Ilmoittautuminen syksyn polkuopintoihin alkaa

Etualalla nuori nainen, taustalla polkupyöräilijä.
Onko tavoitteenasi ammattikorkeakoulututkinto? Diakin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa voit suorittaa eri tutkintojen ensimmäisten lukukausien opinnot. Ilmoittautuminen syksyn polkuopintoihin alkaa 16.–17.7.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus suorittaa Diakin eri koulutusalojen opintoja. Jos tavoitteenasi on hakeutua tutkintoon johtavaan koulutukseen, kannattaa valita lukukausikokonaisuus.

Lukukausikokonaisuuden opiskelua kutsutaan polkuopinnoiksi. Lukukausikokonaisuudet ovat 30 opintopisteen laajuisia, ja ne on suunniteltu suoritettavaksi yhden lukukauden aikana.

Polkuopinnoissa voit suorittaa kunkin tutkinnon ensimmäisten lukukausien opinnot. Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot, voit hakea suorahaussa Diakin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin.

Polkuopintoja kaikilla kampuksilla

Ensi syksynä Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 14 lukukausikokonaisuutta. Opintoja järjestetään kaikilla Diakin kampuksilla.

Pieksämäen-kampuksella lukukausikokonaisuuden voi suorittaa kahdessa sosionomikoulutuksessa ja sairaanhoitajakoulutuksessa, Oulun- ja Porin-kampuksilla sairaanhoitajakoulutuksessa. Näihin ilmoittautuminen alkaa 16.7. ja päättyy 28.7.

Turun-kampuksella voi suorittaa lukukausikokonaisuuden viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa. Asioimistulkkauksen koulutuksessa lukukausikokonaisuus järjestetään monikampustoteutuksena, jolloin opetukseen voi osallistua useammalla kampuksella. Ilmoittautuminen näihin kokonaisuuksiin alkaa 16.7. ja päättyy 4.8.

Helsingin-kampuksella lukukausikokonaisuuden voi suorittaa kahdessa sairaanhoitajakoulutuksessa, terveydenhoitajakoulutuksessa, kolmessa sosionomikoulutuksessa sekä englanninkielisessä Bachelor of Social Sciences -koulutuksessa. Ilmoittautuminen Helsingissä järjestettäviin kokonaisuuksiin alkaa 17.7. Terveysalan lukukausikonaisuuksissa ilmoittautuminen päättyy 28.7, mutta muissa se jatkuu 4.8. asti.

Tarkemmat tiedot lukukausikokonaisuuksista ovat avoimen ammattikorkeakoulun portaalissa, jossa opintoihin myös ilmoittaudutaan.