Keräämme viimeisimmät koronavirustilanteeseen liittyvät ohjeet Diakissa tälle sivulle. Samat tiedot on julkaistu myös Tuudossa ja Moodlessa, sekä henkilökunnan ohjeiden osalta Duurissa. Sähköpostiosoite korona@diak.fi vastaa kysymyksiin, joihin ei tältä sivulta tai sivuille linkatuissa uutisissa löydy vastausta.

Diakilaisten e-kahvit kolmena torstaina klo 11.30-12 Collassa, tervetuloa mukaan! 

Opiskelijan ohjeet (päiv. 27.3.)

(Ohjeet avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle, ks. alla)

Etäopetukseen siirtyminen

Diak siirtyi etäopetukseen 17.3. lähtien. Opetuksesta vastaava lehtori tekee muutokset suoraan lukujärjestyksiin. Lukujärjestyksestä ilmenee, missä verkkoympäristössä ja -osoitteessa opetus toteutuu (Collaborate tai Teams).

Varmistathan, että omat verkkototeutukseen tarvittavat laitteesi ovat kunnossa (nettiyhteys, tietokone, headset). Diak ei pysty tarjoamaan opiskelijoille it-tukea kotiin. 

Etäopetukseen osallistuessasi käytä Chrome-selainta kaikkeen. Jos liityt Collaborate-etäopetustiloihin, yhdistä headset tai muut äänilaitteet ennen liittymistä. Varmista, että se on tietokoneen asetuksissa oletuslaitteena ja liity vasta sen jälkeen istuntoon. Seuraa tiedotusta opintojakson Moodlehuoneessa. Testaa oma nettiyhteytesi ja kirjaudu etäopetustilaan hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, tarkista myös oma sähköpostisi mahdollisten ohjeiden varalta. 

Myös simulaatio-opetus toteutetaan soveltuvin osin etävälinein ja lähiopetusta edellyttävät osat siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin. Seuraa lukujärjestystäsi, missä ympäristössä simulaatiot toteutuvat. Myös lääkelaskujen tenttimiseen etsitään etäratkaisuja. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

Miten toimin, jos olen harjoittelussa tai menossa harjoitteluun?

 • Harjoittelut toteutuvat normaalisti, mikäli harjoittelupaikoista ei tule esteitä niiden toteutumiseen.
 • Jos joudut karanteeniin, et saa jatkaa harjoittelua etkä mennä uuteen harjoitteluun karanteenin aikana.
 • Jos kuulut riskiryhmiin, olet sairas tai flunssaoireinen, et voi mennä harjoitteluun.

THL:n määritelmän mukaan riskiryhmiä ovat seuraavat:

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma
 • Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat)
 • Yli 70-vuotiaat

Tekijöitä jotka saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa.

Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

Harjoitteluiden peruuntuminen ja korvaavat opinnot (päivitetty 27.3.)

Jos harjoittelupaikka peruuttaa harjoittelun / ei ota vastaan harjoittelijoita, opintojen jatkumista suunnitellaan yksittäisten opiskelijoiden osalta opinto-ohjaajan kanssa.

Harjoittelupaikat ovat alkaneet perua harjoitteluita laajemminkin. Tällöin peruutus koskee suurempaa opiskelijaryhmää tai tietyn kampuksen harjoitteluita.

Peruuntuneiden tai lykkääntyneiden harjoitteluiden tilalle avataan alla luetellut opintojaksot. Jaksot on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden harjoittelu ei toteudu koronan vuoksi nyt keväällä. Jaksot toteutetaan, mikäli niihin tulee riittävästi ilmoittautuneita.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan MyDiakisssa. Tästä lähetetään vielä info Tuudossa, kun ilmoittautuminen avautuu.

