Avoimen AMK:n suorahaku

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 30 opintopistettä ja saat 60 opintopistettä täyteen 10.8.2018 mennessä, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorahaussa 2.5.–16.5.2018. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Hakeminen

Hae avoimen AMK:n suorahaussa Opintopolussa 2.5.–16.5.2018. Hakuaika päättyy 16.5.2018 klo 15.

Voit hakea, jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 30 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja ja sinulla sopiva terveydentila (katso kohta Terveydelliset vaatimukset) sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen.

60 opintopistettä täytyy tulla täyteen 10.8.2018 mennessä, joten avoimen AMK:n suorahaussa voi yleensä hakea aikaisintaan 2. lukukauden loppupuolella.

Voit laittaa Opintopolussa avoimen AMK:n suorahaun hakulomakkeelle maksimissaan kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa hakea ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa polkuopinnot on tehty.

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa ko. koulutuksen opetussuunnitelmaa. Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja tai avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ei hyväksytä hakukelpoisuuden tuottaviksi opinnoiksi.

Kaikki hakuajan päättymiseen mennessä jätetyt hakemukset tarkistetaan ennen valintakokeita. Tarkistuksen yhteydessä varmistetaan, että hakukohteena olevalla kampuksella ja koulutuksella on opetustarjonta ja vapaat opiskelupaikat huomioiden mahdollista tarjota hakijalle sopiva opiskelupaikka. Mikäli näin ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle. Hakijalle kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli sopiva opiskelupaikka on mahdollista tarjota jollakin toisella Diakin kampuksella.


Kevään 2018 hakukohteet

Kevään 2018 avoimen AMK:n suorahaussa voi hakea Diakiin seuraaviin koulutuksiin (linkit vievät Opintopolkuun hakukohteen sivulle):

Helsingin-kampus

Oulun-kampus

Pieksämäen-kampus

Porin-kampus

Koulutuksen toteutustapa (päivä- tai monimuotototeutus) määräytyy sen mukaan, missä vaiheessa opintojasi olet.


Liitteet

Hakulomakkeen lähettämisen lisäksi sinun on toimitettava opintosuoritusote Diakin hakijapalveluihin 16.5.2018 klo 15 mennessä. Tämä opintosuoritusote voi olla kopio, jonka voi lähettää myös sähköpostin liitteenä.

Mikäli hakukelpoisuuden antavat 60 opintopistettä eivät ole koossa hakuvaiheessa, mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat todistuksen hakukelpoisuuden täyttävistä 60 opintopisteen opinnoista. Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettuna 10.8.2018 klo 15.00 mennessä, jolloin tulee toimittaa alkuperäinen, leimattu opintosuoritusote hakijapalveluihin.


Soveltuvuusarviointi

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuusarvioinnin perusteella, ja tarvittaessa huomioon voidaan ottaa myös opintomenestys avoimen AMK:n opinnoissa.

Sosiaali- ja terveysalalla soveltuvuusarviointi on 5.6.2018 Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla. Asioimistulkkauksen koulutukseen hakevilla soveltuvuusarviointi on 30.5.2018 Helsingin-kampuksella.

Soveltuvuusarviointi koostuu hakijoiden ryhmäkeskustelusta sekä kirjallisesta osiosta. Sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- sekä terveydenhoitajakoulutuksiin hakevilla on myös matematiikan koe. Soveltuvuusarviointiin ei sisälly ennakkoon luettavaa materiaalia.

Ne avoimen AMK:n suorahaussa sosiaalialalle hakevat, jotka hakevat sosiaalialalle myös yhteishaussa ja jotka saavat yhteishaun valintakokeen kutsun esivalintakokeen perusteella, tekevät vain yhden valintakokeen 5.6.2018 ja saavat siitä tuloksen molempiin hakuihin. Pelkässä avoimen AMK:n suorahaussa hakevat eivät osallistu soteli-esivalintakokeeseen.

Ne avoimen AMK:n suorahaussa terveysalalle hakevat, jotka hakevat terveysalalle myös yhteishaussa, osallistuvat molempiin valintakokeisiin erikseen: yhteishaussa esivalintakokeeseen ja mahdollisesti varsinaiseen sähköiseen valintakokeeseen 29.5.2018 sekä avoimen AMK:n suorahaun valintakokeeseen 5.6.2018. Pelkässä avoimen AMK:n suorahaussa hakevat eivät osallistu soteli-esivalintakokeeseen.

Avoimen AMK:n suorahaussa asioimistulkkauksen koulutukseen hakevat osallistuvat samaan valintakoepäivään 30.5.2018 kuin yhteishaussa asioimistulkkauksen koulutukseen hakevat.

Hakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin sähköpostilla.


Valintojen tulokset

Avoimen AMK:n suorahaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.2018. Jokainen suorahaussa hakenut saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta sähköpostitse.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10.7.2018 klo 15 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotto ja lukuvuosi-ilmoittautuminen tapahtuvat Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Mikäli opiskelijaksi valittu ei osoita suorittaneensa 60 opintopisteen laajuisia koulutuskohtaisia opintoja 10.8.2018 klo 15 mennessä, Diakilla on oikeus purkaa opiskelijavalinta. Mahdollinen opiskelijavalinta on ehdollinen tähän saakka.


Opintojen alkaminen

Opinnot alkavat elokuussa 2018. Ennen opintojen alkua jokaiselle suorahaun kautta valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen AMK:n opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kun ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan kampuksella joka vuosi. Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.