Avoimen AMK:n suorahaku

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 koulutuskohtaista opintopistettä ja saat 59 opintopistettä täyteen 7.1.2022 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 1.–15.11.2021 (klo 15).

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolku.fi-palvelussa 1.–15.11.2021. Hakuaika päättyy 15.11.2021 klo 15.

Koulutuksia kannattaa Opintopolussa etsiä koulutuksen nimellä (esim. sosionomi), jonka jälkeen pääset valitsemaan hakukohteen. Voit suodattaa tarjontaa valitsemalla hakutavaksi erillishaun.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa AMK:ssa hakuajan loppuun mennessä vähintään 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla on sopiva terveydentila sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen. Tutustu terveydentilavaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.

59 opintopistettä täytyy tulla täyteen 7.1.2022 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka.

Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Syksyn 2021 hakukohteet

Helsinki

Oulu

Pori

Pieksämäki

Huomaathan, että koulutuksen toteutustapa riippuu siitä, missä vaiheessa opintojasi olet.


Liitteet

Jos olet suorittanut opintoja Diakin avoimessa AMK:ssa, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta hakemuksen liitteenä. Opinnot tarkistetaan suoraan MyDiakista.

Jos olet suorittanut opintoja jonkin toisen ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa, sinun on liitettävä hakulomakkeeseen virallinen, oppilaitoksen leimaama opintosuoritusote 15.11.2021 klo 15 mennessä.

Opintosuoritusote ladataan sähköisesti hakulomakkeelle hakemusta täyttäessä. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen käydä liittämässä opintosuoritusotteen hakulomakkeellesi 15.11.2021 klo 15 mennessä vahvistussähköpostin mukana tulevan linkin kautta.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 59 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 59 opintopisteen opinnoista.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 7.1.2022 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Koe järjestetään Diakin kampuksilla valvotusti 23.11.2021 klo 15.30-17.00. Koe tehdään Diakin tietokoneella verkossa.

Valintakokeessa hakijoille jaetaan artikkeli, johon kokeen kysymykset perustuvat. Kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, oppimisvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa. Valintakoe ei vaadi valmistautumista etukäteen. Valintakoemateriaali on käytettävissä koetilanteessa.

Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse hakemuksella annettuun osoitteeseen hakuajan päätyttyä.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Voit hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin valintakokeessa.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä, täytä ja toimita hakijapalveluihin kirjallinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva lomake (PDF). Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, lisävalaistus tai muu tekninen apuväline.

Liitä hakemukseesi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esimerkiksi lukihäiriöstä. Toimita hakemus 15.11.2021 klo 15 mennessä hakijapalveluihin. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Jos hakemus myöhästyy määräajasta, otamme sen käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa eli jos yksilöllisiä järjestelyjä oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakokeen ajankohdan välillä.

Joissain tapauksissa emme voi myöntää yksilöllisiä järjestelyjä. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoin mahdottomaksi järjestää.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Toivomme, että esität liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos olet saanut sellaisen. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea.

Lausunnot voivat olla pääsääntöisesti korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Ilmoitamme sinulle sähköpostitse yksilöllisistä järjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty oikeus. Jos yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle ja humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tutustu ennen hakemista ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset julkaistaan joulukuun alussa. Opiskelupaikan vastaanotosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisen tekemisestä ohjeistetaan hyväksymiskirjeessä. Voit ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan keväällä 2022 alkavista koulutuksista.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 59 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 7.1.2022 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat tammikuussa 2022. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista