Opiskelijan ohjeet (päivitetty 24.9.2020)

Viimeisimmät koronavirustilanteeseen liittyvät ohjeet Diakissa on koottu tälle sivulle. Sähköpostiosoite korona@diak.fi vastaa kysymyksiin, joihin ei tältä sivulta tai sivuille linkatuissa uutisissa löydy vastausta.

 

Kulkeminen kampuksilla

Diakin kampukset ovat avoinna Diakin opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Kampuksilla voi liikkua, työskennellä ja osallistua lähiopetukseen normaalisti turvallisuusohjeita noudattaen. Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttämään kampuksilla liikkumista. Riskiryhmiin kuuluvien tulee arvioida ja tarvittaessa konsultoida heitä hoitavaa tahoa, voivatko he osallistua simulaatio-opetukseen. Siihen ei voi osallistua etäyhteydellä. Simulaatio-opetuksessa noudatetaan erillisiä suojautumisohjeita. Katso kohta ”Opetus syyslukukaudella”.

Helsingin-kampuksella lukujärjestykset on muutettu niin, että kampuksella on enintään n. 250 opiskelijaa jakautuneena eri kerroksiin. Muilla kampuksilla samana päivänä on maksimissaan kaksi Diakin opiskelijaryhmää.

Toimintaohjeet kampuksilla

 • Tule kampukselle vain terveenä. Lieväkin oire on syy jäädä kotiin. Jos tunnet itsesi kipeäksi kesken päivän, poistu kampukselta ja tee oirearvio Omaolo-palvelussa. Jos Omaolo ohjaa sinut koronatestiin, niin osallistu tulosten saamiseen saakka opetukseen etänä alla olevan ohjeistuksen mukaan. Diak voi tarvittaessa poistaa oireisen opiskelijan kampukselta järjestyssääntöjemme nojalla.
 • Noudata turvavälejä liikkuessasi kampuksella ja kaikissa opetustilanteissa. Suosittelemme käyttämään omaa kasvomaskia (lue tarkemmat ohjeet uutisesta: Diak suosittelee kasvomaskia).
 • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Puhdista kätesi tullessasi kampuksen tiloihin. Käsidesiä on saatavilla kampuksilla.
 • Puhdista paikkasi työskentelyn päätteeksi. Opetus- ja työskentelytiloista löytyy puhdistusainetta ja käsipyyhkeitä.
 • Pysy karanteenissa, jos tiedät altistuneesi koronavirukselle tai olet palannut riskialueilta alle 2 viikkoa sitten.

Opetus syyslukukaudella 

Diakissa on syyslukukauden alussa normaalia enemmän etäopetusta. Syyslukukauden lukujärjestykset on julkaistu koko lukukaudeksi ja ne löytyvät mm. Diakin nettilukkarista.

Diak seuraa tilannetta ja valtakunnallisia ohjeistuksia syksyn aikana. Opetusjärjestelyjä ja lähiopetuksen toteutusta arvioidaan uudelleen tarpeen mukaan. Seuraa tiedotusta ja koronainfoa nettisivuillamme ja muista tarkistaa lukujärjestykset säännöllisin väliajoin muutosten varalta.

Lue hygieniaohjeet taitopaja-, simulaatio- sekä ensiapuopetukseen

Opetusta järjestetään etä- ja lähiopetuksena

Loppusyksyn lukujärjestykset on nyt tarkistettu kaikkien Diakin kampusten osalta. Opetusta on siirretty enemmän verkossa toteutuvaksi.

Mikäli lukujärjestyksessä lukee pelkästään ”Collaborate” ja luokkatila puuttuu, opetus toteutuu kokonaan etäopetuksena. Tällöinkin opiskelijoiden edellytetään osallistuvan opetukseen.

Jakson opettaja lisää tarkan osoitteen lukujärjestykseen ennen opetuksen toteutumista. Pieniä muutoksia saattaa vieläkin tulla, joten tarkista lukujärjestyksesi säännöllisesti.

Kampuksella toteutuu sellaista opetusta, jota ei voida toteuttaa verkossa tai jossa oppimisen näkökulmasta lähiopetuksena tapahtuva toteutus on toimivin. Kullakin opiskeluryhmällä koko päivä on joko kampuksella tai kokonaan etänä. Jos opiskelet ryhmästäsi poikkeavalla hopsilla, voi olla tilanteita, joissa tämä periaate ei toteudu.