 • YHT4 Vanhuus (ilmoittautuminen 23.-26.3., alkaa viikolla 14)
 • YHT5 Mielenterveys- ja päihdetyö (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa huhtikuun alkupuolella)
 • YHT6 Sosiaali- ja terveystalous (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa huhtikuussa)

 

 • DTA1 Auttamisen teologia ja diakonian työmuodot (ilmoittautuminen 23.-26.3., alkaa viikolla 14)
 • DTA2 Diakoniatyön menetelmät (ilmoittautuminen 23.-26.3.)
 • DTA3 Diakonian yhteiskunnallinen tehtävä (ilmoittautuminen 23.-26.3.)
 • DTA4 Diakonia osallisuuden vahvistajana (ilmoittautuminen 23.-26.3.)
 • AJA01 Suomen kirkon lähihistoria (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa huhtikuun alkupuolella)
 • AJA02 Ajankohtaiset teologiset suuntaukset (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)
 • AJA03 Spiritualiteetti, kutsumus ja kirkon työ (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)

 

 • LHO01 Lasten nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2op (ilmoittautuminen 25.3.-31.3., alkaa 6.4.)
 • LHO02 Lasten ja nuorten kliininen näyttöön perustuva hoitotyö 2op (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)
 • LÄÄ05 Lasten ja nuorten lääkehoito ja laskenta 1op (ilmoittautuminen 25.3.-31.3.)

Seuraavien kesällä toteutuvien opintojaksojen ilmoittautuminen avataan uudelleen 25.3.-31.3. Niiden suorittamisen voi aloittaa jo toukokuun alussa tai aiemmin ilmoitetun mukaisesti vasta kesäkuun alussa. Niiden, jotka ovat jo ilmoittautuneet näille jaksoille, ei tarvitse ilmoittautua uudestaan. Otathan huomioon toteutusajan vaikutuksen kesäopintotukeen.

 • KRI01KESÄ2020 Kriittisesti sairaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5op
 • KRI03KESÄ2020 Kriittisesti sairaan ja hänen läheistensä tukeminen sekä hoidon vaikuttavuus, 5op
 • MIP01KESÄ2020 Lasten ja nuorten mielenterveystyö, 5op
 • GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö 5op

Opiskelijoita voidaan ottaa vielä lisää myös seuraaville opintojaksoille. Jos haluat liittyä jaksolle, lähetä mahdollisimman pian spostilla tieto jakson opettajalle (opettajat suluissa).

Seuraavan opintojakson toteutus siirtyy ensi syksyltä keväälle (alustava toteutusaika 6.4.-31.5.): KTÄ01MS20DIAK  Kääntäminen 1

Omaan hopsiin sopivia opintoja voi ottaa myös CampusOnlinen tarjonnasta. Sovi niistä kuitenkin opon kanssa.

Peruuntuneet harjoittelut suoritetaan myöhemmin, kun maan tilanne sen mahdollistaa. Ilmoittautuminen avataan syksyyn 2020 uudelleen, kun tilanne selkiytyy. Informoimme myöhemmin, milloin ilmoittautuminen avautuu.

Opiskelijan keskeytynyt harjoittelu siirtyy tehtäväksi myöhemmin keväällä, kesällä tai syksyllä ja toteutuu jo sovitussa harjoittelupaikassa myöhemmin tai toteutuu toisessa harjoittelupaikassa. Keskeytyneen harjoittelun jo suoritetut opintopisteet merkitään MyDiakiin.  Opiskelijan tulee toimittaa ajantasaisesti päivitetty harjoittelun tavoite- ja arviointilomake ja tuntiseurantalomake harjoittelua ohjaavalle opettajalle skannattuna Moodlen kurssialueelle. Paperinen lomake palautetaan ohjaavalle opettajalle kampukselle, kun kampus on jälleen auki.

Joissakin tapauksissa valmistuminen saattaa myöhästyä, jos loppuvaiheen harjoittelupaikkoja peruuntuu. Korvaavia harjoittelupaikkoja on nyt vaikeaa saada.

Monet sairaalat tarvitsevat nyt loppuvaiheen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita töihin. Opiskelijoiden työsuhteissa tekemää pandemiatyötä voidaan hyväksyä joko kokonaan tai osittain harjoitteluksi poikkeusolojen aikana, mikäli työpaikka pystyy tarjoamaan harjoittelujakson tavoitteiden mukaisia tehtäviä ja oppimismahdollisuuksia. Poikkeusolojen aikana ei tarvitse välttämättä tehdä sopimusta harjoittelusta työsuhteessa. Opiskelijan tulee sopia ja arvioida sähköpostitse ohjaavan opettajan kanssa, sopiiko työsuhde korvaamaan harjoittelua. Mikäli korvaaminen onnistuu, opettaja pyytää opiskelijaa tekemään harjoittelujakson tavoitteiden pohjalta omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Opettaja käy opiskelijan kanssa ohjauskeskustelun /-keskusteluja työsuhteen aikana sekä harjoittelun päätyttyä arviointikeskustelun.  Poikkeustilanteessa emme edellytä, että opiskelijalla on työpaikalla nimetty ohjaaja, mikäli ohjaajaa ei pystytä nimeämään. Jos nimettyä ohjaajaa ei ole, osaamisen arviointi kirjataan työtodistukseen. Tehdystä työstä opiskelija toimittaa ammattikorkeakouluun allekirjoitetun dokumentin, josta selviävät tehdyt työvuorot.

