Siirry sisältöön

Romanien ja maahanmuuttajien opiskeluvalmiudet kehittyneet merkittävästi Pohjois-Pohjanmaalla

Diakin hallinnoimassa Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa saatiin konkreettisia tuloksia aliedustettujen ryhmien koulutuksen parantamiseen: hankkeessa mukana olleiden romani- ja maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kieli- ja opiskeluvalmiudet paranivat merkittävästi ja opinnot etenivät tasaisesti.

Hankkeen tuloksia esitellään tuoreessa julkaisussa Sujuvampia opinpolkuja romaneille ja maahanmuuttajille (Diak Puheenvuoro 12, toim. Marja Pinolehto).

– Romanit ja maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen joukko ja tuen tarpeet moninaisia. Opiskelijat toimivat yhteisöissään arvostettuina ja kannustavina esimerkkeinä ja vaikuttavat myönteisesti yhteisöjensä tulevaisuudenkuviin, kertoo projektipäällikkö ja julkaisun toimittaja Marja Pinolehto.

Koulutusta parannettiin seuraavin keinoin: etsivä romanityö koulutukseen hakeutumisessa, kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta, maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnattu tukipajatoiminta, opiskelijamentorointi sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutus monikulttuuriseen ohjaukseen ja osaamiseen.

– Erilaisten palvelumallien yhdistäminen maahanmuuttaja- tai romanitaustaisen opiskelijan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön palvelupolkuihin tuotti eheämmän tien. Rinnalla kulkeva yhteistyöverkosto pitää huolen, ettei ketään jätetä yksin, Pinolehto sanoo.

Hankkeen romanitaustaisen työntekijän etsivän työn avulla löydettiin koulutuksesta kiinnostuneita romaneja, jotka lähtivät jatkamaan opintojaan. Peruskouluopintoja jatkaneille romaneille järjestettiin erilaisia tukitoimia opintojen loppuun saattamiseksi, ja heitä ohjattiin jatko-opintoihin.

Aktiivisen romanityön johdosta romanit hakivat ja saivat koulutuspaikkoja jokaisesta hankkeessa mukana olleesta oppilaitoksesta.

Tukea kaikilla koulutusasteilla

Hankkeen tuella suunniteltiin ja toteutettiin Diakissa kolme erillishakua maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille. Erillishaun tavoitteena oli kehittää kulttuurisensitiivistä opiskelijavalintaa.

– Tuen tarve oli suurin opintojen alussa. Opiskelijat hyötyivät eniten henkilökohtaisesta ohjauksesta ja tarvitsivat tukea erityisesti itsenäiseen opiskeluun ja suomen kieleen. Myös tehtävänantojen ja ohjeiden oli tärkeää olla selkeitä, Pinolehto kertoo.

Koulutuksessa aliedustetuille ryhmille järjestettiin tukea kaikilla koulutusasteilla. Alkuvaikeudet liittyivät yleensä opiskelutekniikkaan, ryhmässä ja verkkoympäristössä opiskeluun sekä suomen kielen hallintaan.

Kielen opiskelu nivottiin kiinteästi ammattiaineisiin ja harjoitteluun sekä työssäoppimiseen. Tämä todettiin tärkeäksi tekijäksi opintojen etenemisessä.

Sujuvampia opinpolkuja romaneille ja maahanmuuttajille: Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen loppuraportti on luettavissa Theseuksessa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-305-6.

Diakin hallinnoimassa hankkeessa olivat mukana Oulun seudun ammattiopisto, Suomen Diakoniaopisto sekä alueen romanien ja maahanmuuttajien parissa toimivat järjestöt ja organisaatiot. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.


Lisätietoja

Marja Pinolehto
projektipäällikkö, Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke
050 324 2053, marja.pinolehto@diak.fi