Suorahaku tutkinto-opiskelijaksi

Jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 59 opintopisteen laajuiset koulutuskohtaiset opinnot, voit hakea Diakin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin suorahaun kautta.

Hakeminen suorahaun kautta

Ajankohtaiset tiedot hakukohteista ja valintaperusteista julkaistaan Hakeminen-osiossa.

Täytä suorahaun hakulomake Opintopolussa. Hakulomakkeelle voit laittaa enintään kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestykseen. On suositeltavaa, että haet ensisijaisesti siihen toteutukseen, jossa olet tehnyt polkuopintosi.

Ennen hakuajan päättymistä hakijapalveluissa varmistetaan hakijalle, että sopiva opiskelupaikka pystytään tarjoamaan hakukohteena olevalla kampuksella. Jos mahdollisuutta ei ole, hakijaa ei kutsuta valintakokeisiin kyseiselle kampukselle.

Sen sijaan hakijalle tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa hakukohdettaan, mikäli jollakin toisella Diakin kampuksella olisi sopiva opiskelupaikka.


Suorahakuun hyväksyttävät opinnot

Vaaditut opinnot voi olla suoritettu missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opintojen tulee olla haettuun koulutukseen soveltuvia ja niiden tulee vastata Diakissa käytössä olevaa opetussuunnitelmaa.

Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opiskelijana tai avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot eivät sovellu suorahaussa hyväksyttäviksi opinnoiksi.


Opiskelijavalinta ja opintojen aloitus

Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Ennen opintojen alkua suorahaun kautta valituille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneet avoimen ammattikorkeakoulun opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa niiltä osin, kuin ne vastaavat kulloinkin voimassa olevaa Diakin opetussuunnitelmaa ja tutkintovaatimuksia.

Diak ei takaa, että kaikkia tutkinnon täydentämiseen tarvittavia opintoja järjestetään opiskelijan toimipisteessä joka vuosi.

Tästä syystä muun muassa opintojen suunniteltu suoritusaikataulu saattaa poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä.