Viimeisimmät koronavirustilanteeseen liittyvät ohjeet Diakissa on koottu tälle sivulle. Samat tiedot on julkaistu myös Tuudossa ja Moodlessa, sekä henkilökunnan ohjeiden osalta Duurissa. Sähköpostiosoite korona@diak.fi vastaa kysymyksiin, joihin ei tältä sivulta tai sivuille linkatuissa uutisissa löydy vastausta.

Opiskelijan ohjeet (päiv. 5.6.)

(Ohjeet avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle, ks. alla)

Diakin kampukset avautuivat 1.6.

Diak aloittaa asteittaisen palautumisen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta ja avasi kampuksensa opiskelijoille 1.6. alkaen, jolloin myös Diakin kirjasto- ja tietopalveluiden asiakaspalvelu avautuivat. Opintotoimisto ja it-palvelut palvelevat kesän ajan pääasiassa verkossa ja lähipalvelua on saatavilla tarpeen mukaan. Kampusten yleiset tilat ovat osittain käytettävissä muille kuin riskiryhmään kuuluville vierailijoille kesäaukioloaikojen mukaan.

Lue lisää kesäajan kampuspalveluista täältä.

Kesäkuu jatketaan etäopetuksessa

Kesäkuun ajan opetus järjestetään etäopetuksena

Jos opintojakson toteutukseen tulee muutoksia, opetuksesta vastaava lehtori tekee muutokset suoraan lukujärjestyksiin. Lukujärjestyksestä ilmenee, missä verkkoympäristössä ja -osoitteessa opetus toteutuu (Collaborate tai Teams).

Varmistathan, että omat verkkototeutukseen tarvittavat laitteesi ovat kunnossa (nettiyhteys, tietokone, headset). Diak ei pysty tarjoamaan opiskelijoille it-tukea kotiin. 

Etäopetukseen osallistuessasi käytä Chrome-selainta kaikkeen. Jos liityt Collaborate-etäopetustiloihin, yhdistä headset tai muut äänilaitteet ennen liittymistä. Varmista, että se on tietokoneen asetuksissa oletuslaitteena ja liity vasta sen jälkeen istuntoon. Seuraa tiedotusta opintojakson Moodlehuoneessa. Testaa oma nettiyhteytesi ja kirjaudu etäopetustilaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, tarkista myös oma sähköpostisi mahdollisten ohjeiden varalta. 

Myös simulaatio-opetus toteutetaan soveltuvin osin etävälinein ja lähiopetusta edellyttävät osat siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin. Seuraa lukujärjestystäsi, missä ympäristössä simulaatiot toteutuvat.

Syyslukukaudella normaalia enemmän etäopetusta (päiv. 5.6.)

Syyslukukauden opetuksiin valmistaudumme lisäämällä etäopetuksen määrää. Olemme katsoneet jakso- ja ryhmäkohtaisesti, mitkä opinnoista toteutuvat lähiopetuksena kampuksella ja mitkä etäopetuksena. Muutokset on tehty Helsinkin kampuksen osalta 16.9. asti, Turun kampuksen osalta koko syyslukukaudelle ja muiden kampusten osalta 30.9. asti. Loppusyksyn tilanne katsotaan elo-syyskuussa, kun nähdään miten koronatilanne kehittyy.

Etäopetuksen lisäämisellä ei ole vaikutusta opetuksen aikatauluihin.

Järjestelyn tavoitteena on vähentää kullakin kampuksella samaan aikaan läsnä olevien opiskelijoiden määrää. Näin pystymme varmistamaan kaikille turvalliset opiskeluolosuhteet.

Kaikki ryhmät pääsevät syksyn aikana osallistumaan myös lähiopetukseen (mikäli ryhmällä olisi normaalioloissa lähiopetusta syyslukukaudella).

Opiskelija näkee omasta lukujärjestyksestään, mitkä opetuksista toteutuvat etänä ja mitkä lähiopetuksena. Lähiopetuksissa on merkitty luokkatila, jossa opetus toteutuu. Mikäli etäopetuksissa lukee pelkästään collaborate, lisää jakson opettaja tarkan osoitteen lukujärjestykseen myöhemmin ennen opetuksen toteutumista. Opiskelija näkee collaborate -tilan siis omasta lukujärjestyksestään.