Harjoittelijoiden tulee noudattaa harjoittelupaikkojensa antamia koronaohjeita.

Uudenmaan rajan ylittäminen harjoitteluun osallistumiseksi

Mikäli liikkumisrajoitus tulee voimaan ja joudut harjoitteluun päästäksesi ylittämään Uudenmaan rajan: pyydä harjoittelupaikaltasi dokumentti, jolla voit todistaa olevasi harjoittelussa a.o. paikassa. Opiskelustatuksen voit osoittaa opiskelijakortilla.

Uudenmaan ulkopuolella sijaitsevat harjoittelupaikat saattavat keskeyttää harjoittelun, mikäli opiskelija asuu Uudellamaalla ja harjoittelun aikana joutuisi liikkumaan Uudenmaan ja muun Suomen välillä (esim. TAYS ilmoittanut tästä).

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi?

THL:n ohjeen (13.3.) mukaan jos oireet ovat lieviä, tauti sairastetaan pääasiassa kotona. Terveyskeskuksiin ei tule soittaa heti lievien oireiden ilmetessä, koska tauti on vaaraton suurimmalle osalle ihmisistä, THL kertoi. Terveydenhoitoon tulee ottaa yhteyttä, jos oireet ovat vakavia. Turhat yhteydenotot kuormittavat terveydenhuoltoa.

Mitä kampusten sulkeminen tarkoittaa?

Diakin kampukset on valmiuslain nojalla hallituksen päätöksellä suljettu.

Lähiopetuksena toteutetaan poikkeuksellisesti vain muutamia loppuvaiheen hoitotyön simulaatioita, jotta opiskelijoiden valmistuminen ei viivästy. Simulaatiot toteutetaan max. 8 opiskelijan ryhmissä. Lehtorit ilmoittavat näistä kyseisille opiskelijaryhmille erikseen. Mikäli opiskelija on flunssainen tai sairaana, hän ei saa osallistua.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen loppukokeiden hoitamisen käytännöt informoidaan opiskelijoille 25.3. Kokeet järjestetään osittain etänä ja osittain kampuksella. Toteutuksessa noudatetaan hallituksen määrittämää max 10 hengen sääntöä.

Turun kampuksen tulkkausstudio on käytettävissä opinnäytetyöhön liittyen. Tila varataan normaalista MyDiakin kautta. Ilmoita varauksesta erikseen Raija Roslöfille (raija.roslof@diak.fi) lisäohjeiden saamiseksi.

Kampusten kirjastot on suljettu, mutta ne palvelevat etänä. Kirjastohenkilökunta kartoittaa lehtoreiden pyynnöstä vaihtoehtoisia e-aineistoja, joilla voidaan korvata tenttimateriaalia.

Opintotoimistojen palvelut toteutuvat etäpalveluina, eivät kampuksilla.

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan kampukselle (esim. kuraattoritapaamiset ja opinto-ohjaus)?

Tapaamiset toteutetaan etänä aiemmin sovittuina ajankohtina. Opinto-ohjaaja tai kuraattori ilmoittaa sinulle käytettävän etäyhteyden. Voit myös varata uusia aikoja, jotka toteutetaan etäyhteyden avulla.

Rästipäivien toteuttaminen

Kampuksille sovitut rästipäivät toteutetaan etävälinein. Helsingin kampuksen opiskelijoille on jo tiedotettu rästitalkoopäivän (27.3. klo 12-16) tarkemmista käytännöistä Moodlessa, Tuudossa ja sähköpostitse.

Uusintatentit ja sähköinen ilmoittautuminen (päiv. 26.3.)

