Siirry sisältöön

Erillishaku romani- ja maahanmuuttajataustaisille hakijoille Diakissa

Vielä huomisen 3.4.2019 käynnissä oleva erillishaku mahdollistaa opiskelupaikan motivoituneille maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito on vielä kehittymässä, mutta ammatilliset tavoitteet selkeät. 
‒ Tavallisen esivalintakokeen aika on niin lyhyt, että suomen kieltä hitaammin lukeva ja kirjoittava hakija voi jäädä epätasa-arvoiseen asemaan muihin hakijoihin verrattuna, projektipäällikkö Jaana Puurunen Diakin Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeesta sanoo.

Mukana erillishaussa on myös korkeakoulutuksessa edelleen aliedustetut romantitaustaiset hakijat. Haku järjestetään 20.3. ‒3.4.2019 (klo 15). Erillishaussa voi hakea sairaanhoitaja- tai sosionomikoulutukseen Diakin Helsingin kampukselle.

Hakukelpoisuuden ehtona on soveltuva pohjakoulutus ja riittävä suomen kielen taito. Lisäksi painotetaan motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.  Erillishaun kautta valitut opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä yhteishaun kautta valittujen opiskelijoiden kanssa.

Työpajat antoivat tukea hakemiseen ja korkeakouluopiskeluun

Virosta Suomeen muuttanut Kristiina Valo haki opiskelemaan erillishaussa keväällä 2018. Nyt sairaanhoitajaopintoja on takana jo vuoden päivät.

‒ Olen kiitollinen mahdollisuudesta opiskella. Unelmani on toteutumassa, Valo iloitsee.

Suomeen muuttamisen jälkeen Kristiina Valo työskenteli ensin siivoajana ja linja-autonkuljettajana ja pääsi myöhemmin opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lähihoitajaopintojen aikana Valo osallistui Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeen järjestämiin työpajoihin, jotka valmensivat korkeakouluopintoihin ja erillishakuun.

Kristiina Valo opiskelee Diakissa sairaanhoitajaksi. Kuva: SDO:n video

‒ Itseluottamukseni oli kadonnut Suomessa asuttujen vuosien aikana. Maahanmuuttajalle voi käydä niin, jos omalle aiemmalle osaamiselle ei ole käyttöä täällä ja töitä ei löydy. Työpajat auttoivat minua uskomaan taas itseeni, Valo kertoo.

Maahanmuuttajat ja romanit ovat aliedustettuina korkeakouluopiskelijoiden joukossa. Jaana Puurusen mukaan erillishakuja tarvitaan jatkossakin, jotta koulutuksellinen tasa-arvo toteutuisi. Lisäksi on tärkeää kokeilla ja vakiinnuttaa myös muita toimintamalleja, jotka tukevat ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä koulutuspoluilla kulttuurisesta taustasta riippumatta.

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoihin. Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajia ovat Stadin osaamiskeskus ja Suomen Diakoniaopisto. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2017 – 31.12.2019.

Lisätiedot:

  • projektipäällikkö Jaana Puurunen, 040 865 0579, jaana.puurunen@diak.fi
  • hakuneuvonta: hakijapalvelut, 0400 725 384, hakijapalvelut@diak.fi
  • https://www.diak.fi/hakeminen/hakuinfo/erillishaku-romani-ja-maahanmuuttajataustaisille-hakijoille/