Syksyn lukujärjestyksen julkaistaan 12.6. Muutoksia saattaa kuitenkin tulla vielä lukujärjestysten julkaisun jälkeen. Mikäli muutoksia tulee, muuttuneesta opetuspaikasta (tila kampuksella / etäyhteys) tulee tieto lukujärjestykseen.

Mikäli koronatilanteessa tapahtuu käänne pahempaan tai parempaan, seuraamme valtakunnallisia ohjeistuksia ja suosituksia teemme tarvittaessa muutoksia opetuksen toteutustapaan.

Miten toimin, jos olen harjoittelussa tai menossa harjoitteluun?

 • Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikoista ei tule esteitä niiden toteutumiseen.
 • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.
 • Jos kuulut riskiryhmiin, olet sairas tai flunssaoireinen, et voi mennä harjoitteluun.
 • Ole erityisen huolellinen, jos olet siirtymässä harjoittelupaikasta/yksiköstä toiseen
 • Mikäli olet epävarma miten toimia, ole yhteydessä ohjaavaan opettajaan tai korona@diak.fi

THL:n määritelmän mukaan riskiryhmiä ovat seuraavat:

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti
 • Vastustuskykyä heikentävä lääkitys (esim. suuriannoksinen kortisonihoito)

Tekijöitä jotka saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa.

Hoitava lääkäri arvioi tarvittaessa, onko henkilön perussairaus niin vaikea, että hänellä on riski saada vakava koronavirusinfektio.

Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia. THL:n ajantasaisinen riskiryhmien ohje täällä.

Harjoitteluiden peruuntuminen tai keskeytyminen

Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun / ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan yksittäisten opiskelijoiden osalta opinto-ohjaajan ja harjoittelua ohjaavien lehtoreiden kanssa.

Peruuntuneet harjoittelut suoritetaan myöhemmin, kun maan tilanne sen mahdollistaa. Jos opiskelijan harjoittelu on keväällä peruuntunut kokonaan, opinto-ohjaaja lisää kaikki opiskelijat syksyn osallistujalistoille ohjaavien opettajien ilmoituksen perusteella. Opiskelijan ei siis tarvitse itse näissä tapauksissa ilmoittautua harjoitteluun uudelleen. Terveysalan harjoittelun 3 (I ja II) opiskelijoita ei siirretä syksyn listoille, jos toinen osa harjoittelusta on alkanut tänä keväänä (opiskelija säilyy tällöin kevään osallistujalistalla).

Opiskelijan keskeytynyt harjoittelu siirtyy tehtäväksi kesällä tai syksyllä ja toteutuu jo sovitussa harjoittelupaikassa myöhemmin tai toteutuu toisessa harjoittelupaikassa. Ohjaava opettaja ohjaa harjoittelun sen aikanaan toteutuessa loppuun ja keskeytyneen harjoittelun jo suoritetut opintopisteet merkitään MyDiakiin. Opiskelijan tulee toimittaa ajantasaisesti päivitetty harjoittelun tavoite- ja arviointilomake ja tuntiseurantalomake harjoittelua ohjaavalle opettajalle skannattuna Moodlen kurssialueelle. Paperinen lomake palautetaan ohjaavalle opettajalle kampukselle, kun kampus on jälleen auki.

Työsuhteessa tehdyn työn hyväksyminen harjoitteluksi

Monet sairaalat tarvitsevat nyt loppuvaiheen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita töihin. Opiskelijoiden työsuhteissa tekemää pandemiatyötä voidaan hyväksyä joko kokonaan tai osittain harjoitteluksi poikkeusolojen aikana, mikäli työpaikka pystyy tarjoamaan harjoittelujakson tavoitteiden mukaisia tehtäviä ja oppimismahdollisuuksia.