Kampusten ollessa suljettuina yleiset uusintatentit järjestetään sähköisesti Moodlessa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti e-lomakkeellaMyös ruotsin kirjallisen kokeen voi suorittaa sähköisesti.

Lue tarkemmat ohjeet täältä. 

Seuraava yleinen tentti on 2.4. klo 16-19.

Miten voin suorittaa tentin, jos en saa tenttikirjoja?

Kirjasto selvittää parhaillaan, millä e-aineistoilla tenttikirjoja voitaisiin korvata. Mikäli sinulla ei ole tenttikirjaa, jota tarvitset valmistautuessasi tenttiin, ole yhteydessä sähköpostitse opettajaan, voiko kirjan korvata jollain e-materiaalilla. Mikäli korvaavia materiaaleja ei ole saatavilla, tenttiminen siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Olen palannut juuri ulkomailta, voinko mennä harjoitteluun?

Kaikki työ- ja opiskeluihin liittyvä matkustaminen ulkomaille on kielletty 31.5.2020 asti. Emme ota myöskään kansainvälisiä vierailijoita vastaan tänä aikana.  Hallituksen päätöksellä myös muu matkustaminen ulkomaille on kielletty.

Jos olet palannut ulkomailta Suomeen, et voi mennä harjoitteluun 14 vuorokauden aikana paluustasi.

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin? (päiv. 26.3.)

Suomen hallitus on edellyttänyt, että kaikki ulkomailla olevat suomalaiset palaavat pikaisesti Suomeen. Diak kehottaa kaikkia vaihdossa olevia opiskelijoita palaamaan Suomeen. Kansainvälisen toiminnan tiimi on yhteydessä kaikkiin kv-vaihdossa oleviin ja ohjeistaa käytännön järjestelyistä. Apurahoja ei peritä takaisin.

Kaikki uudet vaihdot peruuntuvat tältä keväältä.

Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa syksyn 2020 opiskelijavaihtoihin

Vaihtoon valituille opiskelijoille pidetään tiedotustilaisuus koronan vaikutuksista vaihtoihin maanantaina 25.5.2020 klo 10-12 Collaboratessa tämän linkin kautta. Vaihtojärjestelyistä sovitaan erikseen jokaisen opiskelijan kanssa.

Lisätietoa vaihtoihin liittyen kv-palveluista: international.office@diak.fi ja syksyn 2020 opintoihin liittyen oman koulutusohjelman opinto-ohjaajalta.

Opinnäytetyöhön liittyvät asiat

Opinnäytetyö tilanteessa, jossa opinnäytetyön mahdollinen toiminnallinen osuus tai tutkimuksellisen opinnäytetyön aineistonkeruu eivät onnistu suunnitellulla tavalla.

Vaihtoehtoina on:

 • aineiston hankinta tapahtuu toisella tavalla (esim. kasvokkaishaastatteluiden sijaan puhelin- tai nettihaastattelut),
 • aineiston hankinta tapahtuu myöhemmin, jolloin aineistonkeruuta odotellessa voi vahvistaa teoreettisia elementtejä ja panostaa muihin opintoihin, jotta myöhemmin kun opinnäytetyön jatkaminen mahdollistuu, on aikaa ja osaamista opinnäytetyöhön, tai
 • aihetta tarkastellaan toisesta näkökulmasta tai esimerkiksi, jos oli opinnäytetyössä tarkoitus kokeilla ja toteuttaa, niin nyt laaditaan samaan teemaan liittyen materiaalia tulevaisuudessa käytettäväksi.

Uuden aiheen ottamista ei suositella opinnäytetyön suunnitelman esittämisen jälkeen. Ideapaperi ja opinnäytetyön suunnitelma esitellään kumpikin seminaarissa vain yhden kerran. Mahdolliset työn prosessin muutokset sovitaan ohjaajan kanssa sähköpostitse, keskusteluna tai haluttaessa seminaariesityksen uusimisena.

OT-seminaariryhmät

Seminaarit toteutetaan Colla-osallistumista hyödyntäen. Kokemuksia tästä on jo eri kampuksilla.  Vastuuopettaja laittaa Moodlen kurssialueelle infoa opiskelijoille.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan verkkotenttinä Moodlessa. Verkkototeutukset tehdään aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Julkaisuseminaarit

Toteutetaan seminaareina kampuskohtaisesti kuten aiemminkin tänä lukuvuonna mutta Collassa rinnakkaisina toteutuksina. Verkkototeutukset tehdään aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

KEH04 vastuuopettajat ohjeistavat opiskelijoita tarkemmin.

Opinnäytetyön paperiversion jättäminen opintotoimistoon (lisätty 23.3.)

Mikäli kampukset eivät ole auki opinnäytetöiden palautuspäivänä (kevään viimeinen palautuspäivä on 4.5.), opiskelija palauttaa opinnäytetyön paperiversion ohjeiden mukaisesti opintotoimistoon sen jälkeen, kun kampukset ovat avautuneet.

Opinnäytetyön arviointi

Opinnäytetyön arviointilomakkeet lähetetään opiskelijoille kampusten mahdollisen avautumisen jälkeen. Poikkeusolosuhteissa opiskelijoita tiedotetaan heidän saamistaan arvioinneista sähköpostitse. Sähköpostitse toimitamme joko kuvakaappauksen OT-lausuntolomakkeesta tai tekstimuodossa lomakkeen olennaiset tiedot: kokonaisarvosana, eri arviointiosa-alueiden arvosanat sekä sanallinen lausunto. Virallinen lausunto allekirjoituksineen lähetetään opiskelijalle kampusten avauduttua.

Opiskelijan palvelut Diakissa 18.3.-13.4.2020

 • Opintotoimistot: Kampusten opintotoimistot palvelevat osoitteessa opintotoimisto@diak.fi ja opintotoimistojen puhelinnumerot ja palveluajat löytyvät opintototoimistojen sivustolta.
 • IT-palvelut: IT:n palveluportaali tuki.diak.fi, sähköposti tuki@diak.fi ja puhelinpalvelu 029 469 6070, avoinna ma–pe klo 8–17. Tarkempaa tietoa ja ohjeita löytyy IT:n sivustolta
 • Opiskelijan KV-palvelut:  international.office@diak.fi. Etävastaanottoaikoja (puhelin, Colla, Teams, Skype) voi varata sähköpostitse.
 • Opinto-ohjaus: ota tarvittaessa yhteys omaan opinto-ohjaajaasi sähköpostitse ja sovi aika puhelinohjaukselle tai sähköpostiohjaukselle tai varaa aika verkkotapaamiselle opinto-ohjaajasi ilmoittamista tapaamisajoista MyDiakista.
 • Kirjaston palvelut: Kirjaston sivulle  libguides.diak.fi/korona on koottu kaikki palvelut ja palveluajat
 • Hakijapalvelut: hakuasioissa palvellaan osoitteessa hakijapalvelut@diak.fi ja puhelinnumero on 0400 725 384. Hakijapalveluiden sivut täällä.
 • Kuraattorit ja muut opiskeluhyvinvoinnin tukipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä niin koronavirustilanteesta johtuvissa kysymyksissä kuin muissa keskustelutarpeissa. Oman kampuksen tukipalveluiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Keneltä voin kysyä lisää?

Lisätietoa saat tarvittaessa osoitteesta korona@diak.fi. Kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa laita kysymyksesi suoraan Moodlen kurssialustalle.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohjeita avoimen amk:n opiskelijoille (päiv. 26.3.)

1. Opinto-oikeuden pidentäminen

Jos tälle keväälle saatuun opinto-oikeuteen kuuluvan toteutuksen opetusta siirtyy myöhemmäksi (esim. tietyt simulaatiot), pidennetään opiskelijan opinto-oikeutta vastaavasti niin, että tämä voi suorittaa opintonsa loppuun, kun opetus myöhemmin järjestetään.

Opiskelijoita pyydetään tässä tapauksessa itse ottamaan yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon, sillä meillä ei ole kattavaa listaa niistä toteutuksista, joissa opetusta on näin jouduttu venyttämään.

Huom: Mikäli opiskelija opiskelee työttömyysetuudella ja opintopisteiden viivästyminen elokuulle aiheuttaa ongelmia opintojen edistymisen seurannassa, hänen tulee mahdollisimman nopeasti olla itse yhteydessä TE-toimistoonsa Oma asiointi -palvelun kautta.

TE-palvelujen koulutusneuvonnalta tarkistetun tiedon mukaan yleisenä linjauksena katsotaan, että mikäli opintojen etenemisen puute ei johdu asiakkaasta (vaan Diakista ja Diakin opetusjärjestelyistä), se huomioidaan seurannassa. Opiskelijan on kuitenkin itse toimittava aktiivisesti ja otettava ennakoiden yhteyttä, kuten TE-toimiston kanssa asioinnissa yleensäkin.

2. Korvaavat opinnot polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille

Polku- ja osaamiskokonaisuuksien opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus korvaaviin opintoihin ilman lisäopintomaksua silloin, kun opintopakettiin kuuluva harjoittelu peruuntuu kokonaan tai osittain.

Näissä tapauksissa opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa, jotta tämä voi tarkistaa mikä korvaavasta opintotarjonnasta sopii ko. opiskelijan opintojen vaiheeseen. Opinto-ohjaaja infoaa avoimen amk:n opintotoimistoa korvaavien opintojen tarpeesta. Jotta korvaavien opintojen saaminen ilman opintomaksua on mahdollista, opiskelijan ei tule itsenäisesti ottaa yhteyttä lehtoreihin tai ilmoittautua avoimen amk:n sivuillakaan mihinkään, mitä ei ole heille erikseen maksuttomaan ilmoittautumiseen avattu.

3. Avoimen amk:n suorahaku keväällä 2020

Diak suunnittelee hakukelpoisuuden antavan opintopisterajan laskemista väliaikaisesti 51 opintopisteeseen, jotta toisen lukukauden harjoittelusta saatavien pisteiden mahdollinen puuttuminen ei estä suorahakuun osallistumista terveysalalla. Valintaperusteet ovat samat kaikissa hakukohteissa, joten sama opintopisteraja koskee myös sosiaalialan koulutuksiin hakeutuvia. Kaikkia polkuopiskelijoita kuitenkin kannustetaan suorittamaan lukukausikokonaisuuksiin kuuluvat ja mahdolliset korvaavat opinnot ajallaan, jotta opiskelu voi syksyllä 2020 jatkua mahdollisimman jouhevasti. Alustava aikataulu valintaperusteiden julkaisulle on huhtikuun puoliväli, seuraa suorahakuinfoa netissä täällä.

____________________________________________________________________________________

Henkilökunnan ohjeet (päiv. 18.3.)

Kaikki Diakin viisi kampusta suljetaan opiskelijoilta ajalle 18.3.-13.4.2020. Samalla myös Diakin kampusten ravintoloiden aukioloajoissa on poikkeuksia. Kirjastojen ja opintotoimistojen palvelut toteutuvat digipalveluna ja opiskelijapalveluiden opinto-ohjaus ja kuraattoripalvelut toimivat etäyhteyksien kautta. Henkilöstö voi työskennellä kampuksilla, mutta etätyöskentelyä suositaan nyt vahvasti.

Yli kymmenen henkilön kokouksia ja tapaamisia ei järjestetä tänä aikana.

Jos tulet joinain päivinä kampuksille, huomioithan seuraavia asioita: 

 • Kampuksen lounasravintoloissa poikkeusaukioloaikoja (esim. Kalasataman ravintola kiinni).
 • Vartiointia on supistettu, kiinnitetään huomiota entistä enemmän siihen, ettei ovia jää auki, eikä tiloihin päästetä ulkopuolisia.
 • Siivouspalveluita on vähennetty/siivouskertoja on vähennetty hiljaisista osista kampuksia
 • Kulkeminen kampuksille henkilökunnan käytössä olevista ovista (kampusyhteyshenkilöt opastavat tarvittaessa)
 • Huomioi vielä oma vointisi ja huolehdi käsihygieniasta.

Tarkennuksia ja lisäohjeita

 • Etätyötä tehdään mahdollisuuksien mukaisesti ja esimiehen kanssa sopien. Tässä poikkeustilanteessa etätyösopimusta ei tarvitse päivittää.
 • Matkustaminen kampusten välillä kielletään 13.4. saakka. Lupa matkustamiseen erityistilanteessa esimieheltä.
 • Henkilöstöllä on mahdollisuus lainata omalle etätyöpisteelleen telakoita ja näyttöjä kampuksilta. Kaikista lainatuista välineistä ilmoitettava ICT:lle (tuki@diak.fi).

Poissaolot ja palkanmaksu 

Noudatetaan normaaleja poissaolokäytäntöjä niiltä osin, kuin mahdollista (omailmoituskäytäntö sairauksissa jne.). Poissaoloihin liittyy tässä koronatilanteessa paljon poikkeuksia ja siksi on erityisen tärkeää arvioida poissaoloa yhdessä esimiehen kanssa ja tarvittaessa HR:n kanssa yhdessä.

 • Jos olet vapaa-ajan matkalla ulkomailla; jäät siellä karanteeniin tai et pääse takaisin Suomeen, etkä pysty tekemään etätyötä sieltä käsin, on kyseessä palkaton poissaolo (mahdollisuus tartuntatautipäivärahaan, jos kyse virallisesta karanteenista). Tilanteeseen on mahdollista käyttää lomapäiviä tai saldoja esimiehen kanssa sopien.
 • Työnantajalla ei ole (Sivista 17.3. ohje) palkanmaksuvelvoitetta karanteenin ajalta (Tartuntatautipäiväraha maksetaan tältä ajalta työntekijälle). Mikäli etätöiden tekeminen on mahdollista, maksaa työnantaja palkkaa karanteenin aikana tehdystä työstä. Etätyönä tehtävän työn määrä arvioidaan yhdessä esimiehen kanssa tapauskohtaisesti.
 • Jos terveen lapsen hoitoa ei ole esimerkiksi hoitopaikan tai koulun sulkemisen vuoksi mahdollista järjestää muulla tavoin, työntekijällä voi pakottavan perhesyyn vuoksi olla työsopimuslain 4 luvun 7 §:n mukainen oikeus tilapäiseen palkattomaan työstä poissaoloon. Näissä tilanteissa voidaan esimiehen kanssa arvioida seuraavia vaihtoehtoja
  • palkaton poissaolo niiltä päiviltä, kun lastenhoitoa ei voi järjestää
  • lyhyempien työpäivien tekeminen saldojen puitteissa (-20 h saakka)
  • lomapäivien käyttäminen

Lapsen karanteeni tai sairastuminen

Jos alle 16-vuotias lapsi sairastuu tai määrätään karanteeniin/eristykseen; Työntekijällä voi olla oikeus olla pois töistä (lapsen ikä huomioidaan). Tällöin palkanmaksu keskeytyy ja työntekijällä on mahdollisuus saada tartuntatautipäivärahaa.

 • Tilapäinen hoitovapaa: Alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairauden vuoksi on mahdollista saada tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Palkanmaksuvelvoite määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti, esimerkiksi yksityisellä opetusalalla palkanmaksuvelvoite on kolme työpäivää.
 • Jos 11-16-vuotias lapsi sairastuu, palkanmaksuvelvoitetta ei ole. Vaihtoehtoja tilanteeseen:
  • Sovitaan etätyöstä huomioiden lapsen ikä ja vointi
  • palkaton poissaolo, jolloin ei työskennellä ja vanhempi voi hakea tartuntatautipäivärahaa.
  • lomapäivien ja saldojen käyttö.

Ole kaikissa poissaoloasioissa yhteydessä välittömästi esimieheesi. Jokainen tilanne on nyt erityinen ja niitä on tarkasteltava tapauskohtaisesti ja yhdessä sopimalla.  

Riskiryhmien huomioiminen

Mikäli lähipiirissäsi on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, noudatetaan heitä hoitavien tahojen ja THL:n ohjeistuksia.

_________________________________________________________________________________________

THL 15.3.2020:

Mitkä ovat koronavirustaudin riskiryhmät?

Tietyt ryhmät ovat sairautensa tai sen hoidon vuoksi muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Tämänhetkisen tiedon perusteella tähän ryhmään kuuluvat

 • Vaikea-asteinen sydänsairaus
 • Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
 • Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
 • Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 • Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma
 • Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat)
 • Yli 70-vuotiaat henkilöt

Tekijöitä jotka saattavat lisätä koronavirusinfektion riskiä terveydelle ovat sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40) sekä päivittäinen tupakointi, jotka yleisesti ottaen heikentävät keuhkojen toimintaa. THL 15.3.

Viranomaistahojen sivuja, joista löytyy päivittyviä ohjeita korona-tilanteeseen liittyen