Palliatiivisen hoidon asiantuntijan
erikoistumiskoulutus (30 op)

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (2019: 68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kahdeksantoista ammattikorkeakoulua yhdessä: Diakonia-, Karelia-, Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut; Hämeen, Jyväskylän, Kajaanin, Kaakkois-Suomen, Lahden, Lapin, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.


Kohderyhmä

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.


Tavoitteet ja sisällöt

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutus koostuu neljästä moduulista: kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yksi vapaasti valittava kokonaisuus, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

  • Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
  • Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 p
  • Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
  • Moduuli 4: Vapaasti valittava 5 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

  • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
  • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
  • arvioi ja kehittää omaa sekä työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näytön perusteella
  • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Lähiopetus järjestetään Helsingissä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy 19.8.2020 ja päättyy 28.5.2021.

Lähijaksot järjestetään seuraavina ajankohtina (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1:
vk 34: ti 18.8.2020 ja ke 19.8.2020
vko 40: ti 29.9.2020

Moduuli 2:
vk 40: ke 30.9.2020
vk 45: ti 3.11.2020 ja ke 4.11.2020
vk 50: ke 9.12.2020

Moduuli 3:
vk 4: ma 25.1.2021 ja ti 26.1.2021
vk 19: ti 11.5.2021 ja ke 12.5.2021

Moduuli 4:
webinaari, ohjaus kehittämistehtävään 10.12.2020
webinaari; ohjaus kehittämistehtävään 17.2.2021
ERKO-symposium 13.4.2021 (Laurea, DIAK, Metropolia)


Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0%). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.


Hakeminen

Seuraavasta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin tällä sivulla.

Hakeminen AHOT-menettelyn kautta

Koulutukseen on mahdollista hakea myös AHOT (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) -menettelyn kautta. Jos koulutukseen haetaan AHOT-menettelyn kautta, tämä tapahtuu hakemuksella, jossa koulutukseen hakija peilaa omaa osaamistaan Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan. Hakija reflektoi, mitä osaamista hänelle on kertynyt aiemmin eri ammattikorkeakoulujen järjestämien erikoistumisopintojen kautta (palliatiivisen ja saattohoidon 30 op:n erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6), palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (30 op, EQF/NQF 6) tai vähintään 30 op:n palliatiiviseen hoitoon liittyvät ylemmät korkeakouluopinnot (EQF/NQF 7-tason opintoja)) ja mitkä sisällöt eivät nousseet erikoistumisopinnoissa esille. Hakemuksessa tulee myös kuvata, millaisissa työpaikoissa on työskennellyt kyseisen koulutuksen jälkeen.

Hakemukseen liitetään kirjallinen selvitys omasta osaamisesta sekä työ- ja koulutodistukset. AHOT-menettelyssä huomioidaan enintään viisi vuotta vanha ammattikorkeakoulussa suoritettu (EQF6-tason) koulutus. AHOT-väylän kriteerit täyttävä hakija suorittaa opintojakson Asiantuntijuuden kehittäminen työtä opinnollistamalla (5 op), joka sisältää valtakunnallisen tentin. Tällöin koulutuksen hinta on 300 euroa.