Poikkeusolojen aikana ei tarvitse välttämättä tehdä sopimusta harjoittelusta työsuhteessa. Opiskelijan tulee sopia ja arvioida sähköpostitse ohjaavan opettajan kanssa, sopiiko työsuhde korvaamaan harjoittelua. Mikäli korvaaminen onnistuu, opettaja pyytää opiskelijaa tekemään harjoittelujakson tavoitteiden pohjalta omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Opettaja käy opiskelijan kanssa ohjauskeskustelun /-keskusteluja työsuhteen aikana sekä harjoittelun päätyttyä arviointikeskustelun.

Poikkeustilanteessa emme edellytä, että opiskelijalla on työpaikalla nimetty ohjaaja, mikäli ohjaajaa ei pystytä nimeämään. Jos nimettyä ohjaajaa ei ole, osaamisen arviointi kirjataan työtodistukseen. Tehdystä työstä opiskelija toimittaa ammattikorkeakouluun allekirjoitetun dokumentin, josta selviävät tehdyt työvuorot.

Harjoittelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikkojensa antamia koronaohjeita.

Terveysalan opiskelijoiden työvelvoitteesta

 • Työvelvoitetta ei vielä ole pantu täytäntöön eikä se välttämättä toteudu ollenkaan.
 • Mikäli työvelvoite toteutuu, se koskee terveysalan ammattihenkilöstön lisäksi terveysalan opiskelijoita, joilla on vähintään 140 op hoitotyön opinnoista suoritettuna.
 • Työvelvoite on viimesijainen keino terveydenhuollon resurssien turvaamiseksi
 • TEM:n tehtävänä on koota rekisteri työvelvollisista.
 • STM on pyytänyt ammattikorkeakouluja kokoamaan tiedot työvelvoitteen piiriin kuuluvista opiskelijoista
 • Terveydenhuollon yksiköt ilmoittavat TE-toimistolle henkilöstöä koskevat tarpeet, joita ei voida muilla keinoin täyttää.
 • Työvelvoite tulee TE-keskukselta (ei suoraan työnantajilta). TE-keskus kutsuu työvelvoitteen piiriin kuuluvia henkilöitä ilmoittautumaan. Työmääräys annetaan yksilöllisen harkinnan perusteella ja työvelvollista kuullen. Henkilö voi tässä yhteydessä ilmoittaa esteistä esim. terveystilanteen vuoksi.
 • Työmääräyksen antaa työvoimaviranomainen, kun terveydenhuollon toimija on ensin hyväksynyt työvelvollisen työhönsä.
 • Työvelvoite voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai yleisenä kutsuna ja sitä on noudatettava. Työvelvoite on viranomaisen määräys, vaikka siihen voi hakea muutosta.
 • Lain mukaan velvoite kestää 2 viikkoa ja se voidaan uusia kerran.
 • Työvelvoitetyöstä maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Lisätietoa työvelvoitteesta löytyy täällä

Työvelvoitteen huomioiminen osana opintoja

Diakissa on linjattu, että velvoitetyötä voidaan hyväksyä terveysalan opiskelijoiden viimeisten lukukausien harjoitteluita / vapaasti valittavia opintoja

Jos harjoittelu on meneillään ja työvelvoite astuu voimaan harjoittelun aikana

 • Opiskelijan tulee ilmoittaa sähköpostitse ohjaavalle opettajalle, että osa harjoittelusta toteutuu työvelvoitteena.
 • Opiskelija tekee työvelvoitteen työympäristö ja tehtävät huomioiden omat henkilökohtaiset oppimistavoitteet käyttäen harjoittelun tavoite- ja arviointilomaketta.
 • Opettaja käy opiskelijan kanssa velvoitetyön päätyttyä arviointikeskustelun.
 • Poikkeustilanteessa emme edellytä, että opiskelijalla on työpaikalla nimetty ohjaaja.
 • Tehdystä työstä opiskelija toimittaa ammattikorkeakouluun allekirjoitetun dokumentin, josta selviävät tehdyt työvuorot ja pyytää siihen allekirjoituksen työpaikaltaan (allekirjoitus, nimen selvennys ja allekirjoittajan työtehtävä).

