Avoimen AMK:n suorahaku

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä ja saat 59 opintopistettä täyteen 10.8.2020 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 4.–18.5.2020 (klo 15).

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolku.fi-palvelussa 4.–18.5.2020. Hakuaika päättyy 18.5.2020 klo 15.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen.

59 opintopistettä täytyy tulla täyteen 10.8.2020 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka.

Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Kevään 2020 hakukohteet

Diakin avoimen AMK:n suorahaussa keväällä 2020 voi hakea alla lueteltuihin Diakin koulutuksiin.

Huomaathan, että koulutuksen toteutustapa riippuu siitä, missä vaiheessa opintojasi olet.

Helsingin-kampus


Oulun-kampus


Pieksämäen-kampus


Porin-kampus


Turun-kampus


Liitteet

Jos olet suorittanut opintoja Diakin avoimessa AMK:ssa, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakemuksen liitteenä. Opinnot tarkistetaan suoraan MyDiakista.

Jos olet suorittanut opintoja jonkin toisen ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa, sinun on liitettävä hakulomakkeeseen virallinen, oppilaitoksen leimaama opintosuoritusote 18.5.2020 klo 15 mennessä.

Opintosuoritusote ladataan sähköisesti hakulomakkeelle hakemusta täyttäessä. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen käydä liittämässä opintosuoritusotteen hakulomakkeellesi 18.5.2020 klo 15 mennessä vahvistussähköpostin mukana tulevan linkin kautta.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 59 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 59 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 10.8.2020 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin valintakokeessa.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä, täytä ja toimita hakijapalveluihin kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva lomake (lomake ladataan tähän kohtaan ennen hakuajan alkua). Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 18.5.2020 klo 15 mennessä hakijapalveluihin. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos ykislöllisiä järjestelyjä oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakokeen ajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää yksilöllisiä järjestelyjä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle ja humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tutustu ennen hakemista ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.


Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella, ja tarvittaessa huomioon voidaan ottaa myös opintomenestys avoimen AMK:n opinnoissa.

Huom. suunnittelemme parhaillamme vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa valintakokeet siltä varalta, että niitä ei voida järjestää alkuperäisen suunnitelman mukaisesti koronavirustilanteen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveysala

Valintakoe järjestetään 26.5.2020 Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla. Saat kutsun sille kampukselle, jolle olet hakenut. Jos haet kahteen hakutoiveeseen, saat kutsun ylemmän hakutoiveesi mukaiselle kampukselle.

Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen, joka mittaa opiskeluvalmiuksia, suomen kielen taitoa ja motivaatiota. Sairaanhoitaja (AMK) -, sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö- ja terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksiin hakevat tekevät myös matematiikan kokeen. Valintakokeeseen ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia.


Humanistinen ja kasvatusala

Asioimistulkkaus

Avoimen AMK:n suorahaussa asioimistulkkauksen koulutukseen hakeneet osallistuvat samaan valintakoepäivään kuin yhteishaussa hakeneet Helsingin-kampuksella 27.5.2020. Avoimen AMK:n suorahaussa hakeneet osallistuvat valintakoepäivänä vain hakijoiden ryhmäkeskusteluun. Mikäli haet asioimistulkkauksen koulutukseen myös yhteishaussa, osallistut koko valintakoepäivään.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Avoimen AMK:n suorahaussa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutukseen hakeneet osallistuvat samaan valintakoepäivään kuin yhteishaussa hakeneet Turun-kampuksella 9.–10.6.2020. Avoimen AMK:n suorahaussa hakeneet eivät tee etukäteistehtävää. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoe muodostuu muun muassa suomen kielen tehtävistä, muistitesteistä, viittomakielen omaksumiskykyä kartoittavista tehtävistä, haastatteluista ja soveltuvuutta arvioivista osioista. Kokeen avulla selvitetään monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset jukaistaan kesäkuun alussa. Opiskelupaikan vastaanotosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen tekemisestä ohjeistetaan hyväksymiskirjeessä.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 59 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 10.8.2020 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat elokuussa 2020. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista