Tulkki (ylempi AMK) -koulutus mukana kevään yhteishaussa

Henkilö, joka tulkkaa.
Kolmen vuoden tauon jälkeen Tulkki (ylempi AMK) -koulutus on mukana kevään korkeakoulujen yhteishaussa, joka alkaa 18.3. ja päättyy 1.4.2020 klo 15. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina Diakin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä Helsingissä.

Koulutus on tarkoitettu tulkki (AMK) -tutkinnon suorittaneille asioimistulkeille, viittomakielen tulkeille ja puhevammaisten tulkeille, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alaltaTämän lisäksi tänä keväänä ensimmäisen kerran opistotason viittomakielen tulkin tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

— Suosittelen koulutusta kaikille, jotka ovat alan ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneita. Koulutuksessa oli koko ajan eteenpäin katsova ja kehittävä ote, sanoo koulutuksen suorittanut Heidi Siivonen.

Koulutus valmistaa kehittämis- ja johtamistehtäviin

Koulutuksesta valmistuu tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtäviin. Se tuottaa osaajia muun muassa tulkkausalan yrityksiin, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

 Keskeisenä teemana koulutuksessa on tulkkaustoiminnan monipuolinen kehittäminen ja johtaminen. Tulkkausympäristöjen muutoksiin keskitytään opinnoilla, joiden sisältöinä ovat strategia- ja vaikuttamisosaaminen, innovaatio- ja projektiosaaminen sekä digitaalisuuteen liittyvät näkymät, kertoo Diakin tulkkauksen yliopettaja Gun-Viol Vik.

Koulutuksen painopisteenä on tulkkausalan toimintaympäristön ja liiketoiminnan laaja-alainen asiantuntijuus. Sen läpäiseviä periaatteita ovat tulkkipalvelujen saavutettavuus, eettisyys ja kansainvälisyys.

Opinnot antavat valmiudet tulkkaustoiminnan ja tulkkausalan yritysten kehittämiseen. Koulutus antaa myös yhteistyövalmiuksia mm. tulkkauspalvelun järjestäjien ja tulkkausalan yritysten, yrittäjien ja tulkkien vuorovaikutukseen.

Opintojen suorittaminen mahdollista myös työn ohella

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, joka on mahdollista suorittaa työn ohella, sillä lähiopetuspäiviä on 2–3 kuukaudessa. Etäjaksoihin sisältyy itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opiskelua. Opintoja suoritetaan lukukausittain noin 30 opintopistettä.

Opiskelija voi myös suunnitella oman, yksilöllisen opintopolun.

— Opinnäytetyöopinnoilla, projektiopinnoilla ja koulutukseen sisältyvillä vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija pystyy yksilöllisesti kehittämään omaa osaamistaan haluamallaan tavalla, sanoo Gun-Viol Vik.