Jos työvelvoite osuu esim. kesäaikaan

 • Opiskelija pitää kirjaa työvelvoitteen aikana tehdyistä työtunneista tuntiseurantalomakkeeseen (diak/lomakkeet)
 • Opiskelija pyytää lomakkeeseen allekirjoituksen työpaikaltaan (allekirjoitus, nimen selvennys ja allekirjoittajan työtehtävä)
 • Mahdollisesti pyydämme myös muun todisteen velvoitetyöstä (esim. työvelvoitemääräys)
 • Opiskelija voi ahotoida työvelvoitetyön osaksi myöhempää harjoitteluaan (ohjeet annetaan myöhemmin, mikäli työvelvoite alkaa toteutua)

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi?

Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ota puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon. Sieltä sinut ohjataan tarvittaessa testiin. Lisätietoja THL:n sivuilla.

Sairaana et voi osallistua lähiopetukseen kampuksella.

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan kampukselle (esim. kuraattoritapaamiset ja opinto-ohjaus)?

Tapaamiset toteutetaan etänä aiemmin sovittuina ajankohtina. Opinto-ohjaaja tai kuraattori ilmoittaa sinulle käytettävän etäyhteyden. Voit myös varata uusia aikoja, jotka toteutetaan etäyhteyden avulla.

Uusintatentit ja sähköinen ilmoittautuminen (päiv. 5.6.)

Yleinen uusintatentti 11.6. järjestetään sähköisesti Moodlessa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti e-lomakkeella. Myös ruotsin kirjallisen kokeen voi vielä tässä tentissä suorittaa sähköisesti.

Yleinen uusintatentti 13.8. järjestetään pääosin sähköisesti Moodlessa. Kielten ja lääkelaskujen tentit järjestetään kuitenkin valvotusti kampuksilla. Ilmoittautuminen kaikkiin tentteihin tapahtuu sähköisesti e-lomakkeella.

Lue tarkemmat ohjeet täältä.

Olen palannut ulkomailta, voinko mennä harjoitteluun?

Kaikki työ- ja opiskeluihin liittyvä matkustaminen ulkomaille on kielletty 31.10.2020 asti. Emme ota myöskään kansainvälisiä vierailijoita vastaan tänä aikana.

Jos olet palannut ulkomailta Suomeen, et voi mennä harjoitteluun 14 vuorokauden aikana paluustasi.

Kansainväliset vaihdot peruttu syyslukukaudelta

Kaikki syksyn 2020 opiskelijavaihdot on peruttu koronapandemiasta johtuen. Tämä päätös on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kv-valiokunnan suositusten mukainen. Päätöksen pohjana ovat ulkoministeriön listaamat pandemian aikana matkustamiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät, opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen ja harjoittelun laatu – SOTE-alan organisaatioille epidemia on ollut kuormittava.

Joissakin tapauksissa vaihto on mahdollista siirtää keväälle 2021 tai myöhemmäksi:

Viittomakielen tulkkaus: Vaihtoa ei voi siirtää toiselle lukukaudelle. Opiskelijat osallistuvat kyseisen lukukauden opintoihin Suomessa.

Sosiaaliala ja terveysala: Vaihdon siirtämisen mahdollisuus riippuu opintojen vaiheesta. Vaihto ei saa viivästyttää valmistumista. Keskustele opon kanssa, onko siirtäminen mahdollista.

Mikäli siirtäminen onnistuu, laita siitä viestiä osoitteeseen international.office@diak.fi.

Jos et ole vielä tehnyt suunnitelmia syksyn opintojen suorittamiseksi Suomessa, niiden tekeminen on hyvä aloittaa välittömästi.  Kurssi-ilmoittautuminen on sulkeutunut, mutta opo voi vielä lisätä kursseille opiskelijoita.

Lue lisää uutisesta.

Opinnäytetyöhön liittyvät asiat

Opinnäytetyö tilanteessa, jossa opinnäytetyön mahdollinen toiminnallinen osuus tai tutkimuksellisen opinnäytetyön aineistonkeruu eivät onnistu suunnitellulla tavalla.

