Avoimen AMK:n suorahaku

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä ja saat 60 opintopistettä täyteen 10.1.2019 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 1.11.–15.11.2018.

Kevään 2019 suorahaku järjestetään 1.11.–15.11.2019.

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolku.fi-palvelussa 1.11.–15.11.2018. Hakuaika päättyy 15.11.2018 klo 15.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen.

60 opintopistettä täytyy tulla täyteen 10.1.2019 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka.

Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Syksyn 2018 hakukohteet

Syksyn 2018 avoimen AMK:n suorahaussa voi hakea Diakiin seuraaviin koulutuksiin (linkit vievät Opintopolkuun hakukohteen sivulle):

Helsingin-kampus

Helsingin-kampuksella koulutusten toteutustapa (päivä- tai monimuotototeutus) määräytyy sen mukaan, missä vaiheessa opintojasi olet.


Oulun-kampus

Opinnot järjestetään monimuotototeutuksina.


Porin-kampus

Opinnot järjestetään monimuotototeutuksina.


Liitteet

Jos olet suorittanut opintoja Diakin avoimessa AMK:ssa, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakemuksen liitteenä. Opinnot tarkistetaan suoraan MyDiakista.

Jos olet suorittanut opintoja jonkin toisen ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa, sinun on liitettävä hakulomakkeeseen virallinen, oppilaitoksen leimaama opintosuoritusote 15.11.2018 klo 15 mennessä. Opintosuoritusote ladataan sähköisesti hakulomakkeelle hakemusta täyttäessä. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen käydä liittämässä opintosuoritusotteen hakulomakkeellesi 15.11.2018 klo 15 mennessä vahvistussähköpostin mukana tulevan linkin avulla.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 60 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 60 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 10.1.2019 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Voit hakea oikeutta erityisjärjestelyihin soveltuvuusarvioinnissa.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä, täytä ja toimita hakijapalveluihin kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva lomake. Erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 15.11.2018 klo 15.00 mennessä hakijapalveluihin. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja soveltuvuusarvioinnin ajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää erityisjärjestelyitä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee soveltuvuusarviointi huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.


Soveltuvuusarviointi

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuusarvioinnin perusteella, ja tarvittaessa huomioon voidaan ottaa myös opintomenestys avoimen AMK:n opinnoissa.

Soveltuvuusarviointi on 27.11.2018 Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Mikäli sinut kutsutaan soveltuvuusarviointiin, saat kutsun noin viikkoa ennen arviointipäivää.

Soveltuvuusarviointi koostuu hakijoiden ryhmäkeskustelusta, jonka lisäksi sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- sekä terveydenhoitajakoulutuksiin hakevilla on myös matematiikan koe. Soveltuvuusarviointiin ei sisälly ennakkoon luettavaa materiaalia.

Mikäli haet Diakiin myös korkeakoulujen syksyn yhteishaussa, osallistu yhteishaun esivalintakokeeseen ja varsinaiseen valintakokeeseen normaalisti ja avoimen AMK:n suorahaun soveltuvuusarviointiin erikseen.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 10.12.2018 mennessä. Jokainen suorahaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta kerrotaan tuloskirjeessä. Opiskelupaikan vastaanotto ja lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuvat Oma Opintopolku -palvelun kautta 18.12.2018 klo 15 mennessä.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 60 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 10.1.2019 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.