Palliatiivisen hoidon asiantuntijoille tarvetta – haku erikoistumiskoulutukseen jatkuu 20.10. asti

kaksi henkilöä, toisella käsi toisen henkilön käsillä ja hartialla
Diak on yksi 18 ammattikorkeakoulusta, joissa alkaa uusi erikoistumiskoulutus palliatiivisesta hoidosta. Väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän osaamista parantumattomasti sairaiden hoidosta.

Suomessa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi osaamista palliatiivisesta hoidosta eli parantumattomasti sairaan hoidosta. Osaamisessa on erityisesti alueellista vaihtelua. Kuitenkin väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä palliatiivisen hoidon osaamisen tarve lisääntyy jatkuvasti.

Merkittävä syy osaamisen puutteeseen on se, että tähän asti palliatiivisesta hoidosta ei ole ollut tarjolla tarpeeksi koulutusta. Tähän haasteeseen on nyt tartuttu Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämisen hankkeessa (EduPal).

Yksi hankkeen tuloksista on 18 ammattikorkeakoulun yhdessä suunnittelema palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus. Koulutus syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana.

Koulutuksessa perehdytään palliatiivisen hoidon asiakaslähtöiseen prosessiin, oirehoitoon ja kuolevan potilaan hoitoon sekä psykososiaaliseen tukeen, vuorovaikutukseen ja tiimityöhön.

Koulutus on suunnattu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Lähiopetus järjestetään Helsingissä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Hae koulutukseen

Ensimmäistä kertaa järjestettävä koulutus alkaa tammikuussa 2020 ja päättyy huhtikuussa 2021. Haku koulutukseen on käynnissä ja jatkuu 20.10.2019 asti.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Lisätiedot:

Hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa on palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen sivulla.

EduPal-hankkeen sivulla ovat kaikkien koulutuksen järjestävien ammattikorkeakoulujen yhteystiedot.

yliopettaja Arja Suikkala, 040 765 8927, arja.suikkala@diak.fi

yliopettaja Minna Valtonen, 040 509 2012, minna.valtonen@diak.fi