Vaihtoehtoina on:

 • aineiston hankinta tapahtuu toisella tavalla (esim. kasvokkaishaastatteluiden sijaan puhelin- tai nettihaastattelut),
 • aineiston hankinta tapahtuu myöhemmin, jolloin aineistonkeruuta odotellessa voi vahvistaa teoreettisia elementtejä ja panostaa muihin opintoihin, jotta myöhemmin kun opinnäytetyön jatkaminen mahdollistuu, on aikaa ja osaamista opinnäytetyöhön, tai
 • aihetta tarkastellaan toisesta näkökulmasta tai esimerkiksi, jos oli opinnäytetyössä tarkoitus kokeilla ja toteuttaa, niin nyt laaditaan samaan teemaan liittyen materiaalia tulevaisuudessa käytettäväksi.

Uuden aiheen ottamista ei suositella opinnäytetyön suunnitelman esittämisen jälkeen. Ideapaperi ja opinnäytetyön suunnitelma esitellään kumpikin seminaarissa vain yhden kerran. Mahdolliset työn prosessin muutokset sovitaan ohjaajan kanssa sähköpostitse, keskusteluna tai haluttaessa seminaariesityksen uusimisena.

OT-seminaariryhmät

Seminaarit on toteuttettu Colla-osallistumista hyödyntäen. Syyslukukauden osalta vastuuopettajat laittavat infoa Moodlen kurssialueelle seminaariryhmien toteutustavasta.

Julkaisuseminaarit

Toteutetaan seminaareina kampuskohtaisesti joko verkkototeutuksina tai kampuksilla.

KEH04 vastuuopettajat ohjeistavat opiskelijoita tarkemmin.

Opinnäytetyön paperiversion jättäminen opintotoimistoon 

Kevään aikana valmistuneiden opinnäytetöiden paperiversiot tulee palauttaa kampusten opintotoimistoon 1.-12.6. välisenä aikana. Paperiversion voi lähettää opintotoimistoon myös postitse.

Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön allekirjoitetut arviointilomakkeet lähetetään opiskelijoille kesän aikana. Poikkeusolosuhteissa opiskelijoita on tiedotettu heidän saamistaan arvioinneista sähköpostitse.

Kevään valmistujaisjuhlat toteutetaan 3.9.

Kevään valmistujaisjuhlat jouduttiin perumaan ja siirtämään syksylle vallitsevan poikkeustilan takia. Valmistumisjuhlat toteutuvat torstaina 3.9. kaikilla kampuksilla.

Valmistujaisten toteutusajat kampuksittain ovat seuraavat:

 • Helsinki, kampuksen ruokasali:
  • klo 8.30 alkaen sairaanhoitajat, sairaanhoitaja-diakonissat, terveydenhoitajat ja suomenkieliset ylemmät tutkinnot
  • klo 10 valmistuneiden siunaaminen Paavalin kirkossa
  • klo 11.30 alkaen sosionomit, sosionomi – diakonit, sosionomi – nuorisotyönohjaajat, sosionomi – varhaiskasvatuksen ohjaajat, tulkit, englanninkielisten ohjelmien masterit.
 • Oulu, Pieksämäki ja Pori klo 12.
 • Turku klo 10 Katariinan kirkko, klo 11.30 juhla kampuksella

Valmistujaisjuhlat toteutetaan live-tilanteena, mutta ilman valmistujaisvieraita. Selvitämme mahdollisuutta välittää valmistujaiset etänä valmistuneiden läheisille.

Huolehdithan siitä, että Diakissa on ajantasaiset yhteystietosi tiedottamista varten.

Opiskelijan palvelut Diakissa poikkeusaikana

 • Opintotoimistot: Kampusten opintotoimistot palvelevat osoitteessa opintotoimisto@diak.fi ja opintotoimistojen puhelinnumerot ja palveluajat löytyvät opintototoimistojen sivustolta.
 • IT-palvelut: IT:n palveluportaali tuki.diak.fi, sähköposti tuki@diak.fi ja puhelinpalvelu 029 469 6070, avoinna ma–pe klo 8–17. Tarkempaa tietoa ja ohjeita löytyy IT:n sivustolta
 • Opiskelijan KV-palvelut:  international.office@diak.fi. Etävastaanottoaikoja (puhelin, Colla, Teams, Skype) voi varata sähköpostitse.
 • Opinto-ohjaus: ota tarvittaessa yhteys omaan opinto-ohjaajaasi sähköpostitse ja sovi aika puhelinohjaukselle tai sähköpostiohjaukselle tai varaa aika verkkotapaamiselle opinto-ohjaajasi ilmoittamista tapaamisajoista MyDiakista.
 • Kirjaston palvelut: Kirjaston sivulle  libguides.diak.fi/korona on koottu kaikki palvelut ja palveluajat
 • Hakijapalvelut: hakuasioissa palvellaan osoitteessa hakijapalvelut@diak.fi ja puhelinnumero on 0400 725 384. Hakijapalveluiden sivut täällä.
 • Kuraattorit ja muut opiskeluhyvinvoinnin tukipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä niin koronavirustilanteesta johtuvissa kysymyksissä kuin muissa keskustelutarpeissa. Oman kampuksen tukipalveluiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Opiskelijan hyvinvointi- ja tukipalvelut

Näinä poikkeuksellisina aikoina on hyvä muistaa, että tukea saa ja kannattaa hakea, eikä jäädä yksin haasteiden kanssa. Vaikka isompia oman elämän tai opiskelun haasteita ei olisikaan, vertaistuki etäopiskeluun ja poikkeusaikoihin liittyen voi silti olla paikallaan ja piristää päivää.

Alle on koottu Diakin opiskelijoille avoimet kaikkien kampusten yhteiset hyvinvointi- ja tukipalvelut. 

Opiskelijakunta O’Diako www.odiako.fi

 • Vertaistukea ja -toimintaa verkossa, tukea arkeen somessa, paikallisemmin ja kaikki yhdessä, tule mukaan!
 • Tule mukaan Discordissa

Discordin viikko-ohjelmaa:

 • Maanantaisin 7.30-8.30 Aamupala-discord, 18.00-19.00 Habbo-hetki
 • Tiistaisin Insta-haaste, 18.00-19.00 Discordhöpinät
 • Keskiviikkoisin 8.00-9.00 Aamupala-discord, 18.00-19.00 Habbo-hetki
 • Torstaisin Taukojumppa Instassa, 18.00-19.00 Viikon etätapahtuma Discordissa
 • Perjantaisin 9.00-10.00 Aamupala-discord, 18.00-19.00 Habbo hetki

Aamupalahetkissä tarkoituksena on kysellä kuulumisia sekä rupatella mukavia aamupalan ääressä.
Habbo-hetki on yhdessä jutustelua ja pelailua.
Insta-haasteessa julkaistaan aina jokin haastetehtävä, jonka opiskelijat voivat toteuttaa. Taukojumppa puolestaan julkaistaan joka viikko O’Diakon instagramiin.
Discordhöpinät on mukavaa jutustelua ja ajanviettoa.
Viikon etätapahtuma (viikkoset) on tapahtuma jossa osallistetaan opiskelijat mukaan yhdessä toimimiseen. Viikkoset toimii viikon kevennyksenä!

HUOM! O’Diakon kautta löydät myös tukea arjen haasteisiin aina kauppa-apua myöten.

Lisätietoja O’Diakon toiminnanjohtajalta Sanni Kupiaselta: toiminnanjohtaja@odiako.fi, puh. 050 410 0743

Tervetuloa mukaan diakilaisten yhteisiin tapaamisiin verkossa!

 • Diakilaisten e-kahvit: kaikkien Diakin opiskelijoiden kokoontuminen koulutuksen ja tukipalvelujen ajankohtaisten kuulumisten äärellä torstaisin klo 11.30 Collaboratessa
 • Henkireikä-toiminta: Diakin kaikkien opiskelijoiden ja koko henkilökunnan yhteinen kohtaamisen ja rauhoittumisen paikka, jonka alussa on ohjattu hartaus/harjoitus/rentoutus (tallennetaan), ja sen jälkeen mahdollisuus keskusteluun maanantaisin ja perjantaisin klo 13-13.30 (ei juhlapyhinä) Collaboratessa

Kysyttävää poikkeustilanteen järjestelyistä?

Seuraa opiskelijan poikkeustilanneohjeita verkkosivuilla sekä Tuudossa, Moodlessa, Diakin somessa ja yhteisissä infoissa sekä tarpeen mukaan sähköpostitse. Mikäli et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen korona@diak.fi.

Kampuskohtaiset hyvinvointi- ja tukipalvelut

Kampusten hyvinvointi- ja tukipalvelut ovat käytettävissäsi! Toimimme etänä puhelimitse, Collaboraten kautta ja sähköpostitse. Tukipalveluista tiedotetaan Tuudossa, Moodlessa, Diakin somessa ja yhteisissä infoissa sekä tarpeen mukaan sähköpostitse.

Ole yhteydessä tukipalveluihin, kun haluat pohtia omaa vointiasi tai opiskelu- tai elämäntilannettasi. Olet tärkeä, älä jää yksin.

Helsingin-kampus

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

 • opiskeluterveydenhoitaja Merja Toivainen on tavoitettavissa toistaiseksi merja.toivainen@hel.fi, puh. 050 402 5620

Keskusteluapua

Tukea opiskeluun ja opiskelun muutostilanteisiin

 • opinto-ohjaajat, ota yhteyttä ensisijaisesti oman ryhmäsi opinto-ohjaajaan
 • yhteystiedot täällä

Oulun-kampus

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Keskusteluapua

Tukea opiskeluun ja opiskelun muutostilanteisiin

 • opinto-ohjaaja Maija-Liisa Blomster maija-liisa.blomster@diak.fi, puh. 0400 677 367
 • Olohuone kokoontuu etänä, toiminnasta ilmoitetaan Moodlessa ja Tuudossa

Pieksämäen-kampus

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Keskusteluapua

Tukea opiskeluun ja opiskelun muutostilanteisiin

Porin-kampus

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Keskusteluapua

Tukea opiskeluun ja opiskelun muutostilanteisiin

 • opinto-ohjaaja Anu Arola anu.arorola@diak.fi, 040 134 7472
 • Fiilispiiri: Fiilispiirissä otetaan fyysistä etäisyyttä mutta samalla henkistä läheisyyttä. Tervetuloa jakamaan ajatuksia ja fiiliksiä koronan vuoksi netin kautta! Tule mukaan 7.4. klo 10 alkaen. Mukana ovat oppilaitostyöntekijät Johanna ja Heikki. Linkki Fiilispiirin kokoontumiseen lähetetään sähköpostitse Porin-kampuksen opiskelijoille.
 • Karhukuntien nuorten (13-29v.) oma sivu nuokka.fi

Turun-kampus

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

 • opiskeluterveydenhuollon neuvontapuhelin p. 02 266 1570, ei opiskelijaterveydenhoitajan vastaanottoa toistaiseksi
 • lisätietoja täällä

Keskusteluapua

Tukea opiskeluun ja opiskelun muutostilanteisiin

Yleisiä hyvinvointi- ja tukipalveluja

Opiskelijan toimeentulo

Koronaviruksen vuoksi monen opiskelijan toimeentulo voi heikentyä muun muassa lomautusten seurauksena. Ohessa tiiviisti tietoa opintotuesta, työttömyysturvasta ja Kelan korona-linjauksista.

 • Opintotuki

Kela on tiedottanut, että poikkeusolot otetaan huomioon opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut poikkeustilan aikana riittävä. Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä, mutta koronaepidemia on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen (oppilaitoksen todistuksella). Opintojen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää. Muista vaikutuksista Kela tiedottaa myöhemmin lisää. Opiskelijoiden on hyvä seurata Kelan tiedotusta.

