, että koulutuksen toteutustapa riippuu siitä, missä vaiheessa opintojasi olet.

Helsingin-kampus


Oulun-kampus


Pieksämäen-kampus


Porin-kampus


Turun-kampus


Liitteet

Jos olet suorittanut opintoja Diakin avoimessa AMK:ssa, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakemuksen liitteenä. Opinnot tarkistetaan suoraan MyDiakista.

Jos olet suorittanut opintoja jonkin toisen ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa, sinun on liitettävä hakulomakkeeseen virallinen, oppilaitoksen leimaama opintosuoritusote 18.5.2020 klo 15 mennessä.

Opintosuoritusote ladataan sähköisesti hakulomakkeelle hakemusta täyttäessä. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen käydä liittämässä opintosuoritusotteen hakulomakkeellesi 18.5.2020 klo 15 mennessä vahvistussähköpostin mukana tulevan linkin kautta.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 51 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 51 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 10.8.2020 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin valintakokeessa.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä, täytä ja toimita hakijapalveluihin kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva lomake (PDF). Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 18.5.2020 klo 15 mennessä hakijapalveluihin. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos ykislöllisiä järjestelyjä oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakokeen ajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää yksilöllisiä järjestelyjä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle ja humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tutustu ennen hakemista ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.


Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella, ja tarvittaessa huomioon voidaan ottaa myös opintomenestys avoimen AMK:n opinnoissa.

Valintakoetiedot on päivitetty 5.5.2020.

Sosiaali- ja terveysala

Valintakoe järjestetään 26.5.2020 klo 9 alkaen etäyhteyksien kautta.

Valintakokeeseen ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Valintakoemateriaali jaetaan koetilanteessa.

Valintakokeessa painotetaan allalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, oppimisvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa. Sairaanhoitaja (AMK)-, sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö- sekä terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksten valintakoe sisältää lisäksi matemaattisen osion, jossa ei saa käyttää laskinta. Matemaattinen osio arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 45 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 25 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytyksi (vähintään 1 pistettä).

Valintakokeen tulos on voimassa kyseisen haun ajan.


Humanistinen ja kasvatusala

Asioimistulkkaus

Valintakoe toteutetaan kokonaan verkossa 27.5.2020 erillisen aikataulun mukaisesti. Mikäli hakija ei pysty osallistumaan valintakokeeseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti, koe hylätään.

Asioimistulkkauksen valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, oppimisvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa. Kokeen suorittaminen edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia.

Valintakoe muodostuu haastattelusta. Valintakokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 15 pistettä. Hakijan tulee saada jokaisesta haastattelun osiosta vähintään 2 pistettä.

Valintakokeen tulos on voimassa kyseisen haun ajan.


Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Valintakoe järjestetään verkon välityksellä 9.–11.6.2020. Kokeen suorittaminen edellyttää tietoteknisiä valmiuksia sekä laitevaatimuksia, joista hakija vastaa itse. Valintakoe on hakijalle muuten yksipäiväinen, mutta jokainen hakija tekee yhden koeosioista 9.6. erikseen ilmoitettavana aikana.

Valintakoe muodostuu erilaisista hakijan kielellistä kyvykkyyttä, viitotun kielen omaksumiskykyä ja visuaalista hahmottamista mittaavista osioista sekä haastattelusta. Valintakokeessa selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle. Valintakoe toteutetaan verkossa edellä mainittuina päivinä, erillisen aikataulun mukaisesti.

Mikäli hakija ei pysty osallistumaan valintakokeeseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti hakijasta riippuvista syistä, esimerkiksi jos yhteydet eivät toimi tai hakijalla ei ole tarvittavia laitteita, koe hylätään.

Valintakokeesta tulee saada vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi ja kokeen jokaisen pakollisen osion tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Valintakokeen tulos on voimassa kyseisen haun ajan.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset jukaistaan kesäkuun alussa. Opiskelupaikan vastaanotosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen tekemisestä ohjeistetaan hyväksymiskirjeessä.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 51 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 10.8.2020 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat elokuussa 2020. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista