Monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutus vahvistaa asiantuntijuutta – hakuaikaa jatkettu!

käsiä päällekkäin
Diakin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin yhteistyönä järjestämä koulutus tarjoaa välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen.

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen entistä enemmän. Työelämän monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä. Monikulttuurisen työn toimintaympäristön muuttumisella on vaikutuksia myös maahanmuuttotyötä ja kotouttavaa työtä tekevien työkäytäntöihin.

Diakin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin järjestämä Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus tarjoaa välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa maahanmuuttotyössä tarvittavien valmiuksien syventämiseen, kotoutumista edistävien palveluiden suunnitteluun, kulttuuritietoisiin työkäytäntöihin, monikieliseen viestintään ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Koulutus on suunnattu kaikille monimuotoisuudesta ja monikulttuurisista työympäristöistä kiinnostuneille julkishallinnossa, kolmannella sektorilla ja yrityksissä työskenteleville. Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista, vertaisryhmätyöskentelystä, itsenäistä etätyöskentelystä sekä työpaikalla toteutettavasta kehittämistehtävästä. Toista kertaa järjestettävä koulutus alkaa tammikuussa 2020, ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä.

– Monikulttuurisuus lisääntyy valtavasti, mutta alan asiantuntijuus ja osaaminen on hajanaista. Koulutus vahvisti asiantuntijaidentiteettiäni ja ymmärrystäni monikulttuurisuudesta kokonaisvaltaisemmin. Se tarjosi valmiuksia ottaa kantaa monikulttuurisuusteemoihin ja kehittää maahanmuuttajataustaisille suunnattuja palveluita, sanoo vuoden 2018 koulutukseen osallistunut kotoutumistyön palvelujohtaja Mikko Ylisuvanto SOS-Lapsikylästä.

Hae koulutukseen

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa 22.1.2020 ja päättyy kesäkuussa 2021. Hakuaikaa koulutukseen on jatkettu 29.11.2019 asti.

Koulutusta koordinoivat ja toteuttavat Diak ja Turun yliopisto yhteistyössä. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä, mutta myös etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista. Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Työkokemukseksi voidaan laskea erilaiset tehtävät kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä.

Lisätiedot:

Hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa on monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen sivulla.

yliopettaja Marja Katisko, Diak, marja.katisko@diak.fi