Avoimen AMK:n suorahaku

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä ja saat 60 opintopistettä täyteen 10.1.2019 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 1.11.–15.11.2018.

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolku.fi-palvelussa 1.11.–15.11.2018. Hakuaika päättyy 15.11.2018 klo 15.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen.

60 opintopistettä täytyy tulla täyteen 10.1.2019 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka.

Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Syksyn 2018 hakukohteet

Syksyn 2018 avoimen AMK:n suorahaussa voi hakea Diakiin seuraaviin koulutuksiin (linkit vievät Opintopolkuun hakukohteen sivulle):

Helsingin-kampus

Helsingin-kampuksella koulutusten toteutustapa (päivä- tai monimuotototeutus) määräytyy sen mukaan, missä vaiheessa opintojasi olet.


Oulun-kampus

Opinnot järjestetään monimuotototeutuksina.


Porin-kampus

Opinnot järjestetään monimuotototeutuksina.


Liitteet

Hakulomakkeen lähettämisen lisäksi sinun on toimitettava opintosuoritusote Diakin hakijapalveluihin 15.11.2018 klo 15 mennessä. Voit liittää opintosuoritusotteen hakemuksesi liitteeksi Opintopolussa tai lähettää sen sähköpostitse tai kirjepostilla.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 60 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 60 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 10.1.2019 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Soveltuvuusarviointi

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuusarvioinnin perusteella, ja tarvittaessa huomioon voidaan ottaa myös opintomenestys avoimen AMK:n opinnoissa.

Soveltuvuusarviointi on 27.11.2018 Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Mikäli sinut kutsutaan soveltuvuusarviointiin, saat kutsun noin viikkoa ennen arviointipäivää.

Soveltuvuusarviointi koostuu hakijoiden ryhmäkeskustelusta sekä kirjallisesta osiosta. Sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- sekä terveydenhoitajakoulutuksiin hakevilla on myös matematiikan koe. Soveltuvuusarviointiin ei sisälly ennakkoon luettavaa materiaalia.

Mikäli haet Diakiin myös korkeakoulujen syksyn yhteishaussa, osallistu yhteishaun esivalintakokeeseen ja varsinaiseen valintakokeeseen normaalisti ja avoimen AMK:n suorahaun soveltuvuusarviointiin erikseen.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään joulukuun alussa. Jokainen suorahaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta kerrotaan tuloskirjeessä. Opiskelupaikan vastaanotto ja lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuvat Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 60 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 10.1.2019 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.