Lähiopetus korona-aikana

Lähiopetukseen ei voi enää osallistua etäyhteyden kautta 5.10.2020 lähtien. Muutos johtuu siitä, että Diak haluaa toteuttaa opetusta korkealaatuisesti. Etäyhteyden kautta seurattuna läpiopetuksen korkeaa laatua on vaikea toteuttaa.

Muutos tulee voimaan niilläkin kursseilla, jotka ovat alkaneet aiemmin syksyllä ja joissa etäyhteyttä on aiemmin pidetty auki.

Mitä jos en voi tulla kampukselle?

Suuri osa opetuksesta toteutuu etäopetuksena loppusyksyn ajan. Opetusta on loppusyksyksi siirretty verkkoon vielä enemmän kuin alkusyksyn aikana. Verkossa toteutuvaksi on siirretty kaikki sellainen opetus, joka voidaan laadukkaasti toteuttaa etänä.

Lähiopetusta järjestetään kuitenkin vielä jonkin verran loppusyksynä. Diakissa on opiskelijoita, jotka eivät terveydellisistä syistä voi tai halua osallistua lähiopetukseen. Tällaisia syitä ovat muun muassa:

 • ovat karanteenissa altistuksen tai ulkomaanmatkan takia,
 • ovat hengitystieoireisia
 • kuuluvat itse riskiryhmään tai joiden läheinen kuuluu riskiryhmään.

Jos haluat pohtia terveydenhoitajan kanssa sitä, voitko muista terveydellisistä syistä johtuen olla osallistumatta lähiopetukseen, olethan yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon.

Diakissa ei ole luentopakkoa, joten lähiopetuksesta poissaolon takia opinnot eivät viivästy tai keskeydy. Jos kampuksella toteutuu opetusta, johon osallistuminen on ns. välttämätöntä, tulee siitä korvaavaa materiaalia tai tehtäviä riskiryhmäläisiä varten. Näissä tapauksissa toteutuksen opettaja ilmoittaa opiskelijoille, jos lähiopetukseen osallistumisen tilalla on korvaavaa materiaalia tai tehtävä. Opettaja ilmoittaa lisäksi, miten tehtävän palautus toteutetaan.

On myös opetusta, jota ei voi suorittaa muuten kuin lähiopetukseen osallistumalla, esim. terveysalan simulaatiot. Simulaatioissa huolehditaan erityisen tarkasti suojautumisesta, joten niihin kaikki opiskelijat voivat turvallisesti osallistua.

Joillakin opintojaksoilla on jatkossakin mahdollisuus osallistua opetukseen joko lähiopetuksena tai etäyhteyden kautta. Tämä on mahdollista silloin, kun opintojaksolla on kaksi opettajaa tai monikampustoteutuksissa (asioimistulkkaus).

Etäopetuksen ohjeet opiskelijalle

Varmistathan, että omat verkkototeutukseen tarvittavat laitteesi ovat kunnossa (nettiyhteys, tietokone, headset). Diakin IT-tuki ei pysty auttamaan opiskelijoiden omiin laitteisiin ja yhteyksiin liittyvissä ongelmissa.

Etäopetukseen osallistuessasi käytä Chrome-selainta. Jos liityt Collaborate-etäopetustiloihin, yhdistä headset tai muut äänilaitteet ennen liittymistä. Varmista, että äänilaite on tietokoneen asetuksissa oletuslaitteena ja liity vasta sen jälkeen istuntoon. Seuraa tiedotusta opintojakson Moodle-huoneessa. Testaa oma nettiyhteytesi ja kirjaudu etäopetustilaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, tarkista myös oma sähköpostisi mahdollisten ohjeiden varalta.

Harjoittelut syyskaudella 

Syyslukukaudella harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikoista ei tule esteitä niiden toteutumiseen. Huomioi myös harjoittelupaikan ohjeet harjoittelun osalta.

 • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.
 • Jos olet sairas, flunssaoireinen tai karanteenissa, älä mene harjoittelupaikkaasi.
 • Jos kuulut riskiryhmiin, konsultoi omaa hoitavaa tahoasi ja toimi harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti.
 • Ole erityisen huolellinen, jos olet siirtymässä harjoittelupaikasta tai yksiköstä toiseen.
 • Jos olet epävarma miten toimia, ole yhteydessä ohjaavaan opettajaan tai laita sähköpostia korona@diak.fi.
 • Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun tai ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan opinto-ohjaajan ja harjoittelua ohjaavien lehtoreiden kanssa.
 • Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.  Katso THL:n ajantasainen riskiryhmien ohje.

