Tonneittain ruokaa roskiin. Hävikkiruoka halutaan ohjata Oulussa keskitettyyn ruoka-apuun.

Hävikkiruuan ohjaaminen ruoka-apuun
Oulussa suunnitellaan yhteistä logistiikkamallia, jossa ylijäämäruoka saataisiin keskitetysti talteen ja hyödynnettyä ruoka-apuna. Tavoitteena on tuoda ruokajonojen rinnalle osallistavampaa ruoka-apua ja yhteisiä ruokailuja.

Syksyllä 2019 käynnistyneessä, Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Oulun prikka -esiselvityshankkeessa kartoitetaan kaikki elintarviketeollisuuden edustajat, kuten vähittäiskaupat ja tukut. Lisäksi selvityksessä ovat mukana esimerkiksi koulut, sairaalat ja muut ruokaa käsittelevät toimijat. Selvitys on vielä kesken kauppojen, ravintoloiden ja ateriapalvelutuottajien osalta.

– Kauppojen hävikki näyttää tässä vaiheessa olevan oletettua vähäisempää. Silti viikkotasolla Oulussa kertyy kaupoista kymmeniä ostoskärryllisisiä syömäkelpoista ruokaa, joka nyt päätyy biojätteeksi eikä vielä ohjaudu ruoka-apuun, kertoo projektipäällikkö Nina Niemelä Diakista.

Lisäksi kaupungin tilapalveluiden alaisista kouluista ja vanhainkodeista jää ruokaa vuositasolla tonneittain yli. Lämpimän ruuan hyödyntämiseen liittyy kuitenkin pakattua ruokaa huomattavasti enemmän huomioitavaa.

– Ajatus yhteisestä logistiikkakeskuksesta ei välttämättä sovellu lämpimän ruuan säilytykseen ja jakeluun, vaan vaatii muita ratkaisuja, Niemelä kertoo.

Ilmastotietoiset ja sosiaaliset tavoitteet

Tehostettu hävikin hyödyntäminen tukee myös yhteisöllisyyttä ja osallistavia ruoka-avun malleja. Keskitetty malli kokoaa ruoka-avun antajat yhteen ja tuo heille synergiaedun.

– Keskitetty malli tukee sosiaalityötä ja vahvistaa yhteisötyön mahdollisuuksia. Pienikin logistiikkakeskus luo myös sosiaalisen työllistämisen polkuja, Nina Niemelä sanoo.

Sosiaalisen näkökulman lisäksi hankkeella on ilmastopoliittisia tavoitteita. Keskitetty hävikin hyödyntämismalli tukee myös Oulun ilmastostrategiaa ja on selkeää kestävän kehityksen toimintaa.

Oulun mallissa yhteistyökumppanina on Vantaan yhteinen pöytä -hanke, jonka pohjalta myös Helsingin kaupunki on käynnistänyt oman hankkeen. Suomessa on useilla paikkakunnilla meneillään Prikan kaltaisia esikartoitushankkeita tai jo pidemmälle vietyä hävikkiruuan hyödyntämistä.

Oulun Prikka -esiselvityshanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Oulun diakonissalaitos. Yhteistyötahoja ovat Oulun kaupunki ja Oulun evankelisluterilainen seurakunta.

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta, ja kansallisena rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on alkanut syyskuun 2019 alussa ja päättyy 31.8.2020. Hankkeen ensimmäinen työpaja järjestetään 20.1.2020 klo 13–16 Aleksinkulmassa. Työpajan alussa esitellään hankkeen toimintaa ja tavoitteita.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Nina Niemelä
p. 050 4211992, nina.e.niemela@diak.fi
http://oulunprikka.diak.fi