 • Työttömyysturva

Hallitus on esittänyt määräaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan koronatilanteen vuoksi. Muutoksia ei ole vielä vahvistettu. Uudet ohjeet päivitetään Kelan nettisivulle.

Jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen opiskelijat voivat saada työttömyysetuutta. Kyseessä on väliaikainen muutos, joka on voimassa 31.7.2020 asti. Työttömyysetuutta haetaan TE-palvelujen ja Kelan ohjeiden mukaisesti.

Keneltä voin kysyä lisää?

Lisätietoa saat tarvittaessa osoitteesta korona@diak.fi. Kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa laita kysymyksesi suoraan Moodlen kurssialustalle.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohjeita avoimen amk:n opiskelijoille

1. Opinto-oikeuden pidentäminen

Jos tälle keväälle saatuun opinto-oikeuteen kuuluvan toteutuksen opetusta siirtyy myöhemmäksi (esim. tietyt simulaatiot), pidennetään opiskelijan opinto-oikeutta vastaavasti niin, että tämä voi suorittaa opintonsa loppuun, kun opetus myöhemmin järjestetään.

Opiskelijoita pyydetään tässä tapauksessa itse ottamaan yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon, sillä meillä ei ole kattavaa listaa niistä toteutuksista, joissa opetusta on näin jouduttu venyttämään.

Huom: Mikäli opiskelija opiskelee työttömyysetuudella ja opintopisteiden viivästyminen elokuulle aiheuttaa ongelmia opintojen edistymisen seurannassa, hänen tulee mahdollisimman nopeasti olla itse yhteydessä TE-toimistoonsa Oma asiointi -palvelun kautta.

TE-palvelujen koulutusneuvonnalta tarkistetun tiedon mukaan yleisenä linjauksena katsotaan, että mikäli opintojen etenemisen puute ei johdu asiakkaasta (vaan Diakista ja Diakin opetusjärjestelyistä), se huomioidaan seurannassa. Opiskelijan on kuitenkin itse toimittava aktiivisesti ja otettava ennakoiden yhteyttä, kuten TE-toimiston kanssa asioinnissa yleensäkin.

2. Korvaavat opinnot polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille

Polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus korvaaviin opintoihin ilman lisäopintomaksua silloin, kun opintopakettiin kuuluva harjoittelu peruuntuu kokonaan tai osittain.

Näissä tapauksissa opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa, jotta tämä voi tarkistaa mikä korvaavasta opintotarjonnasta sopii ko. opiskelijan opintojen vaiheeseen. Opinto-ohjaaja infoaa avoimen amk:n opintotoimistoa korvaavien opintojen tarpeesta. Jotta korvaavien opintojen saaminen ilman opintomaksua on mahdollista, opiskelijan ei tule itsenäisesti ottaa yhteyttä lehtoreihin tai ilmoittautua avoimen amk:n sivuillakaan mihinkään, mitä ei ole heille erikseen maksuttomaan ilmoittautumiseen avattu.

3. Avoimen amk:n suorahaku keväällä 2020

Diak laskee hakukelpoisuuden antavaa opintopisterajaa laskemista väliaikaisesti 51 opintopisteeseen, jotta toisen lukukauden harjoittelusta saatavien pisteiden mahdollinen puuttuminen ei estä suorahakuun osallistumista terveysalalla. Valintaperusteet ovat samat kaikissa hakukohteissa, joten sama opintopisteraja koskee myös sosiaalialan koulutuksiin hakeutuvia. Kaikkia polkuopiskelijoita kuitenkin kannustetaan suorittamaan lukukausikokonaisuuksiin kuuluvat ja mahdolliset korvaavat opinnot ajallaan, jotta opiskelu voi syksyllä 2020 jatkua mahdollisimman jouhevasti. Alustava aikataulu valintaperusteiden julkaisulle on huhtikuun puoliväli, seuraa suorahakuinfoa netissä täällä.

Viranomaistahojen sivuja, joista löytyy päivittyviä ohjeita korona-tilanteeseen liittyen