Yleiset tentit ja sähköinen ilmoittautuminen 

Syyskuun yleisestä tentistä 3.9. lähtien tentit järjestetään valvotusti kampuksella. Kaikki yleisen tentin ilmoittautumiset tehdään vain e-lomakkeen kautta määräaikaan mennessä. Ilmoittaudu viimeistään edeltävänä torstaina klo 23.59.

Lue lisää uutisesta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tilanteessa, jossa opinnäytetyön mahdollinen toiminnallinen osuus tai tutkimuksellisen opinnäytetyön aineistonkeruu eivät onnistu suunnitellulla tavalla.

Vaihtoehtoina on:

 • aineiston hankinta tapahtuu toisella tavalla (esim. kasvokkaishaastatteluiden sijaan puhelin- tai nettihaastattelut),
 • aineiston hankinta tapahtuu myöhemmin, jolloin aineistonkeruuta odotellessa voi vahvistaa teoreettisia elementtejä ja panostaa muihin opintoihin, jotta myöhemmin kun opinnäytetyön jatkaminen mahdollistuu, on aikaa ja osaamista opinnäytetyöhön, tai
 • aihetta tarkastellaan toisesta näkökulmasta tai esimerkiksi, jos oli opinnäytetyössä tarkoitus kokeilla ja toteuttaa, niin nyt laaditaan samaan teemaan liittyen materiaalia tulevaisuudessa käytettäväksi.

Uuden aiheen ottamista ei suositella opinnäytetyön suunnitelman esittämisen jälkeen. Ideapaperi ja opinnäytetyön suunnitelma esitellään kumpikin seminaarissa vain yhden kerran. Mahdolliset työn prosessin muutokset sovitaan ohjaajan kanssa sähköpostitse, keskusteluna tai haluttaessa seminaariesityksen uusimisena.

OT-seminaariryhmät

Seminaarit toteutetaan Colla-osallistumista hyödyntäen. Syyslukukauden osalta vastuuopettajat laittavat infoa Moodlen kurssialueelle seminaariryhmien toteutustavasta.

Julkaisuseminaarit

Toteutetaan seminaareina kampuskohtaisesti joko verkkototeutuksina tai kampuksilla.

Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön allekirjoitetut arviointilomakkeet lähetetään opiskelijoille kesän aikana. Poikkeusolosuhteissa opiskelijoita on tiedotettu heidän saamistaan arvioinneista sähköpostitse.

Kansainväliset vaihdot

Kaikki syksyn 2020 opiskelijavaihdot on peruttu Diakissa koronapandemiasta johtuen. Tämä päätös on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kv-valiokunnan suositusten mukainen.

Keväällä 2021opiskelijavaihtoja on kuitenkin mahdollista toteuttaa Eurooppaan, mikäli kohteen epidemiatilanne on lähtöhetkellä sellainen, että sinne voi ulkoministeriön matkustussuositusten ja THL:n  liikennevalomallin mukaan matkustaa. Vaihdot Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin on peruttu keväältä 2021.

Päätöksien pohjana ovat ulkoministeriön listaamat pandemian aikana matkustamiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät, opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen ja harjoittelun laatu.

Joissakin tapauksissa vaihto on mahdollista siirtää myöhemmäksi:

Viittomakielen tulkkaus

Vaihtoa ei voi siirtää toiselle lukukaudelle. Opiskelijat osallistuvat kyseisen lukukauden opintoihin Suomessa.

Sosiaaliala ja terveysala

Vaihdon siirtämisen mahdollisuus riippuu opintojen vaiheesta. Vaihto ei saa viivästyttää valmistumista. Keskustele opon kanssa, onko siirtäminen mahdollista. Mikäli siirtäminen onnistuu, laita siitä viestiä osoitteeseen international.office@diak.fi.

Lisätietoa: Korona ja opiskeluvaihdot

Ohjeita avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille 

Opinto-oikeuden pidentäminen

Jos viime keväälle saatuun opinto-oikeuteen kuuluvan toteutuksen opetusta siirtyy myöhemmäksi (esim. tietyt simulaatiot), pidennetään opiskelijan opinto-oikeutta vastaavasti niin, että tämä voi suorittaa opintonsa loppuun, kun opetus myöhemmin järjestetään.

Opiskelijoita pyydetään tässä tapauksessa itse ottamaan yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon, sillä meillä ei ole kattavaa listaa niistä toteutuksista, joissa opetusta on näin jouduttu venyttämään.

Huom: Mikäli opiskelija opiskelee työttömyysetuudella ja opintopisteiden viivästyminen elokuulle aiheuttaa ongelmia opintojen edistymisen seurannassa, hänen tulee mahdollisimman nopeasti olla itse yhteydessä TE-toimistoonsa Oma asiointi -palvelun kautta.

TE-palvelujen koulutusneuvonnalta tarkistetun tiedon mukaan yleisenä linjauksena katsotaan, että mikäli opintojen etenemisen puute ei johdu asiakkaasta (vaan Diakista ja Diakin opetusjärjestelyistä), se huomioidaan seurannassa. Opiskelijan on kuitenkin itse toimittava aktiivisesti ja otettava ennakoiden yhteyttä, kuten TE-toimiston kanssa asioinnissa yleensäkin.

Korvaavat opinnot polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille

Polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus korvaaviin opintoihin ilman lisäopintomaksua silloin, kun opintopakettiin kuuluva harjoittelu peruuntuu kokonaan tai osittain.

Näissä tapauksissa opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa, jotta tämä voi tarkistaa mikä korvaavasta opintotarjonnasta sopii ko. opiskelijan opintojen vaiheeseen. Opinto-ohjaaja infoaa avoimen amk:n opintotoimistoa korvaavien opintojen tarpeesta. Jotta korvaavien opintojen saaminen ilman opintomaksua on mahdollista, opiskelijan ei tule itsenäisesti ottaa yhteyttä lehtoreihin tai ilmoittautua avoimen amk:n sivuillakaan mihinkään, mitä ei ole heille erikseen maksuttomaan ilmoittautumiseen avattu. 

Minulla on koronavirustartunta, kuinka toimin?

Jos sinulla todetaan koronavirustartunta, toimi viranomaisilta saamiesi ohjeiden mukaan. Suosittelemme vahvasti, että ilmoitat Diakin valmiusryhmälle, jos olet oleskellut kampuksillamme viimeisen 2 viikon aikana. Lähetä tekstiviesti vararehtori Pirjo Hakalalle: 040 869 6001.

Olen palannut ulkomailta, miten toimin? 

Jos palaat riskialueilta Suomeen, noudatetaan omaehtoista karanteenia. Jos olet aloittamassa harjoittelua, noudata harjoittelupaikan antamaa ohjetta.

Mikäli olet matkustanut juuri ennen opintojen alkamista, huomioithan ulkoministeriön ohjeistukset kotimaahan palaamisessa. Tarkistathan ajankohtaiset suositukset THL:n sivuilta.

Opiskelijan palvelut

 • Opintotoimistot: Kampusten opintotoimistot palvelevat osoitteessa opintotoimisto@diak.fi ja opintotoimistojen puhelinnumerot ja palveluajat löytyvät opintototoimistojen sivustolta.
 • IT-palvelut: IT:n palveluportaali tuki.diak.fi, sähköposti tuki@diak.fi ja puhelinpalvelu 029 469 6070, avoinna ma–pe klo 8–17. Tarkempaa tietoa ja ohjeita löytyy IT:n sivustolta
 • Opiskelijan KV-palvelut:  international.office@diak.fi. Etävastaanottoaikoja (puhelin, Colla, Teams, Skype) voi varata sähköpostitse.
 • Opinto-ohjaus: ota tarvittaessa yhteys omaan opinto-ohjaajaasi sähköpostitse ja sovi aika puhelinohjaukselle tai sähköpostiohjaukselle tai varaa aika verkkotapaamiselle opinto-ohjaajasi ilmoittamista tapaamisajoista MyDiakista.
 • Kirjaston palvelut: Kirjaston sivulle  libguides.diak.fi/korona on koottu kaikki palvelut ja palveluajat
 • Hakijapalvelut: hakuasioissa palvellaan osoitteessa hakijapalvelut@diak.fi ja puhelinnumero on 0400 725 384. Hakijapalveluiden sivut täällä.
 • Kuraattorit ja muut opiskeluhyvinvoinnin tukipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä niin koronavirustilanteesta johtuvissa kysymyksissä kuin muissa keskustelutarpeissa. Oman kampuksen tukipalveluiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Ruokailu kampuksilla 

Helsinki

Katso ajantasaiset aukioloajat Food & Co -ravintolan nettisivuilta.

Tarjolla:

 • Kahvilan tuotteet koko aukioloajan
 • Klo 8.00–10.00 aamupuuroa
 • Lounasaika on klo 10.45–13.00. Lukujärjestyksissä on huomioitu opetusryhmien ruokailujen porrastus. Noudatathan lukujärjestyksen ruokailuaikoja.
 • Lounaalla on tarjolla yksi kasvisruokavaihtoehto ja yksi kotiruokavaihtoehto sekä salaattipöytä ja leipäpöytä. Ruoan voi hakea myös mukaan.
 • Opiskelijat saavat take away -annoksiin ateriatuen.

Vilkkain ruokailuaika on usein klo 11–11.45 välissä. Kannattaa suosia ruokailua vilkkaimman ajan ulkopuolella, jos mahdollista.

Lounasaikana ravintolan pöytiä käyttävät vain ruokailijat. Poistuthan ravintolatiloista heti aterioinnin jälkeen.

Oulu

Food & Co Kantakortteli on avoinna. Opiskelijat saavat take away -annoksiin ateriatuen. Lisätietoa ravintolan nettisivuilta.

Pieksämäki

Kampuksen ravintola Viikuna on auki. Opiskelijat saavat take away -annoksiin ateriatuen. Lisätietoa ravintolan nettisivuilta.

Pori

Diakonissalaitoksen on ravintola auki. Opiskelijat saavat take away -annoksiin ateriatuen (kertakäyttöisen kuljetusrasian hinta 50 senttiä/kpl). Lisätietoa ravintolan nettisivuilta.

Turku

Sodexo Old Mill aukeaa maanantaina 17.8. Tarkemmista käytänteistä saadaan infoa hieman myöhemmin. Lisätietoa ravintolan nettisivuilta.

Yleisiä hyvinvointi- ja tukipalveluja 

Opiskelijan toimeentulo 

Koronaviruksen vuoksi monen opiskelijan toimeentulo voi heikentyä muun muassa lomautusten seurauksena. Ohessa tiiviisti tietoa opintotuesta, työttömyysturvasta ja Kelan korona-linjauksista.

Opintotuki

Kela on tiedottanut, että kevään 2020 poikkeusolot otetaan huomioon opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei ole ollut poikkeustilan aikana riittävä. Selvitys opintojen edistymisestä on tehtävä, mutta koronaepidemia on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen (oppilaitoksen todistuksella). Opintojen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää. Muista vaikutuksista Kela tiedottaa myöhemmin lisää. Opiskelijoiden on hyvä seurata Kelan tiedotusta.

Työttömyysturva

Hallitus on esittänyt määräaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan koronatilanteen vuoksi. Uudet ohjeet päivitetään Kelan nettisivulle.

Jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen opiskelijat voivat saada työttömyysetuutta. Kyseessä on väliaikainen muutos, joka on voimassa 31.7.2020 asti. Työttömyysetuutta haetaan TE-palvelujen ja Kelan ohjeiden mukaisesti.

Syksyn tapahtumat 

Kevään valmistujaisjuhlat toteutetaan 3.9.

Kevään valmistujaisjuhlat jouduttiin perumaan ja siirtämään syksylle vallitsevan poikkeustilan takia. Valmistumisjuhlat järjestetään näillä näkymin torstaina 3.9. Helsingissä. Tartuntariskin vähentämiseksi ainoastaan valmistuvat opiskelijat voivat osallistua juhlaan. Huolehdithan siitä, että Diakissa on ajantasaiset yhteystietosi tiedottamista varten. Lisätietoa tapahtuman omalla nettisivulla.

Oulun, Pieksämäen, Porin ja Turun valmistujaisjuhlat on peruttu vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi.

Muut tapahtumat

Myöhemmin syksyllä järjestettävien tapahtumien osalta Diak seuraa yleistä tautitilannetta. Seuraathan tapahtumakaleteriamme.

Yhteystiedot

Lisätietoa saat tarvittaessa Diakin valmiusryhmältä sähköpostitse osoitteesta korona@diak.fi. Kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa laita kysymyksesi suoraan Moodlen kurssialustalle tai opintojakson vastaavalle opettajalle sähköpostitse.

Lisätietoa koronaviruksesta